Pokaż kategorie abcZdrowie.pl
Pokaż kategorie

Kaszel

Kaszel jest odruchem obronnym wywołanym przez podrażnienie błony śluzowej. Jest najczęściej spotykanym objawem chorób układu oddechowego. Odruch kaszlowy może być wywołany przez dostanie się do dróg oddechowych ciała obcego, zwiększonej zawartości gazów drażniących we wdychanym powietrzu, pyłów, nadprodukcji wydzieliny w drogach oddechowych, a także przez działanie czynników chorobotwórczych (bakterie, wirusy, grzyby). Mechanizm kaszlu polega na nasilonym wdechu, następnie zamknięciu głośni (część krtani zamykająca drogi oddechowe) – w ten sposób zostaje wytworzone wysokie ciśnienie w klatce piersiowej i w płucach. W momencie otwarcia głośni dochodzi do gwałtownego wyrzucenia powietrza, które ma za zadanie usunąć z dróg oddechowych niepożądane substancje lub cząsteczki.

1. Przyczyny kaszlu

Przyczyny kaszlu mogą być różne. Najczęściej należą do nich choroby górnych i dolnych dróg oddechowych, zarówno o charakterze ostrym, jak i przewlekłym. Czasami jednak kaszel może mieć związek z chorobami układu krążenia (niewydolność serca, niedomykalność zastawki mitralnej), chorobami przewodu pokarmowego (refluks żołądkowo-przełykowy), przyjmowaniem niektórych leków, chorobami alergicznymi. Jeżeli nie udaje się ustalić przyczyny kaszlu, wtedy uznajemy, że kaszel ma charakter idiopatyczny. Zdarza się także, że kaszel może mieć podłoże psychogenne (np. w sytuacji stresowej).

Ze względu na charakter, kaszel można podzielić na:

 • Kaszel suchy (bez odkrztuszania wydzieliny). Ten rodzaj kaszlu pojawia się zazwyczaj w początkowym stadium infekcji dróg oddechowych (głównie na tle wirusowym). Odruchowi kaszlowemu może towarzyszyć drapanie lub swędzenie w gardle oraz uczucie suchości w jamie ustnej. Inne przyczyny kaszlu suchego to przede wszystkim: astma oskrzelowa, choroby śródmiąższowe płuc, niewydolność serca, a także niektóre leki, jak na przykład inhibitory ACE stosowane między innymi w leczeniu nadciśnienia tętniczego.
 • Kaszel produktywny (mokry, wilgotny). Związany jest z produkcją dużej ilości wydzieliny w drogach oddechowych, która musi zostać usunięta. Nadprodukcja wydzieliny występuje najczęściej w ostrych, jak i przewlekłych stanach zapalnych dróg oddechowych (np. zapalenie zatok przynosowych, oskrzeli lub płuc), mukowiscydozie, ropniach płuc.

Wydzielina (plwocina) może mieć różny wygląd oraz zapach. W przypadku stanów zapalnych powikłanych zakażeniem bakteryjnym, plwocina ma zazwyczaj charakter ropny (jest gęsta, biała lub żółta o nieprzyjemnym zapachu). Duża ilość ropnej wydzieliny jest charakterystyczna dla tzw. rozstrzeni oskrzeli (odcinkowe poszerzenia oskrzeli, w których zbiera się wydzielina i stanowi pożywkę dla bakterii). Wydzielina o barwie śluzowo-białej, gęsta oraz lepka najczęściej jest wynikiem przewlekłego stanu zapalnego oskrzeli lub przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Wydzielina przezroczysta zazwyczaj towarzyszy astmie oskrzelowej, choć czasami stwierdzana jest u pacjentów z nowotworem płuc (tzw. gruczolakorak).

Jeżeli w odkrztuszonej plwocinie znajdują się grudki lub czopy, wtedy można podejrzewać grzybicę lub mukowiscydozę (przewlekła, wrodzona choroba płuc). Zdarza się także, że w wydzielinie mogą znaleźć się cząstki pokarmu. Oznacza to, że u pacjenta mogło dojść do wytworzenia się przetoki tchawiczo-przełykowej (połączenie pomiędzy tchawicą a przełykiem, które sąsiadują ze sobą). Jeżeli kaszel niesie ze sobą wydzielinę, która jest podbarwiona krwią lub znajdują się w niej skrzepy krwi, konieczna jest niezwłoczna konsultacja lekarska. Czasami krew w plwocinie może być wynikiem stanów zapalnych lub podrażnienia górnych dróg oddechowych, ale istnieje zagrożenie poważnymi schorzeniami płuc, jak zator tętnicy płucnej lub nowotwór oskrzela lub płuca.


