Klasyfikacja raka piersi

Znajomość klasyfikacji raka piersi opartej na badaniach mikroskopowych jest niezbędna do przeprowadzenia prawidłowego leczenia i oceny rokowania. Zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wyróżnia się raki nienaciekające (raki in situ) oraz raki naciekające. W obu typach znajdują się raki przewodowe i zrazikowe. Określenie typu raka ma swoje znaczenie kliniczne, ponieważ ułatwia ocenę rokowania i podjęcie decyzji co do leczenia uzupełniającego.

Spis treści:
 1. 1. Raki nienaciekające
 2. 2. Raki naciekające
 3. 3. Międzynarodowy system klasyfikacji TNM
 4. 4. Badanie patomorfologiczne zmiany nowotworowej
 5. 5. Umiejscowienie zmiany w piersi
 6. 6. Leczenie raka piersi

1. Raki nienaciekające

Są to postacie raka, w których doszło do złośliwej transformacji nabłonka przewodów lub zrazików. Proces ten jest ograniczony do nabłonków oraz warstwy mioepitelialnej, bez niszczenia błony podstawnej. Klinicznie raki nienaciekające mogą się objawiać jako wyczuwalne palpacyjnie guzki. Nie dają one przerzutów. Problemem w przypadku tych nowotworów jest możliwość powstawania wznów po nieradykalnym wycięciu ognisk nowotworowych. Wznowa miejscowa może mieć charakter naciekający.

 • Rak przewodowy nienaciakający (DCIS): częstość jego wykrywania wzrasta z wiekiem. Objawia się jako guzek piersi lub jest widoczny w postaci skupisk mikrozwapnień w badaniu mammograficznym, w niektórych przypadkach objawem może być wydzielina z brodawki piersi. Sposób leczenia jest uzależniony od stopnia złośliwości. W pierwszym stopniu leczenie polega na miejscowym usunięciu zmiany, w stopniu drugim ograniczony zabieg chirurgiczny uzupełnia się napromienianiem, a w stopniu trzecim wykonuje się amputację piersi.
 • Rak zrazikowy nienaciekający (LCIS): najczęściej jest wykrywany przypadkowo u kobiet przed menopauzą. Stanowi zaledwie kilka procent wszystkich raków piersi. Cechuje się skłonnością do występowania wieloogniskowego i wieloośrodkowego (około 70% przypadków) oraz obustronnego (około 70%). Leczenie polega na miejscowym usunięciu zmiany.

2. Raki naciekające

Są to postacie raka, w których doszło do naruszenia ciągłości błony podstawnej nabłonka i naciekania podścieliska. W związku z tym, ze w podścielisku znajdują się naczynia krwionośne i limfatyczne, raki inwazyjne mają zdolność dawania przerzutów.

3. Międzynarodowy system klasyfikacji TNM

Najczęściej używanym systemem oceny stopnia rozwoju i rozprzestrzenienia się raka sutka jest międzynarodowy system TNM. Klasyfikacja ta łączy informacje o pierwotnej zmianie nowotworowej, pobliskich węzłach chłonnych oraz o przerzutach do odległych organów i części ciała. Poszczególnym połączeniom przypisuje się różne stadia zaawansowania. Cecha T (Tumor) - określa wielkość zmiany pierwotnej, mierzy się ją w centymetrach:

 • Tx - nie można określić guza pierwotnego;
 • TIS - rak przedinwazyjny (in situ);
 • T1 - guz o wymiarze do 2 cm;
 • T2 - guz o wymiarze powyżej 2 cm i poniżej 5 cm;
 • T3 - guz o wymiarze powyżej 5 cm.

Cecha N (Nodulus) - określa przerzuty do pobliskich węzłów chłonnych:

 • Nx - nie można określić okolicznych węzłów chłonnych;
 • N0 - nie stwierdza się przerzutów nowotworowych do pobliskich węzłów chłonnych;
 • N1 - obecność przerzutów nowotworowych do węzłów chłonnych pachowych, ruchomych, po stronie guza;
 • N2 - stwierdza się obecność przerzutów nowotworowych do węzłów chłonnych pachowych tworzących pakiety lub zrośnięcie z innymi strukturami po stronie guza;
 • N3 - stwierdza się przerzuty nowotworowe do węzłów chłonnych zamostkowych po stronie guza.

