Badanie krwi

Badania krwi są bardzo popularnym narzędziem diagnostycznym. Zarówno morfologia krwi, jak i pomiar cholesterolu czy glukozy może dać wiele informacji o tym, co dzieje się wewnątrz organizmu, a nawet co może się stać (np. podniesiony poziom glukozy ostrzega przed cukrzycą, a nieprawidłowy lipidogram oznacza zwiększone ryzyko miażdżycy). Podstawowe badania krwi wykonywane regularnie stanowią system wczesnego ostrzegania i pozwalają uchronić się przed wieloma problemami zdrowotnymi. Pamiętajmy, że większość badań powinna być wykonywana na czczo z przerwą minimum ośmiogodzinną od ostatniego spożycia posiłku.

1. Podstawowe badania krwi

Podstawowe badania krwi, wykonywane profilaktycznie, to przede wszystkim:

Pobieranie krwi

Badania krwi mogą wykryć wiele nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizmu.

Morfologia krwi jest to podstawowe badanie diagnostyczne, polegające na ilościowej i jakościowej ocenie elementów morfotycznych krwi. Normy badań laboratoryjnych zależą od wielu czynników, z tego powodu powinny być zawsze analizowane przez lekarza w oparciu o wykonane badanie lekarskie i dokładnie zebrany wywiad. Na wydruku badania pojawia się szereg liter i cyfr, które oznaczają między innymi poszczególne rodzaje krwinek oraz ich ilość w badanej próbce krwi. Do standardowego badania składu krwi należą: RBC, WBC, PLT, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC. W wydruku podana jest również wartość Hb, czyli hemoglobiny. Poniżej wyjaśnienie oznaczeń stosowanych w wydrukach laboratoryjnych.

 • RBC (red blood cells) – skrót ten oznacza krwinki czerwone (inne stosowane określenia to czerwone ciałka krwi, erytrocyty) – komórki te odpowiedzialne są za transport tlenu. Ich zbyt mała ilość świadczy o anemii, czyli niedokrwistości, zbyt duża nazywana jest poliglobulią;
 • WBC (white blood cells) skrót ten oznacza krwinki białe (inne stosowane określenia to białe ciałka krwi, leukocyty) – te komórki krwi są odpowiedzialne za zwalczanie infekcji; spadek białych ciałek krwi nazywany jest leukopenią i może świadczyć o obniżonej odporności organizmu; natomiast zwiększona liczna białych ciałek krwi nazywana jest leukocytozą i świadczyć może między innymi o toczących się infekcjach w organizmie, może wynikać również z poważnych schorzeń hematologicznych;
 • PLT (platelets) skrót ten oznacza płytki krwi (inne stosowane określenie to trombocyty) krwinki te odpowiedzialne są za prawidłowe krzepnięcie krwi;
 • MCV (mean corpuscular volume) – średnia objętość erytrocytu;
 • HCT – hematokryt, jest to stosunek objętości krwinek czerwonych do osocza;
 • MCH (mean corpuscular hemoglobin) – średnia masa hemoglobiny w krwince;
 • MCHC (mean corpuscular hemoglobin concentration) – średnie stężenie hemoglobiny w krwince;
 • Fe – żelazo – normy laboratoryjne dla tego pierwiastka to 60-180 µg/dl u mężczyzn, 40-160 µg/dl u kobiet.

2. Normy morfologii krwi

Normy morfologii krwi różnią się w zależności od wieku oraz płci osoby badanej. Poniższe normy obowiązują u osób dorosłych.

Badania krwi - erytrocyty

Krwinki czerwone (inaczej zwane erytrocytami) odgrywają niezwykle istotną rolę w naszym organizmie. Ich głównym zadaniem jest transport tlenu do...

2.1. Erytrocyty

Prawidłowe wyniki badania krwi dla krwinek czerwonych mieszczą się w poniższych przedziałach:

 • dla kobiet 3,5-5,2 mln na mm sześcienny;
 • dla mężczyzn 4,2-5,4 mln na mm sześcienny.

Wynik morfologii RBC powyżej normy zdarza się rzadko, choć jest możliwy. Stan, w którym ilość krwinek czerwonych jest zbyt duża, nazywany jest erytrocytozą. Może się pojawić z powodu odwodnienia, zmian nowotworowych dotykających krwi, zaburzeń hormonalnych lub długotrwałego niedotlenienia organizmu. RBC poniżej normy to niedokrwistość, czyli inaczej anemia. Wywołuje ją niedożywienie, niedobór witaminy B12, niedobór kwasu foliowego lub żelaza. Anemia pojawia się także w przebiegu niektórych chorób przewlekłych czy w wyniku krwawienia.

