Zespoły mieloproliferacyjne

Zespoły mieloproliferacyjne to grupa chorób nowotworowych polegających na pojawieniu się nieprawidłowych zmian w komórkach szpiku kostnego. Mutacje te prowadzą do nadprodukcji jednego lub kilku składników krwi – płytek, krwinek białych lub czerwonych. Obok tej grupy nowotworów wyróżnia się zespoły limfoproliferacyjne, charakteryzujące się nieprawidłowościami w obrębie komórek limfatycznych lub makrofagów. Do chorób tych zalicza się między innymi białaczkę włochatokomórkową.

Spis treści:
 1. 1. Objawy i przyczyny chorób mieloproliferacyjnych
 2. 2. Choroby krwi należące do grupy chorób mieloproliferacynych

1. Objawy i przyczyny chorób mieloproliferacyjnych

Rodzaje i leczenie białaczki Odtwórz wideo
Rodzaje i leczenie białaczki Białaczka to rodzaj choroby układu krwionośnego, która...

Początkowo we wszystkich chorobach mieloproliferacyjnych liczba wszystkich krwinek, a także granulocytów i kwasu moczowego może być podwyższona. We krwi mogą się także pojawić komórki blastyczne. Szpik kostny często przechodzi zwłóknienie i stwardnienie. U wielu chorych dochodzi do powiększenia śledziony (splenomegalii).

Przyczyny chorób mieloproliferacyjnych nie są do końca zbadane, jednak uważa się, że mogą one być warunkowane genetycznie lub być wynikiem ekspozycji na toksyczne substancje chemiczne czy promieniowanie.

2. Choroby krwi należące do grupy chorób mieloproliferacynych

Choroby mieloproliferacyjne to między innymi:

 • przewlekła białaczka szpikowa,
 • mielofibroza,
 • mastocytoza,
 • czerwienica prawdziwa,
 • nadpłytkowość samoistna,
 • przewlekła białaczka eozynofilowa,
 • przewlekła białaczka neutrofilowa,
 • przewlekła białaczka mielomonocytowa,
 • atypowa postać przewlekłej białaczki szpikowej.

Białaczka przewlekła szpikowa określana jest skrótem CML od angielskiego chronic myeloid leukemia. Czynnikiem wywołującym chorobę jest promieniowanie jonizujące. Choroba powoduje rozrost komórek macierzystych szpiku kostnego, co prowadzi do produkcji zbyt dużej ilości leukocytów we krwi. U dużej części pacjentów początek choroby jest bezobjawowy, następnie mogą się pojawić zaburzenia widzenia, utrata masy ciała, podwyższona temperatura ciała, nocne poty, osłabienie i blada skóra. U chorych występuje także powiększenie wątroby i śledziony. Ta przewlekła białaczka najczęściej występuje u ludzi w przedziale wiekowym od 30. do 40. roku życia, choć może się także pojawić u dzieci.

Mielofibroza jet także znana pod nazwą osteomieloskleroza, osteomielofibroza lub przewlekła mielofibroza. U chorego pojawia się powiększenie śledziony, pozaszpikowe wytwarzanie składników morfotycznych krwi, poza tym obserwuje się utratę masy ciała, osłabienie i gorączkę.

Mastocytoza to choroba związana z rozrostem komórek tucznych; rozróżnia się mastocytozę skórną lub układową. Objawy choroby to bóle brzucha, zmiany skórne, charakterystyczna reakcja alergiczna organizmu.

Czerwienica prawdziwa to choroba mieloproliferacyjna, która charakteryzuje się nadprodukcją erytrocytów, granulocytów i płytek krwi. Najczęsciej pojawia się u mężczyzn po pięćdziesiątym roku życia, a objawia się między innymi bólami głowy, szumem w uszach, krwawieniem z nosa, dusznością wysiłkową oraz świądem skóry.

