Morfologia - profilaktyka, normy morfologii, prawidłowe wyniki innych badań

Badania krwi są bardzo popularnym narzędziem diagnostycznym. Zarówno morfologia krwi, jak i pomiar cholesterolu czy glukozy może dać wiele informacji o tym, co dzieje się wewnątrz organizmu, a nawet co może się stać (np. podniesiony poziom glukozy ostrzega przed cukrzycą, a nieprawidłowy lipidogram oznacza zwiększone ryzyko miażdżycy). Podstawowe badania krwi wykonywane regularnie stanowią system wczesnego ostrzegania i pozwalają uchronić się przed wieloma problemami zdrowotnymi. Pamiętajmy, że większość badań krwi powinna być wykonywana na czczo z przerwą minimum ośmiogodzinną od ostatniego spożycia posiłku.

Polecane wideo:

Badania krwi - profilaktyka

Podstawowe badania krwi, wykonywane profilaktycznie, to przede wszystkim:

Pobieranie krwi

Badania krwi mogą wykryć wiele nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizmu.

Morfologia krwi jest to podstawowe badanie diagnostyczne z krwi, polegające na ilościowej i jakościowej ocenie elementów morfotycznych krwi. Normy morfologii krwi zależą od wielu czynników, z tego powodu powinny być zawsze analizowane przez lekarza w oparciu o wykonane badanie lekarskie i dokładnie zebrany wywiad. Na wydruku wyniku badań krwi pojawia się szereg liter i cyfr, które oznaczają między innymi poszczególne rodzaje krwinek oraz ich ilość w badanej próbce krwi. Do standardowego badania składu krwi należą: RBC, WBC, PLT, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC. Na wydruku wyniku badania krwi podana jest również wartość Hb, czyli hemoglobiny. Poniżej wyjaśnienie oznaczeń stosowanych na wydrukach laboratoryjnych wyników badań krwi.

 • RBC (red blood cells) – skrót ten w badaniu krwi oznacza krwinki czerwone (inne stosowane określenia to czerwone ciałka krwi, erytrocyty) – komórki te odpowiedzialne są za transport tlenu. Ich zbyt mała ilość świadczy o anemii, czyli niedokrwistości, zbyt duża nazywana jest poliglobulią;
 • WBC (white blood cells) skrót ten oznacza krwinki białe (inne stosowane określenia to białe ciałka krwi, leukocyty) – te komórki krwi są odpowiedzialne za zwalczanie infekcji; spadek białych ciałek krwi nazywany jest leukopenią i może świadczyć o obniżonej odporności organizmu; natomiast zwiększona liczna białych ciałek krwi w morfologii krwi nazywana jest leukocytozą i świadczyć może między innymi o toczących się infekcjach w organizmie, może wynikać również z poważnych schorzeń hematologicznych;
 • PLT (platelets) skrót ten oznacza płytki krwi (inne stosowane określenie to trombocyty) krwinki te odpowiedzialne są za prawidłowe krzepnięcie krwi;
 • MCV (mean corpuscular volume) – średnia objętość erytrocytu;
 • HCT – hematokryt, jest to stosunek objętości krwinek czerwonych do osocza;
 • MCH (mean corpuscular hemoglobin) – średnia masa hemoglobiny w krwince;
 • MCHC (mean corpuscular hemoglobin concentration) – średnie stężenie hemoglobiny w krwince;
 • Fe – żelazo – normy laboratoryjne dla tego pierwiastka to 60-180 µg/dl u mężczyzn, 40-160 µg/dl u kobiet.

Badania krwi - normy morfologii

Normy morfologii krwi różnią się w zależności od wieku oraz płci osoby badanej. Poniższe normy morfologii krwi obowiązują u osób dorosłych.

Badania krwi - erytrocyty

Krwinki czerwone (inaczej zwane erytrocytami) odgrywają niezwykle istotną rolę w naszym organizmie. Ich głównym zadaniem jest transport tlenu do poszczególnych...

Badania krwi - erytrocyty

Prawidłowe wyniki badania krwi dla krwinek czerwonych mieszczą się w poniższych przedziałach:

 • dla kobiet 3,5-5,2 mln na mm sześcienny;
 • dla mężczyzn 4,2-5,4 mln na mm sześcienny.

