Badanie krwi - zastosowanie, normy, interpretacja

Morfologia to badanie krwi, które jest bardzo popularnym narzędziem diagnostycznym. Zarówno morfologia krwi, jak i pomiar cholesterolu czy glukozy może dać wiele informacji o tym, co dzieje się wewnątrz organizmu. Morfologia krwi powinna być wykonywana regularnie, stanowi bowiem system wczesnego ostrzegania i pozwala uchronić się przed wieloma problemami zdrowotnymi. Aby wyniki badań krwi były miarodajne powinny być wykonywane na czczo z przerwą minimum ośmiogodzinną od ostatniego spożycia posiłku.

spis treści

Zobacz film: "Badanie krwi"

1. Badanie krwi - zastosowanie

Morfologia krwi jest jednym z podstawowych badań krwi. Poza nią profilaktycznie należy wykonywać przede wszystkim:

Morfologia krwi jest to podstawowe badanie diagnostyczne z krwi, polegające na ilościowej i jakościowej ocenie elementów morfotycznych krwi. Normy morfologii krwi zależą od wielu czynników, z tego powodu powinny być zawsze analizowane przez lekarza w oparciu o wykonane badanie lekarskie i dokładnie zebrany wywiad. Na wydruku wyniku badań krwi pojawia się szereg liter i cyfr, które oznaczają między innymi poszczególne rodzaje krwinek oraz ich ilość w badanej w morfologii próbce krwi. W standardowej wersji morfologii krwi znajdziemy: RBC, WBC, PLT, HCT, MCV, MCH, MCHC. Na wydruku wyniku badań krwi podana jest również wartość Hb (HBG), czyli hemoglobiny. Poniżej wyjaśnienie oznaczeń stosowanych na wydrukach laboratoryjnych wyników badań krwi:

 • RBC (red blood cells) - skrót ten w morfologii krwi oznacza erytrocyty (inne stosowane określenia to czerwone ciałka krwi, erytrocyty) – komórki te odpowiedzialne są za transport tlenu. Ich zbyt mała ilość świadczy o anemii, czyli niedokrwistości, zbyt duża nazywana jest poliglobulią;
 • WBC (white blood cells) - skrót ten oznacza w morfologii krwi krwinki białe (inne stosowane określenia to białe ciałka krwi, leukocyty) – te komórki krwi są odpowiedzialne za zwalczanie infekcji; spadek białych ciałek krwi nazywany jest leukopenią i może świadczyć o obniżonej odporności organizmu; natomiast zwiększona liczna białych ciałek krwi w morfologii krwi nazywana jest leukocytozą i świadczyć może między innymi o toczących się infekcjach w organizmie, może wynikać również z poważnych schorzeń hematologicznych;
 • PLT (platelets) - skrót ten w morfologii krwi oznacza płytki krwi (inne stosowane określenie to trombocyty) krwinki te odpowiedzialne są za prawidłowe krzepnięcie krwi;
 • MCV (mean corpuscular volume) – średnia objętość erytrocytu;
 • HCT – hematokryt w morfologii krwi to stosunek objętości krwinek czerwonych do krwi;
 • MCH (mean corpuscular hemoglobin) – średnia masa hemoglobiny w krwince;
 • MCHC (mean corpuscular hemoglobin concentration) – określa w morfologii krwi średnie stężenie hemoglobiny w krwince;
 • Fe – żelazo – normy laboratoryjne w morfologii krwi dla tego pierwiastka to 60-180 µg/dl u mężczyzn, 40-160 µg/dl u kobiet.

2. Badanie krwi - normy

Morfologia krwi jest analizowana w oparciu o normy, które różnią się w zależności od wieku oraz płci osoby badanej. Poniższe normy morfologii krwi obowiązują u osób dorosłych.

2.1. Badanie krwi - erytrocyty

Prawidłowe wyniki badań krwi dla krwinek czerwonych mieszczą się w poniższych przedziałach:

 • dla kobiet 3,5-5,2 mln na mm sześcienny;
 • dla mężczyzn 4,2-5,4 mln na mm sześcienny.

