Trwa ładowanie...

Rzecznik praw pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta jest organem administracji rządowej, którego zadaniem jest sprawowanie ochrony nad prawami pacjenta i przestrzeganie właściwej dla wykonywanych przez niego funkcji ustaw. Aby móc zostać rzecznikiem praw pacjenta, należy spełniać kilka kryteriów. Nabór na rzecznika odbywa się w formie konkursu.

1. Wybór rzecznika praw pacjenta

Przede wszystkim osoba kandydująca na stanowisko rzecznika praw pacjenta powinna posiadać wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny, np. lekarza lub lekarza dentysty. Ponadto nie może być ta osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie. Ważne jest, by stan zdrowia kandydata pozwalał na wykonywanie wszystkich funkcji i czynności rzecznika praw pacjenta. Ostatnim kryterium są predyspozycje, wiedza i doświadczenie dające gwarancję prawidłowego sprawowania funkcji rzecznika praw pacjenta. Rzecznik praw pacjenta powoływany jest przez prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu otwartego. Nabór na stanowisko rzecznika przeprowadzany jest przez zespół składający się z co najmniej 3 osób, które są kompetentne. Do czasu rozstrzygnięcia konkursu wszystkie informacje na temat kandydatów, postępowania kwalifikacyjnego pozostają tajemnicą.

Zobacz film: "Podstawowe badania, jakie powinna wykonać każda kobieta"

2. Zakres działania rzecznika

Rzecznik, wykonując swoje funkcje, ma obowiązek: prowadzenia postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów, tworzenia projektów aktów prawnych dotyczących ochrony praw pacjenta, wnioskowania o wprowadzanie korekt w już istniejących aktach prawnych dotyczących ochrony praw pacjenta. Ponadto istotną rolą jest wprowadzanie i wdrażanie programów edukacyjnych popularyzujących wiedzę o ochronie praw pacjenta oraz wydawanie publikacji o tematyce popularyzującej wiedzę o ochronie praw pacjenta. Rzecznik praw pacjenta ma obowiązek współpracować z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi.

Rzecznik praw pacjenta współpracuje z różnymi organami i instytucjami, które mają obowiązek w określonym terminie ustosunkować się do wszystkich wniosków, jakie zostały im przekazane. Ponadto rzecznik analizuje skargi pacjentów i dzięki temu może określić zagrożenia i słabe punkty systemu opieki zdrowotnej, w których poszkodowany jest pacjent. Ponadto rzecznik praw pacjenta współpracuje z rzecznikiem praw obywatelskich lub rzecznikiem praw dziecka, w razie zaistnienia takiej konieczności. Rzecznik w ramach wyjaśniania sprawy i skarg skierowanych od pacjentów może samodzielnie prowadzić postępowanie wyjaśniające lub może zwrócić się z prośbą o zbadanie sprawy lub jej wycinka do organów, które posiadają większe kompetencje w zakresie danej skargi.

Rzecznik w ramach wykonywania swoich czynności ma prawo zbadać sprawę na miejscu, żądać złożenia wyjaśnień oraz przedstawienia całej dokumentacji. Ma także prawo nadzorować pracę organów, którym zlecił sprawdzenie złożonej skargi pacjenta.

Nie czekaj na wizytę u lekarza. Skorzystaj z konsultacji u specjalistów z całej Polski już dziś na abcZdrowie Znajdź lekarza.

Rzecznik praw pacjenta
Rzecznik praw pacjenta
Polecane dla Ciebie
Komentarze
Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
    Pomocni lekarze
    Szukaj innego lekarza