Astma kaszlowa

Astma kaszlowa, nazywana także zespołem Corrao lub kaszlowym wariantem astmy, to charakterystyczny rodzaj alergii wziewnej, która wywołuje tylko jeden objaw – kaszel alergiczny. Tego typu rodzaje astmy są trudne do zdiagnozowania ze względu na to, że przy chronicznym kaszlu z reguły nie podejrzewa się astmy - jest ona kojarzona z innymi, częstszymi objawami, takimi jak świszczący oddech czy duszności.

1. Objawy astmy kaszlowej

Głównym objawem astmy kaszlowej jest suchy kaszel alergiczny, który pojawia się jako reakcja na alergen, zaostrza się pod wpływem wysiłku, wdychania zimnego powietrza, a także infekcji dróg oddechowych, podobnie jak ma to miejsce w przypadku „klasycznej” astmy.

U chorych spirometria spoczynkowa jest prawidłowa, nie ma zmian osłuchowych, zmian na płucach i zatokach w badaniu rentgenowskim, prawidłowy jest wynik szczytowego przepływu wydechowego (PEF), bronchoskopii i stężenia Cl- i Na+ w pocie. Nie występują także żadne inne choroby, które mogą powodować przewlekły kaszel, ale np. pojawia się nadwrażliwość na metacholinę (nieswoista nadreaktywność oskrzeli, taka sama jak w przypadku „klasycznej” astmy oskrzelowej).

W porównaniu z klasyczną astmą, chorzy z zespołem Corrao mieli prawidłową spirometrię spoczynkową, ale wykazywali nadreaktywność oskrzeli w teście metacholiną. W przebiegu choroby występuje przewlekły stan zapalny dróg oddechowych, pogrubienie ścian oskrzeli oraz inne cechy remodelingu dróg oddechowych.

Astma (prezentacja edukacyjna)

Czym jest astma?

Astma wiąże się z przewlekłym stanem zapalnym, obrzękiem i zwężeniem oskrzeli (dróg oddechowych). W rezultacie osoba chora ma poważne...

Kaszel jest nawracający, może występować zarówno w dzień, jak i w nocy, może nasilać się po wysiłku fizycznym. Dokładna etiologia choroby nie jest znana, ale podejrzewa się, że może być ona wywołana przez czynniki wyzwalające klasyczną astmę, alergiczne czynniki, pył, zimne powietrze czy intensywne zapachy.

Aby kaszel uznać za przewlekły i, być może, wywołany przez astmę kaszlową, musi on trwać co najmniej 3 tygodnie, także sezonowo. Taki kaszel nie reaguje na leczenie antybiotykowe, antyhistaminowe i zmniejszające przekrwienie, natomiast ustępuje po leczeniu lekami przeciwastmatycznymi. Towarzyszy mu także w niektórych przypadkach atopowe zapalenie skóry.

Astma kaszlowa może pojawić się u każdego, ale większość przypadków odnotowywano u dzieci. Choroba może prowadzić do rozwoju typowej astmy, która objawia się, oprócz uciążliwego suchego kaszlu, dusznością i świszczących oddechem. Wykazano, ze astma kaszlowa pojawia się w 29% procentach u osób niepalących z przewlekłym kaszlem, natomiast u osób z typową astmą w 7 – 11%.

Zespół Corrao może poprzedzać rozwinięcie się astmy pełnoobjawowej – z dusznościami i świszczącym oddechem, dlatego tak ważna jest prawidłowa i wczesna diagnoza.

2. Rozpoznanie astmy kaszlowej

Zespół Corrao jest bardzo trudny do zdiagnozowania, ponieważ bardzo często badanie fizykalne nie wykazuje odchyleń od stanu prawidłowego. W celu odróżnienia od typowej astmy lub innych schorzeń, w przebiegu których pojawia się przewlekły kaszel, wykonywanych jest kilka badań. Diagnostyka astmy polega na wykonaniu:

  • RTG klatki piersiowej,
  • RTG zatok,
  • szczytowy przepływ wydechowy (PEG),
  • bronchoskopia,
  • stężenie jonów chlorkowych i potasowych w pocie.

Wyniki wszystkich tych badań są prawidłowe przy astmie kaszlowej. Często także spirometria spoczynkowa jest prawidłowa. Wykonywany test z metacholiną wykazuje nadreaktywność oskrzeli. Metacholina to związek pobudzający skurcz oskrzeli. Test z metacholiną daje pozytywny wynik w przypadku, gdy czynność płuc spada o co najmniej 20%.

Przewlekły kaszel z zespole Corrao nie ustępuje po zastosowaniu antybiotyków, leków przeciwhistaminowych czy leków zmniejszających przekrwienie.

