Seks po sześćdziesiątce

Młodzi ludzie, rozpoczynający życie małżeńskie, często zastanawiają się, jak będzie wyglądał ich związek po wielu latach, czy będą uprawiać seks po sześćdziesiątce. Nie wiedzą, czy nadal będą przeżywać fascynację seksualną, zazdrość, miłość, czy może jednak będzie to życie monotonne, pozbawione pociągu seksualnego, wypełnione przeżywaniem różnych dolegliwości. Punktem odniesienia takiej refleksji, są związki własnych rodziców, rodziny, znajomych, zdarza się jednak, że młodzi ludzie nie wiedzą, co przeżywają ich najbliżsi.

Zobacz film: "Jak długo trwa stosunek seksualny?"

Aktywność seksualna osób starszych

Aktywność seksualna na jesieni życia obarczona jest wieloma mitami i fałszywymi poglądami. Stereotyp aseksualizmu, przekonanie, że seks po 60. w tym okresie jest bardziej już wspomnieniem, niż rzeczywistością, odciska piętno na postawach wobec życia seksualnego ludzi starszych. Aktywność seksualna kojarzy się przeważnie z wiekiem młodym, natomiast przejawy jej u osób starszych budzą u wielu ludzi po 60 roku życia lęk i poczucie winy oraz wstydu, a u osób z otoczenia nieprzychylność, niechęć lub drwiny pogarszające całokształt stosunków ludzi starszych z otoczeniem. Nieprzychylne postawy przyjmuje też wiele osób wobec małżeństw zawieranych przez osoby starsze. Badania wykazały, że poglądy, iż miłość, seks i małżeństwo są wyłącznym przywilejem wieku młodego, nie są uzasadnione. Wykazały ponadto, że nie ma takiego wieku u człowieka, w którym następowałby gwałtowny zanik życia seksualnego. Pewien stopień aktywności seksualnej utrzymuje się bowiem u znacznego odsetka ludzi w wieku starszym. Aktywność ta nie znika nagle i „wybiórczo”, lecz powoli i łącznie z zanikiem innych zdolności fizycznych w odpowiedniej dekadzie życia.

Impotencja a aktywność seksualna po 60

Kolejnym mitem jest impotencja, zaczynająca się u mężczyzn w okresie przekwitania oraz spadek potrzeb seksualnych u kobiety w kilka lat po przekwitaniu. Wiele osób zgłaszających się z objawami impotencji wiąże je z wiekiem. Oczywiście, że w miarę upływu wieku, przemian organizmu w okresie przekwitania, przebycia przewlekłych chorób, przyjmowania przez dłuższy czas różnych leków, libido i sprawność seksualna zmniejszają się, ale sam wiek nie jest główną przyczyną impotencji.

Obniżenie sprawności seksualnej u mężczyzny

W miarę procesu starzenia się, obniża się reaktywność seksualna mężczyzny. Tempo obniżania się reaktywności seksualnej jest uzależnione od natężenia aktywności seksualnej w wieku dojrzałym, od współistniejących chorób ostrych lub przewlekłych oraz od stopnia ogólnej inwolucji fizjologicznej całego organizmu. Największy wpływ na zachowanie reaktywności seksualnej ma konsekwentna aktywność seksualna w wieku dojrzałym, przy czym rodzaj tej aktywności nie ma większego znaczenia.

Na obniżenie się sprawności seksualnej mężczyzn w starszym wieku, wpływają następujące czynniki:

 • monotonia stosunków płciowych oraz wynikające z niej znudzenie się partnerem. W miarę upływu czasu maleje atrakcyjność seksualna partnerki na skutek przyzwyczajenia się, tym bardziej, że zachodzą w niej niekorzystne zmiany związane z procesem starzenia się,
 • zaabsorbowanie pracą zawodową – prowadzi ono do nadmiernej koncentracji uwagi na pracy zawodowej, co obniża wysiłki zmierzające do kultywacji życia małżeńskiego. Znaczne obniżenie zainteresowań seksualnych notuje się zwłaszcza w przypadkach istnienia konfliktów lub trudności w pracy zawodowej,
 • przemęczenie fizyczne i psychiczne – prowadzi ono do obniżenia napięć seksualnych; największe znaczenie posiada tu przemęczenie psychiczne,
 • nadmierne spożywanie pokarmów lub napojów, w tym szczególnie alkoholu,
 • dolegliwości psychiczne lub fizyczne osoby lub partnerki – każda choroba ostra lub przewlekła, fizyczna lub psychiczna, doprowadza do obniżenia sprawności seksualnej oraz napięć seksualnych. Choroba ogranicza sposobność do odbywania stosunków płciowych, a brak rozładowania seksualnego wiedzie do obniżenia napięć seksualnych,
 • lęk przed stosunkiem skojarzony z jednym z poprzednich czynników lub będący jego wynikiem. U wielu mężczyzn lęk ten powoduje unikanie stosunków płciowych, co przyspiesza inwolucję seksualną. Jeśli – na skutek unikania stosunków – mężczyzna przez dłuższy czas nie jest stymulowany seksualnie, jego reaktywność seksualna może się obniżać do zera, dlatego też istnieje przekonanie, że codzienny seks przedłuża aktywność seksualną meżczyzny.

