Przejdź na WP

Psychiatria

Elektrowstrząsy w psychiatrii

do historii psychiatrii, a wręcz przeciwnie: są coraz częściej stosowane ze względu na ich wysoką skuteczność w leczeniu określonych schorzeń

Nowa metoda diagnostyczna w psychiatrii

Według statystyk, co dziesiąty Polak cierpi na depresję. Najnowsze badania z pogranicza neurologii i psychiatrii pozwalają na nową klasyfikację (...) pierwszego i czwartego, które charakteryzowały się zwiększonym stresem. Tak naprawdę...

Neurologia

Neurologia to dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego. Jest silnie spokrewniona z psychiatrią (...) i polega na odkrywaniu przyczyn uszkodzenia systemu neuronalnego. Domeną psychiatrii...

Czy leki przeciwdepresyjne powodują tycie?

się czasem taki skutek uboczny. Gdy depresja minie, poradzenie sobie z nadmiarem kilogramów będzie dużo łatwiejsze. Bilikiewicz A., Psychiatria. Podręcznik (...) dla studentów medycyny, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003, ISBN...

Mówienie przez sen

u lekarza może być niezbędna. Jarema M. Psychiatria w praktyce, Medical Education, Warszawa 2011, ISBN 978-83-62510-06-1, Bilikiewicz A. Psychiatria

Terapia depresji (WIDEO)

lat była kierownikiem Kliniki Rehabilitacji Psychiatrycznej i Dyrektorem d/s Lecznictwa Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Była autorką wielu

Jadłowstręt psychiczny

odżywczych. Namysłowska I., Psychiatria Dzieci i młodzieży., Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011, ISBN 978-83-200-4394-5, Jarema M., Rabe (...) -Jabłońska J., Psychiatria, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011,...

Psychiatrów nie stać na leczenie dzieci

, że psychiatria dziecięca jest niedofinansowana, a szpitale otrzymują mniej pieniędzy, niż wynoszą ich realne koszty. Z analiz Agencji Oceny Technologii Medycznych (...) i nerwic Była konsultant krajowa w dziedzinie psychiatrii...

Depresja a stres

, czyli terapia poznawczo-behawioralna w praktyce, Samo Sedno, Warszawa 2011, ISBN 978-83-62482-37-5., Jarema M., Psychiatria w praktyce, Medical Education (...) , Warszawa 2011, ISBN 978-83-62510-06-1., Sidorowicz S., (red.), Psychiatria...

Depresja może być leczona lekami przeciwzapalnymi

z Wydziału Psychiatrii Uniwersytetu w Cambridge w Wielkiej Brytanii i jego współpracownicy opublikowali swoje wyniki w czasopiśmie „Molecular Psychiatry (...) w leczeniu raka i jest możliwe, że w przyszłości, leki przeciwzapalne będą...

Za mało miejsc na rezydentury lekarskie

13-miesięczny staż dyplomowy na oddziale pediatrii, chorób wewnętrznych, chirurgii lub psychiatrii. Drugim warunkiem jest zdanie Lekarskiego Egzaminu (...) specjalizację teraz, skończą ją dopiero za pięć lat - podkreśla prof. Andrzej...

Fazy uzależnienia od narkotyków

B. NARKOTYKI - kompendium wiedzy o środkach uzależniających, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2005, ISBN 83-85705-73-2, Jarema M., Rabe (...) -Jabłońska J., Psychiatria, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa...

Osobowość wieloraka

. Bilikiewicz A., Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003, ISBN 83-200-2776-4., Jarema M., Psychiatria (...) w praktyce, Medical Education, Warszawa 2011, ISBN 978-83-62510-06-1.,...

Omamy nocne

, Wrocław 1998, ISBN 83-87197-24-6, Szelenberger W. Bezsenność, AM Warszawa, Warszawa 2000, ISBN 83-908354-2-8, Sidorowicz S. (red.), Psychiatria (...) - praktyczny przewodnik kliniczny, Urban & Partner, Wrocław 2010, ISBN 978-83-7609-151-8,...

Zespół urojeniowy

., Pużyński S., Rybakowski J., Wciórka J., (red.), Psychiatria. Psychiatria kliniczna, t. 2, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2002, ISBN 83-87944-72-6 (...) ., Pużyński S., Leksykon psychiatrii, PZWL,...

Zaburzenia nerwicowe

. Nie są to jednak rozpoznania sensu stricte medyczne. Bilikiewicz A., Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003, ISBN 83-200-2776 (...) -4., Bryńska A., Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne,...

Elektrowstrząsy

2007, ISBN 83-60290-47-7, Jarema M. Psychiatria w praktyce, Medical Education, Warszawa 2011, ISBN 978-83-62510-06-1, Sidorowicz S. (red.), Psychiatria kliniczna, Urban & Partner, Wrocław 2004, ISBN 83-89581-95-7

Zespół Fregoliego

S., Rybakowski J., Wciórka J., (red.), Psychiatria. Podstawy psychiatrii, t. 1, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2002, ISBN 83-87944-67-X.

Zespół Tourette'a - przyczyny, objawy, leczenie

., Robertson M., Zespół Tourette'a, Wydawnictwo Naukowe PWN., Warszawa 2001, ISBN 83-01-13466-6, Namysłowska I., Psychiatria Dzieci i młodzieży (...) ., Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011, ISBN 978-83-200-4394-5, Jarema M., Rabe-Jabłońska...

