Porażenie prądem

Porażenie prądem elektrycznym może wywołać wstrząs z utratą przytomności i bezdechem. Porażony prądem elektrycznym pada nagle nieprzytomny, kurcząc przy tym gwałtownie ręce; najczęściej w zaciśniętej dłoni kryje się przewód elektryczny. W miejscu kontaktu ciała z prądem mogą pojawić się głębokie rany oparzeniowe. Gdy dojdzie nawet do lekkiego porażenia, należy wezwać lekarza. Wielkość obrażeń zależy od wysokości napięcia i natężenia prądu, czasu jego działania i drogi przepływu.

Spis treści:
 1. 1. Pierwsza pomoc w przypadku porażenia prądem
 2. 2. Skutki porażenia prądem 

1. Pierwsza pomoc w przypadku porażenia prądem

 • Przede wszystkim należy przerwać dopływ prądu – wyjąć wtyczkę z gniazdka lub odłączyć bezpiecznik. W tym celu należy się posłużyć przedmiotem, który nie przewodzi prądu – np. drewnianym. Nie wolno dotykać osoby porażonej prądem, zanim nie odłączy się jej od źródła prądu. Jeśli nie można tego zrobić, osobę poszkodowaną należy usunąć spod napięcia, ciągnąć ją za odzież lub usunąć źródło prądu za pomocą materiału, który nie przewodzi prądu – np. suche drewno, sucha odzież, kij od szczotki.
 • Następnym krokiem jest sprawdzenie stanu poszkodowanego – czy jest przytomny i czy oddycha.
 • Po tym należy wezwać pomoc.
 • Jeśli poszkodowany nie oddycha, konieczne jest przystąpienie do reanimacji i przeprowadzenie sztucznego oddychania.
 • Jeśli doszło do zatrzymania krążenia, trzeba rozpocząć masaż serca.
 • Jeśli osoba, która doznała porażenia prądem oddycha, ale jest nieprzytomna, należy ułożyć ją w pozycji bocznej ustalonej.
 • Oparzone miejsce trzeba opatrzyć.
 • Należy zostać z poszkodowanym aż do przybycia pogotowia.

2. Skutki porażenia prądem 

Porażenie prądem prowadzi do rozległego i głębokiego poparzenia. Napięcie od 500 do 1000 woltów powoduje oparzenia wewnętrzne. Kolejnym skutkiem porażenia prądem jest migotanie komór, do którego doprowadzić może nawet krótkotrwały przepływ przez klatkę piersiową prądu o napięciu 110-230 V. Może się to okazać śmiertelne, gdyż podczas migotania komór wszystkie komórki mięśnia sercowego poruszają się niezależnie, zamiast w sposób skoordynowany, niezbędny do pompowania krwi i podtrzymywania krążenia. Przy bardzo wysokim napięciu skurcze mięśni są tak silne, że mięśnie sercowe nie mogą się już poruszać.

Ponadto prąd elektryczny prowadzi do poważnych zaburzeń neurologicznych. Przede wszystkim zakłóca kontrolę nerwów nad sercem i płucami, w wyniku czego dochodzi do zaburzenia funkcji ośrodkowego układu nerwowego, oddychania i krążenia. Gdy prąd przepływa przez mózg, niemal zawsze dochodzi do utraty przytomności. Prąd o bardzo wysokim napięciu, a także wielokrotne porażenia prądem mogą prowadzić do neuropatii.

Porażenie prądem jest niezwykle niebezpieczne dla zdrowia i życia człowieka. Po porażeniu śmierć może nastąpić w wyniku zatrzymania krążenia krwi wskutek migotania komór serca, chociaż najczęstszą przyczyną śmierci osób porażonych prądem są rozległe i głębokie poparzenia. Jeśli napięcie jest bardzo wysokie, dochodzi nawet do zwęglenia ciała. Będąc świadkiem poparzenia prądem, należy pamiętać, aby nigdy nie próbować nieosłoniętą dłonią odłączać od prądu urządzenia stanowiącego przyczynę zdarzenia.