Hemoglobina jest składnikiem krwinek czerwonych. Jej zadaniem jest transport tlenu i dwutlenku węgla do i z komórek naszego organizmu. Hemoglobina jest podstawowym parametrem, który służy do rozpoznawania niedokrwistości. Stężenie tego związku zależy od wieku i płci. Najwyższe jest u noworodków. Norma u kobiet mieści się w zakresie 12-16 g/dl, a u mężczyzn 14-18 g/dl. Wartości hemoglobiny powyżej zalecanej normy mogą wystąpić wskutek:

 • odwodnienia – na przykład w przebiegu biegunki, wymiotów, gorączki;
 • nadkrwistości pierwotnych (czerwienica prawdziwa);
 • nadkrwistości wtórnych – czyli wynikających z chorób innych narządów, na przykład w niektórych przewlekłych chorobach płuc, w wadach serca;
 • niedotlenienia – na przykład podczas przebywania w wyższych partiach gór.
Badania krwi - hemoglobina

Hemoglobina to czerwony barwnik krwi zawarty w erytrocytach, który składa się z globiny i hemu. Oznacza się ją skrótami Hb lub HGB. Odpowiada...

Wartości hemoglobiny poniżej zalecanej normy mogą wynikać z:

MCV to średnia objętość pojedynczej krwinki. Norma u kobiet mieści się w zakresie 81-99 fl, a u mężczyzn 80-94 fl.

Podwyższone wartości MCV mogą świadczyć o niedoborze witaminy B12 lub kwasu foliowego. Do niedoborów takich może dochodzić w przebiegu przewlekłych schorzeń gastroenterologicznych, w zapaleniu lub niewydolności wątroby, w przypadku alkoholizmu. Wynik MCV poniżej normy może świadczyć o niedokrwistości z niedoboru żelaza, talasemii, a także niedokrwistości syderoblastycznej. Może również pojawiać się w chorobach przewlekłych. MCH to średnia masa hemoglobiny w krwince. Norma u kobiet mieści się w zakresie 27-31 pg, a u mężczyzn 27-34 pg, Podwyższone wartości MCH mogą świadczyć o sferocytozie. Wartości poniżej normy mogą być obecne w niedokrwistościach niedobarwliwych oraz niektórych zaburzeniach wodno-elektrolitowych.

MCHC to średnie stężenie hemoglobiny w krwince. Norma u kobiet i mężczyzn mieści się w zakresie 33-37 g/dl. MCHC powyżej normy może świadczyć o sferocytozie lub hipertonicznym odwodnieniu. Obniżony wskaźnik MCHC może wskazywać na niedokrwistość spowodowaną niedoborem żelaza. Hematokryt (HCT) to stosunek objętości krwinek czerwonych do objętości osocza. Wartość HCT zależy od liczby krwinek czerwonych, objętości czerwonych krwinek, objętości krwi krążącej oraz od płci i wieku. Norma u kobiet mieści się w zakresie 37-47%, a u mężczyzn 42-52%. Wartości powyżej normy mogą być wywołane czerwienicą prawdziwą, niedotlenieniem tkanek, przewlekłymi chorobami płuc, wadami serca, chorobami nerek. Wartości poniżej normy mogą świadczyć o niedokrwistości lub przewodnieniu organizmu.

Poznaj erytrytol – cukier bez kalorii

Mówi się, że cukier i sól to biała śmierć. 100 gramów białego, rafinowanego cukru to aż 386 kcal. Dodajemy go, aby poprawić smak przygotowanych potraw....

RDW, czyli anizocytoza to współczynnik zmienności rozkładu objętości erytrocytów. Jego norma wynosi 11,5-14,5%. Podwyższony wskaźnik anizocytozy może być spowodowany niedokrwistością z niedoboru żelaza, niedokrwistością megaloblastyczną, anemią hemolityczną. Wzrost wartości RDW może wystąpić po przetoczeniu krwi i w wyniku przerzutów nowotworowych. Spadek wartości RDW może świadczyć o różnych rodzajach anemii.

HDW, czyli anizochromia to zjawisko występowania w badanej krwi różnorodnie wybarwionych erytrocytów. Norma wynosi 2,2-3,2 g/dl. Wzrost wartości może być spowodowany niedokrwistością hemolityczną lub niedoborem żelaza.

