Podejmowanie decyzji

Podejmowanie decyzji, czyli dokonywanie wyborów, wiąże się z takimi zjawiskami, jak: myślenie, rozumowanie, argumentowanie, rozwiązywanie problemów, wnioskowanie, testowanie hipotez czy dochodzenie do konkluzji. Wszystkie te procesy są przedmiotem badań psychologii poznawczej. Proces podejmowania decyzji to - obok planowania, organizowania i motywowania - jedna z funkcji zarządzania, która polega na zbieraniu i przetwarzaniu informacji o przyszłym działaniu. Co to są algorytmy i heurystyki? Jak podejmować słuszne decyzje? Jak unikać pochopnych decyzji? Jak nie działać w sposób intuicyjny?

Zobacz film: "#dziejesienazywo: Psychoterapia par - razem czy osobno?"

Proces podejmowania decyzji

Człowiek podejmuje decyzje, by zmieniać otaczającą go rzeczywistość. Decyzja jest świadomym wyborem jednego wariantu spośród przynajmniej dwóch możliwości. Czasami decyzje są bardzo proste, np.: „Kupić lody o smaku czekoladowym czy truskawkowym?”, inne problemy mają charakter bardziej złożony, a decydenci muszą liczyć się z dużą odpowiedzialnością w związku z dokonywanymi wyborami.

Mówiąc o podejmowaniu decyzji, myśli się zwykle o sytuacji problemowej, która wymaga znalezienia skutecznego rozwiązania. Proces podejmowania decyzji wiąże się nierozerwalnie z myśleniem, czyli problemem podjęcia konkretnych procedur operacyjnych, które wiążą się ze strategiami, procesami rozumowania czy heurystykami rozwiązywania problemów. Myślenie jest dochodzeniem do wniosków, które wcześniej człowiekowi nie były znane. Wyróżnia się wiele metod wnioskowania, a wśród najbardziej popularnych wymienia się:

 • rozumowanie dedukcyjne – zastosowanie formalnych reguł logiki do wyprowadzania wniosków z podanych przesłanek,
 • rozumowanie indukcyjne – wyprowadzanie wniosków z obserwowalnych faktów,
 • rozwiązywanie problemów.

Błędy w podejmowaniu decyzji

Podejmowanie decyzji nie jest jednak łatwe ani wolne od ryzyka. Ludzie często pytają: „Jak podejmować decyzje?”. Można na bazie przesłanek wyciągać tautologiczne wnioski, można wykrywać zależności i sprawdzać hipotezy, można przewidywać szanse zajścia niektórych zdarzeń, można rozwiązywać łamigłówki i szukać wyjścia z trudnych sytuacji. Człowiek jest istotą rozumującą, ale niestety nie nieomylną. Rozumując, popełnia się wiele błędów, wpada w pułapki ułomności własnego umysłu, staje się ofiarą własnej stronniczości.

Psychologom poznawczym bardzo dobrze znany jest błąd konfirmacji, który polega na tendencyjnym zbieraniu dowodów na potwierdzenie własnej hipotezy i równie tendencyjnym pomijaniu dowodów z nią sprzecznych. Niektórzy, podejmując decyzje, popełniają błędy natury logicznej, a inni niepoprawnie rozumują statystycznie i źle szacują prawdopodobieństwo pojawienia się danych zdarzeń. Jeszcze inni ulegają presji zespołu, co prowadzi do szeregu zniekształceń myślenia w sytuacji, gdy konsensus jest ważniejszy niż podjęcie najlepszej decyzji przez członków grupy. W psychologii zjawisko to określa się mianem „myślenia grupowego” (iluzji jednomyślności).

Metody podejmowania decyzji

Człowiek musi podjąć decyzję, kiedy stoi przed jakimś problemem. Może znać cel swojego działania, ale nie orientować się w zakresie sposobów jego realizacji. W zależności od stopnia precyzyjności zdefiniowania celów i dróg dojścia do nich mówi się o:

 • problemach zamkniętych – dobrze zdefiniowanych,
 • problemach otwartych – źle zdefiniowanych.

