Wyrostek robaczkowy - rodzaje, przyczyny i objawy, powikłania, rozpoznanie, leczenie, różnicowanie z innymi chorobami, dzieci

Wyrostek robaczkowy nie ma określonej funkcji, jednak zapalenie wyrostka może rozwijać się bardzo szybko i doprowadzić do jego pęknięcia w ciągu 24 godzin. Skutkuje to zapaleniem otrzewnej. Pierwszym objawem zapalenia wyrostka jest silny ból brzucha, który zlokalizowany jest najczęściej w nadbrzuszu oraz okolicy pępka.

Zapalenie wyrostka robaczkowego jest najczęściej spotykaną ostrą chorobą jamy brzusznej. Zapalenie wyrostka może wystąpić w każdym wieku, zarówno u dzieci, jak i dorosłych. Nazwę zapalenie wyrostka zawdzięcza kształtowi objętego zapaleniem fragmentu jelita podobnemu do „robaka”.

Zobacz film: "#dziejesienazywo: Jakich dolegliwości nie powinniśmy lekceważyć?"

Nie jest łatwo określić, gdzie jest wyrostek. Wyrostek robaczkowy to podłużne, przypominające palec uwypuklenie jelita grubego rozpoczynające się najczęściej w kątnicy. Wyrostek robaczkowy jest dość długi, gdyż mierzy około 8-9 centymetrów, wąski i zazwyczaj zwisa swobodnie w obrębie prawego dołu biodrowego w kierunku miednicy. Wyrostek robaczkowy może mieć również położenie nietypowe i to właśnie dlatego tak ciężko jednoznacznie stwierdzić, gdzie jest wyrostek. Wyrostek może występować w postaci ostrej lub przejść w postać przewlekłą. Głównym objawem zapalenia wyrostka robaczkowego jest ból po prawej stronie w dolnej okolicy brzucha. Zapalenie wyrostka robaczkowego może wystąpić w każdym wieku, ale częściej obserwuje się je w drugiej i trzeciej dekadzie życia. Zapalenie wyrostka dwa razy częściej dotyka mężczyzn.

Zapalenie wyrostka - rodzaje

 • ostre zapalenie wyrostka robaczkowego – pojawia się wtedy nagły ból po prawej stronie brzucha, który nasila się podczas kichania, kaszlu, może promieniować w stronę narządów płciowych i moczowych. Mogą mu towarzyszyć zawroty głowy, wymioty, zaparcia, wzdęcia, lekka gorączka.
 • przewlekłe zapalenie wyrostka robaczkowego – w tym przypadku dolegliwości (uczucie rozbicia, bóle brzucha, zaburzenia w oddawaniu stolca) pojawiają się i zanikają przez szereg miesięcy, zanim rozwinie się postać ostra. Chory na zapalenie wyrostka najchętniej leży na prawym boku z podkurczonymi nogami, ma temperaturę i przyspieszone tętno.

Zatkane światło jelita jest przyczyną rozwoju infekcji bakteryjnej, której następstwem może być:

 • ostre proste zapalenie wyrostka robaczkowego,
 • zapalenie ropowicze,
 • zapalenie zgorzelinowe,
 • przedziurawienie wyrostka, które prowadzi do powstania ropnia lub nacieku okołowyrostkowego albo zapalenia otrzewnej.

Zapalenie wyrostka - przyczyny i objawy

Wśród przyczyn zapalenia wyrostka robaczkowego wyróżnia się najczęściej:

 • zamknięcie jego światła przez kamień kałowy,
 • obecność pasożytów,
 • ucisk wyrostka, zagięcie,
 • infekcję bakteryjną i zakażenia wirusowe,
 • u dzieci przerost tkanki chłonnej.

