Poronienie - przyczyny i profilaktyka

Utrata dziecka to chyba najgorsza rzecz, jaka może spotkać przyszłych rodziców. Ból w takiej sytuacji jest niewyobrażalny. Czasem jednak ciążę udaje się uratować, gdy dość wcześnie rozpozna się oznaki zbliżającego się poronienia. Dlatego warto zapoznać się z jego objawami, aby w porę zgłosić się do lekarza.

Istota poronienia

Terminem „poronienie” określa się zakończenie ciąży przed 22. tygodniem jej trwania. Na skutek obumarcia zarodka (embrion w okresie rozwoju od 8. dnia do 8. tygodnia) lub płodu (stadium rozwoju od 9. tygodnia aż do porodu) zostaje on wydalony z macicy. Niestety, utraty dziecka doświadcza wiele kobiet. Około 15% rozpoznanych ciąż (czyli takich, o których wiemy) ulega poronieniu. Znacznie więcej jest traconych, jeszcze zanim kobieta zorientuje się, że będzie mamą.

Zobacz film: "Poronienie"

Czynniki wpływające na poronienie

Utrata wczesnej ciąży może być spowodowana przez wiele czynników. W szukaniu przyczyn istotne jest określenie, czy poronienie miało charakter sporadyczny czy nawykowy. Poronienie sporadyczne(samoistne) to takie, które pojawiło się po raz pierwszy (w pierwszej lub kolejnej ciąży). O poronieniach nawykowych (nawracających) mówimy, gdy dotyczyły 3 kolejno następujących po sobie ciąż. Jednak gdy kobieta utraciła po sobie już 2 wczesne ciąże, lekarze zaczynają intensywne poszukiwania przyczyn tego nieszczęścia. Wprawdzie zarówno poronienia samoistne, jak i nawracające są wywoływane przez podobne czynniki, ale za to pojawiają się z różną częstością (np. zaburzenia genetyczne częściej przyczyniają się do poronień sporadycznych, a wady budowy macicy – do nawykowych).

To jedne z częstszych przyczyn poronień, zwłaszcza sporadycznych. Polegają na nieprawidłowej budowie lub liczbie chromosomów. Człowiek posiada ich 46 (23 pary), z czego połowa pochodzi od matki, a połowa od ojca. Najczęstszym zaburzeniem obserwowanym u poronionych płodów (lub zarodków) jest trisomia (obecność dodatkowego chromosomu, czyli ogółem jest ich 47, jak np. w zespole Downa, w którym są 3 chromosomy 21).

Wady genetyczne mogą się pojawić w trakcie zapłodnienia lub wkrótce po nim pod wpływem szkodliwych czynników działających na komórki nowo powstałego życia. Znacznie rzadziej zaburzenie chromosomalne jest dziedziczone od jednego z rodziców. Wtedy poronienia mają raczej charakter nawracający. Przyszli rodzice powinni się zgłosić do poradni genetycznej, gdzie zostaną dokładnie przebadani (powinno się też wykonać badanie poronionego embrionu). Po otrzymaniu wyników lekarze przedstawią szanse na możliwość posiadania zdrowego dziecka. Prawdopodobnie zlecą też wykonanie dokładnych badań prenatalnych w kolejnej ciąży.

 • czynniki anatomiczne

To przede wszystkim wrodzone wady budowy macicy. Jej nieprawidłowa struktura czasem uniemożliwia donoszenie ciąży. Ten ważny narząd może także ulec uszkodzeniom w wyniku przeprowadzonych operacji, po porodzie, a nawet na skutek stanów zapalnych. Po zabiegach w obrębie macicy (łyżeczkowanie, cięcie cesarskie) mogą pojawić się zrosty. To nieprawidłowe połączenia tkanki łącznej powstające w wyniku gojenia. Mogą występować między organami wewnętrznymi lub wewnątrzmacicznie, w ten sposób uniemożliwiając rozwój embrionu. Choroby narządów rozrodczych również wpływają na ciążę. Guzy jajników czy mięśniaki macicy czasami znacząco zmieniają przestrzeń, w której dojrzewa nowe życie.

Na szczęście wiele z wymienionych zaburzeń może być skorygowanych chirurgicznie. Przywrócenie prawidłowej budowy macicy umożliwia donoszenie ciąży i zostanie szczęśliwą mamą.

 • czynniki immunologiczne

Często nawracające poronienia są związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem układu odpornościowego. Chorobą ściśle związaną z występowaniem poronień nawykowych jest zespół antyfosfolipidowy. W jego przebiegu organizm kobiety wytwarza nieprawidłowe przeciwciała (tzw. przeciwciała antykardiolipinowe i antykoagulant tocznia) atakujące organizm przyszłej matki. Obserwuje się również częste powstawanie zakrzepów w naczyniach krwionośnych oraz obniżone stężenie płytek krwi (trombocytów). Powyższe przeciwciała są odpowiedzialne za trudności w donoszeniu ciąży. W leczeniu stosuje się kwas acetylosalicylowy (aspiryna) i heparynę (zmniejsza krzepliwość krwi). Znacząco zwiększa to szansę chorej kobiety na urodzenie dziecka, ale nie zawsze jest skuteczne.

