IgE

Testy alergiczne mają na celu wykrycie substancji, które są uczulające dla konkretnego pacjenta. Mogą mieć one różną postać. Najczęściej wykonuje się testy skórne (tzw. testy punktowe). Innym rodzajem testów są testy śródskórne bądź testy prowokacyjne. Testy alergiczne można wykonać na własne życzenie w prywatnym laboratorium. Niemniej jednak, badanie powinno być poprzedzone wizytą u alergologa.

1. Testy alergiczne - na czym polegają?

Testy alergiczne polegają na policzeniu we krwi liczby białych krwinek o właściwościach kwasochłonnych (eozynofile). We krwi alergika jest ich więcej niż normalnie, a ich liczba wzrasta proporcjonalnie do stopnia alergii. Innym sposobem wykrycia alergii jest badanie stężenia białka, które u osób z alergią jest wyższe niż u ludzi zdrowych. Takim białkiem jest immunoglobulina klasy E (w skrócie IgE). Wartość podwyższona względem normy występuje u około 60% dzieci z alergią (najwyższe wyniki notuje się u dzieci z atopowym zapaleniem skóry). Mierząc stężenie IgE (skierowane przeciwko określonemu alergenowi), dokonuje się oceny nasilenia uczulenia na dany alergen. Ma to zasadnicze znaczenie, gdy lekarz rozważa zastosowanie immunoterapii swoistej (odczulania). Innym wskazaniem do przeprowadzenia testów alergicznych jest ocena nasilenia alergii.
 • Testy skórne

Jest to podstawowa metoda diagnostyczna pozwalająca wykryć alergię. W badaniu stosuje się testy punktowe albo testy śródskórne.

 • Testy punktowe

Wykorzystują zjawisko nadwrażliwości typu I (natychmiastowej). W badaniu tym na skórze przedniej powierzchni przedramienia albo na plecach umieszcza się kroplę roztworu zawierającą alergen, kroplę roztworu histaminy stanowiącą kontrolę dodatnią oraz kroplę 0,9% NaCl, stanowiącą kontrolę ujemną. Ilość użytych alergenów jest dobierana w zależności od sytuacji klinicznej. Alergeny i kontrole wprowadza się do naskórka przez nakłucia skóry za pomocą nożyków przeznaczonych do tego celu.

 • Testy śródskórne

Alergen w niewielkich ilościach wstrzykiwany jest śródskórnie. W przypadku ujemnego wyniku testów punktowych testy śródskórne należy rozpocząć od podania wyciągu alergenu o stężeniu o 100 do 1000 razy mniejszym niż zostało użyte w testach punktowych.

Wyniki testów odczytuje się po upływie 15-20 min. Zazwyczaj jest to moment występowania najsilniejszej reakcji. Średnicę bąbla i rumienia mierzy się dokładnie w dwóch prostopadłych osiach i zapisuje. W ciągu 24 godzin od wystąpienia reakcji natychmiastowej może wystąpić reakcja późna, ale jej znaczenie kliniczne nie zostało dokładnie poznane i opisane.

2. Jak wygląda wynik testów skórnych?

W teście skórnym można badać nawet 100 alergenów. Najczęściej testy wykonuje się na plecach lub na przedramieniu. Wynik odczytuje lekarz po około piętnastu minutach. Odczytem jest wystąpienie bąbla skórnego. W zależności od tego, jak duży jest bąbel, stawia mu się odpowiednią ilość plusów, co świadczy o uczuleniu na dany alergen.

3. Badanie IgE całkowite

Jest to badanie krwi potwierdzające istnienie przeciwciał alergicznych we krwi. Ważną rolę spełnia ono przy diagnozowaniu alergii wziewnych. Wskazuje ono na to, czy pacjent buduje przeciwciała w klasie IgE. Zdarzają się bowiem sytuacje, kiedy objawy chorobowe mogą być mediowane nie przez immunoglobuliny klasy IgE, a IgG. Wtedy odczulanie pacjenta nie przynosi oczekiwanych rezultatów.