Obniżenie sprawności seksualnej kobiety

Podobnie jak w przypadku mężczyzn, również u kobiet zaobserwować można obniżanie się reaktywności seksualnej, co jest naturalną konsekwencją zmian zachodzących w organizmie w wyniku starzenia się. Na obniżenie się reaktywności seksualnej kobiety w starszym wieku wpływają następujące czynniki:

 • brak równowagi hormonalnej spowodowany ustaniem czynności wewnątrzwydzielniczej jajników,
 • regularność utrzymywania stosunków płciowych. Zachowanie owej regularności ma ogromne znaczenie dla zachowania sprawności seksualnej przez kobietę,
 • czynniki psychiczne i fizyczne. Dolegliwości psychofizyczne występujące u kobiet w okresie menopauzy mogą znacząco obniżać sprawność seksualną kobiety. Stosowanie hormonów doprowadza wówczas do wzrostu potrzeb i reaktywności seksualnej mających charakter wtórny, tj. będących wynikiem ulgi w cierpieniach menopauzalnych. Ważnym czynnikiem prowadzącym do znacznego obniżenia się lub zaniku reaktywności seksualnej kobiety w okresie menopauzy jest konfliktowa sytuacja i nieszczęśliwe pożycie małżeńskie,
 • brak partnera seksualnego związany z wyraźną przewagą liczbową kobiet w wieku starszym, zmuszający te kobiety do życia w samotności.

Zalety seksu po sześćdziesiątce

Niezależnie od naturalnych konsekwencji, wynikających z procesu starzenia się, dla sprawności całego organizmu, w tym także aktywności seksualnej, traci na aktualności postawa, wyrażająca przekonanie o zaniku owej aktywności. Do najważniejszych mechanizmów, zmieniających postawy wobec życia seksualnego na jesieni życia, należą:

 • wydłużenie czasu trwania życia i czasu trwania małżeństwa; również dłuższy jest okres aktywności zawodowej, a to wszystko sprzyja kontynuowaniu aktywności seksualnej po sześćdziesiątce. Z badań wynika, że zachowanie aktywności seksualnej jest możliwe u większości osób po 60. roku życia i nie tylko nie wywołuje ujemnych następstw zdrowotnych, ale wręcz przeciwnie – pozwala zachować dłużej wigor, zdrowie, aktywność życiową, opóźniając procesy starzenia;
 • długa młodość psychiki. Istnieje pojęcie wieku biologicznego i psychicznego. I tak na przykład można zaobserwować prawidłowość, w której niejednokrotnie osoba mająca 20 lat może psychicznie funkcjonować na poziomie człowieka starszego i odwrotnie. Obecnie jednak można zauważyć częste występowanie zjawiska młodości psychicznej, przy zaawansowanym wieku biologicznym. Sprzyja temu aktywne i twórcze życie, pasje, zainteresowania, optymalny standard życiowy, zdrowe odżywianie i sport,
 • lansowanie przez kulturę masową nowych wzorców zachowań seksualnych,
 • dowartościowanie seksu, erotyzmu. Dostrzega się w nich wartość dla zdrowia psychicznego i biologicznego, dla utrzymania trwałości i atrakcyjności związku, dla podtrzymania witalności i młodzieńczości,
 • skrócony okres prokreacji. Dawniej kobiety rodziły do okresu przekwitania, zaś wielodzietność absorbowała je długotrwałym procesem wychowawczym. Obecnie zaś upowszechnił się model małodzietności, przez co także proces wychowania uległ analogicznie skróceniu. Sprzyja to zainteresowaniu swoją kobiecością i seksem po 60.,
 • potrzeby atrakcyjności. Przez wiele pokoleń podstawowym źródłem akceptacji siebie w roli kobiecej było macierzyństwo. Obecnie kultura masowa lansuje kult młodości, piękna, zakochania i aktywności, zaś macierzyństwo jest jednym z elementów kobiecości. Sprzyja to wzrostowi zainteresowania swoją kobiecością, podtrzymywaniu jej atrakcyjności, a jednym z mechanizmów tego procesu jest zdolność do zadowalającego życia seksualnego.