RET, czyli retykulocyty to młode formy czerwonych krwinek, które powstają w szpiku. Wzrost wartości występuje w zespole hemolitycznym, ostrej niedokrwistości pokrwotocznej i w ostrym niedotlenieniu. Wartości poniżej normy występują w wyniku niedokrwistości aplastycznej, a także w przebiegu niewydolności nerek i niektórych chorób hematologicznych.

2.2. Leukocyty

Prawidłowe wyniki badania krwi w przypadku leukocytów, czyli krwinek białych, powinny mieścić się w przedziale 4000-10 000 na mm sześcienny. Leukocytoza, czyli podniesienie poziomu leukocytów we krwi, może być spowodowana:

Zbyt niski poziom leukocytów to leukopenia. Jej podłożem mogą być:

Badania krwi - glukoza

Glukoza należy do grupy cukrów prostych i jest podstawowym związkiem energetycznym dla organizmu. Zarówno jej niedobór jak i nadmiar...

W wynikach morfologii podane są również poszczególne typy białych krwinek, czyli leukocytów. Obecnie komputer podczas analizy próbki krwi dokonuje obliczeń i segregacji komórek na poszczególne typy. Jednak w przypadku wątpliwości, nieprawidłowych wyników warto wykonać ocenę mikroskopową rozmazu krwi – wówczas wykwalifikowana osoba ogląda pod mikroskopem odpowiednio przygotowany i wybarwiony preparat. Do typów krwinek białych, czyli leukocytów należą:

 • neutrofile;
 • limfocyty;
 • monocyty;
 • eozynofile;
 • bazofile.

NEUT, czyli neutrofile to komórki układu odpornościowego, które należą do granulocytów. Pełnią zasadniczą rolę w odpowiedzi odpornościowej organizmu przeciwko bakteriom, a także innych patogenów. Prawidłowo w rozmazie u osoby dorosłej ich zawartość powinna wynosić 60-70% wszystkich leukocytów. Podwyższona liczba występuje przy zakażeniach, chorobach nowotworowych, hematologicznych, metabolicznych, po urazach. Obniżone wartości mogą wystąpić w wyniku zakażeń grzybiczych, wirusowych (grypa, różyczka), pierwotniakowych (np. malaria).

LYMPH, czyli limfocyty to także komórki układu odpornościowego. Są zdolne do swoistego rozpoznawania antygenów. Liczba limfocytów wzrasta w wyniku przewlekłej białaczki, chorób infekcyjnych, chłoniaków oraz chorób immunologicznych. Obniżone wartości limfocytów najczęściej występują w przebiegu przewlekłego leczenia glikokortykosterydami. Spowodowane mogą być również ciężkim, przewlekłym stresem oraz białaczką, ziarnicą złośliwą i chorobami autoimmunologicznymi.

Badania krwi - Monocyty

Monocyty to rodzaj komórek zlokalizowanych w szpiku kostnym, należący do układu krwinek białych. Ich dojrzałe postaci nazywane są makrofagami.
Komórki...

MONO, czyli monocyty to komórki żerne, które oczyszczają krew ze skrawków obumarłych tkanek i bakterii. Liczba monocytów wzrasta w przypadku wystąpienia gruźlicy, kiły, zapalenia wsierdzia, mononukleozy zakaźnej, zakażenia pierwotniakowego oraz nowotworów. Spadek ich liczby może być wynikiem toczącej się w organizmie infekcji lub stosowania niektórych leków (np. glikokortykosterydów).

EOS, czyli eozynofile to krwinki białe, które zaliczane są do granulocytów kwasochłonnych. Wyróżniają się one obecnością ziarnistości w cytoplazmie, które barwią się na czerwono eozyną. Stanowią 1-4% wszystkich krwinek białych we krwi. Podwyższone wartości eozynofilu mogą wystąpić w wyniku chorób alergicznych (na przykład w przebiegu astmy oskrzelowej, kataru siennego) oraz chorób pasożytniczych. Innym powodem mogą być schorzenia hematologiczne. Obniżenie wartości może być skutkiem zakażeń, duru brzusznego, czerwonki, posocznicy, urazów i oparzeń. Towarzyszą one również zwiększonemu wysiłkowi fizycznemu.