Innym problemem jest odmienność immunologiczna organizmu kobiety oraz zamieszkującego w jej ciele dziecka. Prawidłowo podczas ciąży układ odpornościowy matki unieszkodliwia przeciwciała mogące niszczyć komórki płodu. Zdarzają się jednak sytuacje, w których ten mechanizm jest uszkodzony. Wówczas komórki odpornościowe matki atakują embrion (uważają go za „obcą” tkankę), co doprowadza do poronienia.

 • czynniki hormonalne

Hormony płciowe pełnią niezwykle ważną funkcję zarówno przy zapłodnieniu, jak i utrzymaniu ciąży. Jednym z najważniejszych jest progesteron. Odpowiada za przygotowanie macicy do zagnieżdżania się embrionu oraz za jego prawidłowe dojrzewanie. Podczas ciąży jest wytwarzany przez tzw. ciałko żółte. Jeżeli produkuje ono zbyt mało hormonu, implantacja zarodka w ścianie macicy jest zaburzona lub całkiem niemożliwa. Jeśli nawet do tego dojdzie, nie są zapewnione odpowiednie warunki do jego rozwoju. Prowadzi to nieuchronnie do jego obumarcia.

Jednakże często się zdarza, że pomimo objawów sugerujących niedobory hormonalne poziom progesteronu jest prawidłowy. Wówczas przyczynę poronienia stanowi nieprawidłowa reakcja macicy na jego działanie. Dlatego oprócz badania stężenia poszczególnych hormonów należy wykonać biopsję macicy. Dzięki niej można w pełni ocenić przyczyny poronień.

 • infekcje

Infekcje przyczyniają się do utraty ciąży na 2 sposoby. Przede wszystkim mikroorganizmy mogą uszkodzić sam płód, co skutkuje jego obumarciem i wydaleniem z macicy. Do tego rodzaju zakażeń zalicza się między innymi różyczkę, opryszczkę, cytomegalię, świnkę i toksoplazmozę. Niektórych z nich da się uniknąć za pomocą szczepień. Z kolei każda ciężka infekcja, która wywoła u przyszłej matki wysoką gorączkę, może spowodować poronienie (tzw. poronienie gorączkowe). Wysoka temperatura jest przyczyną skurczów macicy, co prowadzi do oddzielenia się jaja płodowego i jego obumarcia.

 • choroby matki

Choroby przewlekłe, na które cierpi kobieta, czasem uniemożliwiają zajście w ciążę lub jej utrzymanie. Należą do nich: cukrzyca, choroby tarczycy, nerek, wątroby, wady serca, niedokrwistość.

 • czynniki toksyczne

Różnego rodzaju toksyny dostające się do organizmu matki (a więc i płodu) mogą spowodować wiele wad wrodzonych lub poronienie. Kobiety w ciąży powinny unikać alkoholu, papierosów i innych używek oraz zwracać dużą uwagę na to, co jedzą, aby zapobiegać zatruciom.

 • czynniki psychologiczne

Wydaje się, że długotrwałe napięcie nerwowe lub wstrząs psychiczny również mogą doprowadzić do utraty ciąży.

 • wiek

Niestety, częstość poronień wzrasta razem z wiekiem kobiety (znacząco > 35 lat). Po 40. roku życia udaje się donosić tylko połowę ciąż. Przyczyną jest najprawdopodobniej gorsza jakość komórek jajowych – wraz z wiekiem pojawiają się w nich coraz liczniejsze mutacje genetyczne.

Rodzaje poronienia

Chyba największe znaczenie ma rozpoznanie poronienia zagrażającego. To stan, w którym istnieje duże ryzyko utraty ciąży, ale jest jeszcze szansa na jej uratowanie. Kobieta najczęściej zauważa krwawienie z dróg rodnych, które na początku ma raczej formę plamienia. Może też nie mieć żadnych dolegliwości bólowych. Później czasami pojawiają się niewielkie skurcze macicy i bolesność w dolnej części brzucha. Przy zaobserwowaniu powyższych objawów należy bezzwłocznie udać się do lekarza, który po zbadaniu pacjentki ustali, co je spowodowało. Jeżeli potwierdzi najgorsze obawy kobiety, postara się znaleźć przyczynę dolegliwości i w miarę możliwości z nią walczyć. Niestety, w większości sytuacji medycyna jest bezsilna. Leczenie polega przede wszystkim na zapewnieniu zrozpaczonej mamie spokoju zarówno fizycznego, jak i psychicznego i podawaniu środków przeciwbólowych. Obowiązkowo musi leżeć w łóżku. Dzięki takiemu postępowaniu objawy czasem ustępują. Jeżeli natomiast ból i krwawienie się nasilają, utracie dziecka raczej nie da się już zapobiec.