Objawy zapalenia wyrostka robaczkowego mogą zależeć od tego, gdzie jest wyrostek. Najczęściej wyrostek znajduje się w prawym dole biodrowym, rzadziej między pętlami jelit, w miednicy mniejszej lub za kątnicą. To ostatnie ułożenie wyrostka robaczkowego sprawia przeważnie trudności diagnostyczne, gdyż podczas badania bóle są minimalizowane przez ścianę kątnicy. Głównym symptomem zapalenia jest ból wyrostka. Początkowo chory odczuwa ogólną bolesność brzucha, często określa to jako ból wokół pępka lub w nadbrzuszu. Po kilku godzinach ból wyrostka jest odczuwany po prawej stronie podbrzusza. Kaszel nasila ból wyrostka. W tym też czasie chory z powodu zapalenia wyrostka robaczkowego odczuwa wstręt do jedzenia, mdłości i najczęściej wymiotuje.

Wstręt do jedzenia jest bardzo istotnym objawem wyrostka: jeśli mimo bólu można jeść, to oznacza, że zapalenie wyrostka jest wątpliwe. Bywa jednak, że w czasie zapalenia objawy wyrostka robaczkowego są nietypowe. Na przykład niekiedy ból od razu zaczyna się w prawym podbrzuszu, czasem odczuwana jest tylko bolesność uciskowa, czasem przeważają objawy niedrożności jelit: wzdęcia, uczucie ciężkości w jelitach, zaparcie, osłabiona perystaltyka. Bliskość usytuowania zapalnego wyrostka z moczowodem lub pęcherzem może powodować parcie na mocz lub też częste oddawanie moczu. Bywa, że przesunięcie wyrostka w kierunku miednicy powoduje bolesność przy badaniu przez odbytnicę lub przez pochwę. W badaniu stwierdza się wysoką temperaturę ciała wynoszącą 38-39 st. C oraz przyspieszone tętno.

Bardzo charakterystycznym dla zapalenia wyrostka objawem jest bolesność uciskowa w punkcie MacBurneya. Punkt ten leży na linii prostej łączącej pępek z prawym górnym kolcem biodrowym w 1/3 odległości między nimi, mierząc od kolca biodrowego. Kolejnym objawem sugerującym zapalenie wyrostka robaczkowego może być wzmożone napięcie mięśniowe i objaw Blumberga w prawym dole biodrowym. Ten objaw wyrostka sprawdza się, uciskając powłoki brzuszne dłonią, a następnie gwałtownie zwalniając nacisk. Świadczy on o podrażnieniu otrzewnej. W badaniach laboratoryjnych obserwuje się podwyższone wskaźniki zapalenia, takie jak leukocytoza, OB, CRP. U osób przewlekle leczonych immunosupresyjnie, przyjmujących duże dawki steroidów czy mających obniżoną odporność typowe objawy, takie podwyższona temperatura czy leukocytoza, mogą nie występować nawet po przedziurawieniu wyrostka.

U dzieci przebieg zapalenia wyrostka jest dużo szybszy i dlatego konieczna jest szybka diagnostyka i podjęcie leczenia chirurgicznego w celu uniknięcia poważnych powikłań. Objawy wyrostka w przypadku osób starszych mogą być niecharakterystyczne, miernie nasilone, lecz mimo to często w trakcie operacji stwierdza się zgorzelinowe zapalenie lub przedziurawienie wyrostka.

