Białaczka szpikowa

Białaczka szpikowa

Możliwości leczenia w przewlekłej białaczce szpikowej (PBS) obecnie obejmują nowoczesne leki, tzw. TKI - inhibitory kinazy tyrozynowej (...) białaczki szpikowej Znaczącą rolę w leczeniu...

Przewlekła białaczka szpikowa

Przewlekła białaczka szpikowa jest rodzajem nowotworu, należącym do czterech głównych typów białaczki. Chorują na nią zarówno dzieci, jak i dorośli (...) , chociaż większość pacjentów stanowią osoby dorosłe....

Ostra białaczka szpikowa u dzieci

Ostra białaczka szpikowa u dzieci występuje rzadziej niż białaczka limfoblastyczna, ale z równą częstotliwością jak przewlekła białaczka szpikowa. Przyczyny (...) się...

Ostra białaczka szpikowa - nawroty

Ostra białaczka szpikowa (AML acute myelogenous leukemia) to nowotwór złośliwy wywodzący się z układu białych krwinek. W szpiku krwi, a następnie (...) białaczki są zróżnicowane i nie do końca rozpoznane...

Rozpoznanie białaczki szpikowej

Jak rozpoznać białaczkę szpikową? Jak określić nasilenie nowotworowych zmian krwi? Jaka metoda leczenia białaczki jest najlepsza? Z pewnością (...) . Najbardziej niebezpieczną chorobą krwi jest białaczka...

Ostra białaczka szpikowa - leczenie

. Kwas all-transretinowy (ATRA) - lek stosowany tylko u pacjentów z białaczką szpikową promielocytową (podtyp M3) - dzięki niemu, większość pacjentów (...) w standardowym leczeniu białaczek. Chemioterapia Obecnie...

Objawy przewlekłej białaczki szpikowej

Przewlekła białaczka szpikowa (CML, PBSz) jest chorobą nowotworową wywodzącą się ze szpiku kostnego. W przeciwieństwie do ostrych białaczek przebieg (...) jest rzadkie. Większość chorych na PBSz to osoby...

Objawy ostrej białaczki szpikowej

Ostra białaczka szpikowa (OBSz) jest szybko rosnącym nowotworem krwi i szpiku kostnego. W szpiku kostnym wytwarzane są w dużych ilościach (...) i nigdy nie będą chronić organizmu przed infekcjami, a wręcz przeciwnie....

Czynniki ryzyka ostrej białaczki szpikowej

Ostra białaczka szpikowa (AML - acute myelogenous leukemia) to nowotwór złośliwy wywodzący się z układu białych krwinek. Choroba najczęściej (...) występuje u osób dorosłych, a ryzyko zachorowania wzrasta wraz z wiekiem....

Nowe leki w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej

Zastąpienie dotychczas stosowanego leku dwoma nowymi może stanowić przełom w leczeniu nowo zdiagnozowanej przewlekłej białaczki szpikowej. Leki nowej (...) generacji dają większe szanse na dłuższe życie pacjentów, a...

Rodzaje białaczki

podziału dzielimy je na granulocyty, monocyty i limfocyty. Według podstawowego podziału wyróżnia się białaczki ostre: szpikową i limfoblastyczną (...) , przewlekłą białaczkę szpikową...

Rodzaje i leczenie białaczki (WIDEO)

, szpiku kostnym oraz narządach wewnętrznych, np. śledzionie i węzłach chłonnych. Można wymienić kilka rodzajów białaczki, m.in.: białaczkę szpikową przewlekłą (...) , białaczkę szpikową...

Białaczka monocytowa

(czyli komórek nowotworowych), które zaburzają pracę organizmu. Ostra białaczka monocytowa (oznaczana symbolem M5) to rodzaj białaczki szpikowej (AML (...) . Białaczka monocytowa...

Białaczka mieloblastyczna

Czym jest białaczka? to jedna z ostrych białaczek szpikowych. Wyróżnia się kilka podtypów białaczki mieloblastycznej. Ostra białaczka mieloblastyczna (...) białaczki...

Awokado receptą dla chorych na białaczkę?

szpikowej. Śmiertelne zagrożenie ze szpiku kostnego Ostra białaczka szpikowa to nowotwór, który rozwija się w szpiku kostnym, gdzie macierzyste (...) komórki krwi z niedojrzałych przekształcają...

Białaczka - prezentacja edukacyjna

, ostra białaczka szpikowa, przewlekła białaczka szpikowa. Przyczyny białaczki Przyczyny powstawania białaczki nadal pozostają niejasne, jednak określono...

Diagnostyka białaczek

. Diagnostyka ostrej białaczki szpikowej W ostrej białaczce szpikowej (OBSz) obserwuje się zwykle zwiększoną liczbę leukocytów, jednak neutrofili (...) białaczki szpikowej W...

Chemioterapia w białaczce

na ostre i przewlekłe, natomiast pod względem rodzaju zaangażowancyh komorek - na szpikowe oraz limfatyczne. U dzieci przeważa ostra białaczka (...) limfoblastyczna a u dorosłych ostra białaczka szpikowa...

Białaczka przewlekła

Wyróżnia się dwa rodzaje przewlekłych białaczek - przewlekłą białaczkę limfocytową  oraz przewlekłą białaczkę szpikową. Obie choroby znacznie (...) . Przewlekła białaczka...

Sprawdzamy, czy białaczkę można wyleczyć

przedłużenia życia w dość dobrym stanie ogólnym. Ostre białaczki dzieli się na szpikowe (OBSz) i limfoblastyczne (OBL). U dzieci to najczęściej (...) 5 lat. Obecnie pełne wyleczenie uzyskuje się u około 80 proc. dzieci...