4. Kiedy wykonywać testy alergiczne?

Wskazania do wykonania testów alergicznych to:
 • alergie pokarmowe i wziewne;
 • zaburzenia układu odpornościowego;
 • choroby wątroby i śledziony;
 • podejrzenie chorób autoimmunologicznych;
 • przewlekłe stany zapalne.

5. Immunoglobuliny klasy E (IgE)

Immunoglobuliny to tak zwane reaginy odgrywające rolę w procesach anafilaksji oraz uczulenia. IgE bierze udział w reakcji nadwrażliwości typu I. Swoista immunoglobulina E jest wytwarzana pod wpływem kontaktu z niewielkim stężeniem antygenu (alergenu środowiskowego). Uczulone przeciwciała łączą się z komórkami tucznymi (mastocytami) i przy powtórnym kontakcie z antygenem (alergenem) powodują degranulację mastocytów, czyli wyrzucenie poza komórkę mediatorów reakcji alergicznej i substancji wywołujących zapalenie.Ich oznaczenie jest szczególnie przydatne, gdy z rożnych przyczyn nie można wykonać testów skórnych.

Badanie wykonuje się wykorzystując czułe, radio- lub immunoenzymatyczne techniki wykrywania przeciwciał. Pomiar stężenia swoistego IgE w surowicy nie przewyższa wiarygodnością wyników prób skórnych i jest droższy, dlatego nie jest rutynowo stosowany do wykrywania alergii. Ponadto samo wykrycie uczulonej IgE nie przesądza o wystąpieniu klinicznych objawów alergii. Z kolei nieobecność swoistych IgE w surowicy mimo objawów alergii nie świadczy o jej braku w organizmie, ponieważ wszystkie cząsteczki swoistej IgE mogą np. być związane z komórkami tucznymi albo połączone z przeciwciałami anty-IgE w kompleksy immunologiczne. Tak więc to badanie przeciwciał powinno być wykonywane tylko w przypadku specjalnych wskazań, takich jak:

 • brak możliwości wykonania testów skórnych z różnych przyczyn,
 • niezgodność wyniku testów skórnych z wywiadem,
 • zmniejszona reaktywność skórna (u noworodków i osób starszych),
 • brak skuteczności immunoterapii swoistej (weryfikacja diagnozy),
 • szczególne alergeny (np. lateks).

Stwierdzenie alergii u chorych na astmę, na podstawie testów śródskórnych lub oznaczenia stężenia swoistego IgE w surowicy, może mieć duże znaczenie w terapii, ponieważ pomaga zidentyfikować czynniki odpowiedzialne za wystąpienie objawów astmy u chorych. Ograniczenie narażenia chorego na te czynniki może znacząco wpłynąć na przebieg i częstość występowania zaostrzeń choroby.

U osób ze skłonnością do występowania choroby atopowej zwykle następuje wcześniejszy wzrost stężenia IgE w surowicy, które następnie utrzymuje się na podwyższonym poziomie. U osób z alergią swoiste IgE występują w zwiększonej ilości również na powierzchni komórek tucznych w skórze.

U niektórych chorych z astmą oskrzelową wykrywa się podwyższone stężenie IgE w surowicy. Jest to uwarunkowane genetycznie. Na podstawie licznych badań ustalono, że skłonność do wytwarzania w zwiększonych ilościach przeciwciał IgE dziedziczy się razem z nadreaktywnością dróg oddechowych, a gen (lub geny) odpowiedzialny za nadreaktywność oskrzeli znajduje się blisko miejsca odpowiedzialnego za regulację stężenia IgE w osoczu na chromosomie 5q.

Podwyższenie stężenia specyficznego IgE (np. przeciwko białkom mleka krowiego) świadczy o możliwości reakcji alergicznej typu natychmiastowego na dany antygen. Podwyższenie poziomu IgE specyficznego świadczy jedynie o istniejącym, potencjalnym uczuleniu organizmu na dany alergen. Badanie powinno być potwierdzone próbą eliminacji i prowokacji z obserwacją objawów klinicznych. Wiarygodność diagnostyczna oznaczenia IgE nie jest istotnie wyższa od wiarygodności testów skórnych.
 
