Rzecznik praw pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta jest organem administracji rządowej, którego zadaniem jest sprawowanie ochrony nad prawami pacjenta i przestrzeganie właściwej dla wykonywanych przez niego funkcji ustaw. Aby móc zostać rzecznikiem praw pacjenta, należy spełniać kilka kryteriów. Nabór na rzecznika odbywa się w formie konkursu.

Wybór rzecznika praw pacjenta

Przede wszystkim osoba kandydująca na stanowisko rzecznika praw pacjenta powinna posiadać wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny, np. lekarza lub lekarza dentysty. Ponadto nie może być ta osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie. Ważne jest, by stan zdrowia kandydata pozwalał na wykonywanie wszystkich funkcji i czynności rzecznika praw pacjenta. Ostatnim kryterium są predyspozycje, wiedza i doświadczenie dające gwarancję prawidłowego sprawowania funkcji rzecznika praw pacjenta. Rzecznik praw pacjenta powoływany jest przez prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu otwartego. Nabór na stanowisko rzecznika przeprowadzany jest przez zespół składający się z co najmniej 3 osób, które są kompetentne. Do czasu rozstrzygnięcia konkursu wszystkie informacje na temat kandydatów, postępowania kwalifikacyjnego pozostają tajemnicą.

Zobacz film: "Dlaczego warto wykonywać badania profilaktyczne?"

Zakres działania rzecznika

Rzecznik, wykonując swoje funkcje, ma obowiązek: prowadzenia postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów, tworzenia projektów aktów prawnych dotyczących ochrony praw pacjenta, wnioskowania o wprowadzanie korekt w już istniejących aktach prawnych dotyczących ochrony praw pacjenta. Ponadto istotną rolą jest wprowadzanie i wdrażanie programów edukacyjnych popularyzujących wiedzę o ochronie praw pacjenta oraz wydawanie publikacji o tematyce popularyzującej wiedzę o ochronie praw pacjenta. Rzecznik praw pacjenta ma obowiązek współpracować z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi.

Rzecznik praw pacjenta współpracuje z różnymi organami i instytucjami, które mają obowiązek w określonym terminie ustosunkować się do wszystkich wniosków, jakie zostały im przekazane. Ponadto rzecznik analizuje skargi pacjentów i dzięki temu może określić zagrożenia i słabe punkty systemu opieki zdrowotnej, w których poszkodowany jest pacjent. Ponadto rzecznik praw pacjenta współpracuje z rzecznikiem praw obywatelskich lub rzecznikiem praw dziecka, w razie zaistnienia takiej konieczności. Rzecznik w ramach wyjaśniania sprawy i skarg skierowanych od pacjentów może samodzielnie prowadzić postępowanie wyjaśniające lub może zwrócić się z prośbą o zbadanie sprawy lub jej wycinka do organów, które posiadają większe kompetencje w zakresie danej skargi.

Rzecznik w ramach wykonywania swoich czynności ma prawo zbadać sprawę na miejscu, żądać złożenia wyjaśnień oraz przedstawienia całej dokumentacji. Ma także prawo nadzorować pracę organów, którym zlecił sprawdzenie złożonej skargi pacjenta.

Monika Miedźwiecka, ponad rok temu

Niezbędnik pacjenta

Komentarze
zapytaj lekarza

za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Niezbędnik pacjenta
najnowsze pytania

DYSKUSJE NA FORUM

Pomocni lekarze

Artykuły Niezbędnik pacjenta
Niezbędnik pacjenta

Zadbaj o swoje zdrowie!

Zadbaj o swoje zdrowie!

Odporność. Zadbaj o swoje zdrowie Dbając o odporność, chronisz się przed groźnymi chorobami.

Niezbędnik pacjenta

Aplikacje medyczne

Aplikacje medyczne

Książki, czasopisma, notesy oraz inne „zwykłe" sposoby przy olbrzymich ilościach danych po prostu się nie sprawdzają. Dlatego coraz częściej w celu ogarnięcia tego wszystkiego lekarze używają po prostu swoich telefonów z zainstalowanymi odpowiednimi...

Niezbędnik pacjenta

Hospicja dla dzieci (WIDEO)

Hospicja dla dzieci (WIDEO) Odtwórz wideo

Hospicja dla dzieci pełnią inną role, niż te dla osób dorosłych. Pomagają one w opiece nad ciężko chorymi, małymi pacjentami. Dziecko objęte leczenie hospicyjnym ma dostęp do nowoczesnych urządzeń i opieki lekarskiej. Dzięki temu może przebywać w domu,...

Niezbędnik pacjenta

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (WIDEO)

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (WIDEO) Odtwórz wideo

W zakładzie opiekuńczo-leczniczym pacjenci mogą przebywać do 6 miesięcy. Jest to bardzo istotne, gdyż osoby starsze często wymagają długoterminowego leczenia. Seniorzy są pod stałą opieką, mają ćwiczenia, rehabilitację oraz zajęcia manualne, dzięki nim...

Niezbędnik pacjenta

Atlas anatomiczny

Atlas anatomiczny

Anatomia ludzkiej twarzy Kości czaszki pełnią funkcję ochronną dla struktur mózgowia. W swojej budowie są bardzo delikatne, tworzą rusztowanie dla początkowego odcinka dróg oddechowych oraz osłaniają gałkę oczną. Pomimo swej delikatności tworzą barierę...

Niezbędnik pacjenta

Co się dzieje z twoim ciałem podczas lotu samolotem?

Co się dzieje z twoim ciałem podczas lotu samolotem?

Zmiany w trakcie lotu Przed nami czas urlopów i podróży samolotem. Wielu z nas podniebny lot kojarzy się z niestrawnością, bólami zębów i opuchlizną nóg. Myślisz, że tylko ty tak masz? Tego typu symptomy są zupełnie normalnym zjawiskiem - zarówno dla...

Niezbędnik pacjenta

Neuro TERAPIA

Neuro TERAPIA

Neuro TERAPIA - na ból kręgosłupa i stawów Żel Neuro TERAPIA z ekstraktem goździka korzennego leczy, łagodzi i zapobiega: bólom kręgosłupa, również wynikającym z dyskopatii, zwłaszcza części szyjnej i lędźwiowej, zespołom bólowym występującym w trakcie...