Kaszel dzielimy także ze względu na czas jego trwania:

 • ostry − trwający krócej niż 3 tygodnie. Do najczęstszych przyczyn kaszlu ostrego należą zakażenia górnych lub dolnych dróg oddechowych (zazwyczaj na tle wirusowym) a także alergie. Kaszel ostry bywa konsekwencją ciała obcego w drogach oddechowych, a także działania drażniących gazów lub pyłów. Do poważnych schorzeń wywołujących kaszel ostry należą: zatorowość płucna, obrzęk płuc czy zapalenie płuc;
 • podostry − trwający 3-8 tygodni. Najczęściej wynika on z przeciągającego się wirusowego zapalenia dróg oddechowych. Zakażenie wirusowe powoduje także utrzymującą się przez jakiś czas nadwrażliwość dróg oddechowych na bodźce typu: zimne lub gorące, suche lub wilgotne powietrze;
 • przewlekły – trwający dłużej niż 8 tygodni.

Istnieje wiele przyczyn kaszlu przewlekłego:

 • spływanie wydzieliny po tylnej ścianie gardła – jest to najczęstsza przyczyna kaszlu przewlekłego. Wynika ona z przewlekłego stanu zapalnego błony śluzowej nosa na tle alergicznym bądź zapalenia zatok obocznych nosa. Leczenie polega na terapii choroby podstawowej.
 • astma oskrzelowa – kaszel często jest napadowy, wywołany przez ekspozycję na różne czynniki, takie jak alergeny, zimne powietrze czy wysiłek fizyczny. Odruchowi kaszlowemu zazwyczaj towarzyszy duszność oraz świsty. Kaszel najczęściej pojawia się w nocy. Kaszel w przebiegu astmy oskrzelowej zazwyczaj dobrze reaguje na leczenie lekami wziewnymi.
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc/przewlekłe zapalenie oskrzeli − są to poważne schorzenia wynikające z wieloletniego palenia tytoniu lub narażenia na dym tytoniowy, drażniące gazy lub pyły. Kaszel podobnie jak w przypadku astmy jest tu połączony z dusznością, jednakże często ustępuje po odkrztuszeniu gęstej, śluzowej wydzieliny.
 • przebyte zakażenie górnych dróg oddechowych − przedłużający się kaszel jest w tym wypadku wynikiem nadreaktywności dróg oddechowych na bodźce, będącej konsekwencją przebytego stanu zapalnego. Zwykle ustępuje do 8 tygodni, jednak może trwać w wyjątkowych sytuacjach do kilku miesięcy.
 • nowotwory płuc – kaszel może mieć różny charakter, w zależności od stopnia zaawansowania choroby. Zazwyczaj mogą pojawiać się inne objawy, jak: duszność, chudnięcie itp. Większe ryzyko rozwoju nowotworu płuc dotyczy osób palących papierosy. Należy mieć świadomość, że kaszel przewlekły może być jedynym, wczesnym objawem raka płuc.
 • choroby śródmiąższowe płuc – kaszel może być jednym z objawów tych chorób.
 • refluks żołądkowo-przełykowy – kaszel zazwyczaj towarzyszy innym objawom refleksu, jak zgaga, pieczenie za mostkiem, chrypka. Czasami jednak kaszel może być jedynym objawem tego schorzenia. Poprawa następuje zazwyczaj po włączeniu leków zmniejszających produkcję kwasów żołądkowych.
 • niewydolność serca (mięśnia lewej komory serca) lub wady serca takie jak niedomykalność zastawki mitralnej mogą być związane z obecnością kaszlu. Kaszel może się utrzymywać przewlekle (wtedy ma zazwyczaj charakter suchy, męczący) lub pojawiać się w momencie zaostrzenia niewydolności serca z towarzyszącą dusznością oraz innymi objawami (np. obrzęki podudzi). Stanem bezpośrednio zagrażającym życiu jest obrzęk płuc, w którym dochodzi do przedostania się płynu do światła pęcherzyków płucnych. W takiej sytuacji kaszel może mieć charakter mokry z dużą ilością wydzieliny.
 • rozstrzenie oskrzeli – kaszel z dużą ilością odkrztuszanej plwociny, zwłaszcza rano, często ropnej, barwy żółtozielonej.
 • przyjmowanie leków – najczęściej kaszel może być wynikiem przyjmowania leków z grupy tzw. inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACEI) − leków stosowanych w nadciśnieniu tętniczym, niewydolności serca, chorobie niedokrwiennej serca. Kaszel będący działaniem niepożądanym leków zazwyczaj ma charakter suchy. Często dobrym rozwiązaniem jest zmiana leku z grupy ACEI na lek z grupy inhibitorów receptora angiotensyny (ich działanie ma podobny charakter).
 • podłoże psychogenne – kaszel występuje w tym wypadku jako „odruch nerwowy”. W tej sytuacji nie udaje się stwierdzić przyczyny organicznej. Kaszel psychogenny („nawykowy” lub „tikowy”) nie ma związku z jakąkolwiek chorobą. Jego podłoże jest emocjonalne lub psychologiczne.
 • Kaszel „poranny” − jest związany z koniecznością usunięcia zalegającej wydzieliny, która zdążyła nagromadzić się w czasie nocnego wypoczynku. Ten rodzaj kaszlu znacznie częściej występuje u palaczy tytoniu.

