Trwa ładowanie...

Kruchość osmotyczna

Avatar placeholder
01.09.2023 14:55
Kruchość osmotyczna
Kruchość osmotyczna

Badanie kruchości osmotycznej pozwala wykryć czy krwinki czerwone mają skłonność do rozpadania się. Badanie wykonuje się, aby dowiedzieć się, czy u badanego występuje niedokrwistość hemolityczna lub talasemia. Po pobraniu próbki krwi wykonywany jest test z zastosowaniem odpowiedniego roztworu hipotonicznego wywołującego pęcznienie, a następnie hemolizę krwinek w badanej próbce.

spis treści

1. Na czym polega i jak przebiega badanie kruchości osmotycznej?

Badanie polega na ocenie czasu rozpadu krwinek czerwonych w badanej próbce. Badana jest więc kruchość krwinek. W laboratorium czerwone krwinki z pobranej próbki od pacjenta badane są roztworem hipotonicznym (o mniejszym stężeniu), który sprawia, że pęcznieją, a następnie ulegają hemolizie (rozpad krwinek, w wyniku którego hemoglobina przechodzi do osocza). W ten sposób bada się ich kruchość. Umożliwia to zdiagnozowanie niedokrwistości hemolitycznej lub talasemii. Niedokrwistość hemolityczna sprawia, że krwinki czerwone są bardziej kruche. Natomiast w przypadku talasemii u niektórych pacjentów obserwuje się większą kruchość czerwonych krwinek, jednak u większości chorych są one mniej kruche niż normalnie.

Nie ma szczególnych zaleceń dotyczących przygotowania się do badania. Jedyna trudność polega na tym, że u każdej z osób żyły różnią się wielkością. W przypadku osób o małej średnicy żył może być utrudnione wkłucie się igłą, a pobranie odpowiedniej ilości krwi trwa nieco dłużej niż normalnie.Pobieranie krwi do badania zaczyna się od odkażenia miejsca nakłucia środkiem antyseptycznym.

Zobacz film: "Podstawowe badania, jakie powinna wykonać każda kobieta"

Krew pobiera się zwykle z wewnętrznej strony łokcia lub zewnętrznej strony dłoni. Zanim ma miejsce ukłucie, wykonujący badanie zawiązuje górną część ręki badanego opaską elastyczną, aby żyły były bardziej widoczne. Następnie wprowadza igłę do żyły i pobiera krew. Po pobieraniu krwi do miejsca nakłucia przykłada się wacik. W ten sposób zapobiega się krwawieniu.

Krew pobierana jest bezpośrednio do strzykawki dołączonej do igły lub wprowadzana jest do specjalnej fiolki. Pobieranie krwi u dzieci wymaga użycia specjalnego, ostrego narzędzia, którym przekłuwa się skórę. Krew zbiera się do pipety lub nanosi na specjalny pasek do badań. Na miejsce nakłucia można nałożyć bandaż, w przypadku, gdy wystąpi obfite krwawienie. Fiolka z pobraną próbką krwi zostaje odpowiednio oznaczona i przechowywana w lodówce do momentu wykonania na niej odpowiedniego testu.

2. Wyniki badania kruchości osmotycznej

Wynik w normie to taki, który jest ujemny. Warto skonsultować go z lekarzem.
W trakcie przeprowadzania badania, tzn. w momencie wkłucia igły, u niektórych osób odczuwany jest ból. U innych natomiast odczuwane jest tylko uczucie wkłucia, po chwili może pojawić się też pulsowanie w ręce.
Po badaniu może pojawić się:

Pobieranie krwi nie jest szczególnie przyjemne, ale bardzo potrzebne. Pozwala na zdiagnozowanie wielu chorób, które często nie dają żadnych objawów. Zmiany we krwi zawsze wskazują na toczące się zmiany patologiczne w organizmie.

Skorzystaj z usług medycznych bez kolejek. Umów wizytę u specjalisty z e-receptą i e-zwolnieniem lub badanie na abcZdrowie Znajdź lekarza.

Polecane dla Ciebie
Pomocni lekarze