Trwa ładowanie...
Artykuł zweryfikowany przez eksperta: Mgr Marta Bednarska

Ubezpieczenie zdrowotne - charakterystyka, dla kogo, prywatna opieka zdrowotna

Avatar placeholder
12.09.2022 14:19
Ubezpieczenie zdrowotne - charakterystyka, dla kogo, prywatna opieka zdrowotna
Ubezpieczenie zdrowotne - charakterystyka, dla kogo, prywatna opieka zdrowotna

Ubezpieczenie zdrowotne może być powszechne lub prywatne. Powszechne ubezpieczenie finansowane ze środków publicznych zagwarantowane jest każdemu, warunkiem jednak jest opłacanie obowiązkowej składki. Obecnie brak jest możliwości zrezygnowania z opłacania składki. Leczenie odpowiednich grup osób pokrywa budżet państwa. Dodatkowo każda osoba ma prawo do wykupienia prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, które zapewni większy zakres świadczonych usług. Nie jest ono obowiązkowe, ale bardzo popularne w dzisiejszych czasach.

spis treści

1. Ubezpieczenie zdrowotne - charakterystyka

Za powszechne ubezpieczenie zdrowotne odpowiedzialny jest Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Do jego struktur zaliczamy centralę Funduszu oraz 16 oddziałów wojewódzkich. Jego zadaniem jest finansowanie odpowiednich świadczeń zdrowotnych, refundacja leków i zarządzanie środkami finansowymi.

Prawo do ochrony zdrowia i świadczeń opieki zdrowotnej, które finansowane są ze środków publicznych, posiada obywatel Polski, co zagwarantowane jest w Konstytucji RP oraz określone przez odpowiednie ustawy. Każdy obywatel opłaca składkę ubezpieczeniową, odpowiednio 9% od swoich przychodów. Składka trafia najpierw do ZUS, a następnie do NFZ. Niezależnie od wysokości składki, każdy ubezpieczony pacjent ma zagwarantowane takie same świadczenia opieki zdrowotnej.
Każda osoba, która korzysta ze świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, przypisana jest do odpowiedniego oddziału NFZ. Zależy to od miejsca zamieszkania.

Zobacz film: "Procedura refundacji leków nowej generacji w leczeniu raka nerki"
Ministerstwo zdrowia planuje darmowe leki dla seniorów oraz finansowanie ubezpieczenia z budżetu państwa (WIDEO)
Ministerstwo zdrowia planuje darmowe leki dla seniorów oraz finansowanie ubezpieczenia z budżetu państwa (WIDEO)

Konstanty Radziwiłł, minister zdrowia, mówi o projekcie darmowych leków dla osób po 75. roku życia.

zobacz galerię

Świadczenia opieki zdrowotnej możemy podzielić na:
- Świadczenia zdrowotne,tj. procedury mające na celu zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawę zdrowia pacjenta oraz inne czynności medyczne związane z:

 • badaniem lekarskim i badaniem diagnostycznym,
 • leczeniem,
 • profilaktyką lekarską,
 • rehabilitacją,
 • pielęgnacją i opieką nad chorymi i niepełnosprawnymi,
 • opieką nad kobietą ciężarną i dzieckiem,
 • wydawaniem opinii i orzekaniem stanu zdrowia pacjenta.

- Świadczenia zdrowotne rzeczowe – potrzebne w trakcie leczenia środki opieki medycznej, wyroby medyczne i ortopedyczne, środki pomocnicze oraz leki.
- Świadczenia towarzyszące – np. transport pacjenta, zakwaterowanie i wyżywienie w zakładzie opieki zdrowotnej.

Zobacz także:

2. Ubezpieczenie zdrowotne - dla kogo?

Prawo do ochrony zdrowia zagwarantowane jest każdemu przez Konstytucję RP, jednak nie wszyscy mają prawo do opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Mają je:
- osoby objęte powszechnym, obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym w NFZ;
- osoby, które zostały zgłoszone do ubezpieczenia, będące członkami rodziny osoby ubezpieczonej:

 • dzieci, wnuki do 18. r.ż.; jeżeli nauka kontynuowana jest dalej, to nie dłużej jak do 26. r.ż.; dzieci o stwierdzonej niepełnosprawności – niezależnie od wieku;
 • małżonkowie;
 • krewni wstępni (rodzice, dziadkowie), będący w tym samym gospodarstwie domowym;

- osoby nieubezpieczone, które posiadają obywatelstwo polskie i zamieszkują terytorium RP i spełniają wymogi dochodowe do otrzymania świadczeń w ramach pomocy społecznej, a także dzieci i młodzież do 18. r.ż. oraz kobiety w okresie ciąży i do 42. dnia po porodzie;
- osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy;
- osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów UE, przebywające w Polsce;
- osoby leczone psychicznie, leczone od uzależnień od alkoholu czy środków odurzających, więźniowie i inni.

Leczenie wszystkich osób, które nie są ubezpieczone lub nie są zgłoszone jako członek rodziny osoby ubezpieczonej, pokrywane jest z budżetu państwa.

3. Ubezpieczenie zdrowotne, a prywatna opieka zdrowotna

Każdy pacjent ma prawo do prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego. Firmy ubezpieczeniowe gwarantują – w ramach wykupienia u nich polisy zdrowotnej lub abonamentu ubezpieczeniowego – szereg dodatkowych świadczeń zdrowotnych. Prywatne ubezpieczenia medyczne są coraz bardziej popularne, ze względu na wyższą jakość świadczonych usług medycznych niż te zagwarantowane w powszechnym ubezpieczeniu medycznym, a także ograniczoną dostępność publicznej opieki zdrowotnej (kolejki w przychodniach czy szpitalach). Osoby posiadające prywatne ubezpieczenie zdrowotne m.in. uzyskają zwrot kosztów wizyt w prywatnych gabinetach lekarskich oraz pomoc finansową w przypadku pobytu w szpitalu.

Treść artykułu jest całkowicie niezależna. Znajdują się w nim linki naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój.

Potrzebujesz konsultacji z lekarzem, e-zwolnienia lub e-recepty? Wejdź na abcZdrowie Znajdź Lekarza i umów wizytę stacjonarną u specjalistów z całej Polski lub teleporadę od ręki.

Polecane dla Ciebie
Pomocni lekarze