IgE - norma: do 0,0003 g/l.
 
Interpretacja wyników IgE specyficznych nie jest prosta i powinna być dokonywana przez lekarza. Na podstawie samego wyniku IgE specyficznego nie można ani w pełni potwierdzić, ani w pełni wykluczyć podłoża alergicznego.

Bibliografia

 • Obłutowicz K., Alergologia praktyczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2001, ISBN 978-83-200-4233-7
 • Mędrala W., Podstawy alergologii, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2006, ISBN 83-89009-53-6
 • Gołąb J., Jakóbisiak M., Lasek W., Stokłosa T., Immunologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, ISBN 978-83-01-15154-6
 • Chazan R., Pneumonologia i alergologia praktyczna - badania diagnostyczne i terapia, Alfa Medica Press, Bielsko-Biała 2011, ISBN 978-83-7522-061-2
 • Kowalski M., Immunoterapia alergenowa, Mediton, Łódź 2003, ISBN 83-913433-2-4
 • Tomaszewski J., Diagnostyka laboratoryjna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2001, ISBN 83-200-3591-0
 • Boznański A. (red.), Choroby alergiczne wieku rozwojowego, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003, ISBN 83-200-2769-1

Źródła zewnętrzne

Porozmawiaj o tym na Forum Zdrowie »
Lubię to!
0
Komentarze
Wyloguj

Porady ekspertów

Co oznacza ten wynik badań IgE?

Dostałam dziś wyniki badań IgE CAŁKOWITE. WYNIK 458 IU/ml dziecka 5.5 lat. Co one oznaczają? ...

lek. Magdalena Parys Porady udziela lek. Magdalena Parys lekarz w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym Oddział I Wewnętrzny.
pokaż 5 następnych
+ Załóż wątek

Dyskusje na forum

~ Pytania do specjalistów 2 odpowiedzi Wynik IgE 9-latka ~:

MAM SYNA 9 LAT JEGO IgE CAŁKOWITE WYNOSI 578,20 czy to w normie

pokaż 5 następnych

Artykuły IgE

Normy laboratoryjne Aspergillus fumigatus IgE, IgG

Aspergillus fumigatus (kropidlak) jest grzybem szeroko rozpowszechnionym w przyrodzie. Występuje...

Diagnostyka alergii Jak rozpoznać alergię?

(...) dolegliwości po kontakcie z alergenem, warto rozważyć wdrożenie leczenia. Badanie przeciwciał IgE całkowitych oraz swoistych Osoby, kt ... o alergii, które oznaczane są we krwi, to immunoglobuliny IgE. Metody oznaczania IgE stwierdzają, czy w badanej próbce krwi znajdują się przeciwciała, czy też nie. Badanie przeciwciał IgE swoistych polega na ustaleniu, przeciw jakiemu alergenowi są skierowane owe przeciwciała. Metoda RAST jest najczęściej stosowana w określaniu badania IgE. Jest ona bezpieczna i...

Diagnostyka alergii Testy wykrywające nie-IgE-zależne

(...) badania diagnostyczne i terapia, Alfa Medica Press, Bielsko-Biała 2011, ISBN 978-83-7522-061-2(IgE, ige całkowite...

Diagnostyka alergii Testy wykrywające IgE-zależne

(...) wykrywające IgE-zależne pomagają ustalić, które alergeny (alergeny wziewne czy alergeny pokarmowe) wywołują większe...

Zabiegi Immunoterapia iniekcyjna i podjęzykowa

Immunoterapia swoista (potocznie nazywana odczulaniem) jest jedyną metodą przyczynowego leczenia alergii, polegającą na takim modyfikowaniu odpowiedzi układu immunologicznego, aby zwiększyć tolerancję na dany antygen (substancję uczulającą), a tym samym zmniejszyć lub całkowicie wyeliminować objawy alergii. Warunkiem takiego odczulania jest znajomość substancji, która wywołuje alergię (konieczne jest wykrycie jej za pomocą testów skórnych lub badania IgE specyficznych).