Należy podkreślić, że w prawie 80% przypadków przewlekłego kaszlu przyczyn może być więcej niż jedna.
U dzieci, przyczyny kaszlu przewlekłego mogą zmieniać się w zależności od wieku. U noworodków, najczęstszą przyczyną kaszlu mogą być wrodzone schorzenia (mukowiscydoza, tzw. zespół nieruchomych rzęsek lub refluks żołądkowo-przełykowy). Przyczyny wrodzone stopniowo ustępują miejsca przyczynom nabytym, jak: zakażenia wirusowe oraz nabyte, astma oskrzelowa, obecność ciała obcego w drogach oddechowych, a także zanieczyszczenie wdychanego powietrza (dym tytoniowy, kurz, pyły). Szacuje się, że ta ostatnia przyczyna odpowiada aż za 10% przypadków przewlekłego kaszlu u dzieci w wieku przedszkolnym. Okazuje się także, że problem ten wzrasta aż do 50% u dzieci, których rodzice są palaczami. U dzieci częściej rozpoznaje się także wspomniany już wcześniej kaszel psychogenny.

2. Diagnostyka kaszlu

Podstawą diagnostyki kaszlu jest szczegółowo zebrany wywiad dotyczący charakteru kaszlu, czynników zaostrzających lub łagodzących napady kaszlu. Istotne są także informacje na temat ogólnego stanu zdrowia pacjenta, chorób przewlekłych, a także zażywanych leków. Lekarz powinien zapytać, czy oprócz kaszlu u pacjenta występują inne objawy czy dolegliwości.

W przypadku kaszlu ostrego i podostrego (czyli trwającego nie dłużej niż 8 tygodni), u pacjenta bez innych niepokojących objawów (jak duszność, krwioplucie, obrzęki kończyn itp.) najczęstszą przyczyną kaszlu jest infekcja wirusowa.

Jeżeli u pacjenta pojawiają się dodatkowe objawy, wspomniane powyżej, konieczna jest diagnostyka. Zazwyczaj pierwszym krokiem, oprócz wnikliwego badania lekarskiego jest wykonanie prześwietlenia klatki piersiowej (zdjęcie rentgenowskie). Czasami lekarz zleca także badania krwi (morfologię, CRP, OB oraz gazometrię). Kolejnym etapem, w zależności od wywiadu jest badanie spirometryczne (tzw. badanie czynnościowe), tomografia komputerowa, konsultacja laryngologiczna oraz gastrologiczna.

U pacjentów zażywających wspomniane wcześniej inhibitory ACE dąży się przede wszystkim do ich odstawienia i zastąpienia innym lekiem. W takiej sytuacji, jeżeli po odstawieniu kaszel ustępuje do 2 tygodni, konieczne jest wykonanie dodatkowych badań.