Zapalenie wyrostka - powikłania

Pierwszym i zarazem bardzo groźnym powikłaniem zapalenia wyrostka robaczkowego jest przedziurawienie zmienionego zapalnie wyrostka. Najczęściej występuje ono w drugiej lub trzeciej dobie choroby. Współistnieje z nagłym, silnym bólem, zwyżką tętna i nasileniem objawów wynikających z podrażnienia otrzewnej. W przypadku, gdy przedziurawieniu uległ wyrostek położony w zrostach wewnątrz jamy brzusznej lub umiejscowiony zakątniczo często tworzy się naciek okołowyrostkowy. Z kolei przedziurawienie do wolnej jamy otrzewnej powoduje rozlane zapalenie otrzewnej. Stwierdza się wtedy bolesność pod wpływem ucisku na całej powierzchni powłok brzucha, wzmożoną obronę mięśniową oraz opisany wyżej objaw Blumberga. Wspomniany wyżej naciek okołowyrostkowy jest skupiskiem zlepionych pętli jelita cienkiego wraz z siecią większą wokół zapalnie zmienionego, najczęściej przedziurawionego wyrostka. W badaniu lekarz może wyczuć w prawym dole biodrowym dobrze odgraniczony, nieruchomy przy oddychaniu guz. W naturalnym przebiegu zapalenia wyrostka w ciągu kilku tygodni objawy wyrostka robaczkowego takie jak wysięk, przekrwienie i obrzęk ustępują. Zwykle powstały guz pozostaje. Konieczne jest różnicowanie nacieku okołowyrostkowego z guzem kątnicy.

Kolejnym możliwym powikłaniem zapalenia wyrostka jest wytworzenie się ropnia okołowyrostkowego. Ropień jest to skupisko ropy, bakterii i częściowo lub całkowicie zniszczonych tkanek odgraniczone od struktur jamy brzusznej torebką łącznotkankową. Ropień powstaje w obrębie nacieku. Towarzyszy mu wzrost ciepłoty ciała do 39-40°C, znacznie przyspieszone tętno, leukocytoza rzędu 15 tysięcy/mm3.

Zapalenie wyrostka - rozpoznanie

Pomimo iż zapalenie wyrostka robaczkowego jest jednym z częstszych powodów interwencji chirurgicznych, to rozpoznanie zapalenia wyrostka robaczkowego może być niekiedy trudne nawet dla doświadczonego klinicysty. Postawą rozpoznania zapalenia wyrostka jest stan kliniczny pacjenta, a nie badania dodatkowe. Badania obrazowe są jednak bardzo pomocne w diagnostyce różnicowej, gdyż są w stanie uwidocznić inne procesy patologiczne toczące się w jamie brzusznej, które mogą być przyczyną podobnych objawów u pacjentów. Kobiety z objawami bólowymi w jamie brzusznej powinny być zbadane przez ginekologa w celu wykluczenia ewentualnych zmian w obrębie narządu rodnego. Możliwe jest również wykonanie laparoskopii w celu zróżnicowania ostrego zapalenia wyrostka i chorób narządu rodnego, takich jak pęknięta torbiel jajnika, pęknięta ciąża wewnątrzmaciczna czy zapalenie przydatków. Stosowana jest tylko w szczególnych przypadkach, gdy istnieją objawy kliniczne uzasadniające decyzję o operacji.

Zapalenie wyrostka - leczenie

Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego wymaga szybkiej interwencji chirurgicznej, ponieważ może dojść do sklejania się jelita z jelitem ślepym i powstawania ropni, a w konsekwencji w ciągu 24 godzin do przebicia jelita i pojawienia się zapalenia otrzewnej. Zapalenie wyrostka robaczkowego jest główną przyczyną zapalenia otrzewnej.
 Zabieg usunięcia wyrostka robaczkowego chirurdzy uważają za jedną z najprostszych operacji. Każde opóźnienie wykonania operacji wycięcia wyrostka robaczkowego może prowadzić do bardzo ciężkich powikłań. Appendectomia, czyli operacyjne usunięcie wyrostka robaczkowego, może być wykonana metodą tradycyjną lub laparoskopowo. Operacja wykonana techniką laparoskopową wiąże się z krótszym czasem pobytu na oddziale chirurgicznym, rzadszym ropieniem rany i lżejszym przebiegiem leczenia pooperacyjnego. Pomimo to odsetek powikłań po leczeniu metodą klasyczną i laparoskopową jest podobny. Powrót do normalnej aktywności fizycznej po operacji następuje po ok. 2-3 tygodniach.