Wskazania do odczulania
Odczulanie Wskazania do odczulania

(...) być potwierdzony w testach skórnych bądź w testach z surowicy krwi (musi być to tzw. alergia IgE-zależna). Metodą ... ów Swoiste przeciwciała IgE przeciwko jadom owadów stwierdza się nawet u 15-30% populacji, zwłaszcza u dzieci oraz os ... órnych i oznaczeniach swoistych IgE w surowicy.  Alergia wziewna Alergia wziewna jest wywołana przez substancje, które dostają się ... wynik testów IgE, które potwierdzają sprawczą rolę określonego alergenu. Rozważenie przeprowadzenia...

Diagnostyka alergii Jak wygląda badanie alergii?

(...) na alergię Alergia spowodowana jest m.in. zbyt dużym poziomem przeciwciał IgE we krwi, chorobę można więc zdiagnozować poprzez oznaczenie ich ilości. Wyróżniamy dwa typy oznaczania stężenia IgE: całkowite – określa ogólną ilość przeciwciał ... poziom IgE nie musi wskazywać jednoznacznie na alergię. Podwyższone stężenie tych przeciwciał może świadczyć o infekcji pasożytniczej, schorzeniu nerek lub wątroby, białaczce lub mononukleozie. Dodatkowo, normalny poziom IgE nie wyklucza zaistnienia...

Diagnostyka alergii Przebieg konsultacji alergologicznej

(...) na oznaczeniu całkowitego stężenia przeciwciał IgE oraz swoistego stężenia przeciwciał IgE w surowicy krwi, którą pobiera się z żyły łokciowej. Celem badania jest sprawdzenie, czy w krwi pacjenta jest podwyższona ilość przeciwciał klasy IgE lub czy są...

Leczenie alergii Działanie preparatów odczulających

Podczas pierwszego kontaktu z cząsteczką alergenu dochodzi do „przyczepienia się" przeciwciał IgE do tzw. komórek tucznych (mastocytów). Te ostatnie odpowiedzialne są m.in. za wydzielanie substancji prozapalnych oraz wywołujących objawy ... klasy IgA oraz IgG. Mają one zdolność reakcji z alergenem, co skutkuje blokadą wiązania ich cząsteczek z przeciwciałami klasy IgE. Reakcja ta uniemożliwia powstanie kompleksu alergen-przeciwciało IgE, a tym samym nie dopuszcza do uwalniania...

Co to jest atopia?
Atopowe zapalenie skóry Co to jest atopia?

(...) órej dochodzi do nadmiernego wytwarzania przeciwciał IgE skierowanych głównie przeciwko tym alergenom. 
Na atopię cierpi coraz ... , natomiast atopia może być rozumiana jako podatność na rozwój choroby alergicznej, bowiem stwierdzenie swoistych przeciwciał klasy IgE ... nad genetyką wskazują, że nie ma jednego genu atopii. Już sama zdolność do wzmożonej produkcji IgE ma charakter wielogenowy, a dodatkowo ... posiadanie swoistych przeciwciał IgE z okresu płodowego (obecność w surowicy i dodatnie testy skórne) nie...

Przyczyny alergii Skąd się bierze alergia?

Limfocyty typu B, będące jedną z grup białych komórek krwi, wytwarzają przeciwciała typu IgE przeciwko konkretnym cząstkom – antygenom. Mogą być nimi zarówno cząstki bakterii, wirusów, toksyn, czy składniki środowiska naturalnego będąca dla organizmu alergenami.  Limfocyty B reagują nadmierną produkcją przeciwciał gdy w organizmie pojawi się ... IgE, odgrywającej bardzo ważną rolę w procesach uczuleniowych.  Atopia dotyczy około 20 proc. ogólnej...