W przypadku kaszlu przewlekłego diagnostyka rozpoczyna się najczęściej od badania obrazowego klatki piersiowej (RTG klatki piersiowej lub tomografia klatki piersiowej) oraz od tak zwanych badań czynnościowych układu oddechowego, czyli od spirometrii (pozwala ona wykryć takie choroby jak astma czy POChP).W tym wypadku ważna także może być ocena laryngologiczna. Czasami do postawienia trafnej diagnozy okazują się konieczne także testy alergiczne oraz badania endoskopowe górnego odcinka przewodu pokarmowego czy tak zwana pH-metria przełykowa (diagnostyka refluksu żołądkowo-przełykowego mogącego być przyczyną przewlekłego kaszlu).

2.1. Powikłania nasilonego, uporczywego kaszlu

Powikłania można podzielić na ostre i przewlekłe.
Ostre powikłania to:

 • omdlenia na skutek zmniejszonego przepływu krwi do mózgu spowodowanego długotrwałym, silnym kaszlem,
 • bezsenność,
 • wymioty wywołane kaszlem,
 • zaczerwienione oczy ,
 • popuszczanie lub niekontrolowane oddawanie moczu podczas kaszlu.

3. Leczenie kaszlu

Kaszel jest objawem różnych mniej lub bardziej groźnych i złożonych schorzeń. Aby skutecznie leczyć kaszel, zazwyczaj trzeba przede wszystkim ustalić jego przyczynę.

W przypadku astmy oskrzelowej lub POChP stosuje się głównie leki rozszerzające oskrzela i/lub hamujące proces zapalny (glikokortykosteroidy). Stwierdzenie kaszlu o podłożu alergicznym wymaga zastosowania leków przeciwhistaminowych lub swoistej immunoterapii (czyli potocznie mówiąc, „odczulania”). Jeżeli kaszel jest wynikiem refluksu żołądkowo-przełykowego, stosuje się leki ograniczające wydzielanie kwasu w żołądku (tzw. inhibitory pompy protonowej).

W przypadku kaszlu towarzyszącego zakażeniu bakteryjnemu dróg oddechowych stosuje się antybiotykoterapię. Jeżeli przyczyną suchego kaszlu jest infekcja wirusowa, leczenie polega na łagodzeniu kaszlu poprzez podawanie leków blokujących odruch kaszlowy lub przeciwzapalnych (np. fenspiryd). Kaszel mokry wymaga zastosowania leków ułatwiających odkrztuszanie przez rozrzedzenie wydzieliny zalegającej w drogach oddechowych.

W przypadku infekcyjnej przyczyny kaszlu w zależności od jej etiologii stosuje się antybiotyki (przyczyna bakteryjna), bądź wyłącznie leczenie objawowe (infekcja wirusowa).

Wspomniane leczenie objawowe może być stosowane samodzielnie w przypadku niegroźnych infekcji wirusowych (przez lekarza jest często stosowane jako terapia uzupełniająca w wyżej wymienionych chorobach) i jest uzależnione przede wszystkim od rodzaju kaszlu.

W przypadku kaszlu produktywnego (mokrego) zwykle zaleca się postępowanie ułatwiające usuwanie wydzieliny z dróg oddechowych i efektywność kaszlu, to znaczy nawilżanie wdychanego powietrza (nawilżacz pokojowy, inhalacje 0,9% roztworami soli) oraz stosowanie leków rozrzedzających wydzielinę oskrzelową (mukolityki takie jak acetylocysteina, ambroksol, bromoheksyna). U chorych zbyt słabych, by odkrztuszać wydzielinę (w opiece paliatywnej) stosuje się natomiast leki zmniejszające produkcję wydzieliny w drogach oddechowych, np. hioscynę.

W przypadku kaszlu suchego stosuje się leki przeciwkaszlowe. Najbardziej popularną substancją przeciwkaszlową dostępną w aptekach bez recepty jest dekstrometorfan (jest on składnikiem zarówno tak zwanych syropów przeciwkaszlowych, jak i wielu złożonych preparatów łagodzących objawy grypy i przeziębienia). Oprócz tego w terapii prowadzonej przez lekarza w cięższych przypadkach stosowane są preparaty zawierające kodeinę, gdyż oprócz silnego działania przeciwbólowego hamuje ona odruch kaszlowy.