W przypadku nacieku okołowyrostkowego leczenie jest początkowo zachowawcze, z zastosowaniem antybiotykoterapii oraz zimnych okładów na powierzchnię brzucha. Obecnie ze względu na małe ryzyko nawrotu ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego po skutecznym leczeniu zachowawczym coraz częściej rezygnuje się z następczej operacji. Ropień okołowyrostkowy należy opróżnić i usunąć treść ropną. Zabieg można wykonać poprzez nakłucie przezskórne powłok brzucha pod kontrolą usg i pozostawienie w jamie ropnia drenu na kilka dni. Jeśli ta metoda okaże się nieskuteczna, to wskazane jest operacyjne otwarcie jamy ropnia i opróżnienie go z zastosowaniem drenażu. Powikłaniami opisanego wyżej leczenia zapalenia wyrostka robaczkowego mogą być: krwawienie, zakażenia rany operacyjnej, powstanie ropnia wewnątrzbrzusznego czy niedrożność jelit. W przypadku ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego objawy mogą cofnąć się pod wpływem intensywnego leczenia antybiotykami, ale u około 40 proc. chorych dolegliwości szybko nawracają. Dlatego też leczenie zachowawcze jest zarezerwowane tylko w przypadkach, gdy nie można wykonać operacji.

Zapalenie wyrostka - różnicowanie z innymi chorobami

Ze względu na różne umiejscowienie i różnorodny obraz kliniczny zapalenia wyrostka robaczkowego, konieczne jest przeprowadzenie diagnostyki różnicowej w oparciu o wykluczenie następujących schorzeń:

 • ostrego zapalenia węzłów chłonnych krezki,
 • prawostronnej kamicy nerkowej,
 • choroby układu rodnego (zapalenie przydatków, skręt torbieli jajnika, pęknięcie ciąży pozamacicznej),
 • perforacji wrzodu żołądka lub dwunastnicy,
 • ostrego zapalenia trzustki,
 • ostrego nieżytu żołądkowo-jelitowego,
 • choroby Leśniowskiego-Crohna.

Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego jest chorobą o dość szybkim przebiegu, poważnych powikłaniach, wymagającą pilnej diagnostyki i wdrożenia odpowiedniego leczenia chirurgicznego. Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego jest groźne zwłaszcza dla osób starszych, u których ryzyko zgonów pooperacyjnych wynosi 5-10 proc.. Najczęściej ma to miejsce w przypadkach przedziurawienia wyrostka i rozlanego zapalenia otrzewnej.

Zapalenie wyrostka - dzieci

W większości przypadków zapalenia wyrostka robaczkowego u dzieci rozpoznanie można postawić już na podstawie wywiadu i starannego badania fizykalnego, choć niekiedy może ono być trudne i wymaga uspokojenia pacjenta oraz pozyskania jego zaufania. Bardzo ważną zasadą jest kilkukrotne przeprowadzenie badania przez lekarza, najlepiej chirurga, oraz monitorowanie stanu pacjenta.

Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego daje objawy zależne od wieku dziecka, czynników sprawczych i położenia wyrostka robaczkowego w jamie brzusznej. Spośród wielu objawów wyrostka robaczkowego w przypadku ostrego zapalenia należy wymienić te istotne i liczące się, którymi są:

 • bóle brzucha – u dzieci powyżej 4 roku życia dominuje początkowo łagodny, tępy, trudny do precyzyjnej lokalizacji, ciągły ból brzucha w okolicy pępka i nadbrzusza, który w miarę postępu zapalenia przemieszcza się do prawego podbrzusza, do tzw. punktu McBurneya;
 • utrata łaknienia, nudności, wymioty występujące kilka godzin po pojawieniu się bólów brzucha. Utrata apetytu jest szczególnie istotnym objawem. Dzieciom, którym apetyt dopisuje, wyjątkowo rzadko stawiana jest diagnoza zapalenia wyrostka robaczkowego;
 • zaparcia;
 • krótkotrwale biegunki.
Ostre zapalenie wyrostka - zdjęcia

Istnieją dwa sposoby operacyjnego usunięcia wyrostka: laparoskopowy i klasyczny.

