kreatynina w surowicy

Osmolalność surowicy

Osmolalność surowicy jest to badanie oznaczania substancji rozpuszczonych w surowicy. Takie badanie krwi stosowane jest do ustalenia przyczyny (...) hiponatremii, a więc, gdy występuje niedobór sodu. Badanie osmolalności...

Badanie krwi w ocenie czynności nerek

wielu cennych informacji analizą jest badanie ogólne moczu. Z badań krwi podstawową rolę odgrywają oznaczenia: stężenia kreatyniny w surowicy krwi (...) ; stężenia mocznika w surowicy krwi; przesączania...

Określenie wielkości filtracji nerkowej

jest wcześniejsze oznaczenie stężenia kreatyniny w surowicy krwi, a także znajomość masy ciała pacjenta. Jak przebiega określenie wielkości filtracji nerkowej (...) . W moczu i surowicy oznacza się...

Laboratoryjna ocena czynności nerek

; pacjenci z przewlekłą niewydolnością nerek dodatkowo powinni przed zbiórką moczu określić stężenie kreatyniny w surowicy; w czasie zbiórki spożywać (...) choremu pobiera się krew (badanie krwi przed i po zbiórce moczu)....

Mocznik - zastosowanie, normy, interpretacja

współczynnik związany z ilością mocznika i kreatyniny. Dokładniej jest to stosunek stężenia mocznika do kreatyniny w surowicy krwi. Prawidłowa wartość (...) w wątrobie. Stężenie mocznika w surowicy...

Antytoksyna błonicza

Butelka z antytoksyną błoniczną Aplikacja polega na podaniu dawki surowicy z antytoksyną błoniczą.

C-telopeptyd kolagenu typu I

i wartości prawidłowe C-końcowego telopeptydu kolagenu typu I Materiałem wykorzystywanym do badania może być surowica krwi bądź mocz zebrany podczas (...) wykonywane są metodami immunoenzymatycznymi. Wartości prawidłowe w przypadku,...

Rozpoznawanie szpiczaka mnogiego

(czyli ubytki w tkance kostnej); złamania kości przy niewielkich urazach lub bez urazów; nieprawidłowy wynik białek w surowicy. Diagnoza szpiczaka (...) trzy objawy - obecność białka monoklonalnego w surowicy lub...

Choroba posurowicza

Choroba posurowicza to reakcja systemu immunologicznego na niektóre leki lub surowicę. U chorego pojawia się pokrzywka, czyli czerwone plamy (...) posurowicza dotyka najczęściej dzieci po podaniu antybiotyku. Pierwszy epizod choroby...

Oznaczanie grup krwi

Podczas padania ocenie poddawane są zachowania krwinek w obecności surowicy wzorcowej (zawierającej określone przeciwciała) lub obecności krwinek (...) wzorcowych (zawierających znane antygeny). Badający obserwuje reakcje nałożonej na...

Próba krzyżowa

, czyli zlepianie się erytrocytów biorcy z surowicą wzorcową, która zawiera przeciwciała przeciwko antygenowi D, między biorcą, a dawcą występuje zgodność (...) biorcy przeciwciał przeciw czerwonym krwinkom dawcy w momencie badania -...

Grupy krwi - aglutynacja, wskazania, przebieg

Grupy krwi są określane w badaniu polegającym na ocenie zachowania się badanych krwinek czerwonych w obecności surowicy wzorcowej, zawierającej (...) określone przeciwciała albo na zachowaniu się badanej surowicy w obecności...

Arteriografia nerkowa

; gruźlicy nerek; guzach nerek; guzach nadnerczy. Przygotowania do arteriografii nerkowej Przed arteriografią nerek należy wykonać badanie kreatyniny (...) w surowicy oraz krzepnięcia krwi. Trzeba pamiętać, że kontrast,...

Białkomocz - przyczyny, objawy, badanie moczu

pojedyncza próbka moczu, aby stwierdzić zawartość albumin. W rzeczywistości, badanie albumin polega na porównaniu ich ilości z ilością kreatyniny (...) , czyli naturalnego produktu metabolizmu, co oznacza wyliczenie współczynnika albuminy...

DHEA - przebieg, normy, zastosowanie

-SO4 stanowi rezerwę osoczową do powstania DHEA. Biologicznie jest trwalszy niż DHEA i DHEA-SO4 wykazuje stałe dobowe stężenie w surowicy krwi (...) . Oznaczanie stężenia DHEA wykonuje się w surowicy krwi. Krew potrzebna...

Pseudohypoparatyroidyzm

na tylnej powierzchni bocznych płatów tarczycy. Prawidłowe stężenie wapnia w surowicy mieści się w granicach od 2,2 mmol/l do 2,6 mmol/l. Odpowiadają (...) . Pierwszy z nich jest uwarunkowany poziomem wapnia w surowicy...