Łagodnie nasilony kaszel w domowych warunkach można łagodzić także poprzez nacieranie klatki piersiowej rozgrzewającym spirytusem kamforowym, salicylowym lub mrówkowym. Pomocne może się okazać również zastosowanie środków napotnych, na przykład naparu kwiatu lipowego, czarnego bzu lub podanie preparatów z kwasem acetylosalicylowym czy preparatów podobnie działających, a także zastosowanie baniek. Dość istotne jest dostosowanie sposobu leczenia do rodzaju kaszlu, gdyż stosując preparaty hamujące odruch kaszlowy w przypadku kaszlu produktywnego bądź preparaty mukolityczne w przypadku kaszlu suchego, możemy tylko zaszkodzić.

4. Rokowanie w kaszlu

Rokowanie uzależnione jest od schorzenia wywołującego kaszel. Kaszel towarzyszący ostrym zakażeniom wirusowym lub bakteryjnym dróg oddechowych zazwyczaj ustępuje samoistnie po skutecznym leczeniu. Podobnie, jeżeli kaszel wywołany jest zastosowaniem leków, które zastąpi się innymi. Jeżeli jednak schorzenie wywołujące kaszel ma charakter przewlekły, wtedy trudno jest całkowicie wyeliminować ten objaw.

5. Zapobieganie kaszlowi

Kaszel jest naturalnym odruchem obronnym organizmu człowieka. Pomaga oczyszczać drogi oddechowe z zanieczyszczeń oraz drobnoustrojów. Z pewnością należy dążyć do wyeliminowania czynników, które są obecne w naszym środowisku, a mogą wywoływać przewlekłe schorzenia dróg oddechowych i tym samym – kaszel. Konieczne jest zatem zaprzestanie palenia tytoniu, unikanie miejsc zadymionych lub o dużym stężeniu gazów drażniących i innych szkodliwych substancji. Alergicy powinni pamiętać o postępowaniu zmniejszającym stężenie alergenów w ich otoczeniu (np. usunięcie przedmiotów gromadzących kurz).

Bibliografia

 • Czech A., Tatoń J. Diagnostyka internistyczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005, ISBN 83-200-3156-7
 • Szczeklik A. (red.), Choroby wewnętrzne, Medycyna Praktyczna, Kraków 2011, ISBN 978-83-7430-289-0
 • Kokot F. Diagnostyka różnicowa objawów chorobowych, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007, ISBN 978-83-200-3295-6
 • Kokot F. (red.), Choroby wewnętrzne, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, ISBN 83-200-3368-3
Redakcja abcZdrowie.pl,
Komentarze (5)
~Patrycja01
~Patrycja01

Witam. Mój kaszel utrzymuje sie już ponad 2 tygodnie. Nie jest strasznie uporczywy, ale męczy mnie troszeczkę w nocy oraz w dzień. Leki nie pomagają, brałam różne syropy. Kaszel suchy i mokry. Od tygodnia pojawił sie też katar. Proszę o poradę co dalej.

Odpowiedz
~Aniia83
~Aniia83

Witam mam 30 lat
pale papierosy z przerwami tzn pale 2 lata nie pale rok i tak od 8 lat
od dłuższego czasu non stop (od ponad roku na pewno) kaszle chrząkam i odpluwam przeźroczysto białawą wydzielinę, dodam ze mam gronkowca w gardle i laryngolog leczyl mnie juz 4 rożnymi antybiotykami i nic
głównie chodzi mi o to ze ostatnie dni co rano odpluwam w ślinie zielonkawe twarde grudki az sie wystraszyłam
w maju miałam prześwietlenie płuc i ponoć nic tam nie wyszło ale to bylo jeszcze przed tymi zielonymi grudkami
prosze o porade co zrobić ? czy to wynik gronkowca ? czy jakiejs choroby płuc ?

