Trwa ładowanie...

20 LAT PASJI I EDUKACJI: JUBILEUSZ KAMPANII SERVIER DLA SERCA

 Agnieszka Gotówka
29.08.2023 16:31
Materiał sponsorowany przez Servier
20 LAT PASJI I EDUKACJI: JUBILEUSZ KAMPANII SERVIER DLA SERCA
20 LAT PASJI I EDUKACJI: JUBILEUSZ KAMPANII SERVIER DLA SERCA

Jedna z najważniejszych inicjatyw prozdrowotnych w Polsce kończy 20 lat! Kampania profilaktyczno-edukacyjna Servier dla Serca narodziła się dwie dekady temu i w tym czasie znacząco przyczyniła się do zwiększenia świadomości Polaków nt. chorób i zagrożeń dla serca i układu krążenia. Z okazji jubileuszowej edycji rozmawiamy o kampanii Servier dla Serca z dwiema niezwykłymi kobietami odpowiedzialnymi za jej organizację i koordynację: Katarzyną Urbańską, Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej i Public Affairs w Servier Polska oraz Ewą Ciepałowicz, Kierownik ds. CSR i Komunikacji Wewnętrznej Servier Polska.

Katarzyna Urbańska, Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej i Public Affairs w Servier Polska

Katarzyna Urbańska, Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej i Public Affairs w Servier Polska

Pani Katarzyno, w tym roku kampania profilaktyczno-edukacyjna Servier dla Serca obchodzi swój okrągły jubileusz. 20 lat temu z inspiracji Servier Polska, przy Pani osobistym zaangażowaniu, wystartowała jej pierwsza edycja. Dwie dekady temu żyliśmy w innej rzeczywistości i wydaje się, że polskie społeczeństwo też było nieco inne. Jak wspomina Pani ten czas i początki kampanii?

Przed dwudziestu laty, gdy startowaliśmy z pierwszą edycją kampanii profilaktyczno-edukacyjnej Servier dla Serca, sytuacja zdrowotna i świadomość społeczna w Polsce były zupełnie inne niż obecnie. Był to okres, gdy wiedza na temat profilaktyki oraz właściwego stylu życia jako kluczowych elementów utrzymania zdrowego serca oraz zagrożeń związanych z chorobami układu sercowo-naczyniowego nie były jeszcze dostatecznie rozumiane przez społeczeństwo. Wtedy właśnie narodziła się idea kampanii, by przybliżyć polskiemu społeczeństwu te ważne aspekty zdrowotne.

Wspominam początki Servier dla Serca jako czas niezwykle inspirujący, pełen pasji i zaangażowania wielu niezwykłych osób. Start kampanii był dla mnie osobiście wyjątkowym momentem, ponieważ widziałam ogromną społeczną potrzebę edukacji, budowania świadomości na temat zdrowego stylu życia i profilaktyki sercowo-naczyniowej.

Kampania Servier dla Serca była prawdziwym wyzwaniem, ale jednocześnie ogromnym źródłem motywacji. Wszystkim, którzy uwierzyli w ideę powołania do życia kampanii towarzyszyło przekonanie, że możemy naprawdę wpłynąć na zdrowie i jakość życia ludzi poprzez edukację, co stało się głównym motorem naszych działań. Wspólnie pracowaliśmy nad kształtowaniem przekazu edukacyjnego, tworząc materiały, które będą zrozumiałe i angażujące dla różnych grup odbiorców. Pamiętam, jak staraliśmy się dotrzeć do ludzi w różnych regionach Polski, organizując wydarzenia edukacyjne, warsztaty i spotkania z ekspertami medycznymi. Każdy krok naprzód w edukowaniu społeczeństwa sprawiał, że czuliśmy, że nasza praca ma ogromne znaczenie. Widzieliśmy, jak wiele możemy osiągnąć, podejmując się tego wyzwania. To był czas pełen zaangażowania i wiary w to, że nasza praca ma potencjał zmieniania rzeczywistości.