Naturalna odporność (WIDEO)

są zwykle badane w surowicy, a nie w wydzielinach. W surowicy znajduje się głównie igA, natomiast w wydzielinach - igG. Odporność organizmu związana

Kortyzol - stężenie, normy, interpretacja

najwyższe stężenia kortyzolu obserwujemy w godzinach porannych, a najniższe w późnych godzinach wieczornych. Większość kortyzolu występuje w surowicy (...) i immunosupresyjne. Stężenie kortyzolu możemy oznaczać w surowicy...

Diagnostyka i leczenie anemii z niedoboru żelaza

leczenie. Najczęściej wykonuje się oznaczenie parametrów krwi - morfologię, oraz oznacza poziom żelaza (Fe) w surowicy. Morfologia krwi Morfologia krwi (...) hemoglobiny w surowicy krwi oraz w samej krwince czerwonej....

Estriol

kobiet ciężarnych. Ponadto stężenie estriolu w surowicy matki lub ilość wydalanego z moczem estriolu są miarą dobrostanu płodu. W przypadku (...) . Przebieg badania estriolu Pomiar przeprowadza się za pomocą ELISA, służącego do ilościowego...

Badanie serologiczne kiły

W diagnostyce kiły dużą rolę odgrywa badanie serologiczne. Jest to badanie krwi, które pozwala wykryć w surowicy przeciwciała wskazujące na zakażenie (...) badań dzieli się na odczyny klasyczne i odczyny krętkowe. Ich cechą wspólną jest...

Rak prostaty - najważniejsze informacje

do wzrostu PSA w surowicy, podejrzewa się nowotwór. Jednak nie zawsze wzrost ten jest związany z rakiem, przyczynia się do niego m.in. objętość gruczołu (...) , którzy ukończyli 50 lat regularnie zgłaszali się na badania urologiczne...

TPS - zastosowanie, norma, charakterystyka, interpretacja

rozwoju choroby nowotworowej. Dzięki markerom TPS możliwa jest ocena nowotworów nabłonkowych. W czasie badania TPS w surowicy krwi jest oznaczany (...) w surowicy krwi. Cytokeratyna 18 to białko pośrednie cytoszkieletu...

ACTH - wskazania, przebieg badania, interpretacja wyników

jednocześnie z badaniem poziomu ACTH, oznacza się poziom kortyzolu w surowicy. Dopiero porównanie tych dwóch wartości pozwala właściwie określić (...) w surowicy poziom ACTH jest obniżony, świadczy to o tym, że jest...

Badania serologiczne w alergologii

którego w surowicy oznacza się IgE całkowite (całkowite stężenie przeciwciał IgE) oraz IgE swoiste (swoiste stężenie przeciwciał IgE) za pomocą metod (...) którego porównuje się surowicę chorego, poddaną działaniu badanych...

Badanie naczyniowe nerek

jest, aby wykonać badanie stężenia kreatyniny w surowicy. W przeddzień badania, wieczorem, powinno nastąpić wypróżnienie, a samo badanie wykonuje

Trudności w diagnostyce boreliozy

jest wykrycie specyficznych przeciwciał IgG i/lub IgM anty-Borrelia w surowicy pacjenta. Potwierdzenie ich obecności jest jednak rozpoznaniem (...) tylko prawdopodobnym. Dlaczego? Otóż, nie można wykluczyć sytuacji, w której wspomniane...

Badanie moczu na bilirubinę (WIDEO)

jako bilirubina wolna stanowi ponad 90% surowicy krwi i nie eksportuje się do moczu. Organizm wydala ją wraz z żółcią. W moczu nie stwierdza się jej obecności

Potas a koncentracja

słowo POTAS. Dlaczego? Otóż niskie stężenie potasu w surowicy krwi jest przyczyną nie tylko osłabienia siły mięśniowej, zaparć, groźnych zaburzeń rytmu (...) wymienione objawy, skontroluj stężenie potasu w surowicy...

Czerniak a geny (WIDEO)

na długość życia chorego: - stężenie LDH w surowicy, - wskaźnik mitotyczny, - obecność limfocytów naciekających guz, - głębokość naciekania czerniaka

Kwalifikacja na żywego dawcę (WIDEO)

limfocytami a surowicą biorcy. Więcej o tym zagadnieniu mówi doktor Joanna Pazik, nefrolog. Warto wiedzieć, że w naszym kraju wykonano 10 897 przeszczepów do końca roku 2004.

Badanie moczu na glukozę (WIDEO)

się oceny wydalania glukozy z moczem, ponieważ pojawia się w moczu w momencie, gdy w surowicy jej stężenie jest znacznie większe niż dopuszczalna