kreatynina w surowicy

Osmolalność surowicy

Osmolalność surowicy jest to badanie oznaczania substancji rozpuszczonych w surowicy. Takie badanie krwi stosowane jest do ustalenia przyczyny (...) hiponatremii, a więc, gdy występuje niedobór sodu. Badanie osmolalności...

Określenie wielkości filtracji nerkowej

jest wcześniejsze oznaczenie stężenia kreatyniny w surowicy krwi, a także znajomość masy ciała pacjenta. Jak przebiega określenie wielkości filtracji nerkowej (...) . W moczu i surowicy oznacza się...

Badanie krwi w ocenie czynności nerek

wielu cennych informacji analizą jest badanie ogólne moczu. Z badań krwi podstawową rolę odgrywają oznaczenia: stężenia kreatyniny w surowicy krwi (...) ; stężenia mocznika w surowicy krwi; przesączania...

Laboratoryjna ocena czynności nerek

; pacjenci z przewlekłą niewydolnością nerek dodatkowo powinni przed zbiórką moczu określić stężenie kreatyniny w surowicy; w czasie zbiórki spożywać (...) choremu pobiera się krew (badanie krwi przed i po zbiórce moczu)....

Mocznik - zastosowanie, normy, interpretacja

współczynnik związany z ilością mocznika i kreatyniny. Dokładniej jest to stosunek stężenia mocznika do kreatyniny w surowicy krwi. Prawidłowa wartość (...) w wątrobie. Stężenie mocznika w surowicy...

Antytoksyna błonicza

Butelka z antytoksyną błoniczną Aplikacja polega na podaniu dawki surowicy z antytoksyną błoniczą.

C-telopeptyd kolagenu typu I

i wartości prawidłowe C-końcowego telopeptydu kolagenu typu I Materiałem wykorzystywanym do badania może być surowica krwi bądź mocz zebrany podczas (...) wykonywane są metodami immunoenzymatycznymi. Wartości prawidłowe w przypadku,...

Arteriografia nerkowa

; gruźlicy nerek; guzach nerek; guzach nadnerczy. Przygotowania do arteriografii nerkowej Przed arteriografią nerek należy wykonać badanie kreatyniny (...) w surowicy oraz krzepnięcia krwi. Trzeba pamiętać, że kontrast,...

Badanie naczyniowe nerek

jest, aby wykonać badanie stężenia kreatyniny w surowicy. W przeddzień badania, wieczorem, powinno nastąpić wypróżnienie, a samo badanie wykonuje

Cystoureterografia mikcyjna

wykonać badania, które oceniają funkcjonowanie nerek, a także badanie ogólne moczu i stężenie kreatyniny w surowicy. Konieczne jest także badanie

Badania przed ciążą

na macicę i doprowadzić nawet do utraty ciąży. Mocznik, kreatynina - to parametry oznaczane w surowicy krwi, dokładniej oceniające funkcjonowanie nerek (...) obumarcie płodu. Lipidogram - ocenia skład lipidów w surowicy...

Powikłania po grypie - niewydolność nerek

% wzrost stężenia kreatyniny we krwi - jest to substancja, która pochodzi głównie z mięśni, z których jest uwalniana do krwi i usuwana przez nerki do moczu (...) , a jej poziom pozwala monitorować funkcje nerek (stężenie kreatyniny...

Leptospira metodą PCR

nerek wzrost stężenia mocznika i kreatyniny we krwi a także wystąpienie białkomoczu i ropomoczu. Można także próbować uwidocznić krętki w bezpośrednim (...) biologiczne na zwierzętach. Bardzo użyteczne w diagnostyce leptospirozy są...

Badania dla cukrzyków

poziomu trójglicerydów, kreatynina w surowicy - należy badać jej stężenie raz w roku, albuminuria - jej badanie powinno przeprowadzać się raz w roku, ale u osób z towarzyszącą albuminurią test należy wykonywać co 3-6...

Badania laboratoryjne w impotencji

Pierwszym etapem diagnostyki zaburzeń erekcji jest zebranie dokładnego wywiadu lekarskiego. W trakcie jego przeprowadzania lekarz podejmuje próbę odpowiedzenia na pytanie, czy zaburzenia erekcji są na podłożu organicznym (wywołane przez chorobę), czy...