Wynik badania krwi RBC powyżej normy morfologii krwi zdarza się rzadko, choć jest możliwy. Stan, w którym ilość krwinek czerwonych w badaniu krwi jest zbyt duża, nazywany jest erytrocytozą. Może się pojawić z powodu odwodnienia, zmian nowotworowych dotykających krwi, zaburzeń hormonalnych lub długotrwałego niedotlenienia organizmu. RBC na wyniku badania krwi jest poniżej normy to niedokrwistość, czyli inaczej anemia. Wywołuje ją niedożywienie, niedobór witaminy B12, niedobór kwasu foliowego lub żelaza. Anemia pojawia się także w przebiegu niektórych chorób przewlekłych czy w wyniku krwawienia.

Hemoglobina jest składnikiem krwinek czerwonych. Jej zadaniem jest transport tlenu i dwutlenku węgla do i z komórek naszego organizmu. Hemoglobina jest podstawowym parametrem, który służy do rozpoznawania niedokrwistości. Stężenie tego związku na wyniku badania krwi zależy od wieku i płci. Najwyższe jest u noworodków. Norma u kobiet mieści się w zakresie 12-16 g/dl, a u mężczyzn 14-18 g/dl. Wartości hemoglobiny powyżej zalecanej normy mogą wystąpić wskutek:

 • odwodnienia – na przykład w przebiegu biegunki, wymiotów, gorączki;
 • nadkrwistości pierwotnych (czerwienica prawdziwa);
 • nadkrwistości wtórnych – czyli wynikających z chorób innych narządów, na przykład w niektórych przewlekłych chorobach płuc, w wadach serca;
 • niedotlenienia – na przykład podczas przebywania w wyższych partiach gór.
Badania krwi - hemoglobina

Hemoglobina to czerwony barwnik krwi zawarty w erytrocytach, który składa się z globiny i hemu. Oznacza się ją skrótami Hb lub HGB. Odpowiada ona za transport...

Wartości hemoglobiny na wyniku badania krwi poniżej zalecanej normy mogą wynikać z:

MCV to średnia objętość pojedynczej krwinki. Norma u kobiet mieści się w zakresie 81-99 fl, a u mężczyzn 80-94 fl.

Podwyższone wartości MCV na wyniku badania krwi mogą świadczyć o niedoborze witaminy B12 lub kwasu foliowego. Do niedoborów takich może dochodzić w przebiegu przewlekłych schorzeń gastroenterologicznych, w zapaleniu lub niewydolności wątroby, w przypadku alkoholizmu. Wynik MCV w badaniu krwi poniżej normy może świadczyć o niedokrwistości z niedoboru żelaza, talasemii, a także niedokrwistości syderoblastycznej. Może również pojawiać się w chorobach przewlekłych. MCH to średnia masa hemoglobiny w krwince. Norma u kobiet mieści się w zakresie 27-31 pg, a u mężczyzn 27-34 pg. Podwyższone wartości MCH na wyniku badania krwi mogą świadczyć o sferocytozie. Wartości poniżej normy na wyniku badania krwi mogą być obecne w niedokrwistościach niedobarwliwych oraz niektórych zaburzeniach wodno-elektrolitowych.

MCHC to średnie stężenie hemoglobiny w krwince. Norma u kobiet i mężczyzn mieści się w zakresie 33-37 g/dl. MCHC powyżej normy może świadczyć o sferocytozie lub hipertonicznym odwodnieniu. Obniżony wskaźnik MCHC w morfologii krwi może wskazywać na niedokrwistość spowodowaną niedoborem żelaza. Hematokryt (HCT) to stosunek objętości krwinek czerwonych do objętości osocza. Wartość HCT w badaniu krwi zależy od liczby krwinek czerwonych, objętości czerwonych krwinek, objętości krwi krążącej oraz od płci i wieku. Norma u kobiet mieści się w zakresie 37-47 proc., a u mężczyzn 42-52 proc.. Wartości powyżej normy w morfologii krwi mogą być wywołane czerwienicą prawdziwą, niedotlenieniem tkanek, przewlekłymi chorobami płuc, wadami serca, chorobami nerek. Wartości poniżej normy mogą świadczyć o niedokrwistości lub przewodnieniu organizmu.

Poznaj erytrytol – cukier bez kalorii

Mówi się, że cukier i sól to biała śmierć. 100 gramów białego, rafinowanego cukru to aż 386 kcal. Dodajemy go, aby poprawić smak przygotowanych potraw....

