Niedokrwienie mozgu

Krew i naczynia krwionośne

Ostre niedokrwienie kończyny dolnej

niedokrwienia kończyn dolnych. O niedokrwieniu nóg słów kilka Wciąż nie zdajemy sobie sprawy z powagi tej groźnej choroby. Tymczasem zaniedbanie jej objawów (...) może doprowadzić nawet do amputacji nogi. Czym jest ostre niedokrwienie kończyn dolnych? Specjaliści definiują je jako nagły zanik...

Krew i naczynia krwionośne

Niedokrwienie kończyn dolnych: leczenie (WIDEO)

Działaniami profilaktycznymi zmniejszającymi ryzyko dalszego rozwoju przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych jest rzucenie palenia, wprowadzenie (...) negatywnie na krążenie, czyli cukrzycy i nadciśnienia. Istnieje cały szereg leków stosowanych przy przewlekłym niedokrwieniu kończyn dolnych

Krew i naczynia krwionośne

Niedokrwienie kończyn dolnych: objawy (WIDEO)

Przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych nie ma tak silnych objawów jak ostre niedokrwienie kończyn dolnych. Ma jednak wystarczająco (...) charakterystyczne objawy, aby chory był w stanie zgłosić się do lekarza na wystarczająco wczesnym etapie choroby, zanim niedokrwienie zacznie poważnie utrudniać

Krew i naczynia krwionośne

Niedokrwienie kończyn dolnych: przyczyny (WIDEO)

Główną przyczyną niedokrwienia kończyn dolnych jest miażdżyca, która okazuje się jego przyczyną aż w 98 proc. przypadków. Dużo rzadziej przyczynami (...) niedokrwienia są zmiany zapalne w obrębie naczyń krwionośnych, przebyte zatory tętnic, zespoły uciskowe, choroby tkanki łącznej oraz przerost

Krew i naczynia krwionośne

Niedokrwienie kończyn dolnych: badania (WIDEO)

Przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych jest u ogromnej większości pacjentów wywołane miażdżycą. Zmiany pojawiające się przy niedokrwieniu kończyn (...) to zwężające stwardnienie tętnic. Problemy z drożnością naczyń krwionośnych w kończynach prowadzą do niedokrwienia, które powinno być zdiagnozowane

Krew i naczynia krwionośne

Ostre niedokrwienie kończyny dolnej: badania (WIDEO)

Ostre niedokrwienie kończyny dolnej jest wywołane przeszkodą w przepływie krwi do nogi. Może być ono wywołane zakrzepicą lub fragmentem skrzepu (...) , kryształu cholesterolu lub tkanki nowotworowej, które przepłynęły w dane miejsce z krwią. Zaburzenie krążenia, a wraz z nim niedokrwienie kończyny

Krew i naczynia krwionośne

Ostre niedokrwienie kończyny dolnej: przyczyny (WIDEO)

Ostre niedokrwienie kończyny dolnej jest to nagłe przerwanie dopływu krwi do tej kończyny. Przyczynami ostrego niedokrwienia kończyny dolnej (...) mogą być różnego rodzaju patologie. Najczęściej niedokrwienie kończyny powstaje wskutek pojawienia się zatoru. Element zatykający naczynie krwionośne

Krew i naczynia krwionośne

Ostre niedokrwienie kończyny dolnej: objawy (WIDEO)

Ostre niedokrwienie kończyny dolnej to nagłe odcięcie dopływu krwi do kończyny. Taki stan może się kończyć martwicą i koniecznością amputacji (...) , dlatego bardzo ważne jest, aby umieć rozpoznać objawy niedokrwienia i szybko zgłosić się z nimi do lekarza. Jak objawia się ostre niedokrwienie kończyny

Krew i naczynia krwionośne

Ostre niedokrwienie kończyny dolnej: leczenie (WIDEO)

Ostre niedokrwienie kończyny dolnej jest wywołane niedrożnością tętnicy w kończynie. Ta niedrożność może mieć różne przyczyny. Są to na przykład (...) na nieprawidłowym zagęszczaniu się krwi. Niedokrwienie kończyny może być także wywołane urazem lub rozwarstwieniem. Objawami ostrego niedokrwienia...

