Hematokryt

Hematokryt jest jednym z parametrów ocenianych w standardowym badaniu krwi. W typowym wydruku badania oznaczany jest skrótowo jako Ht lub HCT. Dostarcza on informacji, jaki procent krwi stanowią elementy morfotyczne, konkretnie erytrocyty, czyli czerwone krwinki. Morfologia krwi to podstawowe badanie diagnostyczne, które polega na ilościowym i jakościowym ocenieniu elementów strukturalnych krwi. To badanie krwi pozwala określić stan zdrowia badanego, poprzez wykrycie potencjalnych procesów chorobowych zachodzących w organizmie.

1. Jak wygląda badanie hematokrytu?

Hematokryt stanowi stosunek objętościowy skoagulowanych erytrocytów do objętości całej krwi, wyrażany w procentach bądź ułamkach. Klasyczny sposób oznaczenia wskaźnika hematokrytowego to metoda mikroskopowa lub mikrohematokrytowa, polegająca na kontrolowanym wirowaniu krwi w skalibrowanej kapilarze. Do badania pobierana jest próbka krwi z żyły łokciowej lub opuszki palca, natomiast z pięty u noworodków. Badanie poziomu hematokrytu polega na zmierzeniu względnej zawartości krwinek czerwonych we krwi. Wyrażony jest on jako % frakcji komórkowej krwi. Jeżeli np. zawartość hematokrytu wynosi 30%, oznacza to, że na 100 ml krwi przypada 30 ml krwinek czerwonych.

Badania krwi - erytrocyty

Krwinki czerwone (inaczej zwane erytrocytami) odgrywają niezwykle istotną rolę w naszym organizmie. Ich głównym zadaniem jest transport tlenu do...

2. Wyniki badania hematokrytu

Wartość hematokrytu zależy od ilości krwinek czerwonych i ilości osocza krwi. Hematokryt ulega także zmianie, gdy następuje zmiana objętości. Przy zmniejszeniu objętości erytrocytów zmniejsza się wartość hematokrytu, analogicznie dzieje się przy zwiększeniu objętości krwinek czerwonych.

Normy hematokrytu zależą od wieku i płci i wynoszą odpowiednio:

 • noworodki: 48 - 69%;
 • 6. - 12. r.ż.: 35 - 45%;
 • 13. - 18. r.ż. (dziewczynki): 36 - 46%;
 • 13 - 18 r.ż. (chłopcy): 37 - 49%;
 • dorośli – kobiety: 36 - 46%;
 • dorośli – mężczyźni: 41 - 53%.

2.1. Wysoki hematokryt

Wzrost poziomu hematokrytu może być spowodowany przez:

Osoby zamieszkałe w górach mają fizjologicznie podwyższony hematokryt. Związane jest to z mniejszą zawartością tlenu wraz ze wzrostem wysokości.

2.2. Niski hematokryt

Spadek poziomu hematokrytu może być spowodowany przez:

Badanie hematokrytu jest ważnym elementem całego badania morfologicznego krwi. Wraz z oznaczeniem innych wskaźników pozwala na określenie stanów chorobowych organizmu, szczególnie niedokrwistości czy nadkrwistości. Ważne jest rutynowe wykonywanie morfologii krwi, ponieważ wczesne wykrycie chorób, gdy często brak jest jeszcze widocznych objawów, zmniejsza czas i zwiększa skuteczność zastosowanego leczenia.

Marta Bednarska,

Bibliografia

 • Jakob M., Normy laboratoryjne, Via Medica, Gdańsk 2010, ISBN 978-83-7555-232-4
 • Hołowiecki J. (red.), Hematologia kliniczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007, ISBN 978-83-200-3938-2
 • Mariańska B., Fabijańska-Mitek B., Windyga J., Badania laboratoryjne w hematologii, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003, ISBN 83-200-2758-6

Źródła zewnętrzne

Normy laboratoryjne

Komentarze (1)
zapytaj lekarza

za darmo

 • Odpowiedź w 24 godziny
 • Bez żadnych opłat
 • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Hematokryt
najnowsze pytania

grupy wsparcia i fora dyskusyjne

Artykuły Hematokryt
Złamania i zwichnięcia

Złamanie otwarte

(...) poszkodowanego do szpitala wykonywane są badania krwi (grupa krwi, hematokryt, hemoglobina, elektrolity i gazometria), a także...

Morfologia krwi obwodowej

Interpretacja morfologii krwi

Interpretacja morfologii krwi

(...) MCHC 33-37 g/dl Hemoglobina (Hb)(HGB) 12-16 g/100 ml Hematokryt (HCT) 0,40-0,51 Krwinki białe (WBC) 4 500 do 10 000/mm³ ... Retikulocyty 20-130 x 109/l MCV 80-94 fl MCH 27-31 pg MCHC 33-37 g/dl Hemoglobina (Hb)(HGB) 14-18 g/100 ml Hematokryt (HCT)...

Niedokrwistość z niedoborów (żelaza, kwasu foliowego, witaminy B12)

Niedokrwistość z niedoboru witaminy B12

(...) zwiększa się liczba retikulocytów, hemoglobiny, poprawia się hematokryt. Normalizacja parametrów krwi obwodowej następuje po około...

Witaminy z grupy B

Poziom witaminy B12

(...) wzrastać liczba retykulocytów, hemoglobiny, hematokryt ulega normalizacji. Na poprawę stanu włosów należy poczekać...