W zależności od ilości rozwiązań problemów wyróżnia się:

 • problemy konwergencyjne – poprawne rozwiązanie jest tylko jedno,
 • problemy dywergencyjne – istnieje kilka sposobów rozwiązania problemu, np. w zadaniach typu twórczego.

Problemy dzieli się również według tego, w jakim stopniu wymagają one udziału innych osób. Wyróżnia się zatem:

 • problemy-łamigłówki – opierają się o indywidualne podejmowanie decyzji,
 • gry – uczestniczą w nich przynajmniej dwie osoby – rozgrywający i przeciwnik, którzy respektują zasady gry.

W psychologii poznawczej wymienia się dwie podstawowe strategie rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji:

 • algorytmy – sekwencja kroków, która zawsze doprowadza do rozwiązania zadania, ale jest bardzo czasochłonna, wymaga koncentracji uwagi, motywacji i chęci oraz zdolności myślenia. Często konieczne jest posiadanie ogromnej ilości informacji i umiejętności poprawnego ich przetworzenia. Psychologowie wyróżniają algorytmy typu „drzewa decyzyjnego” oraz „dekompozycji problemu”;
 • heurystyki – strategia bardziej zawodna, oparta na myśleniu intuicyjnym i bezrefleksyjnym. Jej zawodność kompensuje natomiast możliwość zaoszczędzenia czasu i znacznej ilości energii. Wśród najbardziej popularnych heurystyk wymienia się: heurystykę „byle bliżej”, która polega na wybieraniu zawsze takiej drogi, która w największym stopniu zbliża do celu; heurystykę postępowania wstecz, czyli zaczynanie „od tyłu”, od wyobrażenia sobie stanu końcowego; heurystykę ukonkretniania problemu oraz rozumowanie przez analogię.

Można mówić o decyzjach racjonalnych i intuicyjnych, strategicznych i ryzykownych, decyzjach podejmowanych w warunkach niepewności, innowacyjnych i przewidywalnych. Wyróżnia się też trudne decyzje, pochopne decyzje, decyzje zadowalające, rutynowe, poprzedzone fazą planowania albo podejmowane bez namysłu w sposób spontaniczny. Kategorie decyzji można mnożyć w nieskończoność. Najważniejsze jednak, by przed dokonaniem wyboru przeanalizować sytuację, zrozumieć cel, poszukać możliwe rozwiązania i wybrać tę lepszą alternatywę pod względem wytyczonych kryteriów wyboru.

Rozwiązywanie problemów

Proces podejmowania decyzji często przebiega „przy okazji” i człowiek nie zastanawia się nad etapami rozwiązywania problemów, np. podczas codziennych dylematów, co kupić z rana na śniadanie. Warto pamiętać, że każda podjęta decyzja powinna wiązać się z konkretnymi działaniami – skoro więc postanawiasz, że od dzisiaj zawzięcie uczysz się języka angielskiego, to powinieneś uczynić w tym kierunku jakieś kroki, np. zapisać się na kurs językowy. Kiedy podejmuje się decyzję, trzeba zacząć działać, by zrealizować dany cel.

Niektórzy boją się odpowiedzialności związanej z decyzyjnością w danych kwestiach. Trzeba jednak dać sobie prawo do pomyłek i uczyć się na własnych błędach. Można skorzystać z pomocy ekspertów czy chociażby rad innych, bardziej doświadczonych osób. Nie warto podchodzić do problemu z pozycji osoby wszystkowiedzącej i zamykać się na alternatywne rozwiązania. Czasem lepiej podjąć kroki pozornie oddalające od celu, by potem móc do niego szybciej i sprawniej dotrzeć. Przecież przegranie bitwy jest niekiedy warunkiem wygrania wojny.

psycholog Kamila Krocz, ponad rok temu

Bibliografia

 • Mietzel G., Wprowadzenie do psychologii – podstawowe zagadnienia, GWP, Gdańsk 2003, ISBN 83-85416-76-5.
 • Strelau J., (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 2, GWP, Gdańsk 2004, ISBN 83-87957-05-4.