Odpowiedz
~koala
~koala

Strasznie nie lubię kaszlu, wolę bolące gardło od niego. Ale z kaszlem też można sobie poradzić. Na tą dolegliwość polecam Bronchosol. Smaczny i skuteczny syrop

Odpowiedz
~basiolex
~basiolex

u mnie zawsze przebieg kaszlu jest taki sam: wszystko zaczyna się katarem, potem jest też suchy kaszel, a potem przechodzi w kaszel mokry. raz przechodzi dzięki domowym sposobom, a innym razem rozłoży mnie totalnie na tydzień, teraz też mnie rozłożyło, ale od wczoraj biorę jakiś nowy syrop - fosidal i podobno jest bardzo skuteczny, bo pomaga się pozbyć kaszlu i hamuje zapalenie, więc mam nadzieję, ze mi przejdzie dość szybko.

Odpowiedz
~Mysz 2603
~Mysz 2603

Moja córka ma 6 lat i od trzech tygodni jes leczona na trzy choroby 1 tydzien zwykle przeźembienie 2 tydzień utajone zapalenie płuc a teraz zatoki po mimo brania antybiotyków to kaszel w nocy i wymioty ktore mu towarzysza nie mija zastanawia sie ja dlugo bedziemy sie leczyc Mysz

Odpowiedz
zapytaj lekarza

za darmo

 • Odpowiedź w 24 godziny
 • Bez żadnych opłat
 • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Kaszel - najnowsze pytania

grupy wsparcia i fora dyskusyjne

guz mózgu

~beata67 • ostatni post 50 minut temu

1
Artykuły Kaszel
Kaszel

Jak leczyć kaszel?

Kaszel nie jest chorobą samą w sobie, a raczej objawem różnych infekcji i chorób. Pojawia się w przebiegu zapalenia krtani, tchawicy i oskrzeli, astmy oskrzelowej, a także przy mukowiscydozie. Rozróżniamy różne rodzaje kaszlu: kaszel suchy i mokry ... kaszlem napadowym. Domowe sposoby na kaszel - syrop z czosnku Zacznijmy od poznania jego przyczyny, aby dowiedzieć się, jak sobie z nim poradzić. Przyczyny kaszlu Kaszel to podejmowana przez organizm próba usunięcia zalegającej w drogach oddechowych...

Kaszel

Sposoby na kaszel

Kaszel, niezależnie od tego czy suchy czy mokry, jest męczący. Najczęściej zwiastuje jakąś chorobę, mniej lub bardziej poważną. Choć nie zawsze tak jest. Ludzie kaszlą, gdy się zakrztuszą. Wówczas kaszel stanowi naturalny odruch organizmu... Funkcje kaszlu i jego rodzaje Kaszel oczyszcza drogi oddechowe z różnych ciał obcych i zbyt dużej ilości śluzu. Z płuc zostaje wyrzucone ... jego przyczynę. Kaszel mokry (produktywny) oczyszcza drogi oddechowe z mokrej wydzieliny. Kaszel będący przyczyną duszności...

Kaszel

Kaszel u dziecka

Kaszel u dziecka

Domowe sposoby na kaszel - syrop z buraka napawa niektóre mamy wielkim niepokojem. Kaszlące dziecko to dziecko ... i innych syropów na kaszel, niektóre nawet wymagają wizyty u lekarza. Jednak nie zawsze jest to konieczne. Zanim zaczniesz karmić dziecko lekarstwami, przyjrzyj się innym objawom, aby stwierdzić, czy to rzeczywiście kaszel wymaga twojej ingerencji. Rodzaje kaszlu u dziecka Rezolutny trzylatek jest już w stanie przechytrzyć troskliwego rodzica, udając kaszel. Jest to doskonały...

Kaszel

Czekolada na kaszel

Serwis BBC News donosi: teobromina, czyli substancja zawarta w kakao i czekoladzie może znaleźć zastosowanie w produkcji farmaceutyków skierowanych na leczenie przewlekłego kaszlu. Problem przewlekłego kaszlu Kaszel to naturalny odruch bezwarunkowy, umożliwiający udrożnienie i oczyszczenie dróg oddechowych. Zdarza się jednak, że jest wyjątkowo uciążliwy. O przewlekłym kaszlu mówi się, gdy trwa on ponad 2 tygodnie. Każdego roku cierpi na niego nawet 7,5 mln Brytyjczyków. Leczenie kaszlu Farmaceutyki...

