Schizofrenia hebefreniczna

Schizofrenię hebefreniczną określa się inaczej jako schizofrenię zdezorganizowaną. Ten typ zaburzeń schizofrenicznych został ujęty w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 pod kodem F20.1. Schizofrenik zdezorganizowany przejawia absurdalne i niespójne zachowania, rozkojarzoną mowę, spłycone lub nieadekwatne reakcje emocjonalne. W obrazie klinicznym mogą wystąpić objawy pozytywne – omamy i urojenia – ale nie mają one charakteru usystematyzowanego. Pojawiają się chaotycznie. Schizofrenia hebefreniczna rozwija się dosyć wcześnie, bo w okresie adolescencji.

Zobacz film: "Co wpływa na pewność siebie?"

Objawy schizofrenii hebefrenicznej

Schizofrenia hebefreniczna najbardziej odpowiada wyobrażeniu, jakie przeciętny człowiek ma o chorobie psychicznej. Schizofrenik hebefreniczny jest wyraźnie nieporadny i niespójny w zachowaniu. Ten typ schizofrenii odznacza się również brakiem emocji lub występowaniem reakcji uczuciowych nieadekwatnych do bodźców zewnętrznych. Chorzy wybuchają niekontrolowanym śmiechem, wykrzywiają się, chichoczą w sytuacjach, które wymagają powagi, np. na pogrzebie. Są jowialni, wesołkowaci, przejawiają zachowania dziwne, wręcz absurdalne, z wyraźnie zaznaczoną wrażliwością na bodźce wewnętrzne i uderzającym brakiem wrażliwości na bodźce z zewnątrz.

Schizofrenia zdezorganizowana pojawia się dosyć wcześnie, w okresie pokwitania, między 15 a 25 rokiem życia. Pacjenci relacjonują poczucie wewnętrznej pustki, niesprawność funkcjonowania społecznego oraz objawy rozszczepienia między sferą umysłu a emocji. W przypadku zachorowania na schizofrenię hebefreniczną rokowania zwykle nie są najlepsze. Schizofrenicy zdezorganizowani dużo mówią, angażują się w długie, pozbawione sensu rozmowy. Mogą ulegać halucynacjom i urojeniom, ale zwykle objawy pozytywne nie dominują w przebiegu psychozy. Jeżeli już się pojawiają, ich treść najczęściej odnosi się do ciała chorego, np. chory może się skarżyć, że jego narządy wewnętrzne „zesztywniały” albo że w nocy usunięto mu mózg.

Czasami irracjonalne myśli pacjentów ze schizofrenią hebefreniczną przybierają charakter przyjemny, co dodatkowo może podsycać głupkowatość ich zachowania. Ponadto chorzy często zaniedbują czystość, higienę osobistą i wygląd. Zanieczyszczają się, nie zmieniają ubrań, a niekiedy nawet przejawiają koprofagię – odżywiają się własnymi odchodami. Zjadają też inne brudy i paprochy. Stanowi to kolejny wyraz ich braku wrażliwości, widocznej również w ignorowaniu bodźców ze środowiska społecznego.

Hebefrenia

Schizofrenia hebefreniczna to skrajna postać dezorganizacji zachowania człowieka. Oprócz wesołkowatości, błazeństwa, tendencji do pseudofilozofowania i głupkowatości, pacjenci są nieodpowiedzialni i nieprzewidywalni. Pojawiają się manieryzmy, dziwactwa, rozkojarzona mowa, płytki i niedostosowany nastrój oraz brak woli. Czasami występuje także skłonność do wycofywania się z kontaktów społecznych oraz zubożenie ruchowe, np. brak ruchów spontanicznych. Chorzy przybierają dziwne pozy, zachowują się krnąbrnie, nietaktownie. Czasami są wręcz bezczelni, opryskliwi, agresywni i nadpobudliwi. Ich mowa ciała nie współgra ze słowami. Pozwalają sobie na głupie dowcipy i niemiłe uwagi pod adresem innych osób.