RDW, czyli anizocytoza to współczynnik zmienności rozkładu objętości erytrocytów. Jego norma w morfologii krwi wynosi 11,5-14,5 proc.. Podwyższony wskaźnik anizocytozy może być spowodowany niedokrwistością z niedoboru żelaza, niedokrwistością megaloblastyczną, anemią hemolityczną. Wzrost wartości RDW może wystąpić po przetoczeniu krwi i w wyniku przerzutów nowotworowych. Spadek wartości RDW w badaniu krwi może świadczyć o różnych rodzajach anemii.

HDW, czyli anizochromia to zjawisko występowania w badanej krwi różnorodnie wybarwionych erytrocytów. Norma wynosi 2,2-3,2 g/dl. Wzrost wartości może być spowodowany niedokrwistością hemolityczną lub niedoborem żelaza.

RET, czyli retykulocyty to młode formy czerwonych krwinek, które powstają w szpiku. Wzrost wartości w morfologii krwi występuje w zespole hemolitycznym, ostrej niedokrwistości pokrwotocznej i w ostrym niedotlenieniu. Wartości poniżej normy w wynikach badania krwi występują w wyniku niedokrwistości aplastycznej, a także w przebiegu niewydolności nerek i niektórych chorób hematologicznych.

Badania krwi - leukocyty

Prawidłowe wyniki badania krwi w przypadku leukocytów, czyli krwinek białych, powinny mieścić się w przedziale 4000-10 000 na mm sześcienny. Leukocytoza, czyli podniesienie poziomu leukocytów we krwi, może być spowodowana:

Zbyt niski poziom leukocytów to leukopenia. Jej podłożem mogą być:

Badania krwi - glukoza

Glukoza należy do grupy cukrów prostych i jest podstawowym związkiem energetycznym dla organizmu. Zarówno jej niedobór jak i nadmiar są szkodliwe dla zdrowia...

W wynikach morfologii podane są również poszczególne typy białych krwinek, czyli leukocytów. Obecnie komputer podczas analizy próbki krwi dokonuje obliczeń i segregacji komórek na poszczególne typy. Jednak w przypadku wątpliwości, nieprawidłowych wyników morfologii warto wykonać ocenę mikroskopową rozmazu krwi – wówczas wykwalifikowana osoba ogląda pod mikroskopem odpowiednio przygotowany i wybarwiony preparat. Morfologia z rozmazem jest wykonywana, gdy wynik morfologii okazał się nieprawidłowy. Morfologia z rozmazem pozwala na analizę wszystkich rodzajów leukocytów. Do typów krwinek białych, czyli leukocytów należą:

 • neutrofile;
 • limfocyty;
 • monocyty;
 • eozynofile;
 • bazofile.

NEUT, czyli neutrofile to komórki układu odpornościowego, które należą do granulocytów. Pełnią zasadniczą rolę w odpowiedzi odpornościowej organizmu przeciwko bakteriom, a także innych patogenów. Prawidłowo w badaniu krwi u osoby dorosłej ich zawartość powinna wynosić 60-70 proc. wszystkich leukocytów. Podwyższona liczba występuje przy zakażeniach, chorobach nowotworowych, hematologicznych, metabolicznych, po urazach. Obniżone wartości wyników morfologii krwi mogą wystąpić w wyniku zakażeń grzybiczych, wirusowych (grypa, różyczka), pierwotniakowych (np. malaria).

LYMPH, czyli limfocyty to także komórki układu odpornościowego. Są zdolne do swoistego rozpoznawania antygenów. Liczba limfocytów w morfologii krwi wzrasta w wyniku przewlekłej białaczki, chorób infekcyjnych, chłoniaków oraz chorób immunologicznych. Obniżone wartości limfocytów w badaniu krwi najczęściej występują w przebiegu przewlekłego leczenia glikokortykosterydami. Spowodowane mogą być również ciężkim, przewlekłym stresem oraz białaczką, ziarnicą złośliwą i chorobami autoimmunologicznymi.

Badania krwi - Monocyty

Monocyty to rodzaj komórek zlokalizowanych w szpiku kostnym, należący do układu krwinek białych. Ich dojrzałe postaci nazywane są makrofagami. Komórki...

MONO, czyli monocyty to komórki żerne, które oczyszczają krew ze skrawków obumarłych tkanek i bakterii. Liczba monocytów w badaniu krwi wzrasta w przypadku wystąpienia gruźlicy, kiły, zapalenia wsierdzia, mononukleozy zakaźnej, zakażenia pierwotniakowego oraz nowotworów. Spadek ich liczby w morfologii krwi może być wynikiem toczącej się w organizmie infekcji lub stosowania niektórych leków (np. glikokortykosterydów).