Wyniki badań krwi RBC powyżej normy morfologii krwi zdarza się rzadko, choć jest możliwy. Stan, w którym ilość krwinek czerwonych w morfologii krwi jest zbyt duża, nazywany jest erytrocytozą. Może się pojawić z powodu odwodnienia, zmian nowotworowych dotykających krwi, zaburzeń hormonalnych lub długotrwałego niedotlenienia organizmu. Jeśli RBC na wyniku badań krwi jest poniżej normy to niedokrwistość, czyli inaczej anemia. Wywołuje ją niedożywienie, niedobór witaminy B12, niedobór kwasu foliowego lub żelaza. Anemia pojawia się także w przebiegu niektórych chorób przewlekłych czy w wyniku krwawienia.

Hemoglobina jest składnikiem krwinek czerwonych. Jej zadaniem jest transport tlenu i dwutlenku węgla do i z komórek naszego organizmu. Hemoglobina jest podstawowym parametrem, który służy do rozpoznawania niedokrwistości. Stężenie tego związku na wyniku morfologii krwi zależy od wieku i płci. Najwyższe jest u noworodków. Norma u kobiet mieści się w zakresie 12-16 g/dl, a u mężczyzn 14-18 g/dl. Wartości hemoglobiny powyżej zalecanej normy w morfologii krwi mogą wystąpić wskutek:

5 chorób, które są często źle diagnozowane
5 chorób, które są często źle diagnozowane [6 zdjęć]

Niektóre choroby są łatwe do zdiagnozowania w oparciu o objawy lub badania. Jednak istnieje sporo przypadłości,...

zobacz galerię

Wartości hemoglobiny na wyniki badań krwi poniżej zalecanej normy mogą wynikać z:

MCV to średnia objętość pojedynczej krwinki. Norma u kobiet mieści się w zakresie 81-99 fl, a u mężczyzn 80-94 fl.

Podwyższone wartości MCV na wyniku badań krwi mogą świadczyć o niedoborze witaminy B12 lub kwasu foliowego. Do niedoborów takich może dochodzić w przebiegu przewlekłych schorzeń gastroenterologicznych, w zapaleniu lub niewydolności wątroby, w przypadku alkoholizmu. Wynik MCV w morfologii krwi poniżej normy może świadczyć o niedokrwistości z niedoboru żelaza, talasemii, a także niedokrwistości syderoblastycznej. Może również pojawiać się w chorobach przewlekłych. MCH to średnia masa hemoglobiny w krwince. Norma w morfologii krwi u kobiet mieści się w zakresie 27-31 pg, a u mężczyzn 27-34 pg. Podwyższone wartości MCH na wyniku morfologii krwi mogą świadczyć o sferocytozie. Wartości poniżej normy na wyniku morfologii krwi mogą być obecne w niedokrwistościach niedobarwliwych oraz niektórych zaburzeniach wodno-elektrolitowych.

MCHC to średnie stężenie hemoglobiny w krwince. Norma u kobiet i mężczyzn mieści się w zakresie 33-37 g/dl. MCHC w morfologii powyżej normy może świadczyć o sferocytozie lub hipertonicznym odwodnieniu. Obniżony wskaźnik MCHC w morfologii krwi może wskazywać na niedokrwistość spowodowaną niedoborem żelaza. Hematokryt (HCT) to stosunek objętości krwinek czerwonych do objętości całej krwi. Wartość HCT w badaniu krwi zależy od liczby krwinek czerwonych, objętości czerwonych krwinek, objętości krwi krążącej oraz od płci i wieku. Norma u kobiet mieści się w zakresie 37-47 proc., a u mężczyzn 42-52 proc.. Wartości powyżej normy w morfologii krwi mogą być wywołane czerwienicą prawdziwą, niedotlenieniem tkanek, przewlekłymi chorobami płuc, wadami serca, chorobami nerek. Wartości poniżej normy w morfologii krwi mogą świadczyć o niedokrwistości lub przewodnieniu organizmu.