Badanie małego dziecka z zapaleniem wyrostka robaczkowego jest dla lekarza szczególnym wyzwaniem i wymaga dużej wprawy i doświadczenia w nawiązywaniu kontaktu z małym pacjentem w celu uspokojenia go i pozyskania zaufania. Dziecko cierpiące i gorączkujące, idąc, porusza się powoli, często pochylone do przodu chroni prawy dół biodrowy. Na stół wspina się powoli, ostrożnie. W łóżeczku, pomimo bólu, leży spokojnie, z podkurczonymi nogami lub na prawym boku. Podwyższenie temperatury ciała, tachykardia, objawy odwodnienia zwykle w ciągu pierwszej doby są niewielkie i nasilają się w miarę postępu zapalenia wyrostka robaczkowego. Charakterystyczne jest podwyższenie tętna niewspółmierne do temperatury. Podobnie jak u dorosłych, typowa jest bolesność punktowa z obroną mięśniową - objaw Blumberga. U małych dzieci i niemowląt rozpoznanie zapalenia wyrostka robaczkowego jest często opóźnione ze względu na niespecyficzny obraz choroby lub słabo wyrażone początkowe objawy wyrostka robaczkowego. Zdarzają się takie przypadki, gdy niemowlę trafia wreszcie do chirurga z objawami rozlanego zapalenia otrzewnej.

W początkowej fazie zapalenia wyrostka robaczkowego badania dodatkowe nie są bardzo przydatne. Jednym z głównych odchyleń jest wysoki poziom białych krwinek z przewagą granulocytów wielojądrzastych, jednak nie u wszystkich pacjentów obserwuje się taki wynik. Konieczne jest wykonanie badania moczu, aby wykluczyć zakażenie w układzie moczowym. Pomocne może być również monitorowanie wartości białka C-reaktywnego, którego poziom we krwi rośnie w przebiegu zapalenia wyrostka. W około 10-20 proc. przypadków wykonanie badania RTG przeglądowego brzucha może przynieść rozpoznanie. Bardzo przydatne może być wykonanie USG jamy brzusznej przez doświadczonego radiologa. Bardzo rozpowszechniona w obecnej dobie medycyny tomografia komputerowa nie przewyższa wartości dokładnego badania USG.

W leczeniu zapalenia wyrostka robaczkowego niezmiennie główną rolę odgrywa chirurg, który operacyjnie usuwa zapalną tkankę. W przypadku pewnego rozpoznania zapalenia wyrostka robaczkowego stosuje się cięcie poprzeczne lub skośne naprzemienne McBurneya w prawym podbrzuszu. W razie wątpliwości stosowane bywa otwarcie jamy brzusznej z cięcia przyprostnego, które pozwala na rozległy wgląd w jamę otrzewnej. Należy dążyć do wczesnego ustalenia wskazań operacyjnych, bowiem u dzieci, zwłaszcza tych młodszych, perforacja występuje już po 12-15 godzinach od wystąpienia bólów. Dodatkowo u pacjentów z grup ryzyka słusznym posunięciem będzie zastosowanie profilaktyki okołooperacyjnej z zastosowaniem antybiotyków. Wprowadzenie takiego leczenia zapalenia wyrostka robaczkowego pozwala na znaczne obniżenie ryzyka powikłań, jakim jest zakażenie bakteryjne (stanowi ono przyczynę niemal wszystkich, zarówno wczesnych, jak i późnych powikłań) oraz obniża całkowitą śmiertelność u osób z zapaleniem otrzewnej.