EOS, czyli eozynofile to krwinki białe, które zaliczane są do granulocytów kwasochłonnych. Wyróżniają się one obecnością ziarnistości w cytoplazmie, które barwią się na czerwono eozyną. Stanowią 1-4 proc. wszystkich krwinek białych we krwi. Podwyższone wartości eozynofilu w badaniu krwi mogą wystąpić w wyniku chorób alergicznych (na przykład w przebiegu astmy oskrzelowej, kataru siennego) oraz chorób pasożytniczych. Innym powodem mogą być schorzenia hematologiczne. Obniżenie wartości w badaniu krwi może być skutkiem zakażeń, duru brzusznego, czerwonki, posocznicy, urazów i oparzeń. Towarzyszą one również zwiększonemu wysiłkowi fizycznemu.

BASO, czyli bazofile to granulocyty zasadochłonne, rodzaj krwinek białych, które wykazują powinowactwo do związków o odczynie zasadowym. Mają one właściwości żerne, tj. wchłaniania i niszczenia drobnoustrojów oraz komórek obcych lub zmienionych komórek własnego organizmu. Podwyższone wartości w morfologii krwi występują na skutek chorób alergicznych, przewlekłej białaczki szpikowej, przewlekłego stanu zapalnego przewodu pokarmowego, wrzodziejącego zapalenia jelit, niedoczynności tarczycy oraz rekonwalescencji po przebytej infekcji. Wartości poniżej normy morfologii krwi odnotowuje się w ostrych infekcjach, ostrej gorączce reumatycznej, nadczynności tarczycy, ostrym zapaleniu płuc oraz w stresie.

10 najpowszechniejszych błędów dotyczących cholesterolu

Kroki, które należy podjąć, by zmniejszyć wysoki poziom cholesterolu we krwi wydają się proste, ale wielu ludzi popełnia błędy, które stają na drodze w...

Badania krwi - trombocyty

Ilość płytek krwi w morfologii krwi u zdrowej osoby powinna mieścić się w przedziale od 150 000 do 400 000 komórek na mm sześcienny krwi. Trombocyty to bezjądrzaste elementy morfotyczne krwi. Zwiększona liczba płytek krwi to nadpłytkowość lub trombocytoza, może występować w przebiegu przewlekłego zespołu mieloproliferacyjnego. Do wzrostu wytwarzania płytek w morfologii krwi dochodzi również wskutek infekcji, w przebiegu niektórych chorób nowotworowych, w regeneracji po krwotoku, hemolizie czy po usunięciu śledziony. Wartości poniżej zalecanej normy morfologii krwi, czyli małopłytkowość, spowodowane są:

 • zmniejszeniem wytwarzania płytek krwi najczęściej w przebiegu schorzeń hematologicznych: na przykład w zespole Fanconiego, niedokrwistości aplastycznej, chłoniakach, ostrej białaczce szpikowej, w zwłóknieniu szpiku. Może powstawać również w wyniku zażywania leków hamujących działanie szpiku, po naświetlaniu promieniami jonizującymi, w niedokrwistości megaloblastycznej i z niedoboru żelaza, w zakażeniach wirusowych;
 • nadmiernym niszczeniem płytek – na przykład w samoistnej autoimmunologicznej plamicy małopłytkowej, w małopłytkowości poprzetoczeniowej, polekowej, w autoimmunologicznej niedokrwistości hemolitycznej, toczniu rumieniowatym układowym i we wstrząsie anafilaktycznym;
 • utratą płytek – na przykład w wyniku krwotoku.

Badania krwi - prawidłowe wyniki innych badań

Poniższe badania biochemiczne substancji, które znajdują się we krwi, są wykonywane profilaktycznie, okresowo lub w przypadku pojawienia się niepokojących objawów, są to podstawowe badania krwi. Wśród nich częste są badania poziomu glukozy oraz lipidogram. Poziom glukozy we krwi powinien wynosić poniżej 100 mg/dl na czczo. W przypadku zwiększonej jego ilości konieczne jest poszerzenie badań krwi o wykonanie testu doustnego obciążenia glukozą. Test ten polega na oznaczeniu poziomu glukozy na czczo, po czym badana osoba spożywa określoną ilość rozpuszczonej w wodzie glukozy. Po dwóch godzinach od pierwszego oznaczenia ponownie pobiera się próbkę krwi. Na podstawie wyników tego badania krwi można określić, czy mamy do czynienia z cukrzycą, nieprawidłową glikemią na czczo czy nieprawidłową tolerancją węglowodanów.