Cecha M (Metastasis) - przerzuty odległe:

 • Mx - nie można ocenić przerzutów odległych;
 • M0 - nie stwierdza się przerzutów odległych;
 • M1 - stwierdza się przerzuty odległe.
Stopień zaawansowania
T
N
M
Stopień 0
TIS
N0
M0
Stopień I
T1
N0
M0
Stopień IIa
T0, T1
T2
N1
N0
M0
Stopień IIb
T2
T3
N1
N0
M0
Stopień IIIa
T0, T1
T3
N2
N1, N2
M0
Stopień IIIb
T4
Każde T
Każde N
N3
M0
Stopień IV
Każde T
Każde N
M1

4. Badanie patomorfologiczne zmiany nowotworowej

Badania te są aktualnie nadal rozstrzygające w diagnostyce nowotworów sutka. Ich zasadniczym celem jest wykrywanie zmian nowotworowych i odpowiedź na pytania: czy jest to zmiana łagodna czy złośliwa; jaki jest typ wykrytej zmiany (rak czy np. mięsak); jaki jest stopień zaawansowania (rak przedinwazyjny czy inwazyjny).

W skład badań patomorfologicznych wchodzą: badania cytologiczne (ocena rozmazów) oraz badania histopatologiczne (ocena wycinków tkankowych).

Badania cytologiczne służą głównie do wykrywania i oceny charakteru zmiany nowotworowej. Materiał do oceny można uzyskać drogą biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej (BAC), bądź jeśli to konieczne pod kontrolą ultrasonograficzną bądź mammograficzną (biosja cienkoigłowa stereotaktyczna - BACS). Jeżeli te metody nie są wystarczające do ustalenia rozpoznania, należy wykonać biopsję gruboigłową bądź otwartą.

Badania histopatologiczne obejmują ocenę mikroskopową wycinków z pobranych tkanek metodą biopsji gruboigłowej, otwartej, bądź wycinków z materiałów pooperacyjnych. Celem tego badania jest ustalenie typu histopatologicznego guza, stopnia zaawansowania oraz stopnia histologicznej złośliwości nowotworu. Stopień złośliwości histopatologicznej ustala się według trzystopniowej skali i określa mianem granding. Najmniej złośliwe zmiany należą do grupy G1, natomiast najbardziej złośliwe do grupy G3.

5. Umiejscowienie zmiany w piersi

Przy lokalizacji zmiany w piersi należy stosować określenie jej umiejscowienia według jednej z podanych metod:

 • Metoda kwadrantów: pierś dzielimy na 4 kwadranty przeprowadzając dwie linie krzyżujące się na brodawce: poziomą i pionową. W ten sposób powstają kwadranty: dwa górne (zewnętrzny i wewnętrzny). Ponadto osobno wyróżniamy brodawkę, otoczkę oraz ogon Spence'a - czyli "wypustkę dopachową" kwadrantu głównego zewnętrznego, usytuowaną w pobliżu dolnego piętra pachy;
 • Metoda zegara: stwierdzoną zmianę określamy numerem godziny, tak jakby tarcza zegara była położona na danej piersi. Godz. 2 na prawej piersi równa się usytuowaniu zmiany na godz. 10 w lewej piersi.

Dla usytuowania zmiany w danym kwadrancie lub na danej godzinie określamy również jej odległość od brodawki oraz głębokość - odległość od skóry. Wyczuwalne węzły chłonne w dole pachowym również powinny być usytuowane w jednym z trzech pięter pachy: górnym, środkowym lub dolnym.

6. Leczenie raka piersi

Znajomość klasyfikacji nowotworu jest bardzo ważnym elementem przy podejmowaniu decyzji odnośnie leczenia pacjentki. W stopniu 0, I, II możliwe jest wykonanie oszczędzających zabiegów operacyjnych, polegających na usunięciu guza w granicach zdrowych tkanek lub całego kwadranta sutka. Decyzja o usunięciu pachowych węzłów chłonnych powinna być poprzedzona oceną węzła wartowniczego. Po leczeniu oszczędzającym stosowana jest radioterapia, a niekiedy także hormonoterapia lub chemioterapia.

