Trwa ładowanie...

Prawa pacjenta

Prawa pacjenta określone są w Europejskiej Karcie Praw Pacjenta. Dotyczą one zarówno wykonywanych procedur medycznych, jak i dostarczania informacji na temat świadczeń czy usług medycznych. Stan zdrowia pacjenta oraz badania i procedury medyczne wykonywane u pacjenta chroni prawo prywatności oraz prawo poufności. Każdy pacjent powinien znać swoje prawa, aby ewentualnie nie zostać pokrzywdzonym przez niekompetentny personel medyczny. Warto jednak pamiętać, że przysługujące prawa niosą także za sobą pewne obowiązki, które należy wypełniać.

Zobacz film: "Dlaczego warto wykonywać badania profilaktyczne?"

1. Jakie są prawa pacjenta?

Każdy człowiek, niezależnie od płci, wieku, narodowości, wyznania religijnego czy stanu materialnego, ma zagwarantowane prawo do świadczeń medycznych. Zagwarantowane jest to w Europejskiej Karcie Praw Pacjenta. Jest to dokument nieformalny pozarządowy, który zawiera 14 punktów, a dokładniej praw, jakie przysługują każdemu obywatelowi Unii Europejskiej. Prawa te są następujące:

1. Prawo do profilaktyki

Każdy obywatel, w celu uniknięcia w przyszłości wystąpienia choroby, ma prawo do opieki.

2. Prawo do opieki medycznej

Każdy obywatel powinien uzyskać świadczenia medyczne, jeżeli jego stan tego wymaga, bez względu na miejsce zamieszkania, stan materialny, rodzaj choroby itp.

3. Prawo do informacji

Każda osoba ma prawo do uzyskania informacji na temat jej stanu zdrowia, dotyczących świadczeń medycznych i możliwości z nich skorzystania oraz wszelkich informacji na temat badań naukowych oraz technologicznych innowacji w dziedzinie zdrowia.

4. Prawo do wyrażenia zgody

Każdy pacjent posiada prawo dostępu do informacji, które pozwoliłyby mu aktywnie uczestniczyć w podejmowaniu decyzji na temat jego zdrowia, a także w uczestnictwie w badaniach naukowych.

5. Prawo do wolnego wyboru

Każdy pacjent ma prawo do wybrania sposobu leczenia oraz świadczeń, po wcześniejszym uzyskaniu odpowiednich informacji.

6. Prawo do prywatności i poufności

Każdy pacjent posiada prawo do odnoszenia się do informacji na jego temat, w tym jego zdrowia, procedur medycznych (diagnostycznych i terapeutycznych) jako poufnych oraz do ochrony jego prywatności podczas przeprowadzania badań czy leczenia.

7. Prawo o poszanowaniu pacjenta

Pacjent powinien uzyskać niezbędne leczenie w określonym, możliwie jak najkrótszym czasie, niezależnie od etapu leczenia pacjenta.

8. Prawo o przestrzeganiu norm jakościowych

Procedury oraz świadczenia zdrowotne, którym podlega pacjent, powinny być wysokiej jakości i podlegać szczegółowo określonym normom i zasadom.

9. Prawo do bezpieczeństwa

Każdy pacjent powinien mieć zagwarantowane prawidłowo świadczone usługi, tak aby nie została wyrządzona mu żadna krzywda. Usługi zdrowotne powinny być wykonywane bez błędów, zgodnie z prawidłową praktyką lekarską, a świadczenia zdrowotne i leczenie zgodne z normami bezpieczeństwa.

10. Prawo do innowacji

Pacjent ma dostęp do innowacyjnych metod leczenia, badań diagnostycznych, zgodnie z normami międzynarodowymi, bez względu na jego stan ekonomiczny czy finansowy.

11. Prawo do unikania niepotrzebnego cierpienia i bólu

Każdy pacjent ma prawo do jak najmniejszego cierpienia i bólu w przebiegu usług i świadczeń medycznych, niezależnie od choroby.

12. Prawo do leczenia dostosowanego do potrzeb

Pacjent ma prawo do korzystania z programów diagnostycznych i terapeutycznych zgodnie ze swoimi potrzebami.

13. Prawo do zażaleń

Każdy pacjent posiada prawo do wniesienia zażalenia, w przypadku gdy doznał uszczerbku na zdrowiu w wyniku przeprowadzonej usługi czy świadczenia zdrowotnego, a także ma prawo do uzyskania odpowiedzi na wniesione zażalenie.

14. Prawo do rekompensaty

Każdy pacjent ma prawo do otrzymania odszkodowania w przypadku doznania uszczerbku zdrowotnego – psychicznego czy moralnego – podczas przeprowadzania usługi medycznej.

Obywatel Polski ma zagwarantowane także prawa w Konstytucji RP:

  • Każdy ma prawo do ochrony zdrowia – art. 68 ust. 1,
  • Każdy obywatel ma prawo do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na warunkach i w zakresie określonych w ustawie – art. 68 ust. 2,

a także w szeregu ustaw, np. w Ustawie o zakładach opieki zdrowotnej, ustawie o zawodzie lekarza czy zawodzie pielęgniarki i położnej oraz w wielu innych ustawach dotyczących zdrowia obywatela.

Warto znać Kartę Praw Pacjenta, aby nie zostać poszkodowanym w szpitalu czy przychodni. Należy jednak pamiętać, że chociaż pacjent ma wyznaczone prawa, to są także obowiązki z nich wynikające. Każda osoba bowiem powinna dbać o swoje zdrowie, poddawać się badaniom profilaktycznym oraz współpracować z lekarzem.

Nie czekaj na wizytę u lekarza. Skorzystaj z konsultacji u specjalistów z całej Polski już dziś na abcZdrowie Znajdź lekarza.

Mgr Marta Bednarska
Polecane dla Ciebie
Komentarze
Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
    Pomocni lekarze
    Szukaj innego lekarza