Lipidogram to badanie krwi dostarczające informacji na temat stężenia poszczególnych frakcji lipidowych w osoczu krwi żylnej. To badanie krwi powinno być wykonywane na czczo, po minimum ośmiogodzinnej przerwie w jedzeniu. U osób mających podwyższony poziom tych składników może rozwinąć się miażdżyca, która może zwiększać ryzyko zawału serca czy udaru mózgu. Aby poznać skalę ryzyka, bada się poziom HDL (High Density Lipoproteins - lipoproteiny o wysokiej gęstości – tak zwany dobry cholesterol) i LDL (Low Density Lipoproteins - cząsteczki o niskiej gęstości – tak zwany zły cholesterol).

Wysoki poziom LDL oznacza, że zbyt dużo cholesterolu odkłada się w ścianach tętnic. Inaczej jest z HDL, który przenosi nadmiar cholesterolu z komórek do wątroby. Jeśli jest go dużo, działa przeciwmiażdżycowo. Stężenie cholesterolu we krwi jest wyższe u mężczyzn, osób w starszym wieku, a także u spożywających wysokokaloryczne pokarmy i unikających wysiłku fizycznego. Wskazany poziom cholesterolu całkowitego jest zależny od ryzyka sercowo-naczyniowego. We krwi u osób zdrowych powinien wynosić maksymalnie 200 mg/dl (5,2 mmol/l). Najlepiej, aby poziom trójglicerydów we krwi nie przekraczał 160 mg/dl. Odczyn Biernackiego, czyli OB nie powinien przekroczyć 20 mm/godz. Podnosi się on w przypadku:

Badania wykonywane z krwi nieraz mogą dostarczyć wielu cennych informacji. Dostępność badań krwi jest duża, pobranie krwi rzadko wiąże się z powikłaniami, a nieraz wykonanie badania krwi pozwala na postawienie diagnozy i włączenie leczenia.

Redakcja abcZdrowie, 3 tygodnie temu

Bibliografia

 • Szczeklik A. (red.), Choroby wewnętrzne, Medycyna Praktyczna, Kraków 2011, ISBN 978-83-7430-289-0
 • Dembińska-Kieć A., Naskalski J.W., Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej, Urban & Partner, Wrocław 2009, ISBN 978-83-7609-137-2
 • Tomaszewski J., Diagnostyka laboratoryjna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2001, ISBN 83-200-3591-0

Źródła zewnętrzne

Badania

Komentarze (17)
selfconfident
selfconfident ponad rok temu

@~kasik: to może jakiś pakiet badań w luxmedzie? tam mają takie zestawy badań profilowane, np. jak masz problem z ciśnieniem, albo z tarczycą to dobrany pod to zestaw badań. zawsze to cenowo lepiej wygląda

Odpowiedz
~kasik
~kasik ponad rok temu

jasne, że trzeba badać się regularnie, ale jak na nfz się doprosić skierowania? max kilka wyników i to z wielką łaską... a chciałabym się przebadać tak od góry do dołu, tylko w laboratoriach jak się by to zsumowało to mega koszty...

Odpowiedz
~podolska12
~podolska12 ponad rok temu

prosze o pomoc moje wyniki leukocuty 11.75 erytrocyty4.29 hemoglobina 11.8 hematokryt 36,4 mcv 84.8 mch 27.5 mchc 32,4 płytki krwi 366 rdw sd 44,6 rdw cv 14,9 pdw 13.2 mpv 10.5 p-lcr 29.0 pct 038 neutrofile 8.15 limfocyty 2.55 monocyty 0,68 eozynofile 030 bazofile 003 nutrofile 69 3 limfocyty 21.7 monocyty 5.8 eozynofile 2 6 bazofile 0.3 glukoza 6.15

Odpowiedz
zapytaj lekarza

za darmo

 • Odpowiedź w 24 godziny
 • Bez żadnych opłat
 • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Morfologia - profilaktyka, normy morfologii, prawidłowe wyniki innych badań
najnowsze pytania

DYSKUSJE NA FORUM

Pomocni lekarze

Artykuły Morfologia - profilaktyka, normy morfologii, prawidłowe wyniki innych badań
Badania krwi - profilaktyka, normy morfologii, prawidłowe wyniki innych badań

Pobieranie krwi

Pobieranie krwi

Badania krwi mogą wykryć wiele nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizmu.

