Astma i praca zawodowa

Środowisko pracy może przyczyniać się do rozwoju astmy. Poszczególne grupy zawodowe, np. piekarze, hodowcy zwierząt czy fryzjerzy stykają się w codziennej pracy ze specyficznymi substancjami, które u niektórych osób prowadzą do wystąpienia lub zaostrzenia astmy. Astma związana z pracą zawodową występuje u około 10-15% wszystkich chorych na astmę. Jakie są rodzaje astmy związanej z pracą?

Spis treści:
 1. 1. Rodzaje astmy związanej z pracą
 2. 2. Rodzaje astmy zawodowej
 3. 3. Objawy astmy zawodowej
 4. 4. Diagnostyka astmy zawodowej
 5. 5. Czynniki ryzyka astmy zawodowej
 6. 6. Astma nasilająca się w pracy
 7. 7. Leczenie astmy związanej z pracą zawodową

1. Rodzaje astmy związanej z pracą

Astma związana z pracą podzielona jest na dwie kategorie: astmę zawodową i astmę nasilającą się w pracy. Choroby te różnią się przyczyną i mechanizmem reakcji, odpowiadających za występowanie objawów astmy pod wpływem substancji znajdujących się w środowisku pracy.

Astma zawodowa to astma, której przyczyna związana jest z czynnikami występującymi w środowisku pracy. Substancje najczęściej powodujące astmę i narażone grupy zawodowe, to:

 • Mąka - piekarze, ciastkarze, młynarze, kucharze.
 • Alergeny zwierzęce - rolnicy, hodowcy i handlarze zwierząt, weterynarze, pracownicy ogrodów zoologicznych i zwierzętarni naukowych.
 • Żywice (kalafonia) - lutownicy i pracownicy zakładów elektronicznych, muzycy grający na instrumentach smyczkowych.
 • Lateks - pracownicy ochrony zdrowia, osoby pracujące w gumowych rękawicach, pracownicy przemysłu farmaceutycznego, pracujący przy produkcji dywanów.
 • Ziarna roślin oleistych - wytwórcy olejów roślinnych.
 • Detergenty i enzymy - pracownicy pralni i fabryk proszków do prania, pracownicy przemysłu spożywczego.
 • Barwniki - pracownicy przemysłu tekstylnego.
 • Sole metali (chromu, niklu, platyny, kobaltu) - pracownicy przemysłu chemicznego, rafinacji metali, pracujący w gawanizerniach, produkcji noży i narzędzi oraz pracownicy obróbki skór.
 • Glutaraldehyd, formaldehyd - pracownicy ochrony zdrowia.

2. Rodzaje astmy zawodowej

Na podstawie procesów odpowiedzialnych za rozwój choroby, astmę zawodową dzieli się na astmę alergiczną (mechanizm immunologiczny) oraz niealergiczną (mechanizm nieimmunologiczny).

Alergiczna astma zawodowa rozwija się wskutek nadwrażliwości na specyficzne substancje, będące alergenami. Mechanizm choroby może być związany z produkcją przeciwciał IgE lub mieć przebieg niezależny od przeciwciał. Nadwrażliwość na czynniki zawodowe nie pojawia się przy pierwszym kontakcie z uczulającą substancją, ale rozwija się po pewnym czasie, dochodzącym nawet do 30 lat. W pewnych przypadkach długi czas od kontaktu z alergenem do wystąpienia objawów, zwany okresem latencji, może powodować trudność w ustaleniu związku przyczynowo-skutkowego między otoczeniem pracy a wystąpieniem astmy. W tym wypadku pomocne jest zebranie dokładnego wywiadu przez lekarza i analiza zgodności objawów z ekspozycją na substancje obecne w pracy.

Astma niealergiczna wywoływana jest przez czynniki drażniące, występujące w dużych stężeniach. Określana jest także jako zespół reaktywnej dysfunkcji dróg oddechowych. Ten rodzaj reakcji rozwija się nagle, najpóźniej w ciągu 24 godzin od ekspozycji na czynnik drażniący. Nadwrażliwość oskrzeli w tym typie astmy zawodowej może być ciężka i długotrwała.