Nadpłytkowość samoistna polega na rozroście płytek krwi. Przy tej chorobie pojawiają się między innymi krwawienia z układu pokarmowego, z dróg moczowych, krwotoki mózgowe. Chory skarży się na parestezje, ból i zawroty głowy, zaburzenia wzrokowe oraz napady padaczkowe.

Diagnostyka białaczki i rozpoznanie jej typu ma bardzo duże znaczenie dla zdrowia pacjenta. Stosuje się badania krwi, biopsję szpiku, a także badania cytogenetyczne i molekularne. Dzięki temu zostaje wdrożone odpowiednie leczenie choroby krwi i ustalane jest rokowanie.

Bibliografia

 • Sułek K. (red.), Hematologia, Urban & Partner, Wrocław 2000, ISBN 83-87944-70-X
 • Janicki K. Hematologia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2001, ISBN 83-200-2431-5
 • Hołowiecki J. (red.), Hematologia kliniczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007, ISBN 978-83-200-3938-2
 • Urasiński I. Hematologia kliniczna, Pomorska Akademia Medyczna, Szczecin 1996, ISBN 83-86342-21-8
Porozmawiaj o tym na Forum Zdrowie »
Lubię to!
0
Komentarze
Wyloguj

Porady ekspertów

Leczenie leukeranem pbl

Moja mama od 3 miesięcy leczona jest leukeranem. Choruje na przewlekłą białaczkę limfatyczną....

lek. Agnieszka Barchnicka Porady udziela lek. Agnieszka Barchnicka specjalista chorób wewnętrznych.
Czy mogę się obawiać białaczki?

Dwa lata temu na ostrą białaczkę zmarła moja rówieśnica - koleżanka ze szkoły. Od tamtej...

lek. Agnieszka Barchnicka Porady udziela lek. Agnieszka Barchnicka specjalista chorób wewnętrznych.
pokaż 5 następnych

Artykuły Białaczka

Białaczka Jak wygląda leczenie białaczki

(...) nowotworowej. W wyniku tego procesu może się nieustannie dzielić i ma znacznie dłuższy czas przeżycia niż prawidłowe krwinki. Białaczka ... czy limfopoezy powstaje białaczka szpikowa lub limfoblastyczna. W krótkim czasie komórki białaczkowe wypierają ze szpiku ... na drobnoustrój, który wywołał chorobę. Ponadto, leczy się zaburzenia krzepnięcia krwi wywołane białaczką. Chroni ... cele, prawdopodobieństwo wyleczenia wynosi 90%. Białaczka przewlekła szpikowa Przyczyną choroby jest powstanie...

Białaczka Dlaczego powstaje białaczka?

Białaczka to grupa chorób nowotworowych układu krwiotwórczego. Objawia się obecnością we krwi charakterystycznych komórek nowotworowych. Te nieprawidłowe komórki, powstałe w wyniku zaburzonego procesu wytwarzania krwinek, dominują również w szpiku oraz naciekają inne narządy. Komórki białaczkowe należą do układu krwinek białych (leukocyt ... ów ryzyka, które mogą w określonych warunkach przyczynić się do powstania choroby. Wiadomo natomiast jak białaczka się...

Białaczka Rodzaje białaczki

Jak sama definicja mówi białaczka to grupa chorób nowotworowych układu krwiotwórczego. W jej przebiegu ... znaczenie przy wyborze leczenia białaczki oraz dla rokowania. Białaczki ostre Ostra białaczka szpikowa, Ostra białaczka limfoblastyczna. Przewlekła białaczka szpikowa, Przewlekła białaczka eozynofilowa, Przewlekła białaczka neutrofilowa, Przewlekła białaczka mielomonocytowa, Atypowa postać przewlekłej białaczki szpikowej. Zespoły limfoproliferacyjne – przewlekłe...