Poronienie w toku oznacza, że nie można go powstrzymać. Zarodek lub płód są martwe, a dolegliwości odczuwane przez kobietę świadczą, że proces usuwania ich z jamy macicy już się rozpoczął. Objawia się to dużym krwawieniem z dróg rodnych i silnym bólem w dolnej części brzucha, czasem promieniującym do okolicy krzyża. W takiej sytuacji należy wyłyżeczkować jamę macicy. Zabieg jest przeprowadzany w znieczuleniu ogólnym i polega na oczyszczeniu macicy z pozostałych tkanek obumarłego jaja płodowego. Chroni to kobietę przed poważnymi powikłaniami, takimi jak krwawienia czy zakażenia.

Poronienie zatrzymane to bardzo trudna sytuacja, w której po stwierdzeniu śmierci płodu nadal znajduje się on w macicy. Jeżeli organizm kobiety nie radzi sobie z usunięciem go, po 2 miesiącach trzeba wdrożyć leczenie. Polega ono na podaniu środków wywołujących skurcze macicy. Następnie należy oczyścić jej jamę z pozostałych martwych tkanek (łyżeczkowanie).

Można próbować zabezpieczyć się przed utratą upragnionego dziecka. Niezwykle ważną rolę odgrywa odpowiednie zaplanowanie ciąży. Zanim zdecydujemy się na poczęcie potomka, należy jak najlepiej przygotować organizm na 9-miesięczny wysiłek. Przede wszystkim trzeba wykonać podstawowe badania. Wiele nieprawidłowości mogących doprowadzić do poronienia można w łatwy sposób skorygować. Należy też wykonać wszystkie niezbędnie szczepienia.

W przypadku powtarzających się poronień powinno się ustalić ich przyczynę. Konieczne jest wykonanie specjalistycznych badań i niekiedy skorzystanie z poradni genetycznej. Lekarze na pewno dołożą wszelkich starań, aby umożliwić przyszłym rodzicom posiadanie zdrowego dziecka.

Komentarze (5)
~Maria
~Maria ponad rok temu

Chciałabym poradzić wszystkim matkom w takiej sytuacji, aby zwrócić się prywatnie do laboratorium genetycznego, by zbadać jaka była przyczyna tego poronienia i jaka płeć dziecka lub samą płeć. Jestem z Wrocławia, ale materiał do badań/kosmówkę+krew matki na EDTA przyjmujemy z całej Polski i to nie tylko po zabiegu w szpitalu ale też po poronieniu samoistnym w innym miejscu. Ważne jest, aby kosmówka była utrwalona w soli fizjologicznej. Po otrzymaniu od nas wyniku lekarz prowadzący wypisze akt urodzenia dziecka martwego a na tej podstawie ZUS wypłaca zasiłek pogrzebowy w wys.4tys zł oraz przysługuje dla obojga rodziców wypłata od ubezpieczyciela jak się ma polisę „na życie”. W razie pytań można pisać bądź dzwonić na tel. podany na stronie laboratorium w kontaktach o każdej porze dnia. Polecam się laboratorium GeneSys: http://gene-sys.pl/

Odpowiedz
~mismar
~mismar ponad rok temu

@~mmm: Witam czytam Pani treść i tak się czuję jak by to było o mnie .Też pierwszą ciąże poroniłam w 18 tyg ,potem urodziłam zdrowego synka teraz ma już 9 lat .Po długim czasie zdecydowaliśmy się na drugie dziecko zaszłam w ciąże w 2014 niestety w 12 tyg na wizycie usg dowiedziałam się że to tzw puste jajo płodowe lekarz powiedział że tak się zdarza gdy jest przerwa więcej niż 5 lat.Ponownie zaszłam w ciąże w maju 2015 r .Ciąża rozwijała się prawidłowo ,aż do momentu kiedy w 14 tyg nagle zmarła moja mama.Mówiono mi że nie powinnam iść się żegnać do trumny bo niby nie powinno się dotykać ani patrzeć na trupa,ja była bo chciałam się z mamą pożegnać .Niestety w 15 tyg poroniłam Nie wiem stres czy może inna przyczyna .jutro odbieram histopatologię zobaczymy co wykaże chcemy też robić badania genetyczne ,bo już nie wiem gdzie szukać przyczyny.I chyba zmienię lekarza,bo jeszcze będziemy się starać o dziecko ale odczekamy ok roku.Pozdrawiam,i życzę wszystkiego dobrego.