Rozwój osobisty

Komentarze
zapytaj lekarza

za darmo

 • Odpowiedź w 24 godziny
 • Bez żadnych opłat
 • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Podejmowanie decyzji
najnowsze pytania

grupy wsparcia i fora dyskusyjne

Depresja ?

Marzena325 • ostatni post 16 godzin temu

1

Pomocni lekarze

Artykuły Podejmowanie decyzji
Podejmowanie decyzji

5 sposobów na podejmowanie trafnych decyzji

5 sposobów na podejmowanie trafnych decyzji

decyzje, aby zawsze być zadowolonym z efektów? Przedstawiamy 5 wskazówek, które ułatwią trudne wybory. Sprecyzuj cel Nieumiejętność podejmowania (...) na szczegółach utrudnia podejmowanie decyzji....

Podejmowanie decyzji

Trudne decyzje

Trudne decyzje

mogłaby być lepsza niż ta wybrana? Jak podejmować trudne decyzje? Metody podejmowania decyzji Zasadniczo wymienia się dwie strategie podejmowania (...) decyzję....

Podejmowanie decyzji

20 rzeczy, których nie będziesz żałować

20 rzeczy, których nie będziesz żałować

W życiu podejmujemy wiele decyzji. Jedne z czasem okazują się mniej, drugie bardziej właściwe. Istnieją jednak rzeczy, które zawsze (...) coś, czego potrzebuje. Podejmuj decyzje, nawet jeśli nie jesteś ich całkowicie...

Podejmowanie decyzji

Porażka nie taka straszna, jak ją malują

Porażka nie taka straszna, jak ją malują

pewien, jaką decyzję powinieneś podjąć w danej sytuacji, wyobraź sobie, że jesteś sędziwym 85-latkiem. Siedzisz wygodnie w bujanym fotelu. Masz dużo (...) , że krótkoterminowo bardziej żałujemy decyzji, które skończyły...

Podejmowanie decyzji

Młodzi o seksie: Kościół może tylko pokiwać palcem (WIDEO)

Jak wiadomo, Kościół jest przeciwnikiem seksu przed ślubem czy zażywaniu jakichkolwiek używek. Jak odnosi się do tego młodzież? Pytaliśmy o to podczas Światowych Dni Młodzieży. Jak się okazuje, co raczej niespodzianką nie jest, młodzi ludzie nie są zbytni...

Podejmowanie decyzji

Która część mózgu podejmuje twoje decyzje?

Która część mózgu podejmuje twoje decyzje?

, to decyzja zostaje podjęta po przemyśleniu i analizie. Podejmowanie decyzji w oparciu o mózg wyższy daje nam poczucie większej kontroli. Poczucie (...) Decyzje wynikają z głębokiego...

Podejmowanie decyzji

Zdrowy egoizm - jak nauczyć się asertywności?

Zdrowy egoizm - jak nauczyć się asertywności?

lub dać się zmanipulować. Dlatego tak istotne jest, by uświadamiać sobie, co tak naprawdę jest dla nas ważne i czy nasze decyzje wypływają z nas samych (...) się na krytykę czy odrzucenie. Przyjmujemy czyjeś zdanie i podajemy je jako...

Relacje z partnerem

Sposoby na trwały związek

Sposoby na trwały związek

? Sprawdź jak je rozwiązać! Wspólne podejmowanie decyzji Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji należy odbyć współną rozmowę. Musi być szczera (...) , wszelkie niedomówienia z czasem wyjdą na wierzch....