Badania krwi - profilaktyka, normy morfologii, prawidłowe wyniki innych badań

Badania krwi - hematokryt

Badania krwi - hematokryt Odtwórz wideo

. lub 0,37-0,47; u mężczyzn 42-52 proc. lub 0,42-0,52. Różne czynniki mogą zmienić wynik badania hematokrytu i wywołać odchylenie od normy (...) Oznaczanie hematokrytu we krwi jest badaniem krwi określającym...

Badania krwi - profilaktyka, normy morfologii, prawidłowe wyniki innych badań

Morfologia z rozmazem - cel, interpretacja

normy * Płytki krwi * Granulocyty * Rozpoznanie chłoniaków W momencie, kiedy morfologia daje nieprawidłowy wynik lekarz powinien sprawdzić (...) Czym jest morfologia z rozmazem?...

Badania krwi - profilaktyka, normy morfologii, prawidłowe wyniki innych badań

Badania krwi - Aminotransferaza asparaginowa (AspAT)

Badania krwi - Aminotransferaza asparaginowa (AspAT) Odtwórz wideo

można stwierdzić, że jest to wskaźnik uszkodzenia wątroby. Należy jednak pamiętać o tym, że wszelkiego rodzaju wyniki badania enzymatycznego muszą (...) być interpretowane z wynikami innych badań...

Badania krwi - profilaktyka, normy morfologii, prawidłowe wyniki innych badań

Badania krwi - Leukocyty

Badania krwi - Leukocyty Odtwórz wideo

czynników, między innymi chorobę nowotworową. Inną przyczyną leukopenii mogą być choroby, takie jak: ciężkie zakażanie bakteryjne, zakażenie wirusowe (...) , wstrząs anafilaktyczny, a także choroba szpiku. W przypadku...

Badania krwi - profilaktyka, normy morfologii, prawidłowe wyniki innych badań

6 nietypowych rzeczy, o których możesz dowiedzieć się z testu krwi

6 nietypowych rzeczy, o których możesz dowiedzieć się z testu krwi

za zadanie obejrzeć horror, a druga film dokumentalny. Następnie badanym wykonano morfologię krwi. Okazało się, że u osób oglądających film grozy (...) się o sprawdzenie, czy jest szansa na przewidzenie choroby Alzheimera...

Badania krwi - profilaktyka, normy morfologii, prawidłowe wyniki innych badań

Badania krwi - erytrocyty

Badania krwi - erytrocyty Odtwórz wideo

krwiotwórczego. Prawidłowe wartości wahają się w zakresie 4,2-5,4 mln/ml dla kobiet, 4,7-6,2 mln/ml dla mężczyzn oraz 4,5-6,5 mln/ml dla noworodków. Niekiedy (...) jednak w obrębie procesów prawidłowego funkcjonowania...

Badania krwi - profilaktyka, normy morfologii, prawidłowe wyniki innych badań

Badania krwi - Monocyty

Badania krwi - Monocyty Odtwórz wideo

. Z kolei zbyt wysoka liczba monocytów we krwi zwana jest monocytozą. Zobacz także: Wyniki badań krwi - erytrocyty, hemoglobina, leukocyty, limfocyty (...) W momencie, gdy wyniki badań...

Badania krwi - profilaktyka, normy morfologii, prawidłowe wyniki innych badań

Badania krwi - stężenie białka całkowitego

Badania krwi - stężenie białka całkowitego Odtwórz wideo

, gdyż mogą one zawyżyć wyniki badań. Z kolei leki zawierające jony amonowe, oraz estrogeny (np. pigułki antykoncepcyjne) - mogą zmniejszyć wyniki (...) odpornościowego. Test na stężenie białka całkowitego...

Badania krwi - profilaktyka, normy morfologii, prawidłowe wyniki innych badań

Badania krwi - hemoglobina

Badania krwi - hemoglobina Odtwórz wideo

, gdy stężenie krwinek czerwonych we krwi jest w normie. Dlatego diagnostyka wykonywana przez lekarza opiera się nie tylko na oznaczeniach HGB, ale również innych (...) za transport tlenu do narządów i tkanek organizmu. Prawidłowe...