Kaszel

Ziołowe syropy na kaszel

Ziołowe syropy na kaszel

Kaszel zostaje wywołany na skutek podrażnienia zakończeń nerwowych w błonie śluzowej górnych dróg oddechowych. Choremu ... .in. ziołowe leczą ten problem... Przyczyny kaszlu Kaszel jest częstym objawem chorobowym. Każdy z nas w swoim życiu cierpiał na tę dolegliwość. Kaszel powstaje na skutek dostania się do dróg oddechowych ciała obcego (np. może do tego dojść w trakcie jedzenia ... , w wyniku której dochodzi do uszkodzenia błony śluzowej górnych dróg oddechowych. Kaszel dzielimy na dwa rodzaje: suchy i...

Kaszel

Syrop na kaszel

Syrop na kaszel

Syrop na kaszel przynosi ulgę, gdy męczy nas drapanie w gardle lub gdy zalega w nim śluz. Kaszel jest naturalną reakcją ... syropy, a bacie dalej polecają syrop cebulowy... Wybór syropu na kaszel Działanie syropu zależy od rodzaju kaszlu, któremu przeciwdziała. Przed wyborem syropu przeciwkaszlowego należy zawrócić uwagę jaki rodzaj kaszlu nas męczy: kaszel suchy – nieproduktywny, bez wykrztuszania – należy wybrać syrop, który rozrzedzi śluzową wydzielinę, kaszel mokry (wilgotny)...

Kaszel

Dobre domowe sposoby na kaszel

Dobre domowe sposoby na kaszel

Jeżeli doskwiera ci uporczywy kaszel i nie wiesz jak sobie z nim poradzić, wypróbuj domowych sposobów na kaszel ... kaszel za pomocą produktów ze spiżarni. Już nasze babcie wierzyły w cudowną ich moc. Przekazywane z pokolenia na pokolenie receptury mogą pomóc również tobie. Czym jest kaszel Kaszel jest reakcją obronną naszego organizmu. Odkrztuszając, wyrzucamy ... wypróbować miksturę odpowiednią dla ciebie. Domowe sposoby na kaszel mokry Miód cebulowy - pokrój drobno 3 cebule. Dodaj...

Zioła na różne dolegliwości

Zioła na kaszel

Kaszel może pojawić się jako wynik wielu chorób. Najważniejsze, żeby wcześniej zacząć go leczyć lub chociaż łagodzić ... ulgę odczuwa się wtedy, gdy kaszel suchy zmienia się w mokry i efektywny z odkrztuszaniem wydzieliny. Ziołowe leki wykrztuśne ... na kaszel W leczeniu ostrych stanów zapalnych z intensywnym suchym kaszlem, zapalenia oskrzeli, gardła i krtani, kaszlu opłucnowego oraz grypy i stanów grypopodobnych pomocne, obok farmaceutyków, mogą okazać się naturalne środki, jak zioła na kaszel. Nasze...

Homeopatia

Homeopatia na kaszel

Kaszel jest dolegliwością zazwyczaj zwiastującą przeziębienie lub grypę. To znak, że w naszym organizmie dzieje się coś niepokojącego. Kaszel można zwalczać stosując leki homeopatyczne, które pobudzają mechanizmy układu odpornościowego. Nasz organizm broni się sam. Jak przebiega kaszel? Kaszel spełnia bardzo ważną funkcję ochronną, ponieważ oczyszcza drogi oddechowe z substancji, które wywołują podrażnienie. Oczywiście kaszel ma różne przyczyny: alergia, podrażnienie kurzem, gazem, pyłem. Czasem szybko...

Objawy alergii

Alergia a kaszel

Alergia a kaszel

Kaszel w alergii to zwykle reakcja organizmu na obecność obcych cząsteczek w układzie oddechowym. Kaszel jest sposobem na ochronę organizmu i stanowi znak, iż ciało funkcjonuje prawidłowo. Jednak z czasem kaszel alergiczny może stać się problemem ... z tą kłopotliwą dolegliwością? Co wywołuje kaszel w alergii? Kaszel alergiczny może pojawić się na skutek nagłej zmiany pogody. Może być ... , rośliny, pleśń, zwierzęta, kosmetyki, leki, szczepionki, lateks, perfumy oraz dym papierosowy. Kaszel może wystąpić także na...