kreatynina w surowicy

Osmolalność surowicy

Osmolalność surowicy jest to badanie oznaczania substancji rozpuszczonych w surowicy. Takie badanie krwi stosowane jest do ustalenia przyczyny (...) hiponatremii, a więc, gdy występuje niedobór sodu. Badanie osmolalności...

Określenie wielkości filtracji nerkowej

jest wcześniejsze oznaczenie stężenia kreatyniny w surowicy krwi, a także znajomość masy ciała pacjenta. Jak przebiega określenie wielkości filtracji nerkowej (...) . W moczu i surowicy oznacza się...

Badanie krwi w ocenie czynności nerek

wielu cennych informacji analizą jest badanie ogólne moczu. Z badań krwi podstawową rolę odgrywają oznaczenia: stężenia kreatyniny w surowicy krwi (...) ; stężenia mocznika w surowicy krwi; przesączania...

Laboratoryjna ocena czynności nerek

; pacjenci z przewlekłą niewydolnością nerek dodatkowo powinni przed zbiórką moczu określić stężenie kreatyniny w surowicy; w czasie zbiórki spożywać (...) choremu pobiera się krew (badanie krwi przed i po zbiórce moczu)....

Mocznik - zastosowanie, normy, interpretacja

współczynnik związany z ilością mocznika i kreatyniny. Dokładniej jest to stosunek stężenia mocznika do kreatyniny w surowicy krwi. Prawidłowa wartość (...) w wątrobie. Stężenie mocznika w surowicy...

C-telopeptyd kolagenu typu I

i wartości prawidłowe C-końcowego telopeptydu kolagenu typu I Materiałem wykorzystywanym do badania może być surowica krwi bądź mocz zebrany podczas (...) wykonywane są metodami immunoenzymatycznymi. Wartości prawidłowe w przypadku,...

Arteriografia nerkowa

; gruźlicy nerek; guzach nerek; guzach nadnerczy. Przygotowania do arteriografii nerkowej Przed arteriografią nerek należy wykonać badanie kreatyniny (...) w surowicy oraz krzepnięcia krwi. Trzeba pamiętać, że kontrast,...

Badanie naczyniowe nerek

jest, aby wykonać badanie stężenia kreatyniny w surowicy. W przeddzień badania, wieczorem, powinno nastąpić wypróżnienie, a samo badanie wykonuje

Cystoureterografia mikcyjna

wykonać badania, które oceniają funkcjonowanie nerek, a także badanie ogólne moczu i stężenie kreatyniny w surowicy. Konieczne jest także badanie

Badania przed ciążą

na macicę i doprowadzić nawet do utraty ciąży. Mocznik, kreatynina - to parametry oznaczane w surowicy krwi, dokładniej oceniające funkcjonowanie nerek (...) obumarcie płodu. Lipidogram - ocenia skład lipidów w surowicy...

Powikłania po grypie - niewydolność nerek

% wzrost stężenia kreatyniny we krwi - jest to substancja, która pochodzi głównie z mięśni, z których jest uwalniana do krwi i usuwana przez nerki do moczu (...) , a jej poziom pozwala monitorować funkcje nerek (stężenie kreatyniny...

Leptospira metodą PCR

nerek wzrost stężenia mocznika i kreatyniny we krwi a także wystąpienie białkomoczu i ropomoczu. Można także próbować uwidocznić krętki w bezpośrednim (...) biologiczne na zwierzętach. Bardzo użyteczne w diagnostyce leptospirozy są...

Badania laboratoryjne w impotencji

- niedokrwistość może powodować szybkie męczenie oraz zaburzeń erekcji, stężenia glukozy w surowicy krwi oraz w moczu - wykluczenia występowania cukrzycy (...) może więc wpływać na zaburzenia erekcji, ocena parametrów nerkowych (mocznik,...

Badania dla cukrzyków

poziomu trójglicerydów, kreatynina w surowicy - należy badać jej stężenie raz w roku, albuminuria - jej badanie powinno przeprowadzać się raz w roku, ale u osób z towarzyszącą albuminurią test należy wykonywać co 3-6...

Niewydolność nerek - przyczyny, badania, leczenie

się wykorzystując marker, jakim jest kreatynina. Klirens kreatyniny powinno się oznaczać w dobowej zbiórce moczu. Jednak ze względów praktycznych (...) jest to utrudnione. Toteż stosując równanie Cockcrofta i Gaulta...