U chorych w I, II stopniu zaawansowania klinicznego, u których odstąpiono od operacji oszczędzających, wykonuje się radykalną mastektomię. U wszystkich tych chorych stosuje się chemioterapie lub hormonoterapię oraz często radioterapię, jako leczenie uzupełniające.

W II stopniu zaawansowania przed leczeniem operacyjnym wymagana jest chemioterapia wstępna (neoadjuwantowa), następnie wykonuje się mastektomię radyklalną. Wszystkie chore są następnie poddawane leczeniu uzupełniającemu.

W IV stopniu zaawansowania klinicznego leczenie ma charakter ogólnoustrojowy: chemioterapia, hormonoterapia i radioterapia, natomiast leczenie operacyjne guza ma jedynie charakter paliatywny.

Bibliografia

 • Jassem J., Krzakowski M., Rak piersi. Praktyczny przewodnik dla lekarzy., Via Medica, Gdańsk 2009, ISBN 978-83-7555-161-7
 • Bręborowicz G. Ginekologia i położnictwo, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005, ISBN 83-200-3082-X
 • Frączek M. Podstawy diagnostyki i terapii nowotworów, Alfa Medica Press, Bielsko-Biała 2008, ISBN 978-83-7522-021-6
 • Kułakowski A., Skowrońska-Gardas A. Onkologia. Podręcznik dla studentów medycyny, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003, ISBN 83-200-2737-3
Porozmawiaj o tym na Forum Zdrowie »
Lubię to!
0
Komentarze
Wyloguj

Porady ekspertów

Ból sutków u mężczyzny

Od kilku tygodniu odczuwam ból sutków podczas dotyku. Ból zaczął się w...

dr n. med. Anna Wilczyńska Porady udziela dr n. med. Anna Wilczyńska ginekolog, członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.
Miękki guz w piersi i wyciek z sutka

Witam! Mam 27 lat i ostatnio wykryłam w lewej piersi coś jakby guz, z tym że to jest miękkie...

lek. Agnieszka Barchnicka Porady udziela lek. Agnieszka Barchnicka specjalista chorób wewnętrznych.
pokaż 5 następnych

Artykuły Rak piersi

Rak piersi Psychologia w raku piersi

Rak piersi jest jednym z najczęstszych nowotworów u kobiet. Diagnoza raka i późniejsze życie z rakiem nie musi ... i grupy wsparcia w raku piersi. Jak pomóc w raku piersi? Diagnoza brzmiąca "rak piersi" może wywoływać u chorych kobiet ... , Kraków 2003, ISBN 83-86826-85-1Jassem J., Krzakowski M., Rak piersi. Praktyczny przewodnik dla lekarzy., Via Medica, Gdańsk 2009, ISBN 978-83-7555-161-7Dębski R. Ginekologia kliniczna Tom 1-3, Urban & Partner, Wrocław 2009, ISBN 978-83-7609-013-9(Rak...

Rak piersi Leczenie raka piersi

(...) 83-75992-46-5Pawlicki M. Rak piersi - nowe nadzieje i możliwości leczenia, Alfa Medica Press, Bielsko-Biała 2011, ISBN 978-83-7522-067-4Pieńkowski T. Rak Piersi. Leczenie ogólnoustrojowe., Medipage, Warszawa 2011, ISBN 978-83-62875-03-0Markowska J. Ginekologia onkologiczna, Urban & Partner, Wrocław 2006, ISBN 83-60290-12-1(Rak piersi, Leczenie raka piersi, Leczenie...

Profilaktyka raka piersi
Rak piersi Profilaktyka raka piersi

Rak piersi to niezwykle groźna choroba, która w zaawansowanym stadium rozwoju jest niestety nieuleczalna. Szanse na wyleczenie nowotworu są wyraźnie większe, jeśli rak jest wykryty wcześnie, a guzek ma mniej niż 3 cm średnicy. W takiej sytuacji istnieje znacząca szansa na zachowanie piersi. Kobiety, które w czasie samobadania zauważyły u siebie guzek lub zgrubienie ... zmiany w piersiach i zwiększyć swoje szanse na całkowite wyleczenie nowotworu piersi.(Rak piersi, przerzuty do węzłów...