Odpowiedz
~Bbb
~Bbb ponad rok temu

@~mmm: ja mam inentyczną samą sytuację jak Ty ~~mmm. Pierwsza ciąża obumarła, potem zdrowy synek (aktulanie prawie 3 latka), we wrześniu poronienie zatrzymane w 14tc i miesiąc temu znów poroniłam b. wczesbą ciażę;( Badań genetycznych nie robiłam (tylko prenetalne) bo mam zdrowego synka i moja gino stwierdziła że raczej się nie kwalifikuję. Ale pozostałe badania robiłam i wszystkie wyniki są ok. Więc nie wiadomo dlaczego tak się dzieje i zostalo tylko podejrzenie zespołu antyfosfolipidowefgo, ale kolejka do hematologa dopiero na sierpień.. A nie chciałabm tak długo czekać ze staraniem się o rodzeństwo dla synka:| Właśnie zauważyłam że Twój post jest sprzed roku.. czy u Ciebie coś się wyjaśniło?

Odpowiedz
~mmm
~mmm ponad rok temu

Ja nie dawno poroniłam po raz 3. Pierwszą ciąże poroniłam później urodziłam zdrowego synka który ma już trzy latka. Pół roku temu poroniłam trzecią ciąże i 2 tygodnie temu czwartą. Wcześniej robiliśmy badania genetyczne. Było wszystko ok.
wg. mnie musisz uzbroić się w cierpliwość wybrać lekarza któremu zaufasz, który poważnie podejdzie do sprawy związanej z poronieniem i zleci ci podstawowe badania: przeciwciała, krzepliwość krwi, Sprawdz twój stan zdrowia czy nie chorujesz na tarczycę, cukrzycę .... Myślę, że naprawdę lepiej odczekać i upewnić się że nie grozi ci ryzyko poronienia bo wiesz co je wczesniej wywoływało, bo kolejna strata obciąża coraz bardziej psychikę, wywołuje strach. Ja aktualnie nie wiem co się ze mną dzieje.

Odpowiedz
~Aaa
~Aaa ponad rok temu

Witam, poronilam 2 razy bylam u lekarzy powiedzieli mi ze jestem mloda ( 24 lata) i nie mam co sie martwic i robic jakies badania bo 3 ciaza bedzie udana. Co mam robic bardzo pragne miec dziecko ale boje sie ze znowu poronie.

Odpowiedz
zapytaj lekarza

za darmo

 • Odpowiedź w 24 godziny
 • Bez żadnych opłat
 • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Poronienie - przyczyny, objawy, zapobieganie, leczenie
najnowsze pytania

Dyskusje na forum

Miesiączka

~Anonimowo123 • ostatni post 11 godzin temu

2

Pomocni lekarze

Artykuły Poronienie - przyczyny, objawy, zapobieganie, leczenie
Odciski - przyczyny powstawania, jak wyglądają odciski, profilaktyka, leczenie

Modzele - zdjęcia

Modzele - zdjęcia

Modzele są bolesne, zwłaszcza gdy stan chorobowy obejmuje większy obszar stopy.

Choroba niedokrwienna serca - przyczyny, objawy, profilaktyka, leczenie

Ultrasonografia wewnątrzwieńcowa

Ultrasonografia wewnątrzwieńcowa

Na zielono zaznaczono blaszkę miażdżycową zwężającą światło naczynia.

Rak żołądka - powstawanie, przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie, profilaktyka

Gruczolakorak żołądka

Gruczolakorak żołądka

Na zdjęciu widoczny duży guz o wywiniętych brzegach, z licznymi owrzodzeniami.

Udar mózgu - klasyfikacja, rodzaje, przyczyny, objawy, diagnostyka, profilaktyka

Udar mózgu - zdjęcia

Udar mózgu - zdjęcia

Strzałka wskazuje miejsce niedokrwienia.

Tachykardia - przyczyny, objawy, rodzaje, diagnostyka, leczenie, profilaktyka

Zapis EKG

Zapis EKG

Przykład zapisu EKG.

Piegi - przyczyny, profilaktyka, usuwanie

Piegi na twarzy

Piegi na twarzy

Posiadanie piegów to wynik posiadania typowego wariantu genu (MC1-R).

Rak żołądka - powstawanie, przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie, profilaktyka

Profilaktyka raka żołądka (WIDEO)

Profilaktyka raka żołądka (WIDEO) Odtwórz wideo

w Polsce zajmuje drugie miejsce u mężczyzn, a ósme w przypadku kobiet. Czy odpowiednia profilaktyka może uchronić przed rozwojem raka żołądka?

Rak piersi - charakterystyka, przyczyny, profilaktyka

Wpływ otyłości na zdrowie

Wpływ otyłości na zdrowie

Otyłość u kobiet może spowodować pojawienie się różnych zdrowotnych problemów.