Pokaż kategorie abcZdrowie.pl
Pokaż kategorie

Chłoniak nieziarniczy

Chłoniaki nieziarnicze (NHL - non Hodgkin’s lymphoma) to nowotwory złośliwe, które wywodzą się z limfocytów i są zlokalizowane w tkance chłonnej. Te choroby nowotworowe dotykają najczęściej ludzi w starszym wieku, zwłaszcza mężczyzn. Chłoniaki dzieli się na chłoniaki typu B – o mniejszej złośliwości oraz chłoniaki typu T – o większej złośliwości. Przykładem chłoniaka złośliwego o mniejszej złośliwości jest przewlekła białaczka limfatyczna. Inny podział chłoniaków uwzględnia kryteria morfologiczne. Według nich występują: chłoniaki limfocytowe, chłoniaki plazmocytowe, a także chłoniaki centrocytowe. Istotny jest także stopień zaawansowania chłoniaka.

1. Przyczyny chłoniaka nieziarniczego

Chłoniak u 6-letniego chłopca

Chłoniaki mają charakter złośliwy. Najczęściej leczy się je za pomocą chemioterapii lub też stosuje się leczenie operacyjne.


Chłoniaki nieziarnicze są szóste pod względem częstości występowania. Dotykają około 10 na 100 000 osób. Prawdopodobieństwo wystąpienia chłoniaka nieziarniczego u chorego na AIDS jest 1000 razy większe. Etiologia chłoniaka nieziarniczego nie jest znana, jednak poznane są czynniki, które zwiększają ryzyko zachorowania.

Do wystąpienia chłoniaka przyczyniają się:

Prawdopodobieństwo zachorowania na chłoniaka nieziarniczego jest większe u osób, które przeszły przeszczep narządów. Choroba dotyka zarówno kobiet, jak i mężczyzn, ale panowie są nieco bardziej narażeni na chłoniaka. Nowotwór częściej występuje u osób dorosłych, ale u dzieci także diagnozuje się niektóre rodzaje chłoniaka.

W ostatnim czasie zapadalność na NHL wzrasta, a szczyt występuje pomiędzy 20-30 rokiem życia oraz między 60-70. rokiem życia. Zdecydowana większość wywodzi się z komórek B (86%), mniej z komórek T (12%), a najmniej z komórek NK (2%).

2. Objawy i rozpoznanie chłoniaka nieziarniczego

W przypadku chorób nowotworowych jednym z objawów jest powiększenie węzłów chłonnych. Zwykle wzrost następuje powoli, występuje tendencja do łączenia się w pakiety (powiększenie węzłów znajdujących się w bliskim sąsiedztwie). Ich średnica przekracza dwa centymetry. Niektórzy chorzy mają gorączkę, dreszcze, utratę masy ciała i poty nocne.

Występują również objawy pozawęzłowe, czyli objawy dotyczące innych narządów oprócz węzłów chłonnych. Są one zróżnicowane w zależności od rodzaju występującego chłoniaka i jego lokalizacji (na przykład ból brzucha, związany z powiększeniem śledziony i wątroby; objawy neurologiczne związane zarówno z naciekiem ośrodkowego, jak i obwodowego układu nerwowego; duszność przy zajęciu tkanki płucnej). Możliwe są także zaburzenia morfologii krwi, żółtaczka lub krwawienia z przewodu pokarmowego. U niektórych chorych pojawia się niewytłumaczalne swędzenie. Jeśli chłoniak znajduje się w mózgu, pacjent może odczuwać bóle głowy, zawroty głowy, mieć problemy z koncentracją, zmiany osobowości, mogą pojawić się dezorientacja oraz napady padaczkowe, czasami stany lękowe czy omamy.

3. Rozpoznanie chłoniaka nieziarniczego

Rozpoznanie choroby jest stawiane na podstawie badania węzła chłonnego lub wycinka zajętego przez chorobę narządu.