Anemia a białaczka
Białaczka Anemia a białaczka

Anemia i białaczka bardzo często współistnieją ze sobą. Można wręcz stwierdzić, że objawy niedokrwistości wpisują się ... i zagrażająca życiu. Czym jest białaczka? Erytrocyty, tak jak wszystkie inne komórki krwi, powstają w szpiku kostnym z kom ... ób powstaje olbrzymia ilość identycznych komórek potomnych (klonów). Związek anemii z białaczką Białaczka przyczynia się ... , co prowadzi do niedokrwistości. Jaki rodzaj niedokrwistości wywołuje białaczka? W białaczkach anemia przeważnie ma...

Białaczka a infekcje
Białaczka Białaczka a infekcje

U chorych na białaczkę infekcje zdarzają się zdecydowanie częściej niż u zdrowych osób. Dlaczego chorzy z białaczką są bardziej podatni na zakażenia? Czym one się charakteryzują? Jak należy się bronić przed drobnoustrojami? na te pytania postaram sie odpowiedzieć w poniższym artykule. Działanie białych krwinek Białe krwinki, inaczej leukocyty ... ów i ich niszczenie. Objawy białaczki Białaczka dotyczy niekorzystnych zmian w białych krwinkach. W wyniku mutacji na...

Białaczka Szczepionka na białaczkę

Nowo opracowana szczepionka całkowicie eliminuje lub znacznie ogranicza postęp białaczki. Nowy lek z łatwością niszczy tkanki nowotworowe, a co najważniejsze, efekty leczenia utrzymują się przynajmniej do roku. Przewlekła białaczka limfatyczna Przewlekła białaczka limfatyczna to najczęstsza choroba krwi. Dotyczy ona w szczególności dorosłych. Chemioterapia ... zostaną dodatkowe badania nad bezpieczeństwem i skutecznością jej stosowania.(Białaczka limfatyczna, Leczenie nowotworów,...

Mielodysplazja szpiku
Białaczka Mielodysplazja szpiku

(...) 978-83-200-3418-9(szpik kostny pobieranie, Białaczka szpikowa, przeszczep szpiku kostnego...

Białaczka Co to jest remisja białaczki?

(...) powstaje ostra białaczka szpikowa lub limfoblastyczna. Leczenie ostrych białaczek nastawione jest na uzyskanie remisji choroby ... nie ulegają poprawie. Stan ogólny również nie zmienia się na lepsze. Przewlekła białaczka szpikowa Przyczyną choroby ... , remisja jest całkowita. Przewlekła białaczka limfatyczna Przeważnie wywodzi się z limfocytów B. We krwi szpiku ... Lekarskie PZWL, Warszawa 2002, ISBN 83-200-2639-3(komórki nowotworowe, białaczka ból brzucha, białaczka ból...

Fundacja Przeciwko Leukemii
Białaczka Fundacja Przeciwko Leukemii

(...) mail: leukemia@leukemia.pl(Choroby układu krwionośnego, białaczka ból brzucha, Nowotwór...

Białaczka aleukemiczna
Białaczka Białaczka aleukemiczna

Białaczka aleukemiczna to rzadki rodzaj białaczki. Samodzielnie występuje sporadycznie, ale pojawia się okresowo w przebiegu ... aleukemicznej Białaczka aleukemiczna, jako samodzielna jednostka chorobowa występuje rzadko, ale często może towarzyszyć innym rodzajom białaczek – przewlekłej białaczce szpikowej czy białaczce limfatycznej. Białaczka jest to choroba układu krwiotw ... czy substancje chemiczne. Białaczka aleukemiczna charakteryzuje się nieprawidłowymi krwinkami białymi w szpiku...

Ocet jabłkowy a białaczka
Białaczka Ocet jabłkowy a białaczka

(...) odtruwająco na organizm. Białaczka to choroba nowotworowa układu krwiotwórczego. Wyróżniamy kilka rodzaj ... jest bogaty w fosfor, wapń, potas i sód. Białaczka, to choroba związana także z wyniszczeniem organizmu, dlatego...