BASO, czyli bazofile to granulocyty zasadochłonne, rodzaj krwinek białych, które wykazują powinowactwo do związków o odczynie zasadowym. Mają one właściwości żerne, tj. wchłaniania i niszczenia drobnoustrojów oraz komórek obcych lub zmienionych komórek własnego organizmu. Podwyższone wartości występują na skutek chorób alergicznych, przewlekłej białaczki szpikowej, przewlekłego stanu zapalnego przewodu pokarmowego, wrzodziejącego zapalenia jelit, niedoczynności tarczycy oraz rekonwalescencji po przebytej infekcji. Wartości poniżej normy odnotowuje się w ostrych infekcjach, ostrej gorączce reumatycznej, nadczynności tarczycy, ostrym zapaleniu płuc oraz w stresie.

10 najpowszechniejszych błędów dotyczących cholesterolu

Kroki, które należy podjąć, by zmniejszyć wysoki poziom cholesterolu we krwi wydają się proste, ale wielu ludzi popełnia błędy, które stają na drodze...

2.3. Trombocyty

Ilość płytek krwi u zdrowej osoby powinna mieścić się w przedziale od 150 000 do 400 000 komórek na mm sześcienny krwi. Trombocyty to bezjądrzaste elementy morfotyczne krwi. Zwiększona liczba płytek krwi to nadpłytkowość lub trombocytoza, może występować w przebiegu przewlekłego zespołu mieloproliferacyjnego. Do wzrostu wytwarzania płytek dochodzi również wskutek infekcji, w przebiegu niektórych chorób nowotworowych, w regeneracji po krwotoku, hemolizie czy po usunięciu śledziony. Wartości poniżej zalecanej normy, czyli małopłytkowość, spowodowane są:

 • zmniejszeniem wytwarzania płytek krwi najczęściej w przebiegu schorzeń hematologicznych: na przykład w zespole Fanconiego, niedokrwistości aplastycznej, chłoniakach, ostrej białaczce szpikowej, w zwłóknieniu szpiku. Może powstawać również w wyniku zażywania leków hamujących działanie szpiku, po naświetlaniu promieniami jonizującymi, w niedokrwistości megaloblastycznej i z niedoboru żelaza, w zakażeniach wirusowych;
 • nadmiernym niszczeniem płytek – na przykład w samoistnej autoimmunologicznej plamicy małopłytkowej, w małopłytkowości poprzetoczeniowej, polekowej, w autoimmunologicznej niedokrwistości hemolitycznej, toczniu rumieniowatym układowym i we wstrząsie anafilaktycznym;
 • utratą płytek – na przykład w wyniku krwotoku.

3. Prawidłowe wyniki innych badań krwi

Poniższe badania biochemiczne substancji, które znajdują się we krwi, są wykonywane profilaktycznie, okresowo lub w przypadku pojawienia się niepokojących objawów, są to podstawowe badania krwi. Wśród nich częste są badania poziomu glukozy oraz lipidogram. Poziom glukozy we krwi powinien wynosić poniżej 100 mg/dl na czczo. W przypadku zwiększonej jego ilości konieczne jest poszerzenie badań i wykonanie testu doustnego obciążenia glukozą. Test ten polega na oznaczeniu poziomu glukozy na czczo, po czym badana osoba spożywa określoną ilość rozpuszczonej w wodzie glukozy. Po dwóch godzinach od pierwszego oznaczenia ponownie pobiera się próbkę krwi. Na podstawie wyników można określić, czy mamy do czynienia z cukrzycą, nieprawidłową glikemią na czczo czy nieprawidłową tolerancją węglowodanów.

Lipidogram to badanie dostarczające informacji na temat stężenia poszczególnych frakcji lipidowych w osoczu krwi żylnej. Badanie powinno być wykonywane na czczo, po minimum ośmiogodzinnej przerwie w jedzeniu. U osób mających podwyższony poziom tych składników może rozwinąć się miażdżyca, która może zwiększać ryzyko zawału serca czy udaru mózgu. Aby poznać skalę ryzyka, bada się poziom HDL (High Density Lipoproteins - lipoproteiny o wysokiej gęstości – tak zwany dobry cholesterol) i LDL (Low Density Lipoproteins - cząsteczki o niskiej gęstości – tak zwany zły cholesterol).