3. Objawy astmy zawodowej

Objawy astmy zawodowej i jej przebieg są w zasadzie takie same jak objawy klasycznej postaci astmy. Pojawiają się w czasie od kilku-kilkunastu minut do kilku godzin po kontakcie z uczulającą substancją i mogą obejmować:

4. Diagnostyka astmy zawodowej

Pierwszym krokiem do zdiagnozowania astmy zawodowej jest zauważenie związku między objawami choroby a przebywaniem w pracy. W przypadku takiego podejrzenia należy poinformować lekarza, który na podstawie dokładnie przeprowadzonego wywiadu określi prawdopodobieństwo występowania astmy zawodowej i zleci badania dodatkowe. W diagnostyce astmy wykorzystuje się badania oceniające funkcję płuc, jak spirometria, badanie szczytowego przepływu wydechowego, a także skórne testy alergiczne, mogące pomóc w stwierdzeniu uczulenia na konkretne alergeny. 

5. Czynniki ryzyka astmy zawodowej

Ryzyko wystąpienia astmy zawodowej zależy przede wszystkim od rodzaju substancji, na którą narażony jest pracownik oraz jej stężenia w środowisku pracy. Zdolność substancji do wywoływania podrażnienia dróg oddechowych zależy między innymi od jej reaktywności i rozpuszczalności w wodzie. Stężenie substancji w miejscu pracy zależy od rodzaju procesu przemysłowego, stosowanych procedur, rodzaju pracy i wykonywanych czynności w pobliżu substancji oraz stosowania bądź nie środków ochronnych (maski, filtry). Większe ryzyko rozwoju astmy zawodowej dotyczy ludzi o określonych predyspozycjach, np. alergików lub chorujących na inne przewlekłe choroby układu oddechowego

6. Astma nasilająca się w pracy

Wcześniej występująca astma, której przebieg pogorszył się pod wpływem przebywania w środowisku zawodowym nazywa się astmą nasilającą się w pracy. W tym przypadku czynniki, takie jak zimne powietrze, drażniące aerozole, pyły, opary oraz gazy występujące w nadmiernym stężeniu powodują zaostrzenie objawów dotychczasowej astmy.

7. Leczenie astmy związanej z pracą zawodową

Terapia astmy zawodowej nie różni się od leczenia klasycznej postaci astmy. W kontrolowaniu przebiegu choroby stosuje się działające przeciwzapalnie steroidy wziewne oraz rozszerzające oskrzela beta2-mimetyki. Niezbędnym elementem terapii jest zapobieganie napadom astmy. W przypadku astmy nasilającej się w pracy i niealergicznej konieczne jest zmniejszenie ekspozycji na czynniki drażniące. Pacjenci z alergiczną postacią astmy zawodowej powinni natomiast, w miarę możliwości, całkowicie wyeliminować kontakt z uczulającymi substancjami, gdyż istnieje ryzyko wystąpienia poważnej reakcji alergicznej, wiążącej się nawet z zagrożeniem życia.

Wystąpienie astmy związanej z pracą zawodową w znaczny sposób wpływa na życie chorych. Przebywanie w codziennym środowisku pracy może być przyczyną astmy, która może ujawnić się nawet wiele lat od rozpoczęcia pracy. Kontakt z drażniącymi i uczulającymi substancjami może także przyczyniać się do zaostrzenia objawów uprzednio stwierdzonej astmy. Właściwe leczenie pozwala kontrolować przebieg choroby i zapobiegać napadom astmy, ale w niektórych przypadkach konieczna okazuje się zmiana wykonywanej pracy.

Bibliografia

 • Górski P., Zalecenia do rozpoznawania i profilaktyki zawodowej astmy oskrzelowej, Instytut Medycyny Pracy, Łódź 1997, ISBN 83-86052-97-X
 • Pałczyński C., Walusiak J., Choroby układu oddechowego u osób narażonych na pył mąki i ziaren zbóż. Astma piekarzy., Instytut Medycyny Pracy, Łódź 2002, ISBN 83-88261-26-6
 • Pałczyński C., Wittczak T., Interaktywny program kontroli alergii zawodowej, Instytut Medycyny Pracy, Łódź 2006, ISBN 83-88261-89-4
 • Rowińska - Zakrzewska A., Kuś J., Choroby układu oddechowego, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004, ISBN 83-200-2884-1
Porozmawiaj o tym na Forum Zdrowie »
Lubię to!
0
Komentarze
Wyloguj

Porady ekspertów

pokaż 5 następnych

Artykuły Wpływ astmy na życie

Astma
Alergologia i pulmonologia Astma

Astma oskrzelowa (dychawica oskrzelowa) to przewlekła, zapalna choroba dróg oddechowych,...