Kampanii od samego początku towarzyszy determinacja i głębokie przekonanie, że edukacja oraz kształtowanie świadomości społecznej to właściwa droga do podnoszenia jakości życia. Czy przez te 20 lat przybliżyliśmy się nieco do tego celu? Czy jako społeczeństwo jesteśmy bardziej świadomi zagrożeń i konsekwencji wynikających z chorób układu sercowo-naczyniowego?

Na pewno! Przez te 20 lat kampanii udało się osiągnąć znaczny postęp w kształtowaniu świadomości społecznej na temat zagrożeń i konsekwencji związanych z chorobami serca. To niesamowicie budujące widzieć, że jako społeczeństwo stajemy się coraz bardziej świadomi wpływu stylu życia na zdrowie serca. Obecnie coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, że zdrowa dieta, regularna aktywność fizyczna oraz unikanie szkodliwych nawyków, takich jak palenie papierosów, mają kluczowe znaczenie dla kondycji naszego układu krążenia. Wspólnie z partnerami medycznymi, organizacjami pacjenckimi oraz przy ogromnym wsparciu mediów, zdołaliśmy dotrzeć do tysięcy osób, inspirując je do podejmowania zdrowych nawyków i dbałości o zdrowie serca. Jestem przekonana, że nasze wysiłki w zakresie edukacji przyczyniły się do tego pozytywnego trendu.

Czy któraś edycja kampanii w szczególny sposób zapisała się w Pani pamięci?

W ciągu dwóch dekad kampanii, wiele edycji zapisało się w mojej pamięci. Szczególnie ważne były te, podczas których mieliśmy okazję odwiedzać mniejsze miasta i miasteczka. Wielokrotnie widziałam, jak ogromne było zainteresowanie mieszkańców tematem zdrowego stylu życia i profilaktyki chorób serca. Ich aktywność i towarzyszący tym spotkaniom entuzjazm były dla mnie osobiście naprawdę inspirujące. Takie doświadczenia utwierdziły mnie w przekonaniu, że nasza kampania ma ogromne znaczenie dla ludzi w różnych regionach Polski.

Jeśli jednak miałabym wskazać jedną konkretną, to będzie to XIV edycja. W 2016 roku kampania Servier dla Serca włączyła się w dynamiczną inicjatywę Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego pod hasłem "Zdrowe Dzieci, Zdrowa Młodzież, Zdrowi Dorośli". Wraz z tym pięknym partnerstwem, promowaliśmy zdrowie i edukację kierując je do serc nie tylko dorosłych, ale przede wszystkim do młodego pokolenia. Jako społeczność, skupiliśmy się na potrzebach przyszłych pokoleń, przekonani o tym, że właściwe nawyki kształtują się już od najmłodszych lat - wspólnie z Polskim Towarzystwem Kardiologicznym, stworzyliśmy kampanię, która koncentrowała się na edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży. W moim odczuciu XIV edycja Kampanii Servier dla Serca była nie tylko źródłem wiedzy, ale także źródłem radości, interakcji i niezapomnianych chwil; była wyrazem naszej troski i oddania wobec zdrowia przyszłych pokoleń, które mam nadzieję, że pozostawiło trwałe piętno na drodze do zdrowszego i pełniejszego życia. Wspomnienia z tamtego okresu przynoszą na myśl uśmiechy na twarzach dzieci, aktywne dyskusje wśród młodzieży i ducha wspólnoty, który zjednoczył nas w dążeniu do wspólnego celu - zdrowego przyszłego pokolenia.

Gala 20-lecia kampanii Servier dla Serca, Certyfikat Rekordu Guinnessa.
Gala 20-lecia kampanii Servier dla Serca, Certyfikat Rekordu Guinnessa.

Co Pani zdaniem przyczyniło się do ogromnego sukcesu kampanii?

O sukcesie kampanii zdecydowało połączenie wielu czynników. Przede wszystkim kluczową rolę odegrały nasza niezachwiana determinacja i konsekwentne dążenie do celu, jakim jest edukacja społeczeństwa oraz inspirowanie do zdrowego stylu życia. Właśnie to zaangażowanie stanowiło naszą główną motywację i paliwo napędzające naszą pracę na przestrzeni tych dwóch dekad.