Na podstawie badania węzła ustala się typ histopatologiczny chłoniaka – na podstawie pochodzenia z poszczególnej grupy komórek:

1. wywodzące się z komórek B – to bardzo liczna grupa; chłoniaki te stanowią znaczną część chłoniaków nieziarniczych; do grupy zalicza się między innymi:

 • chłoniak B-limfoblastyczny – występuje głównie do 18. roku życia;
 • chłoniak z małych limfocytów – głównie u ludzi starszych;
 • białaczka włochatokomórkowa;
 • pozawęzłowy chłoniak strefy brzeżnej – tak zwany MALT - lokalizuje się najczęściej w żołądku;

2. wywodzące się z komórek T – do grupy tej wchodzą między innymi:

 • chłoniak limfoblastyczny T-komórkowy - występuje głównie do 18. roku życia;
 • ziarniniak grzybiasty - zlokalizowany w skórze;

3. wychodzące z komórek NK – najrzadziej występujące chłoniaki, m.in.:

 • agresywna białaczka z komórek NK.

Chorobę należy różnicować z chorobami, w przebiegu których dochodzi do powiększenia węzłów chłonnych (między innymi z zakażeniami, chorobami o podłożu immunologicznym, nowotworami, sarkoidozą), a także z chorobami, będącymi przyczyną powiększenia śledziony (nadciśnienie wrotne, skrobiawica).

4. Leczenie i rokowanie chorych z chłoniakiem nieziarniczym

Leczenie choroby jest uzależnione od typu histologicznego chłoniaka, jego zaawansowania i od występowania czynników rokowniczych. W tym celu dzieli się chłoniaki nieziarnicze na trzy grupy:

 • powolne - w których przeżycie bez leczenia wynosi kilka do kilkunastu lat;
 • agresywne - w których przeżycie bez leczenia wynosi kilka do kilkunastu miesięcy;
 • bardzo agresywne - w których przeżycie bez leczenia wynosi kilka do kilkunastu tygodni.

W przypadku chłoniaków o małej złośliwości stosuje się zabiegi chirurgiczne usunięcia zajętych węzłów lub chemioterapię, która pozwala na zmniejszenie dolegliwości związanych z objawami choroby. Z kolei u osób z chłoniakami o dużej złośliwości zastosowanie chemioterapii daje 50% szans na wyleczenie.

Bibliografia

 • Deptała A. Onkologia w praktyce, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, ISBN 83-200-3225-3
 • Kułakowski A., Skowrońska-Gardas A. Onkologia. Podręcznik dla studentów medycyny, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003, ISBN 83-200-2737-3
 • Perek D. (red.) HARRISON - Onkologia, Czelej, Lublin 2009, ISBN 978-83-7563-008-4
 • Sułek K. (red.), Hematologia, Urban & Partner, Wrocław 2000, ISBN 83-87944-70-X
 • Janicki K. Hematologia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2001, ISBN 83-200-2431-5
 • Hołowiecki J. (red.), Hematologia kliniczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007, ISBN 978-83-200-3938-2
 • Szczeklik A. (red.), Choroby wewnętrzne, Medycyna Praktyczna, Kraków 2011, ISBN 978-83-7430-289-0

Źródła zewnętrzne

Komentarze

zapytaj lekarza

za darmo

 • Odpowiedź w 24 godziny
 • Bez żadnych opłat
 • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Chłoniaki - najnowsze pytania

Dyskusje na forum

Artykuły Chłoniaki
Chłoniaki

Ziarniak grzybiasty

Termin ziarniak grzybiasty został wprowadzony w 1806 roku przez francuskiego dermatologa Aliberta. Opisał on poważne zaburzenia, w których duże guzy, przypominające grzyby martwicze, atakują skórę pacjenta. Ziarniniak grzybiasty jest...

Chłoniaki

Rozpoznawanie chłoniaków nieziarniczych

Chłoniaki nieziarnicze (NHL non Hodgkin’s lmphoma) to grupa chorób nowotworowych wywodząca się z r ... órek to chłoniaki: wywodzące się z komórek B –  bardzo liczna grupa; chłoniaki te stanowią znaczną część chłoniaków nieziarniczych; wywodzące się z komórek T; wychodzące z komórek NK – najrzadziej występujące chłoniaki. Badanie ... zapalenie stawów; nowotworami – chłoniaki nieziarnicze, przewlekła białaczka limfocytowa, ostra...

Chłoniaki

Akcja "Zapytaj bliskich o zdrowie!"