Bibliografia

 • Szczeklik A. (red.), Choroby wewnętrzne, Medycyna Praktyczna, Kraków 2011, ISBN 978-83-7430-289-0
 • Buchfelder A., Buchfelder M. Podręcznik pierwszej pomocy, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, ISBN 978-83-200-3581-0
 • Zawadzki A. Medycyna ratunkowa i katastrof, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, ISBN 978-83-200-3920-7

Źródła zewnętrzne

Porozmawiaj o tym na Forum Zdrowie »
Lubię to!
0

Pytania do specjalistów

Porażenie prądem z lutownicy

Dziś lutowałem płytkę elektryczną i dotknąłem lutownicą (stara duża lutownica) rury wodnej od pieca w kotłowni i przeszył mnie prąd. Po kopnięciu odrzuciło mi rękę i lutownica wypadła. Poczułem jak prąd "poszedł" po lewej ręce i rozszedł...

pokaż 5 następnych

Artykuły Porażenie prądem

Porażenie prądem Porażenie prądem w ciąży

Porażenie prądem w ciąży może mieć różny wpływ na płód i matkę. Porażenia prądem powodują rocznie ok. 1000 ... jest porażenie prądem w I trymestrze ciąży. Może być to przyczyną poronienia ciąży. W II i III trymestrze ciąży może dojść do obumarcia ... wykonania odpowiednich badań i monitorowania stanu zarówno matki, jak i płodu. Wpływ porażenia prądem na płód Porażenie prądem kobiety w ciąży może wpływać różnie na płód. Kliniczne objawy porażenia prądem mogą być odczuwane przez...

Porażenie prądem stałym
Porażenie prądem Porażenie prądem stałym

Porażenie prądem stałym następuje głównie w wyniku porażenia przez piorun lub poprzez różnego rodzaju urządzenia, w których przewodach płynie prąd stały. Porażenie prądem stałym jest dużo bardziej niebezpieczne od porażenia ... stałym Porażenie prądem stałym jest bardziej niebezpieczne od porażenia prądem zmiennym, w którym intensywność uszkodzeń ... go kocem.Porażenie prądem stałym jest groźne, dlatego też wyznaczono dopuszczalne napięcie prądu mogące przepływać przez...

Pierwsza pomoc - porażenie prądem Odtwórz wideo
Porażenie prądem Pierwsza pomoc - porażenie prądem

Porażenie prądem jest przyczyną utraty przytomności i bezdechu; to niebezpieczny uraz, który w wielu przypadkach jest przyczyną zgonu. Do porażenia prądem może dojść w domu, podczas wykonywania codziennych czynności – w momencie zbliżenia ciała do sprzętu elektrycznego, np. pralki, żelazka, piekarnika. Szczególnie narażeni na negatywne działanie prądu są elektrycy i osoby, które mają z nim do czynienia. Jeżeli znajdziemy się w takiej sytuacji zagrożenia życia, należy...

Zabiegi ultradźwiękami Zabiegi prądem

Zabiegi prądem to m.in. jontoforeza i galwanizacja. Zabiegi kosmetyczne prądem oddziałują bezpośrednio na funkcje życiowe komórki, pobudzając nasz organizm do walki z chorobą.

Neurologia Porażenie połowicze

Porażenie połowicze to inaczej hemiplegia. Jest to porażenie mięśni połowy ciała. Porażenie powoduje połowiczy niedowład mięśni. Do porażenia połowiczego dochodzi na skutek upośledzenia drogi korowo-rdzeniowej mózgu. Niedowład charakteryzuje się...

Parapsychologia Porażenie przysenne

Porażenie przysenne jest naturalnym stanem fizjologicznym, pojawiającym się podczas zasypiania, który zapobiega wykonywaniu przypadkowych ruchów ciała, np. człowiek nie biegnie za uciekającym mu we śnie królikiem. Polega na zwiotczeniu...

Oparzenia Porażenie piorunem

Porażenie piorunem, na szczęście, występuje stosunkowo rzadko, jednak warto wiedzieć, jak zachować się w takiej sytuacji. Pioruny są niezwykle niebezpieczne dla człowieka. Śmiertelność wynosi aż 40% wśród osób porażonych piorunem. Głównym...

Neurologia Dziecięce porażenie mózgowe

Dziecięce porażenie mózgowe to choroba, która od połowy XIX wieku nazywana była chorobą Little'a – od nazwiska angielskiego lekarza, który uważał, że schorzenie powstaje w okresie okołoporodowym i jest wynikiem uszkodzenia mózgu....

Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej
Reanimacja Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej

(...) porażenie prądem, wyciek gazu lub innych toksycznych substancji – i w razie potrzeby zawiadom odpowiednie służby (policję ... , rodzaj zdarzenia (wypadek, zatrucie, porażenie prądem), miejsce zdarzenia i najdogodniejsza droga dojazdu,...

pokaż 10 następnych