Powyższe mechanizmy biologiczno-społeczne zmieniają tradycyjny obraz jesieni życia na życie aktywne, z potrzebami seksualnymi, z akceptacją swojej aktywności seksualnej. Ogólny wzrost poziomu medycyny, co wydaje się być szczególnie istotne, pozwala dzięki leczeniu eliminować następstwa różnych chorób w sferze seksualnej i cieszyć się seksem po sześćdziesiątce.

Psycholog Izabela Gieryszewska, 2 miesiące temu

Bibliografia

 • Lew-Starowicz Z. (red.), Seksualność człowieka, Urban & Partner, Wrocław 2010, ISBN 978-83-7609-250-8
 • Kępiński A., Z psychopatologii życia seksualnego, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2003, ISBN 83-08-03354-7
 • Lew-Starowicz Z., Skrzypulec V., Podstawy seksuologii, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010, ISBN 978-83-200-3618-3
 • Filipiak K., Lew-Starowicz Z., Mamcarz A., Puchalski B., Radziszewski P., Szeligowska J., Kardioseksulologia, Medical Education, Warszawa 2009, ISBN 978-83-927978-4-5
 • http://redir.atmcdn.pl/http/o2/AbcZdrowie/vod/201411/SEKSGURU/640/Seks_w_starszym_wieku_640-ABC_360.flv

Wpływ impotencji na związek

Komentarze (8)
~Jerzyk
~Jerzyk około miesiąca temu

W moim przypadku, seks z żoną zszedł na drugi plan. Pomimo, że w dalszym ciągu mam duże potrzeby, żona jakoś unika kontaktów. Zmuszony jestem do samozaspokojenia. Może bierze się to z lenistwa ? Może po tylu latach znudziło mi się zabieganie o względy żony ? Prościej jest się samemu rozładować "zdrowotnie" i po sprawie. Robię to kilka razy w tygodniu.

Odpowiedz
~frank
~frank ponad rok temu

@~Basia: Basiu kochana! Szkoda, że się nie znamy. Oj - długo by pisać. Jestem też po sześćdziesiątce, a mój problem jest dokładnie odwrotny ! Kiedy poznałem moją drugą połowę jako panna, grała rolę jako gorąca kobieta. Podobało mi się to, więc z ożenkiem nie było problemu. Ślub, wesele - dużo szczęścia - dla małżonki szczególnie. Cóż z tego już w noc poślubną było pierwsze "ODEJDŹ !" i tak przez wiele wiele lat. Potem nawet wyznała, że jest zimna, że jej pierwszy chłopak powiedział, że nie wyjdzie za mąż jeśli taka będzie. Więc grała. Lata zdawkowych dyskusji - nie chce na ten temat rozmawiać! Lata mojej udręki do dziś. Zazdroszczę tym starszym małżenstwom, które o tym mówią normalnie i z zadowoleniem. Absolutnie nie jestem erotomanem, ale seks jest najpiękniejszym w życiu atrubutem każdej pary !!!! Pozdrawiam Cię Basiu !

Odpowiedz
~pewien
~pewien ponad rok temu

mężowie często już w takim wieku nie chca zbliżen z różnych powodów. Moj co prawda ma ponad 50, ale tez mimo swojego temperamentu z dnia na dzien przestal się mna interesować. wiecie jaki był powod-problem ze wzwodem. Wizyta w aptece, permen i po kilku tygodniach mąż wrócił do formy. Może po prostu potrzebna jest rozmowa.

Odpowiedz
~Julia
~Julia ponad rok temu

Witam i chcialam wam napisac ze przewaznie wszystko czytam i porownuje z przezyciami swoimi doszlam do wniosku ze wszystkie problemy sa podobne dom wnuki maz zycie rodzinne wolny czas dla siebie napisze ze biore przyklady i oczywiscie te ktore mogly by mi pomuc w rozwiazaniu moich problemow w moim zyciu prywatnym to Prawda ze jestesmy zabardzo zestresowani i malo odporni na rozne sytuacje w zyciu nie wszycy sa pod wzgledem zdrowia mocni ale jedno jest napewno naszym wspolnym problemem to milosc w zyciu i polaczenie z partnerem od jakiegos czasu zaczelismy duzo rozmawiac na ten temat i musze stwierdzic ze pomagaja nam te rozmowy wzajemnie nabralismy do siebie wiecej zaufania i zblizylismy sie takze naszymi sercami mam teraz duzo spokojniejsze noce i usmiechniete dni -zycze wam wszystkim tego samego .Julia.