Poznaj erytrytol – cukier bez kalorii
Poznaj erytrytol – cukier bez kalorii [5 zdjęć]

Mówi się, że cukier i sól to biała śmierć. 100 gramów białego, rafinowanego cukru to aż 386 kcal. Dodajemy...

zobacz galerię

RDW to współczynnik zmienności rozkładu objętości erytrocytów. Jego norma w morfologii krwi wynosi 11,5-14,5 proc. Podwyższony wskaźnik RDW może być spowodowany niedokrwistością z niedoboru żelaza, niedokrwistością megaloblastyczną, anemią hemolityczną. Wzrost wartości RDW może wystąpić po przetoczeniu krwi i w wyniku przerzutów nowotworowych. Spadek wartości RDW w morfologii krwi może świadczyć o różnych rodzajach anemii.

HDW, czyli anizochromia to zjawisko występowania w badanej krwi różnorodnie wybarwionych erytrocytów. Norma wynosi 2,2-3,2 g/dl. Wzrost wartości może być spowodowany niedokrwistością hemolityczną lub niedoborem żelaza.

RET, czyli retikulocyty to młode formy czerwonych krwinek, które powstają w szpiku. Wzrost wartości w morfologii krwi występuje w zespole hemolitycznym, ostrej niedokrwistości pokrwotocznej i w ostrym niedotlenieniu. Wartości poniżej normy w wynikach badania krwi występują w wyniku niedokrwistości aplastycznej, a także w przebiegu niewydolności nerek i niektórych chorób hematologicznych.

2.2. Badanie krwi - leukocyty

Prawidłowe wyniki badań krwi w przypadku leukocytów, czyli krwinek białych, powinny mieścić się w przedziale 4000-10 000 na mm sześcienny. Leukocytoza, czyli podniesienie poziomu leukocytów we krwi, może być spowodowana:

Zbyt niski poziom leukocytów to leukopenia. Jej podłożem mogą być:

Jak naturalnie poprawić poziom hemoglobiny?
Jak naturalnie poprawić poziom hemoglobiny? [8 zdjęć]

Niski poziom hemoglobiny związany z anemią spowodowaną niedoborem żelaza może być poprawiony poprzez...

zobacz galerię

W wynikach morfologii krwi podane są również poszczególne typy białych krwinek, czyli leukocytów. Obecnie komputer podczas analizy próbki krwi dokonuje obliczeń i segregacji komórek na poszczególne typy. Jednak w przypadku wątpliwości, nieprawidłowych wyników morfologii krwi warto wykonać ocenę mikroskopową rozmazu krwi – wówczas wykwalifikowana osoba ogląda pod mikroskopem odpowiednio przygotowany i wybarwiony preparat. Morfologia krwi z rozmazem jest wykonywana, gdy wynik morfologii krwi okazał się nieprawidłowy. Morfologia krwi z rozmazem pozwala na analizę wszystkich rodzajów leukocytów. Do typów krwinek białych, czyli leukocytów należą:

 • neutrofile;
 • limfocyty;
 • monocyty;
 • eozynofile;
 • bazofile.

NEUT, czyli neutrofile to komórki układu odpornościowego, które należą do granulocytów. Pełnią zasadniczą rolę w odpowiedzi odpornościowej organizmu przeciwko bakteriom, a także innych patogenom. Prawidłowo w morfologii krwi u osoby dorosłej ich zawartość powinna wynosić 60-70 proc. wszystkich leukocytów. Podwyższona liczba występuje przy zakażeniach, chorobach nowotworowych, hematologicznych, metabolicznych, po urazach. Obniżone wartości wyników morfologii krwi mogą wystąpić w wyniku zakażeń grzybiczych, wirusowych (grypa i przeziębienie, różyczka), pierwotniakowych (np. malaria).