Niektórzy mogą ich zachowania poczytywać za przejaw skrajnego zdemoralizowania. O ile schizofrenia katatoniczna manifestuje się ze swoimi objawami głównie w sferze motorycznej, a schizofrenia paranoidalna odznacza się przede wszystkim obecnością omamów i urojeń, o tyle schizofrenia hebefreniczna charakteryzuje się absurdalnością i dziwacznością zachowań. Bez względu na rodzaj psychozy, świat przeżyć schizofreników są w stanie zrozumieć jedynie cierpiący na tę chorobą.

psycholog Kamila Krocz, ponad rok temu

Bibliografia

  • Birchwood M., Jackson Ch., Schizofrenia. Modele kliniczne i techniki terapeutyczne, GWP, Gdańsk 2004, ISBN 83-89574-38-1.
  • Seligman M.E., Walker E.F., Rosenhan D.L., Psychopatologia, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2003, ISBN 83-7298-441-7.
  • Zimbardo P.G., Johnson R.L., McCann V., Psychologia. Kluczowe koncepcje. Psychologia osobowości, PWN, Warszawa 2010, ISBN 978-83-01-16396-9.

Schizofrenia

Komentarze
zapytaj lekarza

za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Schizofrenia – przyczyny, przebieg, leczenie
najnowsze pytania

Dyskusje na forum

Pomocni lekarze

Artykuły Schizofrenia – przyczyny, przebieg, leczenie
Schizofrenia – przyczyny, przebieg, leczenie

Przyczyny schizofrenii

, nawet gdy wydaje się, że objawy są pod kontrolą. Źródła zachorowania na schizofrenię Przyczyny schizofrenii są wciąż obiektem wielu badań. Naukowcy (...) przyczyny schizofrenii Wśród...

Schizofrenia – przyczyny, przebieg, leczenie

Schizofrenia rezydualna

Schizofrenia rezydualna została ujęta w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 pod kodem F20.5. Inaczej ten typ zaburzeń (...) schizofrenicznych określa się jako schizofrenię przewlekłą niezróżnicowaną...

Schizofrenia – przyczyny, przebieg, leczenie

Schizofrenia paranoidalna - objawy, urojenia a schizofrenia

Schizofrenia paranoidalna - objawy, urojenia a schizofrenia

. W przebiegu schizofrenii paranoidalnej dominują omamy i urojenia. Schizofrenia paranoidalna została ujęta jako odrębna jednostka nozologiczna (...) i omamów u chorego. Przeważają omamy słuchowe, rzadziej...

Schizofrenia – przyczyny, przebieg, leczenie

Właściciele kotów bardziej narażeni na choroby psychiczne

Właściciele kotów bardziej narażeni na choroby psychiczne

Nowe badania wykazały, że istnieje silny związek między posiadaniem kota a ryzykiem zachorowania na schizofrenię. Osoby, które posiadają koty (...) Psychiatrica Scandinavica". Ich wyniki wskazują, że wśród osób zarażonych pierwotniakiem...

Schizofrenia – przyczyny, przebieg, leczenie

Objawy schizofrenii - symptomy, mity, życie z chorobą

Objawy schizofrenii - symptomy, mity, życie z chorobą

. W ich przypadku pierwsze objawy schizofrenii występują najczęściej w wieku dwudziestu kilku lat lub bezpośrednio po ukończeniu 30. roku życia. Przyczyny (...) Schizofrenia jest poważnym schorzeniem...

Schizofrenia – przyczyny, przebieg, leczenie

Zespół urojeniowy

należy różnicować z osobowością paranoiczną, ze schizofrenią (szczególnie paranoidalną) oraz zespołem paranoidalno-depresyjnym, w przebiegu którego oprócz (...) schizofrenicznymi. I dużo w tym racji, bowiem zaburzenia...

Schizofrenia – przyczyny, przebieg, leczenie

Leczenie schizofrenii

Do połowy lat 50. leczenie schizofrenii polegało głównie na izolacji chorych od otoczenia. Pacjentów schizofrenicznych przetrzymywano na oddziałach (...) wpływu neuroleptyków. Interwencje społeczne i leczenie...

Schizofrenia – przyczyny, przebieg, leczenie

Zdrowe kwasy tłuszczowe chronią przed objawami schizofrenii

Zdrowe kwasy tłuszczowe chronią przed objawami schizofrenii

oddziaływania na zdrowie fizyczne, dieta bogata w kwasy tłuszczowe korzystnie wpływa też na zdrowie psychiczne i zapobiega występowaniu objawów schizofrenii (...) na zdrowie młodych ludzi, u których udowodniono wysokie ryzyko zachorowania...