Niezwykle ważne było również partnerstwo z ekspertami medycznymi, organizacjami pacjenckimi oraz budowanie relacji z mediami. Dzięki tej współpracy mogliśmy dostarczać rzetelne i wiarygodne informacje, co jest niezwykle istotne w dziedzinie tak poważnej jak zdrowie. Nasze inicjatywy, takie jak badania przesiewowe w Mobilnej Kardiologicznej Poradni Servier, warsztaty edukacyjne w Namiocie Edukacyjnym Servier, czy spotkania z mediami, były efektem powziętego przez nas zobowiązania do tworzenia pozytywnych zmian w zdrowiu społeczeństwa.

Kluczem do sukcesu Servier dla Serca było również dostosowanie przekazu do różnych grup wiekowych i społeczności. Nasza kampania była skierowana do wszystkich, niezależnie od wieku czy lokalizacji, co przyczyniło się do osiągnięcia tak znaczącego efektu edukacyjnego - mogliśmy dotrzeć do szerokiego grona osób i przekonać je do wartości zdrowego stylu życia, poprzez troskę o kondycję serca.

To holistyczne i wielopłaszczyznowe podejście zapewniło nam ogromne wsparcie ze strony partnerów oraz zaufanie społeczności, co z kolei przyczyniło się do ogromnego sukcesu kampanii.

Wiele mówi się o firmach społecznie odpowiedzialnych. 20 lat kampanii Servier dla Serca to: ponad 50 tysięcy osób przebadanych w Mobilnej Kardiologicznej Poradni Servier, 200 tysięcy materiałów edukacyjnych, ponad 120 odwiedzonych miast, blisko 90 tysięcy pokonanych kilometrów i ponad 3 tysiące publikacji medialnych dotyczących kampanii. Te liczby robią imponujące wrażenie. Czy Servier Polska w ten sposób definiuje swoje zaangażowanie społeczne?

Tak, możemy śmiało powiedzieć, że liczby te doskonale oddają nasze społeczne zaangażowanie i określają misję naszej firmy. W Servier Polska od zawsze kierujemy się wartościami społecznymi i troską o zdrowie ludzi. Powołując do życia projekty takie jak kampania Servier dla Serca, chcemy w praktyczny sposób przyczynić się do poprawy jakości życia Polaków poprzez edukację i świadomość zdrowego stylu życia. Te liczby są nie tylko wynikiem naszych działań, ale również dowodem, że wierzymy w moc edukacji i długofalowego oddziaływania na zdrowie społeczeństwa.

Mobilna Kardiologiczna Poradnia Servier, liczne warsztaty edukacyjne oraz inne inicjatywy stanowią wyraz zaciągniętego przez nas zobowiązania, naszej odpowiedzialności wobec społeczeństwa i konsekwentnego kontynuowania naszych wysiłków na rzecz zdrowia serc Polaków.

Zobacz film: "Jubileusz XX-lecia ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej Servier dla Serca"

Ewa Ciepałowicz, Kierownik ds. CSR i Komunikacji Wewnętrznej Servier Polska

Ewa Ciepałowicz, Kierownik ds. CSR i Komunikacji Wewnętrznej Servier Polska

Pani Ewo, tematem, który poruszaliśmy w tegorocznej edycji kampanii Servier dla Serca jest nadciśnienie tętnicze. Czy o nadciśnieniu nie powiedziano już wszystkiego? Czy wciąż potrzebna jest edukacja Polaków nt. regularnej kontroli ciśnienia tętniczego i konsekwencji nieleczonego nadciśnienia tętniczego?

Absolutnie tak! Temat nadciśnienia tętniczego wciąż wymaga naszej uwagi i edukacji społeczeństwa. Pomimo wielu osiągnięć w dziedzinie medycyny i zdrowia, nadciśnienie tętnicze jest wciąż jednym z najpoważniejszych czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego i pozostaje poważnym problemem zdrowotnym w Polsce i na całym świecie. Choć wiele informacji już przekazano, istnieje ciągle potrzeba podkreślania i uświadamiania Polaków na temat konsekwencji związanych z nadmiernym ciśnieniem tętniczym oraz konieczności regularnych badań.