Usunięcie wyrostka robaczkowego podczas operacji z powodu innych stanów jest często przeprowadzane u dzieci. W obecnej dobie medycyny pogląd, iż wyrostek pełni istotne funkcje odpornościowe w przewodzie pokarmowym nie jest już aktualny. Dlatego też wielu chirurgów dziecięcych usuwa wyrostek robaczkowy podczas korekcji wrodzonych wad przewodu pokarmowego, chorób pęcherzyka żółciowego czy innych. Profilaktyczne wycięcie wyrostka robaczkowego według ich oceny jest bezpieczne dla dziecka i niektórzy lekarze uważają je za korzystne posunięcie dla dziecka. Wyrostek robaczkowy jest również usuwany w sytuacji, gdy dziecko zgłasza bóle brzucha, lecz otwarcie jamy brzusznej nie potwierdza podłoża bólu w zapalnym wyrostku. W opozycji do opisanych poglądów są chirurdzy, którzy usuwają wyrostek „przy okazji” tylko w przypadku, gdy ewentualne wykonanie operacji jego usunięcia jest obarczone wysokim ryzykiem.

Redakcja abcZdrowie.pl, 4 miesiące temu

Bibliografia

 • Grenda R. (red.), Pediatria - pytania i odpowiedzi, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009, ISBN 978-83-200-3907-8
 • Kawalec W., Kubicka K. Pediatria, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, ISBN 83-200-3253-9
 • Fibak J. CHIRURGIA. Podręcznik dla studentów medycyny., Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002, ISBN 83-200-2708-X

Układ pokarmowy

Komentarze (8)
~wykofoko
~wykofoko ponad rok temu

To ja opisze teraz swoja przygode....:* Mialam chyba 8lat. Strasznie bolal mnie brzuch w okolicach serca... Mama zawiozła mnie do szpitala tam stwierdzili,ze mam wyrostek o 2 w nocy w sobote mialam go operowany. W szpitalu lezalam 2tyg. Dopiero w 4dzien pobytu moglam wstawac bo tak mnie bolalo. Musialam jesc kaszki itp. Za jakis miesiac wrocilam do szpitala znowu tez lezalam 2tyg. Lekarze stwieedzili ze to zrosty. Znowu mialam operacje. Kiedy tak lezalam sobie na tej sali pamietalam kazda reklame jaka bd za chwile mialam juz dosc. Za jakis czas zaczelam wymiotowac wlozyli mi rurke do nosa zebym sie nie meczyla. Po 2dniach wyciagnelu mu ta rurke i powiedzieli ze mam sie ruszac i ruszac co jest przeciez nie mozliwe po takiej operacji.... Stwierdzilam ze juz nie bd chodzic usiade sobie i posiedze. Jak widzicie nic mi nie jest i nie polecam chodzic szybko po operacji.-.

Odpowiedz
~objawa
~objawa ponad rok temu

a co jesli ból nasila sie co drugi dzien, w miejscu wyrostka. nie jest on bardzo silny, ale jest. stracilam apetyt i bardzo schudlam przez pare miesiecy, nic nie cwiczylam, zeby to sie stalo.. co to moze byc ?

Odpowiedz
~bielka
~bielka ponad rok temu

@~julcia856733: w 5 dobie, w Tczewie ja miałam operacje w środę po południu, a w piątek mimo że jeszcze nie chodziłam miałam iść do domu z łaską mogłam zostać do soboty, to było coś strasznego i niezrozumiałego, ale cóż....