Niewydolność nerek - przyczyny, badania, leczenie

się wykorzystując marker, jakim jest kreatynina. Klirens kreatyniny powinno się oznaczać w dobowej zbiórce moczu. Jednak ze względów praktycznych (...) jest to utrudnione. Toteż stosując równanie Cockcrofta i Gaulta...

Guzkowe zapalenie tętnic

, przyspieszony opad, niedokrwistość, wysoki poziom mocznika i kreatyniny we krwi, hipoalbuminemię i podwyższone stężenie immunoglobulin w surowicy. Rzadko

Leki przeciwwirusowe

%. Po podaniu doustnym pojawia się w surowicy po około 30 minutach, osiągając maksymalne stężenie po 3-4 godzinach. Jest wydalany przez nerki - stąd (...) też konieczna jest modyfikacja dawek leku u chorych na niewydolność nerek, a nie...

Choroba posurowicza

Choroba posurowicza to reakcja systemu immunologicznego na niektóre leki lub surowicę. U chorego pojawia się pokrzywka, czyli czerwone plamy (...) posurowicza dotyka najczęściej dzieci po podaniu antybiotyku. Pierwszy epizod choroby...

Rozpoznawanie szpiczaka mnogiego

(czyli ubytki w tkance kostnej); złamania kości przy niewielkich urazach lub bez urazów; nieprawidłowy wynik białek w surowicy. Diagnoza szpiczaka (...) trzy objawy - obecność białka monoklonalnego w surowicy lub...

Oznaczanie grup krwi

Podczas padania ocenie poddawane są zachowania krwinek w obecności surowicy wzorcowej (zawierającej określone przeciwciała) lub obecności krwinek (...) wzorcowych (zawierających znane antygeny). Badający obserwuje reakcje nałożonej na...

Niedobór potasu

powierzchnię ciała. Niskie stężenie potasu w surowicy krwi Jeśli masz objawy niedoboru potasu, zgłoś się na badanie krwi. Poziom potasu powinien

Kłębuszkowe zapalenie nerek

kreatyniny w surowicy krwi (71,0-97,0 µmol/l, czyli 0,73-1,1 mg%), prawidłowy wynik ogólnego badania moczu wraz z osadem. Jeśli któryś z powyższych (...) ml przez płuca przy oddechu i ok. 200 ml z kałem, prawidłowe...

Próba krzyżowa

, czyli zlepianie się erytrocytów biorcy z surowicą wzorcową, która zawiera przeciwciała przeciwko antygenowi D, między biorcą, a dawcą występuje zgodność (...) biorcy przeciwciał przeciw czerwonym krwinkom dawcy w momencie badania -...

Naturalna odporność (WIDEO)

są zwykle badane w surowicy, a nie w wydzielinach. W surowicy znajduje się głównie igA, natomiast w wydzielinach - igG. Odporność organizmu związana

Grupy krwi - aglutynacja, wskazania, przebieg

Grupy krwi są określane w badaniu polegającym na ocenie zachowania się badanych krwinek czerwonych w obecności surowicy wzorcowej, zawierającej (...) określone przeciwciała albo na zachowaniu się badanej surowicy w obecności...

Białkomocz - przyczyny, objawy, badanie moczu

pojedyncza próbka moczu, aby stwierdzić zawartość albumin. W rzeczywistości, badanie albumin polega na porównaniu ich ilości z ilością kreatyniny (...) , czyli naturalnego produktu metabolizmu, co oznacza wyliczenie współczynnika albuminy...

Kortyzol - stężenie, normy, interpretacja

najwyższe stężenia kortyzolu obserwujemy w godzinach porannych, a najniższe w późnych godzinach wieczornych. Większość kortyzolu występuje w surowicy (...) i immunosupresyjne. Stężenie kortyzolu możemy oznaczać w surowicy...

Diagnostyka i leczenie anemii z niedoboru żelaza

leczenie. Najczęściej wykonuje się oznaczenie parametrów krwi - morfologię, oraz oznacza poziom żelaza (Fe) w surowicy. Morfologia krwi Morfologia krwi (...) hemoglobiny w surowicy krwi oraz w samej krwince czerwonej....

Pseudohypoparatyroidyzm

na tylnej powierzchni bocznych płatów tarczycy. Prawidłowe stężenie wapnia w surowicy mieści się w granicach od 2,2 mmol/l do 2,6 mmol/l. Odpowiadają (...) . Pierwszy z nich jest uwarunkowany poziomem wapnia w surowicy...