Miażdżyca - przyczyny, objawy, leczenie, profilaktyka

Powikłania miażdżycy - zawał serca, udar mózgu, ostre niedokrwienie kończyn

, gromadzenia lipidów i włóknienia. Procesy te prowadzą do powstawania tzw. blaszek miażdżycowych, które zwężają światła naczyń, powodując niedokrwienie (...) trombolitycznego, mającego na celu rozpuszczenie zakrzepu, zatykającego naczynie. Powikłania miażdżycy - ostre niedokrwienie kończyn Za przypadki ostrego

Udar mózgu - klasyfikacja, rodzaje, przyczyny, objawy, diagnostyka, profilaktyka

Udar mózgu - zdjęcia

Strzałka wskazuje miejsce niedokrwienia.

Cukrzyca

Cukrzyca a choroby serca

zawale serca. Podsumowując - choroba niedokrwienna serca u osób z cukrzycą szybciej prowadzi do ujawnienia pierwszych objawów niedokrwienia, do zawału (...) i niewydolności serca oraz do bezpośredniego zagrożenia życia. U chorych z cukrzycą często powstają bezobjawowe, tzn. „nieme" niedokrwienia serca

EKG spoczynkowe – charakterystyka, wskazania, opis badania

Wysiłkowe EKG (WIDEO)

, które obrazuje reakcję organizmu na zwiększający się wysiłek fizyczny. Na podstawie zapisu EKG lekarz może określić cechy rozwijającego się niedokrwienia mięśnia (...) , w czasie testu wysiłkowego najprawdopodobniej zaprezentuje cechy niedokrwienia mięśnia serca, co pozwala wysunąć podejrzenie choroby wieńcowej, miażdżycy

Zaburzenia krzepnięcia krwi

DIC - patogeneza, objawy, diagnostyka, leczenie

to także konsekwencja niedokrwienia narządów, na skutek tworzenia się mikrozakrzepów - czego konsekwencją może być nawet udar mózgu. Oczywiście w zależności (...) od niedokrwienia konkretnego narządu może dochodzić do specyficznych powikłań. Niedokrwienie płuc może objawiać się dusznością, kaszlem...

Zawał serca

Zawał serca - porady (WIDEO)

choroby, które prowadzą do niedokrwienia serca. Zawał serca to rodzaj martwicy części komórek mięśnia sercowego, która powstaje w wyniku ogniskowego (...) niedokrwienia. Występuje najczęściej u osób z chorobą wieńcową. Może mieć charakter pełnościenny, gdy martwica mięśnia obejmuje całą ścianę

#dzieńdobryWP

#dziejesienazywo: Uwaga - udar (WIDEO)

Przyczyną udaru jest zwykle niedokrwienie tkanki mózgowej, dużo rzadziej wylew krwi z naczynia mózgowego. Udar związany jest z niezdrowym stylem

Krew i naczynia krwionośne

Miażdżyca - przyczyny, objawy, leczenie, profilaktyka

Czujesz, że ziębną Ci palce lub cała stopa? Masz wysoki poziom złego cholesterolu? To może być niedokrwienie kończyn dolnych, a jego przyczyną w 98 (...) mózgu, a nawet amputacja kończyny na skutek jej niedokrwienia po zatorze. Dlatego tak ważna jest profilaktyka i zapobieganie zmianom miażdżycowym

Choroby tętnic obwodowych

Miażdżyca kończyn dolnych - przyczyny, objawy, leczenie

. Nieleczona miażdżyca kończyn dolnych może być przyczyną udaru, choroby wieńcowej, niedokrwienia a nawet tętniaka. Miażdżyca kończyn dolnych (...) krezkowych, nerkowych i rozwidleniu aorty. W wyniku czego może dojść do niedokrwienia przewodu pokarmowego, nadciśnienia wtórnego, oraz niedokrwienia...

Zawał serca

Diagnostyka zawału serca

piersiowej może ujawnić inne niż zawał przyczyny bólu lub niewydolność serca związaną z niedokrwieniem lub istniejącą już wcześniej. ECHO serca ujawni (...) zaburzenia pracy serca związane z niedokrwieniem. Zmniejszona kurczliwość mięśnia sercowego świadczy o uszkodzeniu tkanki, a nawet jej obumarciu

Cukrzyca

Wpływ cukrzycy na choroby serca (WIDEO)

mogą w konsekwencji prowadzić do zagrożenia życia. Do tego duże niebezpieczeństwo stwarzają takie stany jak „nieme" niedokrwienia serca i „nieme" zawały serca

Jaskra - przyczyny, rodzaje i objawy, jaskra pierwotna, jaskra wtórna, jaskra pourazowa i retinopatia niedokrwienna, leczenieleczenie

Wzrost ciśnienia śródgałkowego (WIDEO)

widzenia. Omawiając w skrócie mechanizm powstawania jaskry, można powiedzieć, iż podwyższone ciśnienie śródgałkowe wywołuje niedokrwienie tarczy nerwu