Alergia krzyżowa Alergeny krzyżowe

Alergeny krzyżowe to takie czynniki alergizujące, które są całkowicie odmienne od siebie, a powodują taką samą reakcję układu odpornościowego, szczególnie przy połączeniu ze sobą. Przeciwciała IgE wytworzone przeciwko jednemu alergenowi mogą reagować na inne. Alergia krzyżowa obejmuje głównie alergeny pokarmowe i alergeny wziewne. Objawy ... sekwencję aminokwasów, na którą reaguje układ odpornościowy. Przeciwciała IgE wytworzone pierwotnie w kierunku...

Alergie skórne Alergia na lateks

(...) od przeciwciał klasy IgE) i występuje po kontakcie z wyrobami gumowymi zawierającymi cząsteczki lateksu. Cząsteczki lateksu mogą przenikać ... , będącą wynikiem nadwrażliwości zależnej od przeciwciał klasy IgE. Diagnostyka alergii na lateks Diagnostyka alergii na...

Nadreaktywność oskrzeli
Przebieg astmy Nadreaktywność oskrzeli

(...) w pobliżu locus związanego ze stężeniem IgE w surowicy. Nadreaktywność oskrzeli dziedziczy się łącznie ze skłonnością do zwiększonego stężenia całkowitej IgE. Uważa się, że obie te cechy wiążą się ściśle z przewlekłym stanem zapalnym dróg...

Alergia pokarmowa Alergia na mleko krowie

Alergia na krowie mleko to taki rodzaj alergii, przy której alergenem jest mleko krowie. Pojawia się najczęściej u małych dzieci. W większości przypadków alergia przechodzi z wiekiem sama, ale są tacy, którzy zmagają się z nią przez całe życie. Co to jest alergia na krowie mleko? Jeśli masz ten rodzaj alergii, twój organizm produkuje przeciwciała nazywane IgE (skrót od immunoglobuliny E), które ostro reagują na białka zawarte w mleku oraz w produktach...

Leczenie alergii Jak pozbyć się alergii na wiosnę?

(...) : należy stwierdzić, czy to na pewno alergia (w badaniu krwi bada się poziom IgE), trzeba zbadać na co mamy alergię (robi się...

Diagnostyka astmy u dzieci
Astma oskrzelowa u dzieci Diagnostyka astmy u dzieci

(...) órę przedramienia nakłada się kroplę testowanego alergenu. W skórze zachodzi reakcja alergiczna typu I z udziałem IgE, manifestująca ... na płyn kontroli dodatniej wnioskuje się o przyczynowej roli testowanego alergenu; stężenie IgE - należy podkreślić, że stężenie IgE ... IgE - ich oznaczenie wykonuje się przede wszystkim w tych przypadkach, kiedy nie można wykonać punktowych testów...

Czynniki genetyczne a astma
Przyczyny astmy Czynniki genetyczne a astma

(...) reakcji zapalnej w oskrzelach, geny związane z produkowaniem przeciwciał klasy IgE, geny związane z kontrolą odpowiedzi ... HLA-DR2,, warianty genetyczne receptora o dużym powinowactwie do IgE, związane z produkcją przeciwciał klasy IgE, geny...

pokaż 10 następnych
Zamknij Załóż konto
Zamknij Logowanie

Nie masz konta? Załóż teraz

Zapomniałem hasło Przypomnij hasło

Zamknij

Wypełnij swoje dane

Ryzyko schorzeń często zależne jest od płci, wieku i wykonywanego zawodu

Wiek determinuje zarówno ryzyko schorzeń, jak i rodzaj leczenia

Dzięki informacji o Twojej lokalizacji i ubezpieczeniu, będziemy mogli zaproponować Ci najlepszych specjalistów i kliniki zajmujące się Twoim problemem

-

Dane kontaktowe potrzebne są nam do powiadomienia Cię o odpowiedziach specjalistów

Akceptuję regulamin zadawania pytań.
Cofnij