Nadciśnienie tętnicze jest tzw. "cichym zabójcą", ponieważ często nie daje wyraźnych objawów, a jego nieleczone lub niewłaściwie kontrolowane skutki mogą być poważne i prowadzić do powikłań, takich jak choroby serca, udary mózgu, czy uszkodzenia nerek. Edukacja jest kluczowa, ponieważ to wiedza na temat zagrożeń związanych z nadciśnieniem tętniczym oraz zdrowego stylu życia może pomóc w zapobieganiu i skutecznym zarządzaniu tą chorobą.

Nawyk regularnego kontrolowania ciśnienia tętniczego jest niezwykle istotny, ponieważ wczesne wykrycie nadciśnienia pozwala na podjęcie działań prewencyjnych i odpowiednie leczenie. Kampanie edukacyjne, takie jak tegoroczna edycja kampanii Servier dla Serca, mają na celu dostarczenie rzetelnych informacji, które pomagają ludziom zrozumieć, jak ważne jest dbanie o swoje serce poprzez regularne badania i odpowiednie nawyki żywieniowe oraz aktywność fizyczną.

Pamiętajmy, że niezależnie od osiągnięć w medycynie, nasze własne zaangażowanie w profilaktykę i zdrowy tryb życia jest kluczowe dla utrzymania dobrego stanu zdrowia. Dlatego też, nawet jeśli nadciśnienie tętnicze to temat znany, nieustanna edukacja i przypominanie są nieodzowne, aby skutecznie walczyć z tym wyzwaniem oraz przyczynić się do poprawy zdrowia i jakości życia Polaków.

Temat profilaktyki, w tym profilaktyki kardiologicznej, jest bardzo trudny do komunikowania. Pozornie wszyscy wiemy, że należy się zdrowo odżywiać i aktywnie uprawiać sport. Gorzej, gdy przychodzi do zastosowania w życiu tych zasad. Jak mówić o profilaktyce, żeby to robić efektywnie? Jak skutecznie wpływać na zdrowotne wybory Polaków? Z jakich nieszablonowych rozwiązań korzystać by skupić uwagę i zachęcić do działania?

Rzeczywiście, komunikacja na temat profilaktyki, zwłaszcza kardiologicznej, jest wyzwaniem, ponieważ wiedza teoretyczna nie zawsze przekłada się na konkretne działania. Kluczowe jest uświadomienie, że zdrowe wybory to inwestycja w długoterminowe zdrowie i dobre samopoczucie. Nie chodzi tylko o teoretyczną wiedzę, ale o konkretną wartość, jaką przynosi zdrowy styl życia. Właśnie dlatego, skuteczna komunikacja musi iść dalej niż jedynie przekazywanie informacji. Musi być inspirująca, angażująca i dostosowana do potrzeb oraz realiów codziennego życia Polaków.

W Servier Polska wierzymy w praktyczny wymiar profilaktyki kardiologicznej. Nie chodzi tylko o przekazywanie wiedzy, ale również o dostarczanie konkretnych narzędzi i możliwości, które ułatwią zdrowe wybory. Nieodłącznym elementem kampanii Servier dla Serca są badania profilaktyczne oferowane w Mobilnej Kardiologicznej Poradni Servier. To praktyczny wymiar profilaktyki kardiologicznej, który przekształca teorię w działanie. W Poradni osoby z różnych miejscowości mają dostęp do bezpłatnych badań profilaktycznych w swoim otoczeniu, co jest kluczowe dla wczesnego wykrywania potencjalnych problemów sercowo-naczyniowych. Dzięki tym badaniom, osoby mogą w sposób bezpośredni sprawdzić podstawowe parametry zdrowotne i uzyskać informacje oraz praktyczne wskazówki, które pozwolą im podejmować świadome decyzje, także dotyczące ew. dalszej diagnostyki. W naszych komunikatach bardzo często podkreślamy rolę profilaktyki we wczesnym wykrywaniu potencjalnych problemów sercowo-naczyniowych.