Rodzaje i leczenie białaczkiOdtwórz wideo
Białaczka Rodzaje i leczenie białaczki

Białaczka to rodzaj choroby układu krwionośnego, która polega na zmianie ilości leukocytów we krwi, szpiku ... białaczka szpikowa jest spowodowana zmianą genetyczną komórek, które pochodzą z wczesnego etapu powstawania szpiku. Komórki tworzą nacieki w innych narządach. Przewlekła białaczka szpikowa objawia się znacznym powiększeniem śledziony i węzłów chłonnych. Występuje w wyniku klonowania powiększonej komórki macierzystej szpiku kostnego. Przewlekła...

Białaczka - prezentacja edukacyjna
Białaczka Białaczka - prezentacja edukacyjna

Co to jest białaczka? Białaczka jest nowotworem krwi objawiającym się upośledzonym, niekontrolowanym wzrostem białych ... ów chorujących na białaczkę poziom WBC jest zdecydowanie wyższy.Najczęstsze objawy białaczki Białaczka objawia się u pacjentów og ... białaczka limfoblastyczna, przewlekła białaczka limfoblastyczna, ostra białaczka szpikowa, przewlekła białaczka szpikowa ... ób w podeszłym wieku częściej występuje przewlekła białaczka limfocytowa. Natomiast przewlekła białaczka szpikowa dotyka osoby w...

Czym jest białaczka?Odtwórz wideo
Białaczka Czym jest białaczka?

Białaczka jest nazwą dla grupy chorób nowotworowych układu krwiotwórczego, którego zdecydowana większość znajduje się wewnątrz kości i nazywana jest szpikiem czerwonym. Niekiedy zdarza się tak, że jedna z kom ... rozprzestrzeniać się do innych części organizmu. Taki stan nazywamy białaczką. Jest to choroba, która nieleczona może zabić. W zależności od rodzaju białaczki stosuje się różne terapie i sposoby leczenia. Co czeka osobę z rozpoznaną białaczką?...

Przeszczep szpiku kostnego
Białaczka Przeszczep szpiku kostnego

(...) ów z ostrą białaczką szpikową, ostrą białaczką limfatyczną, przewlekłą białaczką szpikową. Inne wskazania do przeszczepu to: chłoniak ... órki nowotworowe, które znajdują się w organizmie biorcy. Zjawisko to dokładnie opisano u pacjentów z przewlekłą białaczką ... ., Rowiński W., Wałaszewski J. Transplantologia kliniczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004, ISBN 83-200-2746-2(Białaczka leczenie, Białaczka...

Hemafereza lecznicza
Białaczka Hemafereza lecznicza

(...) 86342-21-8Kokot F. (red.), Choroby wewnętrzne, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, ISBN 83-200-3368-3(białaczka ból brzucha, białaczka ból stawów,...

Białaczka u dzieci
Białaczka Białaczka u dzieci

Białaczka u dzieci to najczęstsza choroba nowotworowa wieku dziecięcego. 30% wśród rozpoznawanych nowotwor ... odsetku postacie przewlekłe. W ostatnich dziesięcioleciach osiągnięto znaczy postęp i białaczka, z choroby dawniej nieuleczalnej, obecnie jest wyleczalna u 80% małych pacjentów cierpiących na ostrą białaczkę limfoblastyczną i białaczka coraz rzadziej kojarzona jest z wyrokiem. Czym jest białaczka? Białaczka jest chorobą nowotworową, w której jako skutek naciekania...

pokaż 10 następnych
Zamknij Załóż konto
Zamknij Logowanie

Nie masz konta? Załóż teraz

Zapomniałem hasło Przypomnij hasło

Zamknij

Wypełnij swoje dane

Ryzyko schorzeń często zależne jest od płci, wieku i wykonywanego zawodu

Wiek determinuje zarówno ryzyko schorzeń, jak i rodzaj leczenia

Dzięki informacji o Twojej lokalizacji i ubezpieczeniu, będziemy mogli zaproponować Ci najlepszych specjalistów i kliniki zajmujące się Twoim problemem

-

Dane kontaktowe potrzebne są nam do powiadomienia Cię o odpowiedziach specjalistów

Akceptuję regulamin zadawania pytań.
Cofnij