Wydzielina z piersi
Rak piersi Wydzielina z piersi

(...) piersi, rak piersi, zakażenia piersi, gruczolakowłókniaki, mastopatia, zaburzenia równowagi...

Rak piersi Rokowanie w raku piersi

(...) nowotworu zazwyczaj zdarzają się w ciągu 5 lat od zakończenia leczenia. Niemniej jednak w niespełna 25% przypadków rak piersi ... zdarzają się w ciągu 5 lat od zakończenia leczenia. Niemniej jednak w niespełna 25% przypadków rak piersi może pojawić się ... . Podręcznik dla studentów medycyny, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003, ISBN 83-200-2737-3Jassem J., Krzakowski M., Rak piersi. Praktyczny przewodnik dla lekarzy., Via Medica, Gdańsk 2009, ISBN 978-83-7555-161-7(Rak piersi, Zmiany w piersiach, Guz...

Rak piersi Rekonstrukcja piersi

(...) 10 wizyt kontrolnych.Jassem J., Krzakowski M., Rak piersi. Praktyczny przewodnik dla lekarzy., Via Medica, Gdańsk 2009, ISBN 978-83-7555-161-7Pawlicki M. Rak piersi - nowe nadzieje i możliwości leczenia, Alfa Medica Press, Bielsko-Biała 2011, ISBN 978-83-7522-067-4Popiela...

Rak piersi Rak piersi a ciąża

Rak piersi związany z ciążą to nowotwór rozpoznany w trakcie ciąży, w pierwszym roku po jej ukończeniu bądź w trakcie trwania laktacji. Jest to drugi, po raku szyjki macicy, nowotwór rozpoznawany u ciężarnych. Stanowi około 3 procent ... , aby umożliwić im całkowite zrozumienie charakteru i konsekwencji leczenia przeciwnowotworowego.Jassem J., Krzakowski M., Rak piersi ... -200-3082-X(Rak piersi, Leczenie raka piersi, Zmiany w...

Rak piersi Choroby piersi

(...) 2005, ISBN 83-200-3082-X(Zmiany w piersiach, Guz piersi, Rak piersi, brodawczak piersi, gruczolak...

Ból piersi
Rak piersi Ból piersi

(...) lub wyczuwalnym nowym zgrubieniem w piersi.(Rak piersi, Zaburzenia hormonalne, Badanie...

Rak piersi Rak piersi u mężczyzn

Dużo rzadszy niż u kobiet, rak piersi może także dotyczyć mężczyzn. Ocenia się, że każdego roku wykrywanych jest około 2000 inwazyjnych postaci raka piersi u mężczyzn, z czego 450 przypadków kończy się zgonem. Rak piersi u mężczyzn stanowi 0 ... : gruczolakowłókniak, brodawczak. Czynniki ryzyka raka piersi u mężczyzn Rak piersi u mężczyzn należy do bardzo rzadkich nowotworów, ale zidentyfikowano czynniki, które zwiększają ryzyko wystąpienia tej choroby. Należą do nich: wiek – rak piersi u...

Rak piersi Diagnostyka raka piersi

(...) w czasie operacji.Tabar L. Rak piersi - wczesne wykrywanie przy użyciu mammografii, Medipage, Warszawa 2010, ISBN 978 ... -89769-37-4(Rak piersi, ból piersi, Guz piersi, wyciek z...

Rak piersi Badania piersi

Rak piersi jest – według badań – najczęstszym nowotworem złośliwym diagnozowanym u kobiet. Każdego roku odnotowuje się kilkanaście tysięcy przypadków nowych zachorowań i około 5 tysięcy zgonów z jego powodu. Właściwe i możliwie wczesne wykrywanie raka piersi daje szanse na zupełne wyleczenie. Wyróżnia się trzy typy badań w diagnostyce raka ... , ISBN 978-83-7609-236-2Tabar L. Rak piersi - wczesne wykrywanie przy użyciu mammografii, Medipage, Warszawa 2010, ISBN...

Rak piersi Rodzaje raka piersi

(...) na amputacji piersi według metody Maddena, a następnie na leczeniu systemowym. Obustronny rak piersi Rozpoznaje się go u kobiet, u kt ... , czy rak w drugiej piersi jest drugim rakiem pierwotnym, czy przerzutem raka piersi występującego jednostronnie. Zapalny rak piersi ... jest rozpoczęcie leczenia od indukcyjnej chemioterapii. Rak piersi u kobiet w ciąży Wykazuje dużą dynamikę zarówno rozwoju miejscowego, jak i szybkość dawania przerzutów odległych. Rak piersi u mężczyzn Stanowi około 0,2-0,3% wszystkich...