Odpowiedz
~julcia856733
~julcia856733 ponad rok temu

Hej :) Pisze to po to aby ktoś tak ja ja przez przypadek na niego trafił. A więc jest już 30 grudnia a moja historia zaczęła się 21 grudnia w planowany koniec świata i to dokładnie o godzinie 12. Leżałam sobie spokojnie i nagle zaczęło mnie boleć na wysokości serca na samym środku, co najlepsze bardziej bolało przy mocniejszym oddechu lub przełykaniu. Jadłam z trudem z bólem ale cóż jeść trzeba. Cały czas myślałam, że zaraz przejdzie ale o godzinie 15 postanowiłam, że się zdrzemnę bo może po drzemce mi przejdzie. o 17 się przebudziłam i nadal bolało ale postanowiłam spać dalej. spałam do 19 i minęła już 7 godzina bólu. Moja siostra postanowiła, że może to jest jakiś nerwoból czy coś podobnego więc najlepiej żeby to zbadał lekarz tym bardziej, że nigdy nic takiego nie miałam. O 19:40 byłam już w izbie przyjęć, bo był ostry dyżur w szpitalu. Zrobili mi badania krwi i serca i wszystko wyszło, że jestem całkiem zdrowa no ale ból utrzymywał się dalej więc lekarz zaczął dotykać mnie w różne miejsca od góry do brzucha aż przy prawym biodrze przy nacisku poczułam, że trochę mnie boli to powiedziałam to lekarzowi. Jestem dość szczupłą osobą i przy mocniejszym naciśnięciu lekarz coś wyczuł pod moją skórą. Zawołam chirurga i ten powiedział, że na pewno to nie jest wyrostek tylko torbiel na jajniku albo endometrioza więc zrobili mi usg i wyszło, że mam coś dziwnego co wyczuł lekarz 6-7 mm z jakimś płynem. Zrobili mi badanie ginekologiczne i usg do pochwowe i pani ginekolog powiedziała, że to nic z jajnikami. Lekarze postanowili mnie położyć w szpitalu na obserwację o godzinie 3 w nocy w sobotę. Dodam, że serce przestało mnie całkiem boleć tak jakby mój organizm poczuł ulgę. Przez sobotę dostałam antybiotyki i nic nie mogłam jeść na wszelki wypadek. W niedzielę o godzinie 15 zaczęłam się dziwnie czuć, leżąc jak zwykle dostałam po lewej stronie skurczów mięśni najpierw w stopie potem w ręce i w udzie co bardzo mnie zdziwiło. Napisałam do siostry i kazała mi iść do pielęgniarek, że powiedziały lekarzowi, że coś mi się dzieje. Powiedziały, że go powiadomią bo go nie ma teraz. O godzinie 16 zdrętwiała mi prawa stopa co mnie przestraszyło, siostra jak się dowiedziała postanowiła przyjechać. W tym czasie zaczęło mnie mrowić i prawie drętwieć udo oraz mrowiły mnie dłonie przez 15 min chociaż nimi ruszałam. Siostra po tym jak przyjechała poszła do lekarza i okazało się, że pielęgniarki mu nic nie powiedziały, siostra powiedziała o objawach a ten, że to nie wyrostek. Siostra tak na niego nakrzyczała, że o godzinie 17 powiedzieli, że będę mieć operację, bo obojętnie co mi jest czy torbiel, endometrioza czy wyrostek w który nikt nie wierzył co i tak musi być operacja aby zobaczyli co się dzieje. Ostrzegam, że duszenie się po dostaniu narkozy jest normalne a po chwili się usypia. Gdy mnie wybudziły leżałam z otwartymi oczami jak spodki. Zabrali mnie na salę szpitalną gdzie moja siostra na mnie czekała i okazało się, że to jednak był wyrostek i moje drętwienie nogi wskazywało na to, że zaraz miał się rozlać. Długa historia ale piszę ją po to aby każda osoba z takimi objawami poszła na badania. Dodam, że przez cały czas przed operacją nic nie wskazywało w mojej krwi, że coś się dzieje. Znalazłam się w 10% osób u których ból promieniuje przez co czułam jakby bolało mnie serce. Po operacji pierwszy dzień tylko kroplówki, w drugi trzeba wstawać z musu, żeby zrosty się nie zrobiły. trzeci dzień kleik bez smakowy a w czwartym pozwalają jeść już dietę lekkostrawną która trzeba stosować najlepiej 3 miesiące. Sól w dużych ilościach jest zakazany oraz alkohol kategorycznie. A więc najlepiej nie bać się i dać się pokroić aby wiedzieć co się dzieje. Szwy zdejmują w 7 dobie po zabiegu a do domu jak operacja jest bez powikłań wypuszczają w 5 dobie. Pozdrawiam.