Biegunka

Jak pozbyć się biegunki? (WIDEO)

i alkoholem etylowym. Do rzadszych czynników sprawczych należy: nadwrażliwość pokarmowa, niedokrwienie zapalne okrężnicy oraz ostre zapalenie uchyłków

Leczenie zawału serca

Wyniki badań nad metodami leczenia pozawałowego

%. Między obiema grupami nie zanotowano różnicy w ilości przypadków wynikającej z niedokrwienia rewaskularyzacji danego naczynia krwionośnego (...) rewaskularyzacji ze względu na niedokrwienie niż pacjenci, którym wszczepiono stenty metalowe (9,4% w porównaniu z 15,1%). Między obiema grupami pacjentów

Neurologia

Co warto wiedzieć o udarze mózgu?

czy arytmie. Udar mózgu kojarzy nam się z chorobą ośrodkowego układu nerwowego. Tak jest i nie. Bo sam udar czy też niedokrwienie to choroba związana (...) oraz układowe zapalenia naczyń. Oprócz typowego udaru mózgu mamy do czynienia z przemijającym napadem niedokrwienia mózgu - TIA. Jest to stan

Kamica nerkowa - przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie, rokowanie, zapobieganie

Objawy i leczenie kolki nerkowej (WIDEO)

. Charakterystyczny jest dla niej gwałtowny atak bólu, spowodowany uciskiem kamienia na moczowód i niedokrwieniem oraz zaburzeniem odpływu moczu. Lokalizacja

Zabiegi

Przezsercowa rewaskularyzacja laserowa

ok. 1 mm przez całą grubość mięśnia serca od wsierdzia do nasierdzia. Kanały wykonuje się w obszarze objętym niedokrwieniem, wzdłuż przebiegu naczyń (...) : z przewlekłą dusznicą bolesną, która ogranicza ich codzienną aktywność lub powoduje bóle w nocy; u których badania przedoperacyjne wykazały niedokrwienie serca

Ortopedia i reumatologia

Choroba Haglunda-Severa

niż dziewczynki. Czas trwania choroby to średnio 18 miesięcy. Schorzenie spowodowane jest niedokrwieniem tętniczym tylnej części pięty. Pojawia się pęcherz (...) , spowodowanego niedokrwieniem tętniczym. Niedokrwienie może być wywołane różnymi czynnikami, takimi jak: predyspozycje wrodzone, przeciążenia, mikrourazy

Choroby tętnic obwodowych

Chromanie przestankowe - przyczyny, objawy, leczenie

nie może swobodnie przepływać. Skutkuje to niedokrwieniem okolicznych tkanek. Daleko posunięte zmiany miażdżycowe mogą powodować pojawianie się zmian martwiczych (...) niedokrwienia kończyn dolnych; dochodzi do zaburzenia ruchomości kończyn a bóle dokuczają też podczas spoczynku; martwica może obejmować część kończyny...

Zabiegi

Endarterektomia

są także objawy kliniczne zwężenia tętnic szyjnych takie, jak: przebycie udaru, TIA (przejściowego niedokrwienia mózgu) lub gdy wystąpiły inne objawy (...) mogące sugerować niedrożność tętnic takie, jak osłabienie mowy w przypadku niedokrwienia w półkuli dominującej. Jak skutecznie można przeciwdziałać

Powikłania cukrzycy

W Danii spada liczba amputacji u osób z cukrzycą

niedokrwienia kończyn dolnych, a to oznacza duże ryzyko amputacji, ponieważ NFZ na leczenie nóg pieniędzy nie przyznaje. Dlatego aż 24 osoby na 100 (...) też często nie dbają o siebie należycie. Brakuje też dobrej organizacji opieki nad pacjentami. Uratowanie kończyny dotkniętej niedokrwieniem spowodowanym

Tętniaki

Objawy tętniaka (WIDEO)

); uczucie ucisku w jamie brzusznej (tętniak aorty brzusznej); objawy niedokrwienia kończyn dolnych (tętniak zlokalizowany obwodowo); widoczne gołym

Niewydolność serca - przyczyny, rodzaje, objawy, diagnostyka, leczenie

Wady serca - kardiomiopatia (WIDEO)

zawał serca, nieme niedokrwienie mięśnia serca i nadciśnienie tętnicze. Kardiomiopatia rozstrzeniowa może być skutkiem działania innych czynników

Niewydolność nerek - przyczyny, badania, leczenie

Wpływ chorób nerek na choroby serca (WIDEO)

się przewlekła niewydolność nerek? Oprócz nadciśnienia, pacjenci narażeni są na miażdżycę, niedokrwistość, niedokrwienie mięśnia sercowego i zaburzenia rytmu serca.