Syndrom poaborcyjny

M., Rabe-Jabłońska J., Psychiatria, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011, ISBN 978-83-200-4180-4, Sidorowicz S. (red.), Psychiatria kliniczna, Urban & Partner, Wrocław 2004, ISBN 83-89581-95-7

Czy problemy z pamięcią w okresie menopauzy są normą?

psychiatrii na Uniwersytecie w Vermont. Wyniki badań oparto na badaniu 200 kobiet i mężczyzn w wieku 45-55 lat. Naukowcy wykorzystywali standardowe (...) , że menopauza jest patologiczna" - powiedziała. Pauline Maki, profesor psychiatrii...

Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne - przyczyny, rodzaje, leczenie

Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Instytut Psychiatrii i Neurologii., Cierpiałkowska L., (2012) „Psychopatologia” wyd. 3. Warszawa: Wydawnictwo Scholar (...) ., Tyburski E., Nitsch K., Mak M., Kurpisz J. (2013) „Neuropsychologiczna ocena...

Zdrowie psychiczne. Człowiek pod presją

- i makroskopowo uszkodzeniach centralnego układu nerwowego, przekładających się na pojedyncze funkcje i emocje. Psychiatria obejmuje zaś całokształt emocji (...) , że brzmi to lepiej. Odium ciążące na psychiatrii zdaje...

Psychoza afektywna

być zatem powodem do odsuwania się od chorych i wykluczania ich z pełnionych funkcji społecznych. Bilikiewicz A., Psychiatria. Podręcznik dla studentów (...) medycyny, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003, ISBN 83-200-2776-4.,...

Zaburzenia psychotyczne

na bazie chorób somatycznych, np. niedoczynności tarczycy) i psychozy reaktywne (powstają w wyniku stresu psychicznego). Co w psychiatrii uznaje (...) ., Pużyński S., Rybakowski J., Wciórka J., (red.), Psychiatria....

Zaburzenia lękowe w depresji

stanów lękowo-depresyjnych to nie tylko domena psychiatrii. Równie często obserwuje się je u pacjentów z zespołem jelita drażliwego, łuszczycą (...) ., (red.), Psychiatria kliniczna, Urban & Partner, Wrocław 2004, ISBN...

Choroba tikowa

leki stosowane w leczeniu objawów ADHD (np. pochodne amfetaminy) mogą nasilać tiki. Jarema M., Rabe-Jabłońska J., Psychiatria, Wydawnictwo Lekarskie (...) PZWL, Warszawa 2011, ISBN 978-83-200-4180-4, Namysłowska I., Psychiatria...

Zespół Cotarda - charakterystyka, przyczyny, objawy

ich idealne kopie. Bilikiewicz A., Strzyżewski W., Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1992, ISBN (...) 83-200-1688-6., Pużyński S., Leksykon psychiatrii,...

Nerwica depresyjna

. Im szybciej chory trafi do lekarza, tym większe szanse na wyleczenie i powrót do normalnego życia. Bilikiewicz A., Psychiatria. Podręcznik dla studentów (...) , ISBN 83-89574-37-3., Jarema M., Psychiatria w praktyce,...

Zespół Capgrasa

, oraz psychoterapii. Rybakowski J., Pużyński S., Wciórka J., Psychiatria. Podstawy psychiatrii, t. 1, Urban & Parner, Wrocław 2010, ISBN 978-83-7609-102-0.

Cyklotymia

zostać zlekceważone. Bilikiewicz A., (red.), Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007, ISBN 978-83-200 (...) -3740-1., Bilikiewicz A., Pużyński S., Wciórka J., Rybakowski J., Psychiatria,...

Zaburzenie lękowe

nieznaczącym epizodem, na zasadzie błędnego koła, utrwalenia się odruchu warunkowego, stają się początkiem przewlekłych zaburzeń. Na podstawie: „Psychiatria" pod red. A. Bilikiewicza, „Stany lękowe" J. Krzyżowski.

Czy czekolada może powodować depresję?

w dłuższym wymiarze czasu obniżenie samopoczucia. Do podobnych wniosków doszedł specjalista psychiatrii Gordon Parker, który również zajmował się badaniem

Zaburzenia odżywiania

., (red.), Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, ss. 384-386.

Strach przed chorobą

., LĘK – geneza, mechanizmy, funkcje, SCHOLAR, Warszawa 2009, ISBN 978-83-7383-343-2., Sidorowicz S., (red.), Psychiatria kliniczna, Urban & Partner (...) , Wrocław 2004, ISBN 83-89581-95-7., Sidorowicz S., (red.), Psychiatria...

Zaburzenia myślenia

do sytuacji. Bilikiewicz A., (red.), Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, ISBN 83-200-3388-8 (...) ., Szymańska Z., Psychiatria wieku dziecięcego i młodzieńczego,...

Halucynoza

występują wskutek przyczyny organicznej albo pod wpływem substancji psychoaktywnej, np. narkotyków albo alkoholu. W psychiatrii wyróżnia się kilka (...) , dlatego każdy przypadek wymaga indywidualnego podejścia psychiatrycznego. Bilikiewicz...

Ważne tematy