Odpowiedz
zapytaj lekarza

za darmo

 • Odpowiedź w 24 godziny
 • Bez żadnych opłat
 • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Wyrostek robaczkowy - rodzaje, przyczyny i objawy, powikłania, rozpoznanie, leczenie, różnicowanie z innymi chorobami, dzieci
najnowsze pytania

grupy wsparcia i fora dyskusyjne

Pomocni lekarze

Artykuły Wyrostek robaczkowy - rodzaje, przyczyny i objawy, powikłania, rozpoznanie, leczenie, różnicowanie z innymi chorobami, dzieci
Wyrostek robaczkowy - rodzaje, przyczyny i objawy, powikłania, rozpoznanie, leczenie, różnicowanie z innymi chorobami, dzieci

Ostre zapalenie wyrostka - zdjęcia

Ostre zapalenie wyrostka - zdjęcia

Istnieją dwa sposoby operacyjnego usunięcia wyrostka: laparoskopowy i klasyczny.

Wyrostek robaczkowy - rodzaje, przyczyny i objawy, powikłania, rozpoznanie, leczenie, różnicowanie z innymi chorobami, dzieci

Wyrostek robaczkowy - przyczyny, objawy, leczenie zapalenia

może poważnie zagrażać naszemu zdrowiu, a nawet życiu. Ważne jest zatem, by wcześnie rozpoznać objawy ataku wyrostka robaczkowego i jak najszybciej poddać (...) się z trudnościami diagnostycznymi w...

Wyrostek robaczkowy - rodzaje, przyczyny i objawy, powikłania, rozpoznanie, leczenie, różnicowanie z innymi chorobami, dzieci

Ostry ból brzucha objawem zapalenia wyrostka robaczkowego

, gdy zaniedbamy symptomy. Warto więc przypatrzeć się szczegółowemu rozwojowi choroby: poznać jej przyczyny i skutki by poznać przyczynę bólu. Wyrostek (...) organizacją ataku zwanego...

Zespół nerczycowy - przyczyny, objawy, rozpoznanie, leczenie, powikłania

Zespół nefrotyczny - zdjęcia

Zespół nefrotyczny - zdjęcia

Dysfunkcja kłębuszków nerkowych u chorego na zespół nerczycowy.

Chłoniak - przyczyny, rodzaje, diagnostyka, leczenie

Wnuczka z babcią

Wnuczka z babcią

Rozmawiajmy z naszymi bliskimi i nakłaniajmy do badań profilaktycznych.

Objawy reumatoidalnego zapalenia stawów - przyczyny i objawy, zapobieganie i leczenie

Reumatoidalne zapalenie stawów (prezentacja edukacyjna)

Reumatoidalne zapalenie stawów (prezentacja edukacyjna)

sami pacjenci cieszą się dobrym samopoczuciem. W momencie ponownego uaktywnienia się choroby objawy powracają. Objawy reumatoidalnego zapalenia stawów (...) i RTG. Pełne rozpoznanie...

Opryszczka narządów płciowych - epidemiologia, objawy, profilaktyka, leczenie

Leczenie opryszczki (WIDEO)

Leczenie opryszczki (WIDEO) Odtwórz wideo

U chorych z osłabioną odpornością immunologiczną, jak w przypadku AIDS i nowotworów, mogą występować poważne powikłania zakażenia wirusem opryszczki (...) . Najczęstsze poważne powikłania opryszczki to: zapalenie...