Wysoki poziom LDL oznacza, że zbyt dużo cholesterolu odkłada się w ścianach tętnic. Inaczej jest z HDL, który przenosi nadmiar cholesterolu z komórek do wątroby. Jeśli jest go dużo, działa przeciwmiażdżycowo. Stężenie cholesterolu we krwi jest wyższe u mężczyzn, osób w starszym wieku, a także u spożywających wysokokaloryczne pokarmy i unikających wysiłku fizycznego. Wskazany poziom cholesterolu całkowitego jest zależny od ryzyka sercowo-naczyniowego. We krwi u osób zdrowych powinien wynosić maksymalnie 200 mg/dl (5,2 mmol/l). Najlepiej, aby poziom trójglicerydów we krwi nie przekraczał 160 mg/dl. Odczyn Biernackiego, czyli OB nie powinien przekroczyć 20 mm/godz. Podnosi się on w przypadku:

Badania wykonywane z krwi nieraz mogą dostarczyć wielu cennych informacji. Dostępność badań jest duża, pobranie krwi rzadko wiąże się z powikłaniami, a nieraz wykonanie badania pozwala na postawienie diagnozy i włączenie leczenia.

Redakcja abcZdrowie,

Polecane wideo:

Bibliografia

 • Szczeklik A. (red.), Choroby wewnętrzne, Medycyna Praktyczna, Kraków 2011, ISBN 978-83-7430-289-0
 • Dembińska-Kieć A., Naskalski J.W., Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej, Urban & Partner, Wrocław 2009, ISBN 978-83-7609-137-2
 • Tomaszewski J., Diagnostyka laboratoryjna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2001, ISBN 83-200-3591-0

Źródła zewnętrzne

Badania

Komentarze (10)
~podolska12
~podolska12

prosze o pomoc moje wyniki leukocuty 11.75 erytrocyty4.29 hemoglobina 11.8 hematokryt 36,4 mcv 84.8 mch 27.5 mchc 32,4 płytki krwi 366 rdw sd 44,6 rdw cv 14,9 pdw 13.2 mpv 10.5 p-lcr 29.0 pct 038 neutrofile 8.15 limfocyty 2.55 monocyty 0,68 eozynofile 030 bazofile 003 nutrofile 69 3 limfocyty 21.7 monocyty 5.8 eozynofile 2 6 bazofile 0.3 glukoza 6.15

Odpowiedz
holek57
holek57

Otrzymałem wyniki morfologii proszę o pomoc w odczycie WBC 4.5 (4.00-10.00) #neu 1.8 (2.00-6.00) %neu 40.5(45-65) #LYM 2.1(1.40-4.00) %LYM 46.0 (20-45) #MONO 0.5(0.100-1.000) %MONO 11.3 (1.00-11.00 #EOS 0.050 (0.120-0.500) EOS% 1.091 (0.00-5.00) #BASO 0.0 (0.020-0.200) %BASO 1.04 (0.00-2.00) RBC 5.35 (4.00-5.60) HGB 15.0 (13.0-17.0) HCT 43.6(40.0-51.0) MCV 81.5 (81.0-96.0) MCH 28.1 (27.0-32.0) MCHC 34.4 (32.0-37.0) PLT 197.4 (150-400) MPV 8.4(6.50-11.0) PCT 0.2 (0.14-0.36) PDW 19.8(18.0-65.0)

Odpowiedz
~Magda
~Magda

Jeżeli wszystkie pozostałe wyniki masz w normie, to nie ma powodu do obaw. W przypadku, gdy Twój RDW-CV jest podwyższony można byłoby podejrzewać anemię, jednak prawidłowe poziomy MCV, MCH i MCHC wykluczają tę opcję. Warto zaufać lekarzowi, wie co mówi :) Pozdrawiam

Odpowiedz
~patusia
~patusia

słóchajcie robiłam 7 dni temu wyniki moczu krwi i tp. we krwi wyszło ze mam ponad normę RDW-CV mam 14,9% pani doktor stwierdziła ze jest wszytko bez zastrzeżeń . a z tego co tu jest napisane to chyba nie zbyt .

Odpowiedz
zapytaj lekarza

za darmo

 • Odpowiedź w 24 godziny
 • Bez żadnych opłat
 • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Badanie krwi
najnowsze pytania

DYSKUSJE NA FORUM

Artykuły Badanie krwi
Badanie krwi

Interpretacje badań OB, CRP, fibrynogenu

Interpretacje badań OB, CRP, fibrynogenu

Badanie krwi wykonuje się, by określić stan zdrowia chorego. Jest to jedno z podstawowych badań, które może stać się wstępem do zdiagnozowania konkretnego problemu zdrowotnego. Do często wykonywanych badań krwi należą: test OB, test PRC oraz określenie poziomu ... szybciej niż OB. Kiedy się wykonuje się badanie krwi CRP? Badanie CRP wykonuje się u pacjentów, w przypadku których podejrzewane ... sugeruje niewielką zdolność organizmu do krzepnięcia krwi i może zakończyć się krwotokiem. Lekarze zalecają to badanie...