Jednak aby skutecznie wpłynąć na prozdrowotne wybory Polaków, musimy sięgać po różnorodne rozwiązania. Ważne jest, aby komunikacja była przystępna, spersonalizowana i motywująca. Oprócz tradycyjnych kanałów informacyjnych, wykorzystujemy nowoczesne technologie, media społecznościowe czy interaktywne warsztaty, które zaangażują odbiorców w proces edukacji.

Zawsze staramy się sięgać po nieszablonowe rozwiązania, które przyciągną uwagę i zachęcą do działania. Może to być udział w aktywnościach społecznościowych, organizowanie konkursów czy interaktywnych wydarzeń edukacyjnych. Ważne jest ciągłe dostosowywanie się do zmieniających się potrzeb i preferencji społeczeństwa. Musimy być blisko ludzi, rozumieć ich wyzwania i stworzyć dla nich realne, praktyczne rozwiązania. Kluczem jest tworzenie emocjonalnych i angażujących doświadczeń, które zainspirują ludzi do zdrowych nawyków i przekonają do podejmowania prozdrowotnych wyborów.

Odwołujemy się do powszechnie znanej prawdy i przypominamy, że profilaktyka nie jest jednorazowym działaniem, ale procesem, który przynosi długoterminowe korzyści. Odpowiednie komunikowanie, motywowanie i dostarczanie konkretnych narzędzi sprawiają, że profilaktyka staje się nie tylko teoretycznym pojęciem, ale praktycznym podejściem do dbania o zdrowie serca.

Materiał partnera
Materiał partnera

Kampania Servier dla Serca w tym roku obchodzi swój okrągły jubileusz 20-lecia. Wciąż jednak wydaje się, że edukacja i podnoszenie świadomości nt. profilaktyki kardiologicznej jest potrzebne. Czy tym samym można spodziewać się kolejnych edycji i okrągłych jubileuszów kampanii? Jakie są plany na przyszłość?

Tak, obecnie obchodzimy wyjątkowy jubileusz 20-lecia kampanii Servier dla Serca, ale nieustanna potrzeba edukacji i podnoszenia świadomości nt. profilaktyki kardiologicznej pozostaje istotnym celem społecznym. Wieloletnia historia kampanii pokazuje, że w miarę jak społeczeństwo ewoluuje, tak samo ewoluują nasze podejścia do zdrowego stylu życia i dbania o serce. Mimo postępów w medycynie, istnieją nowe wyzwania i zagrożenia, które wymagają naszej uwagi i działań.

Okrągłe jubileusze są doskonałą okazją do spojrzenia wstecz i podsumowania osiągnięć, ale także do patrzenia w przyszłość. Planujemy kontynuować naszą misję edukacyjną.

Kolejne edycje kampanii będą kontynuacją naszych wysiłków w kierunku podnoszenia kondycji zdrowotnej Polaków. Będziemy dążyć do dostosowywania naszych działań do nowych wyzwań zdrowotnych oraz do zmieniających się potrzeb społecznych. Planujemy dalej rozwijać nasze inicjatywy edukacyjne, organizować badania profilaktyczne, współpracować z ekspertami medycznymi oraz angażować się w partnerstwa, które pozwolą nam dotrzeć do jeszcze szerszej grupy osób.

Nieustanna edukacja w obszarze profilaktyki kardiologicznej pozostaje naszym priorytetem. Wspólnie z naszymi partnerami, chcemy tworzyć innowacyjne rozwiązania komunikacyjne, które przyciągną uwagę i skutecznie zachęcą do podejmowania prozdrowotnych wyborów. Naszym celem jest kontynuowanie misji promowania zdrowego stylu życia i profilaktyki sercowo-naczyniowej, aby każdy Polak miał dostęp do rzetelnej wiedzy i wsparcia, które pozwolą mu dbać o swoje serce i zdrowie w najlepszy możliwy sposób.

Jubileuszowe rocznice są okazją do podsumowania, ale również do nowych początków, dlatego z zapałem będziemy pracować nad kolejnymi inicjatywami, które przyczynią się do poprawy zdrowia i jakości życia Polaków w przyszłości.

materiał partnera
materiał partnera
Materiał sponsorowany przez Servier
Polecane dla Ciebie