LYMPH, czyli limfocyty to także komórki układu odpornościowego. Są zdolne do swoistego rozpoznawania antygenów. Liczba limfocytów w morfologii krwi wzrasta w wyniku przewlekłej białaczki, chorób infekcyjnych, chłoniaków oraz chorób immunologicznych Obniżone wartości limfocytów w badaniu krwi najczęściej występują w przebiegu przewlekłego leczenia glikokortykosterydami. Spowodowane mogą być również ciężkim, ciągłym stresem oraz białaczką, ziarnicą złośliwą i chorobami autoimmunologicznymi.

MONO, czyli monocyty to komórki żerne, które oczyszczają krew ze skrawków obumarłych tkanek i bakterii. Liczba monocytów w morfologia krwi wzrasta w przypadku wystąpienia gruźlicy, kiły, zapalenia wsierdzia, mononukleozy zakaźnej, zakażenia pierwotniakowego oraz nowotworów. Spadek ich liczby w morfologii krwi może być wynikiem toczącej się w organizmie infekcji lub stosowania niektórych leków (np. glikokortykosterydów).

10 najpowszechniejszych błędów dotyczących cholesterolu
10 najpowszechniejszych błędów dotyczących cholesterolu [11 zdjęć]

Kroki, które należy podjąć, by zmniejszyć wysoki poziom cholesterolu we krwi wydają się proste, ale wielu...

zobacz galerię

EOS, czyli eozynofile to krwinki białe, które zaliczane są do granulocytów kwasochłonnych. Wyróżniają się one obecnością ziarnistości w cytoplazmie, które barwią się na czerwono eozyną. Stanowią 1-4 proc. wszystkich krwinek białych we krwi. Podwyższone wartości eozynofilu w morfologii krwi mogą wystąpić w wyniku chorób alergicznych (na przykład w przebiegu astmy oskrzelowej, kataru siennego) oraz chorób pasożytniczych. Innym powodem mogą być schorzenia hematologiczne. Obniżenie wartości w morfologii krwi może być skutkiem zakażeń, duru brzusznego, czerwonki, sepsy, urazów i oparzeń. Towarzyszą one również zwiększonemu wysiłkowi fizycznemu.

BASO, czyli bazofile to granulocyty zasadochłonne, rodzaj krwinek białych, które wykazują powinowactwo do związków o odczynie zasadowym. Mają one właściwości żerne, tj. wchłaniania i niszczenia drobnoustrojów oraz komórek obcych lub zmienionych komórek własnego organizmu. Podwyższone wartości w morfologii krwi występują na skutek chorób alergicznych, przewlekłej białaczki szpikowej, przewlekłego stanu zapalnego przewodu pokarmowego, wrzodziejącego zapalenia jelit, niedoczynności tarczycy oraz rekonwalescencji po przebytej infekcji. Wartości poniżej normy morfologii krwi odnotowuje się w ostrych infekcjach, ostrej gorączce reumatycznej, nadczynności tarczycy, ostrym zapaleniu płuc oraz w stresie.

2.3. Badanie krwi - trombocyty

Ilość płytek krwi w morfologii krwi u zdrowej osoby powinna mieścić się w przedziale od 150 000 do 400 000 komórek na mm sześcienny krwi. Trombocyty to bezjądrzaste elementy morfotyczne krwi. Zwiększona liczba płytek krwi to nadpłytkowość lub trombocytoza, może występować w przebiegu przewlekłego zespołu mieloproliferacyjnego. Do wzrostu wytwarzania płytek w morfologii krwi dochodzi również wskutek infekcji, w przebiegu niektórych chorób nowotworowych, w regeneracji po krwotoku, hemolizie czy po usunięciu śledziony. Wartości poniżej zalecanej normy morfologii krwi, czyli małopłytkowość, spowodowane są:

ROZWIĄŻ NASZE TESTY I SPRAWDŹ:

 • zmniejszeniem wytwarzania płytek krwi najczęściej w przebiegu schorzeń hematologicznych: na przykład w zespole Fanconiego, niedokrwistości aplastycznej, chłoniakach, ostrej białaczce szpikowej, w zwłóknieniu szpiku. Może powstawać również w wyniku zażywania leków hamujących działanie szpiku, po naświetlaniu promieniami jonizującymi, w niedokrwistości megaloblastycznej i z niedoboru żelaza, w zakażeniach wirusowych;
 • nadmiernym niszczeniem płytek – na przykład w samoistnej autoimmunologicznej plamicy małopłytkowej, w małopłytkowości poprzetoczeniowej, polekowej, w autoimmunologicznej niedokrwistości hemolitycznej, toczniu rumieniowatym układowym i we wstrząsie anafilaktycznym;
 • utratą płytek – na przykład w wyniku krwotoku.