Rak piersi Przyczyny raka piersi

Rak piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet (około 20% zachorowań na nowotwory złośliwe). Nieznane są ... przewodów mlecznych, jak i z komórek podścieliska łącznotkankowego. Czynniki ryzyka raka piersi Rak piersi w wywiadzie. Przebyty rak piersi ponad 3-krotnie zwiększa ryzyko zachorowania na raka drugiej piersi; Obciążenie rodzinne. Ryzyko wzrasta u kobiet, u których wystąpił rak piersi wśród krewnych pierwszego stopnia (matka, siostra,...

Rak piersi Czynniki ryzyka raka piersi

(...) się, że częstość występowania raka piersi jest różna w zależności od rejonu świata. Najczęściej rak piersi występuje ... kobiet o ciemnym kolorze skóry. Co ciekawe jednak, jeżeli rak piersi wystąpi już u czarnej kobiety, guz rośnie znacznie ... J., Krzakowski M., Rak piersi. Praktyczny przewodnik dla lekarzy., Via Medica, Gdańsk 2009, ISBN 978-83-7555-161-7(Rak piersi ... jak i mężczyzn, przy czym u mężczyzn zdarza się 100 razy rzadziej, co nie oznacza, że mężczyźni nie chorują. Wiek – chociaż...

Rak piersi Biopsja piersi

Mimo intensywnego rozwoju badań diagnostycznych, takich jak cyfrowe techniki obrazowania czy badania immunologiczne, miejsce patomorfologii nie zostało zagrożone. Niezaprzeczalnie stanowi ona nadal podstawę diagnostyki onkologicznej. Zasadniczym celem...

Mammografia
Rak piersi Mammografia

(...) óre mogłoby uszkodzić dzielące się komórki płodu, dlatego nie jest zalecane u kobiet w ciąży. Rak piersi to najczęstszy...

USG piersi
Rak piersi USG piersi

(...) 200-2463-3Dębski R. Ginekologia kliniczna Tom 1-3, Urban & Partner, Wrocław 2009, ISBN 978-83-7609-013-9(Rak piersi, Badanie...

Radioterapia w leczeniu raka piersi
Rak piersi Radioterapia w leczeniu raka piersi

Radioterapia wykorzystuje promieniowanie do niszczenia komórek nowotworowych i zahamowania ich wzrostu oraz podziału, przy jak najmniejszym uszkodzeniu zdrowych komórek. Przy raku piersi naświetlana jest chora pierś, a czasami węzły chłonne...

Rak piersi Objawy raka piersi

Rak piersi rozwija się w przeważającej większości w formie guza umiejscowionego w różnych częściach piersi ... to oznaczać, że pojawił się rak piersi. Diagnoza raka piersi Aby mieć pewność co do złośliwości wyczuwanego w piersi guzka ... , Wrocław 2006, ISBN 83-60290-12-1Jassem J., Krzakowski M., Rak piersi. Praktyczny przewodnik dla lekarzy., Via Medica, Gdańsk 2009, ISBN 978-83-7555-161-7Pieńkowski T. Rak Piersi. Leczenie ogólnoustrojowe., Medipage, Warszawa 2011, ISBN...

pokaż 10 następnych
Zamknij Załóż konto
Zamknij Logowanie

Nie masz konta? Załóż teraz

Zapomniałem hasło Przypomnij hasło

Zamknij

Wypełnij swoje dane

Ryzyko schorzeń często zależne jest od płci, wieku i wykonywanego zawodu

Wiek determinuje zarówno ryzyko schorzeń, jak i rodzaj leczenia

Dzięki informacji o Twojej lokalizacji i ubezpieczeniu, będziemy mogli zaproponować Ci najlepszych specjalistów i kliniki zajmujące się Twoim problemem

-

Dane kontaktowe potrzebne są nam do powiadomienia Cię o odpowiedziach specjalistów

Akceptuję regulamin zadawania pytań.
Cofnij