(...) o zdrowie!”. Jej organizatorem było Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki &bdquo ... społeczeństwa do regularnych badań i kontrolowania stanu węzłów chłonnych. Spis treści Chłoniaki w statystykach Dane ... po 55. roku życia stanowią około 65% chorych na chłoniaki. Mianem chłoniaków określa się nowotwory układu limfatycznego ... i nieziarnicze. Ich przyczyny pozostają nieznane. Chłoniaki mają niespecyficzne objawy, ale wczesne ich wykrycie pozwala na...

Chłoniaki

Objawy chłoniaków

Chłoniaki nieziarnicze (NHL - non Hodgkin’s lmphoma) to grupa chorób nowotworowych, wywodząca się z różnych stadiów powstawania limfocytów T, B i NK. Stanowią liczną grupę, różniącą się między sobą pod względem budowy oraz przebiegu klinicznego. Główną przyczyną zgłaszania się do lekarza jest powiększenie węzłów chłonnych. Zwykle wzrost następuje powoli, występuje tendencja do łączenia się w pakiety (powiększenie węzłów znajdujących...

Chłoniaki

Leczenie chłoniaków nieziarniczych

Chłoniaki nieziarnicze (NHL non Hodgkin’s lmphoma) to liczna grupa chorób nowotworowych różniąca się ... chłoniaka, jego zaawansowania i od występowania czynników rokowniczych. W tym celu dzieli się chłoniaki na trzy grupy powolne ... órych przeżycie bez leczenia wynosi kilka do kilkunastu tygodni; Chłoniaki nieziarniste o przewlekłym przebiegu (indolentne) &ndash ... agresywnego chłoniaka Bardzo agresywne chłoniaki ze względu na bardzo szybki przebieg wymagają leczenia włączonego jak...

Chłoniaki

Chłoniaki bardzo agresywne

Chłoniaki to duża grupa nowotworów o zróżnicowanym przebiegu. Nowotwory te wywodzą się z różnych stadiów powstawania limfocytów. Stanowią liczną grupę różniącą się między sobą pod względem budowy oraz przebiegu klinicznego ... , jego zaawansowania  i od występowania czynników rokowniczych. W tym celu dzieli się chłoniaki na trzy grupy : powolne &ndash ... wynosi kilka do kilkunastu tygodni (chłoniak limfoblastyczny). Chłoniaki o bardzo agresywnym przebiegu występują...

Chłoniaki

Białaczka a chłoniak

Zarówno białaczka jak i chłoniak są chorobami nowotworowymi, które dotyczą zmian w układzie białych krwinek. Różnią się jednak miejscem powstawania i specyfiką objawów, które jednak czasem bywają dość podobne. Spis treści Co to są chłoniaki? Chłoniaki związane są z nadmiernym rozmnażaniem się białych krwinek obecnych w układzie ... , na jakim etapie tworzenia tych krwinek powstaną. Inny ich podział obejmuje chłoniaki nieziarnicze oraz ziarnicę...

Chłoniaki

Nowy lek na chłoniaka

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków zezwoliła na wypuszczenie na rynek leku, który zwalcza dwa rodzaje chłoniaka - ziarnicę złośliwą oraz rzadką chorobę znaną jako a anaplastyczny chłoniak olbrzymiokomórkowy. Spis treści Czym są chłoniaki? Chłoniaki to nowotwory układu limfatycznego - sieci węzłów chłonnych połączonych przez naczynia przewodzące limfę ... órę, kości i tkanki miękkie. Według danych WHO, liczba zachorowań na chłoniaki wzrasta o około 4-5% rocznie. W Polsce co...

Chłoniaki

Chłoniak Burkitta

Białaczka - prezentacja edukacyjna to rodzaj chłoniaka nieziarniczego, który rozwija się z nowotworowo zmienionych komórek układu odpornościowego (limfocytów B), występującym głównie u dzieci i młodych ludzi. Jest to jeden z...

Chłoniaki

Ziarniniak grzybiasty

Ziarniniak grzybiasty został odkryty w 1806 roku przez francuskiego dermatologa Aliberta. Opisał on poważne zaburzenia, w których duże guzy, przypominające grzyby martwicze, atakują skórę pacjenta. Ziarniniak grzybiasty jest najczęstszym...

lekarzy jest teraz online

Zapytaj lekarza
zapytaj lekarza

za darmo

 • Odpowiedź w 24 godziny
 • Bez żadnych opłat
 • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500