3. Badanie krwi - interpretacja

Morfologia krwi to badania elementów, które znajdują się we krwi, są wykonywane profilaktycznie, okresowo lub w przypadku pojawienia się niepokojących objawów, są to podstawowe badania krwi. Wśród nich częste są badania poziomu glukozy oraz lipidogram. Poziom glukozy we krwi powinien wynosić poniżej 100 mg/dl na czczo. W przypadku zwiększonej jego ilości konieczne jest poszerzenie badań krwi o wykonanie testu doustnego obciążenia glukozą. Test ten polega na oznaczeniu poziomu glukozy na czczo, po czym badana osoba spożywa określoną ilość rozpuszczonej w wodzie glukozy. Po dwóch godzinach od pierwszego oznaczenia ponownie pobiera się próbkę krwi. Na podstawie wyników badań krwi można określić, czy mamy do czynienia z cukrzycą, nieprawidłową glikemią na czczo czy nieprawidłową tolerancją węglowodanów.

Lipidogram to badanie krwi dostarczające informacji na temat stężenia poszczególnych frakcji lipidowych w osoczu krwi żylnej. To badanie krwi powinno być wykonywane na czczo, po minimum ośmiogodzinnej przerwie w jedzeniu. U osób mających podwyższony poziom tych składników może rozwinąć się miażdżyca, która może zwiększać ryzyko zawału serca czy udaru mózgu. Aby poznać skalę ryzyka, bada się poziom HDL (High Density Lipoproteins - lipoproteiny o wysokiej gęstości – tak zwany dobry cholesterol) i LDL (Low Density Lipoproteins - cząsteczki o niskiej gęstości – tak zwany zły cholesterol).

PYTANIA I ODPOWIEDZI LEKARZY NA TEN TEMAT

Zobacz interpretacje rożnych wyników tego badania:

Lekarze odpowiedzieli także na inne pytania dotyczące tego tematu - pełną listę znajdziesz tutaj.

Wysoki poziom LDL oznacza, że zbyt dużo cholesterolu odkłada się w ścianach tętnic. Inaczej jest z HDL, który przenosi nadmiar cholesterolu z komórek do wątroby. Jeśli jest go dużo, działa przeciwmiażdżycowo. Stężenie cholesterolu we krwi jest wyższe u mężczyzn, osób w starszym wieku, a także u spożywających wysokokaloryczne pokarmy i unikających wysiłku fizycznego. Wskazany poziom cholesterolu całkowitego jest zależny od ryzyka sercowo-naczyniowego. We krwi u osób zdrowych powinien wynosić maksymalnie 200 mg/dl (5,2 mmol/l). Najlepiej, aby poziom trójglicerydów we krwi nie przekraczał 150 mg/dl. Odczyn Biernackiego, czyli OB nie powinien przekroczyć 20 mm/godz. Podnosi się on w przypadku:

 • stanów zapalnych;
 • nadmiernego stresu;
 • zażywania niektórych leków;
 • ciąży.

Morfologia krwi może nieraz dostarczyć wielu cennych informacji. Dostępność badań, takich jak morfologia krwi jest duża, pobranie krwi rzadko wiąże się z powikłaniami, a nieraz wykonanie morfologii krwi pozwala na postawienie diagnozy i włączenie leczenia.

Następny artykuł: Normy

Polecane dla Ciebie

Pomocni lekarze

Szukaj innego lekarza

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Ważne tematy