Złamania i zwichnięcia

Opatrunek Desaulta (WIDEO)

. Może to być na przykład zwinięty bandaż. Jeśli bez tego założymy opatrunek Desaulta, możemy doprowadzić do niedokrwienia kończyny. Włożenie czegoś pod pachę

Newsy

Odporność na ból może maskować symptomy zawału serca

"cichy atak serca", lub pełniej "ciche niedokrwienie" mięśnia sercowego. "Nie znamy przyczyny, dla której niektórzy ludzie przechodzą atak serca (...) o jego odporność na ból mogłoby stworzyć dokładniejszy obraz tego, jak prawdopodobne jest u niego wystąpienie symptomów typowych dla niedokrwienia

Choroby i dolegliwości

Bóle nóg mogą świadczyć o chorobie serca. Jak je rozpoznać?

mózgowych i być przyczyną udaru w mózgu. Może wreszcie dotykać tętnic kończyn dolnych i powodować deficyt ich ukrwienia. Niedokrwienie (...) również może być niebezpieczna, jeśli doprowadza do krytycznego niedokrwienia kończyny dolnej. Wówczas pojawiają się bóle spoczynkowe, bóle nocne, zmiany

Krew i naczynia krwionośne

Owrzodzenia podudzi

tętnicze (przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych, zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń). Opisane przyczyny mają dość długotrwały przebieg (...) jest szybkie rozpoznanie i włączenie odpowiedniego leczenia. Przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych Stan ten polega na niewystarczającej podaży tlenu

Krew i naczynia krwionośne

Guzkowe zapalenie tętnic

średniego kalibru. Skutkiem zapalenia tętnic jest niedokrwienie tkanek. Choroba ujawnia się zwykle w wieku 40-50 lat. Trzykrotnie częściej dotyczy mężczyzn (...) do powstawania zakrzepów. Następuje wtórne zarastanie światła tętnicy oraz tworzą się tętniaki, które mogą pękać. Skutkiem tych zmian jest niedokrwienie

Zawał serca

Zawał serca a udar

niedokrwieniem. Powstaje zwykle na tle choroby niedokrwiennej serca, której rozwój jest przyczyną zwężenia jednej z tętnic wieńcowych - naczyń, które zaopatrują (...) mózgu powstałego w wyniku zaburzeń krążenia mózgowego. Może przebiegać z utratą świadomości lub bez niej. Podłoże schorzenia stanowi niedokrwienie

Choroby i dolegliwości

Objawy miażdżycy - rozpoznanie, pierwsze symptomy

spowodowane np. podwyższonym ciśnieniem może doprowadzić do całkowitego zamknięcia tętnicy i niedokrwienia narządów, a w efekcie pojawienia się objawów (...) . Wskutek miażdży często dochodzi także do niedokrwienia nóg, które może doprowadzić do martwicy części tkanek, owrzodzenia a nawet amputacji kończyny

Badania dla cukrzyków

Stężenie kwasu mlekowego w surowicy

Stężenie kwasu mlekowego w surowicy jest czułym parametrem, świadczącym o niedokrwieniu tkanek obwodowych. Parametr ten ma dużą wartość rokowniczą (...) kwasu mlekowego we krwi Stężenie kwasu mlekowego ma kilka zastosowań. Po pierwsze, jako że bezpośrednio świadczy o niedokrwieniu (a co za tym idzie

Neurologia

Inne choroby neurologiczne

naczyń krwionośnych organizmu, także tętnic doprowadzających krew do mózgu, co może skutkować niedokrwieniem mózgu lub udarem; cukrzyca - zarówno (...) ; choroby neurologiczne dotykające rdzenia kręgowego - np. rwa kulszowa; choroby neurologiczne dotykające naczyń krwionośnych - niedokrwienie mózgu

Układ pokarmowy

Zespół Mallory'ego-Weiss'a

, elektrokardiogram i badanie enzymów serca (przy podejrzeniu niedokrwienia mięśnia sercowego), badanie poziomu kreatyniny, elektrolitów oraz mocznika (...) hipokalemię, zachłystowe zapalenie płuc, perforację przełyku lub zapalenie tkanek śródpiersia, ciężkim krwawieniem - może dojść do niedokrwienia mięśnia