Badanie krwi

GGTP

GGTP

Próby wątrobowe są badaniem krwi, na podstawie którego możemy określić stan i funkcjonowanie naszej wątroby. Regularnie wykonywane, szczególnie przez osoby nadużywające alkohol, stosujące tłustą, niezdrową dietę i przyjmujące codziennie leki, pozwalają na...

Badanie krwi

PLT

PLT

Badanie płytek krwi, czyli trombocytów, które na wynikach jest oznaczane jako PLT, rutynowo wykonuje się przy okazji każdej morfologii. Trombocyty pełnią w naszym organizmie niezwykle ważną rolę - dzięki nim jest możliwy m.in. proces krzepnięcia krwi,...

Morfologia krwi obwodowej

Interpretacja morfologii krwi

Interpretacja morfologii krwi

Morfologia krwi to badanie diagnostyczne, które polega na ocenie ilościowej i jakościowej elementów morfologicznych krwi: krwinek białych (leukocytów), krwinek czerwonych i płytek krwi. Badanie poprzedza pobranie krwi z żyły, najczęściej z żyły w zgięciu łokcia. Następnie krew jest badana, z uwzględnieniem kilku podstawowych wskaźników. Dawniej badanie krwi było wykonywane w laboratoriach na podstawie wymazów. Obecnie morfologia krwi jest w całości lub częściowo wykonywana przez...

Diagnostyka alergii

Badanie krwi i moczu w diagnostyce alergii

Badanie krwi to jedno z podstawowych badań wykonywanych w diagnostyce alergii. Do badań podstawowych należą: badanie morfologii krwi, rozmaz białokrwinkowy, OB oraz badanie moczu. Dlatego, gdy tylko zaobserwujesz u siebie pierwsze objawy alergii ... uzbroić się w cierpliwość i współpracować z lekarzem. Badanie krwi w diagnostyce alergii Alergia jest wykrywana w trakcie szeregu badań. Pierwszym badaniem, które pozwala podejrzewać alergię jest badanie morfologii krwi. Badanie krwi i rozmaz...

Diagnostyka alergii

Badania laboratoryjne w diagnostyce chorób alergicznych

(...) choroby, w tym choroby zakaźne. Poza tym ukierunkują badania szczegółowe i pomogą ustalić przyczynę choroby. Badanie krwi i badanie moczu na choroby alergiczne Badanie krwi i badanie moczu to podstawowe badania chorych na alergię. Badanie krwi...

Kamica żółciowa

Diagnostyka kamieni w drogach żółciowych

(...) Jak można wykryć kamienie żółciowe? W jaki sposób można zbadać ich obecność w organizmie człowieka? Badanie krwi w diagnostyce ... : badanie krwi i USG brzucha. Badanie krwi w diagnostyce kamieni żółciowych polega na zbadaniu enzymów wątrobowych w kierunku ... badanie krwi wykazało podwyższenie poziomu enzymów wątrobowych, warto wykonać badanie USG. Czech A., Tatoń J.

Badanie hormonów tarczycy

Badanie na tarczycę

(...) tarczycy, scyntygrafia tarczycy i inne. Badanie krwi i moczu Badanie krwi wykonuje się na poziom hormonów tarczycy...

Diagnostyka cukrzycy

Badania w cukrzycy

(...) lekarz będzie badanie krwi po 14-godzinnej głodówce. U osoby, która będzie miała wtedy ponad 126 mg/dL glukozy we krwi stwierdza ... nie przetwarza glukozy prawidłowo i możesz mieć cukrzycę. Badanie krwi przy cukrzycy Najlepiej jest wykonywać badania krwi w...

Diagnostyka alergii

Jak wygląda badanie alergii?

Jak wygląda badanie alergii?

(...) ich pozbyć w prosty sposób - stosując maść z glikokorytkosteroidami. Badanie krwi na alergię Alergia spowodowana jest m.in. zbyt ... lub mononukleozie. Dodatkowo, normalny poziom IgE nie wyklucza zaistnienia choroby, więc badanie krwi na alergię nie jest w pełni...