Depresja Depresja a praca

Praca może być źródłem szczęścia, zadowolenia i satysfakcji, ale także może przyczyniać się do stresu, wypalenia zawodowego, a nawet do zaburzeń depresyjnych.

Nerwica a życie codzienne Praca a nerwica

Wbrew pozorom nerwica a praca zawodowa są ze sobą ścisle powiazane. Osobom chorym na nerwicę...

Dziecko z ADHD w szkole Praca z dziećmi nadpobudliwymi

Pomoc dziecku nadpobudliwemu opiera się nie tylko na specjalistycznej psychoterapii, ale obejmuje systemową współpracę między szkołą, rodzicami i samym dzieckiem z ADHD.

Praca na urlopie macierzyńskim
Urlop macierzyński Praca na urlopie macierzyńskim

Praca na urlopie macierzyńskim nie jest zakazana, ale nie ma przepisu, który rozstrzygałby tę kwestię. Kobieta może pracować na umowę zlecenie, pod warunkiem że nie koliduje to z jej stanem zdrowia.

Astma a ciąża
Astma Astma a ciąża

Astma w ciąży nie jest zjawiskiem dosyć powszechnym, występuje bowiem jedynie u ok. 2% wszystkich...

Astma Astma atopowa

Astma atopowa, czyli inaczej dychawica oskrzelowa, jest jedną z najbardziej powszechnych form...

Astma kaszlowa
Astma Astma kaszlowa

Astma kaszlowa, nazywana także zespołem Corrao lub kaszlowym wariantem astmy, to charakterystyczny...

Astma Astma sercowa

Astma sercowa, nazywana inaczej dychawicą sercową lub napadową dusznością nocną to rodzaj nieprawidłowości...

Astma - porady
Astma Astma - porady

Astma to choroba przewlekła, w przebiegu której mogą występować zaostrzenia. Pacjent...

Rodzaje astmy Astma wczesnodziecięca

Astma to choroba dróg oddechowych, ograniczająca przepływ powietrza przez drogi oddechowe...

Przyczyny astmy Astma a aspiryna

Aspiryna należy do najczęściej stosowanych leków przeciwbólowych w historii medycyny....

Wpływ astmy na życie Astma a sport

Osoby chorujące na astmę często unikają wysiłku fizycznego, obawiając się zaostrzenia choroby....

Astma wysiłkowa
Astma Astma wysiłkowa

Astma wysiłkowa to rzadka odmiana astmy. Rozwija się podczas wysiłku fizycznego i dotyczy głównie...

Astma alergiczna
Astma Astma alergiczna

Astma alergiczna jest najczęstszym rodzajem astmy. Powoduje ją wdychanie specyficznych substancji...

Astma Astma u dorosłych

Astma oskrzelowa to najpopularniejsza choroba układu oddechowego, na którą cierpi około...

Wpływ astmy na życie Astma a alkohol

Astma i alkohol - w zależności od indywidualnych reakcji te dwa czynniki mogą lub nie współistnieć ze sobą. Tutaj duże znaczenie będzie miał rodzaj spożytego alkoholu. Czysty alkohol nie uczula tak silnie jak alkohole gatunkowe...

pokaż 10 następnych
Zamknij Załóż konto
Zamknij Logowanie

Nie masz konta? Załóż teraz

Zapomniałem hasło Przypomnij hasło

Zamknij

Wypełnij swoje dane

Ryzyko schorzeń często zależne jest od płci, wieku i wykonywanego zawodu

Wiek determinuje zarówno ryzyko schorzeń, jak i rodzaj leczenia

Dzięki informacji o Twojej lokalizacji i ubezpieczeniu, będziemy mogli zaproponować Ci najlepszych specjalistów i kliniki zajmujące się Twoim problemem

-

Dane kontaktowe potrzebne są nam do powiadomienia Cię o odpowiedziach specjalistów

Akceptuję regulamin zadawania pytań.
Cofnij