Hematokryt

Hematokryt jest jednym z parametrów ocenianych w standardowym badaniu krwi. W typowym wydruku badania oznaczany jest skrótowo jako Ht lub HCT. Dostarcza on informacji, jaki procent krwi stanowią elementy morfotyczne, konkretnie erytrocyty, czyli czerwone krwinki. Morfologia krwi to podstawowe badanie diagnostyczne, które polega na ilościowym i jakościowym ocenieniu elementów strukturalnych krwi. To badanie krwi pozwala określić stan zdrowia badanego, poprzez wykrycie potencjalnych procesów chorobowych zachodzących w organizmie.

Polecane wideo:

1. Jak wygląda badanie hematokrytu?

Hematokryt stanowi stosunek objętościowy skoagulowanych erytrocytów do objętości całej krwi, wyrażany w procentach bądź ułamkach. Klasyczny sposób oznaczenia wskaźnika hematokrytowego to metoda mikroskopowa lub mikrohematokrytowa, polegająca na kontrolowanym wirowaniu krwi w skalibrowanej kapilarze. Do badania pobierana jest próbka krwi z żyły łokciowej lub opuszki palca, natomiast z pięty u noworodków. Badanie poziomu hematokrytu polega na zmierzeniu względnej zawartości krwinek czerwonych we krwi. Wyrażony jest on jako % frakcji komórkowej krwi. Jeżeli np. zawartość hematokrytu wynosi 30%, oznacza to, że na 100 ml krwi przypada 30 ml krwinek czerwonych.

Badania krwi - erytrocyty

Krwinki czerwone (inaczej zwane erytrocytami) odgrywają niezwykle istotną rolę w naszym organizmie. Ich głównym zadaniem jest transport tlenu do...

2. Wyniki badania hematokrytu

Wartość hematokrytu zależy od ilości krwinek czerwonych i ilości osocza krwi. Hematokryt ulega także zmianie, gdy następuje zmiana objętości. Przy zmniejszeniu objętości erytrocytów zmniejsza się wartość hematokrytu, analogicznie dzieje się przy zwiększeniu objętości krwinek czerwonych.

Normy hematokrytu zależą od wieku i płci i wynoszą odpowiednio:

 • noworodki: 48 - 69%;
 • 6. - 12. r.ż.: 35 - 45%;
 • 13. - 18. r.ż. (dziewczynki): 36 - 46%;
 • 13 - 18 r.ż. (chłopcy): 37 - 49%;
 • dorośli – kobiety: 36 - 46%;
 • dorośli – mężczyźni: 41 - 53%.

2.1. Wysoki hematokryt

Wzrost poziomu hematokrytu może być spowodowany przez:

Osoby zamieszkałe w górach mają fizjologicznie podwyższony hematokryt. Związane jest to z mniejszą zawartością tlenu wraz ze wzrostem wysokości.

2.2. Niski hematokryt

Spadek poziomu hematokrytu może być spowodowany przez:

Badanie hematokrytu jest ważnym elementem całego badania morfologicznego krwi. Wraz z oznaczeniem innych wskaźników pozwala na określenie stanów chorobowych organizmu, szczególnie niedokrwistości czy nadkrwistości. Ważne jest rutynowe wykonywanie morfologii krwi, ponieważ wczesne wykrycie chorób, gdy często brak jest jeszcze widocznych objawów, zmniejsza czas i zwiększa skuteczność zastosowanego leczenia.

Marta Bednarska, 3 miesiące temu

Bibliografia

 • Jakob M., Normy laboratoryjne, Via Medica, Gdańsk 2010, ISBN 978-83-7555-232-4
 • Hołowiecki J. (red.), Hematologia kliniczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007, ISBN 978-83-200-3938-2
 • Mariańska B., Fabijańska-Mitek B., Windyga J., Badania laboratoryjne w hematologii, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003, ISBN 83-200-2758-6

Źródła zewnętrzne

Normy laboratoryjne

Komentarze (1)
zapytaj lekarza

za darmo

 • Odpowiedź w 24 godziny
 • Bez żadnych opłat
 • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Hematokryt
najnowsze pytania

grupy wsparcia i fora dyskusyjne

Artykuły Hematokryt
Badanie krwi

Badania krwi - hematokryt

Badania krwi - hematokryt

Oznaczanie hematokrytu we krwi jest badaniem krwi określającym stosunek objętości osocza do objętości składników komórkowych krwi (czyli erytrocytów (...) , leukocytów i trombocytów). Jest on wyrażany w procentach. Hematokryt...

Hormony

Niedoczynność jąder

oraz hematokrytu. Androgenowa terapia zastępcza jest dość prosta - polega na podawaniu pacjentowi domięśniowo dawki 200 mg preparatu z testosteronem co dwa tygodnie (...) , które: chorują na raka prostaty lub piersi, mają...

Anemia (niedokrwistość)

Rodzaje anemii

Anemia - znana także pod nazwą „niedokrwistość", jest opisywana jako stan występujący przy niskich wartościach hemoglobiny, hematokrytu i liczby (...) 14,5-19,5 g/dl. Kolejnym parametrem jest hematokryt. Jest to stosunek...

Leczenie farmakologiczne impotencji

Leki hormonalne w leczeniu impotencji

i sutków, a u pacjentów w podeszłym wieku i z grupy podwyższonego ryzyka - 2 razy w roku. Regularnie należy kontrolować stężenie hemoglobiny, hematokryt

Złamania i zwichnięcia

Złamanie otwarte

Po przewiezieniu poszkodowanego do szpitala wykonywane są badania krwi (grupa krwi, hematokryt, hemoglobina, elektrolity i gazometria), a także badanie

Morfologia krwi obwodowej

Interpretacja morfologii krwi

Interpretacja morfologii krwi

Hemoglobina (Hb)(HGB) 12-16 g/100 ml Hematokryt (HCT) 0,40-0,51 Krwinki białe (WBC) 4 500 do 10 000/mm³ Granulocyty 1,8-8,9 x 109/l Granulocyty (...) Hematokryt (HCT) 0,40-0,54 Krwinki białe (WBC) 4 500 do 10...

Badania w łysieniu

Morfologia krwi w diagnostyce łysienia

)- ♂- 14-18 g/dl; ♀ 12-16 g/dl, Ht (HCT, hematokryt - objętość krwinek w stosunku do objętości pełnej krwi)- 37-54%, MCV (objętość krwinki) ♀- 81-99 fl (...) obniżonych wartości hematokrytu, hemoglobiny, liczby erytrocytów....

Badania w łysieniu

Badanie poziomu żelaza w kierunku łysienia

. Rozpoznanie anemii mikrocytarnej stawia się na podstawie badania żelaza we krwi. W morfologii obniżony jest hematokryt, hemoglobina, liczba erytrocytów

Badania

Badanie krwi

Badanie krwi

krzepnięcie krwi; MCV (mean corpuscular volume) - średnia objętość erytrocytu; HCT - hematokryt, jest to stosunek objętości krwinek czerwonych do osocza; MCH (...) lub hipertonicznym odwodnieniu. Obniżony wskaźnik MCHC może wskazywać...

Sprawdź, czy grożą Ci te choroby