3. Leczenie astmy kaszlowej

Aby przeprowadzić prawidłowe leczenie, konieczna jest dokładna diagnostyka astmy kaszlowej. Przede wszystkim należy zebrać szczegółowy wywiad dotyczący objawów i czasu ich występowania, a także ewentualnego leczenia i jego skuteczności. Wykonuje się także próbę histaminową – negatywny wynik, czyli brak reakcji, wyklucza astmę kaszlową. Wynik pozytywny jednak nie musi oznaczać astmy kaszlowej – a na przykład:

Inne przyczyny kaszlu przewlekłego to m.in.:

Astma kaszlowa powinna być leczona tak, jak astma „klasyczna” - za pomocą beta-mimetyków, wziewnych lub doustnych kortykosterydów. Stosowane są krótkodziałające leki pobudzające receptory B2- adrenergiczne. U większości pacjentów następuje złagodzenie objawów, ale nie zawsze całkowite ich ustąpienie. Chorzy na astmę kaszlową przyjmują także wziewne glikokortykosteroidy, jednak całkowity brak występowania objawów zauważany jest po 8 tygodniach ich stosowania. Jeżeli terapia wziewna sterydami nie jest całkowicie skuteczna, można zastosować glikokortykosteroidy podawane doustnie. W ciężkich przypadkach zespołu Corrao, gdy kaszel jest bardzo uciążliwy i oporny na działanie leków wziewnych, stosowana jest terapia lekami doustnymi, a dokładniej terapia 7-dniowa prednizonem. W leczeniu ciężkich przypadków astmy u osób z złośliwą astmą kaszlową zastosowanie znalazły, oprócz doustnych sterydów, leki hamujące syntezę i aktywność leukotrienów (leki antyleukotrienowe). Leczenie astmy tego rodzaju może być długotrwałe i nie zawsze daje całkowite ustąpienie objawów. Ze względu na to, że astma kaszlowa powoduje przewlekły stan zapalny dróg oddechowych, może doprowadzić do powstania nieodwracalnych zmian, jeśli nie podejmie się prawidłowego leczenia.

Komentarze
zapytaj lekarza

za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Astma kaszlowa
najnowsze pytania

grupy wsparcia i fora dyskusyjne

Artykuły Astma kaszlowa
Alergologia i pulmonologia

Astma

Astma

Astma oskrzelowa (dychawica oskrzelowa) to przewlekła, zapalna choroba dróg oddechowych, która charakteryzuje się napadami duszności wydechowej, powstającymi wskutek skurczu mięśniówki oskrzeli i obrzęku śluzówki. Podczas napadów występują typowe objawy,...

Astma

Astma oskrzelowa (astma bronchitowa)

Astma oskrzelowa (dychawica oskrzelowa, astma bronchitowa) to choroba, która charakteryzuje się napadami duszności wydechowej, powstającymi wskutek skurczu mięśniówki oskrzeli i obrzęku śluzówki. Przyczyna dychawicy oskrzelowej leży w nadmiernej reaktywności...

Rodzaje astmy

Astma wczesnodziecięca

Astma to choroba dróg oddechowych, ograniczająca przepływ powietrza przez drogi oddechowe i powodująca ataki duszności. Astmatycy na co dzień nie mają problemów z oddychaniem. Astm

Wpływ astmy na życie

Astma a alkohol

Astmę może zaostrzyć wypicie nawet jednej szklanki piwa, whisky lub lampki wina. Również opary alkoholowe mogą być ich przyczyną. Rodzaje alkoholu wpływajace na zaostrzenie as

Alergeny

Grzyby a astma

Grzyby to szeroka grupa organizmów. Elementy tej grupy, jak np. zarodniki i fragmenty grzybni bardzo często stają się przyczyną chorób alergicznych. Grzyby przyczyniają się do

Wpływ astmy na życie

Astma a sport

Osoby chorujące na astmę często unikają wysiłku fizycznego, obawiając się zaostrzenia choroby. Jednocześnie coraz częściej słyszy się o wyczynowych sportowcach chorujących na astmę

Astma

Astma u dorosłych

Astma oskrzelowa to najpopularniejsza choroba układu oddechowego, na którą cierpi około 2 mln osób. Choroba atakuje co piąte dziecko i co dziesiątego dorosłego. Najczęściej są to o

Przebieg astmy

Astma przewlekła

Astma jest jedną z najczęściej występujących przewlekłych chorób układu oddechowego. Szacuje się, że choruje na nią około 5% dorosłej populacji i prawie 10% dzieci. W ostatnich lat

Astma

Astma - porady

Astma to choroba przewlekła, w przebiegu której mogą występować zaostrzenia. Pacjent powinien umieć radzić sobie w sytuacji nasilenia objawów oraz poznać możliwości zapobiegania sy

Astma

Astma wysiłkowa

Astma wysiłkowa to rzadka odmiana astmy. Rozwija się podczas wysiłku fizycznego i dotyczy głównie dzieci i młodzieży. Choroba ta charakteryzuje się spłyceniem oddechu w czasie wysiłku fizycznego, takiego jak na przykład ćwiczenia aerobowe. Astma wysiłkowa...