Guzkowe zapalenie tętnic

, przyspieszony opad, niedokrwistość, wysoki poziom mocznika i kreatyniny we krwi, hipoalbuminemię i podwyższone stężenie immunoglobulin w surowicy. Rzadko

Leki przeciwwirusowe

Poszukiwanie leków na grypę w schorzeniach wirusowych stwarza wiele problemów wynikających ze specyfiki tego rodzaju chorób. Na szczęście jednak w ramach rozwoju medycyny, naukowcy co jakiś czas donoszą o nowych osiągnięciach, dzięki którym kolejne zakażenia,...

Choroba posurowicza

Choroba posurowicza to reakcja systemu immunologicznego na niektóre leki lub surowicę. U chorego pojawia się pokrzywka, czyli czerwone plamy (...) posurowicza dotyka najczęściej dzieci po podaniu antybiotyku. Pierwszy epizod choroby...

Rozpoznawanie szpiczaka mnogiego

Szpiczak plazmocytowy, czyli szpiczak mnogi to nowotwór złośliwy wywodzący się z komórek plazmocytowych. Wytwarzają one jednorodne (czyli monoklonalne) białko, które nazywane jest białkiem M (monoklonalne). Choroba należy do złośliwych gammapatii monoklonalnych....

Oznaczanie grup krwi

Podczas padania ocenie poddawane są zachowania krwinek w obecności surowicy wzorcowej (zawierającej określone przeciwciała) lub obecności krwinek (...) wzorcowych (zawierających znane antygeny). Badający obserwuje reakcje nałożonej na...

Niedobór potasu

powierzchnię ciała. Niskie stężenie potasu w surowicy krwi Jeśli masz objawy niedoboru potasu, zgłoś się na badanie krwi. Poziom potasu powinien

Kłębuszkowe zapalenie nerek

kreatyniny w surowicy krwi (71,0-97,0 µmol/l, czyli 0,73-1,1 mg%), prawidłowy wynik ogólnego badania moczu wraz z osadem. Jeśli któryś z powyższych (...) ml przez płuca przy oddechu i ok. 200 ml z kałem, prawidłowe...

Naturalna odporność (WIDEO)

, że to immunoglobulina igG przeważa w organizmie, ale jest to mylne wrażenie, wywodzące się stąd, że immunoglobuliny są zwykle badane w surowicy, a (...) nie w wydzielinach. W surowicy znajduje się głównie igA, natomiast...

Próba krzyżowa

, czyli zlepianie się erytrocytów biorcy z surowicą wzorcową, która zawiera przeciwciała przeciwko antygenowi D, między biorcą, a dawcą występuje zgodność (...) biorcy przeciwciał przeciw czerwonym krwinkom dawcy w momencie badania -...

Grupy krwi - aglutynacja, wskazania, przebieg

Grupy krwi są określane w badaniu polegającym na ocenie zachowania się badanych krwinek czerwonych w obecności surowicy wzorcowej, zawierającej (...) określone przeciwciała albo na zachowaniu się badanej surowicy w obecności...

Białkomocz - przyczyny, objawy, badanie moczu

pojedyncza próbka moczu, aby stwierdzić zawartość albumin. W rzeczywistości, badanie albumin polega na porównaniu ich ilości z ilością kreatyniny (...) , czyli naturalnego produktu metabolizmu, co oznacza wyliczenie współczynnika albuminy...

Kortyzol - stężenie, normy, interpretacja

najwyższe stężenia kortyzolu obserwujemy w godzinach porannych, a najniższe w późnych godzinach wieczornych. Większość kortyzolu występuje w surowicy (...) i immunosupresyjne. Stężenie kortyzolu możemy oznaczać w surowicy...

Pseudohypoparatyroidyzm

na tylnej powierzchni bocznych płatów tarczycy. Prawidłowe stężenie wapnia w surowicy mieści się w granicach od 2,2 mmol/l do 2,6 mmol/l. Odpowiadają (...) . Pierwszy z nich jest uwarunkowany poziomem wapnia w surowicy...

Diagnostyka i leczenie anemii z niedoboru żelaza

leczenie. Najczęściej wykonuje się oznaczenie parametrów krwi - morfologię, oraz oznacza poziom żelaza (Fe) w surowicy. Morfologia krwi Morfologia krwi (...) hemoglobiny w surowicy krwi oraz w samej krwince czerwonej....