Rozpoznanie białaczki przewlekłej

funkcjonowanie; Spadek wydolności fizycznej; Uczucie pełności w jamie brzusznej - związane z powiększeniem śledziony. Przewlekła białaczka szpikowa (...) W przewlekłej białaczce szpikowej...

Rokowanie w białaczce przewlekłej

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje przewlekłych białaczek - przewlekłe białaczki limfatyczne oraz przewlekłą białaczkę szpikową. Choroby różnią (...) umiera przed upływem roku od wdrożenia...

Cele chemioterapii w leczeniu białaczki

choroby, wydłużenie życia i poprawa jego jakości. Przewlekła białaczka szpikowa Leczenie białaczki szpikowej uzależnione jest między innymi od fazy (...) białaczki,...

Białaczka u dzieci

%. Drugą najczęściej spotykaną białaczką u dzieci jest ostra białaczka szpikowa (AML - acute myelogenus leukemia) to nowotwór złośliwy wywodzący (...) objawy mogą być podobne do występujących w ostrej...

Najczęstsze białaczki u dzieci

Drugą białaczką spotykaną u dzieci jest ostra białaczka szpikowa (AML acute myelogenus leukemia). Jest to nowotwór złośliwy także wywodzący się z układu (...) . W wieku dziecięcym sporadycznie występuje...

Leczenie białaczki przewlekłej

Wyróżnia się dwa rodzaje przewlekłych białaczek - przewlekłą białaczkę limfatyczną oraz przewlekłą białaczkę szpikową. Obie choroby znacznie (...) . Leczenie przewlekłej białaczki...

Białaczka aleukemiczna

rzadko, ale często może towarzyszyć innym rodzajom białaczek - przewlekłej białaczce szpikowej czy białaczce limfatycznej. Białaczka jest to choroba (...) Białaczka...

Jak wygląda leczenie białaczki?

przemianie nowotworowej powstają różne typy białaczek. Podstawowy podział białaczek dzieli je na ostre (szpikową i limfoblastyczną) oraz przewlekłe (...) (przewlekłą białaczkę szpikową...

Przewlekła białaczka limfatyczna

. Białaczka ma cztery odmiany. Są to: ostra białaczka szpikowa, przewlekła białaczka szpikowa, ostra białaczka limfatyczna oraz przewlekła białaczka...

Białaczka - objawy, rodzaje, leczenie

dzieli się na ostre, o gwałtownym przebiegu, które nieleczone prowadzą do zgonu w stosunkowo szybkim czasie - są to ostra białaczka szpikowa oraz ostra (...) białaczka szpikowa oraz...

Czym białaczki różnią się między sobą?

(limfoblastyczną - OBL i szpikową - OBSz), przewlekłą białaczkę szpikową (PBSz) i przewlekłą białaczkę limfatyczną (PBL). Między poszczególnymi białaczkami istnieje...

Ostra białaczka limfoblastyczna

i przewlekłe. Ostre białaczki z kolei, w zależności od tego, jakiej linii komórkowej dotyczą, dzielą sie na ostre białaczki szpikowe oraz ostre (...) białaczce szpikowej. Przyczyny...

Kogo dotyka białaczka - grupy ryzyka

. Białaczki ostre Wśród białaczek ostrych wyróżniamy dwa główne typy: ostrą białaczkę limfoblastyczną (OBL) i ostrą białaczkę szpikową (OBSz). Uważa (...) się choroba,...

Leczenie białaczek u dzieci

: ostra białaczka szpikowa (acute myeloid leukemia, AML), przewlekła białaczka szpikowa (chronic myeloid leukemia, CML), ostra białaczka limfoblastyczna (...) Białaczka...

Biopsja szpiku w diagnostyce białaczki

W rozpoznawaniu białaczki biopsja szpiku stanowi obowiązkowy element postępowania diagnostycznego. Białaczki u osób dorosłych wywodzą się z komórek (...) się namnożą, przechodzą do krwi obwodowej, stąd też w diagnostyce...

Badania molekularne a białaczka

było stworzenie leku przeciwko przewlekłej białaczce szpikowej. Dzięki badaniom molekularnym możemy wyodrębnić tych chorych (...) powiedzieć, że wprowadzenie imatinibu i innych leków z tej grupy do podstawowej terapii...

Diagnostyka ostrej białaczki limfoblastycznej

, czy jest to ostra białaczka limfoblastyczna czy szpikowa oraz czy blasty białaczkowe są limfoblastami wywodzącymi się z linii limfocytów B czy T. Niezbędne (...) wykluczyć: mononukleozę zakaźną; infekcje wirusowe...

Ocet jabłkowy a białaczka

morfotycznych krwi, z którymi jest ona związana. Wyróżniamy białaczkę limfoblastyczną czy białaczkę szpikową. U większości osób cierpiących na białaczkę (...) anemii. Zwiększa bowiem...

Badania cytogenetyczne w diagnostyce białaczki

konieczności stosowania badań cytogenetycznych w białaczkach jest przewlekła białaczka szpikowa(PBSz). Dzięki nim odkryto, że jest ona spowodowana (...) się przewlekła białaczka szpikowa....

Pierwsze badania w diagnostyce białaczki

krwiotwórczych lub z innego etapu ich dojrzewania. Dlatego wywołują inne zmiany w badaniach hematologicznych: w ostrej białaczce szpikowej obserwuje (...) , w rozmazie często obserwuje się eozynofilię (nadmiar granulocytów...

Białaczka włochatokomórkowa

Białaczka włochatokomórkowa, nazywana także kosmatokomórkową (hairy cell leukemia, HCL), to wolno rosnąca postać przewlekłej białaczki limfatycznej (...) . Wykrycie białaczki włochatokomórkowej stanowi...

Ważne tematy