Odpowiedz
~Basia
~Basia ponad rok temu

Witajcie zaczne od tego ze skonczylam 60 lat i po dlugich meczarniach zastanawiania sie wreszcie zdobylam sie na odwage napisac a wlasciwie prosic o pomic kometarze dodaly mi odwagi problemem moim jest gwaltowna zmiana mojego zycie malzenskiego jestem osoba z natury bardzo wesola , zaradna pelna temperametu jednak zycie zmienilo mnie byl czas kiedy cierpialam i czekalam pomimo ze bylam atrakcyjna mloda kobieta moj wiele lat starszy maz byl zasady ja w domu w pracy ja przy dzieciach a on wolny ptak po 11 latach rozwiedlismy sie majac 30 lat poznalam mojego drugiego meza tak kocham go ponad wszystko i zauwazylam ze jestem nawet o niego zazdrosna ale on odebral mi wszystkie moje nie wiem jak to napisac ale po krotce zachorowalam do tego przezylam szok rodzinny no moi rodzice i rodzenstwo do tego czekanie az bede mogla spac spokojnie nie martwiac sie czy moj maz wroci na czas do domu po pracy czy w czasie kiedy wychodzil i zeczywiscie nadeszly czasy kiedy zdecydowal sie zmienic juz nie pil tyle piwa i wiecej mi pomagal zycie sexsualne na poczatku bylo wspaniale po tem jakos sie zmienilo a jeszcze potem zeczywiscie zaczol wymyslac rozne pozy sexs wibratory nie powiem bylo fajnie ale nigdy nie potrafil mnie zadowolic do konca wiele razy udawalam ze jest pieknie od 15 lat nasz sexs zmienil sie totalnie bo nie istnieje wcale i to z dnia na dzien zaczol przesiadywac w fotelu sam przed tem mielismy rogowke wiec siedzielismy razem milo ----- i dalej na moje pytania co sie dzieje prosbyo rozmowy nie dawaly rezultatu raczej coraz bardziej oddalaly nas od siebie ktoregos dnia jak juz nie wytrzymalam mowilam o roztaniu wiec cos sie w nim poruszylo kiedy nadszedl czas mojej choroby moj maz powolutku zaczal przejmowac wszystko w swoje rece zaczol od finansow i skonczyl na tym ze stal sie dyktatore we wlasnym domu probuje sie przedostac przez ten mur tlumacze ale moge dzisiaj tylko gotowac czasami sprzatac i zalatwiac telefony na ktore on nie ma ochoty po klutnich zabiera mnie wreszcie do sklepu czy pozwalami sie wypowiedziec nie akceptuje mojego zdania co kolwiek chce powiedziec dochodzi do klutni i zaraz atakuje przeciwnosciami i obraca kota ogonem pod moim adresem jednym slowem w wlasym domu jestem niczym a o wspolnym kochaniu nie ma mowy zawsze znajdzie Jakis wykret najlepsze jest to ze jak on ma ochote to puszcza widio z mlodymi kobietami a ja mam za zadnie doprowadzic go do siudmego nieba gode sie na to i tak bylo czesto teraz juz mam dosc ja jestem tez czlowiekiem i to dosc atrakcyjnym po mimo ze mam nadwage ale w naszym domu jest smutno uciazliwie i zimno aszkoda nawet troche czulosci nie moge odczekiwac bo to smieszne wiec prosze napiszcie co mozna zmienic jak dalej zyc a moze lepiej sie rostac rorzne mysli chodza mi po glowie nigdy nie myslalam ze bede tylko cienioem we wlasny domu dziekuje za czas dla mojego wywodu ale to moje chaotyczne mysli z braku czegos czego mi juz brakuje pozdrawiam.Basia.

Odpowiedz
zapytaj lekarza

za darmo

 • Odpowiedź w 24 godziny
 • Bez żadnych opłat
 • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Wpływ impotencji na związek
najnowsze pytania

DYSKUSJE NA FORUM

Pomocni lekarze

Artykuły Wpływ impotencji na związek
Wpływ impotencji na związek

Mężczyzna po seksie

potrzebuje ciepła i czułości ze strony swojego partnera oraz odrobiny zainteresowania, podczas gdy on najnormalniej na świecie zasypia... Wpływ (...) uwalnianych w czasie orgazmu mężczyzny. Związki chemiczne...

Seks w ciąży - libido ciężarnej, pozycje, przeciwwskazania

Seks w czasie ciąży

Seks w czasie ciąży

Seks w ciąży nie jest przeciwwskazany u większości kobiet.

Ślub

Seks a szczęście w związku

Seks a szczęście w związku

Rozpoczęcie współżycia jest dla zakochanych ludzi przeniesieniem związku na bardziej intymny poziom. Seks daje poczucie niezwykłej bliskości i może być czymś wspaniałym, o ile oczywiście oboje partnerzy są na niego gotowi.

Odchudzanie

Które gwiazdy schudły najwięcej?

Które gwiazdy schudły najwięcej?

„Roseanne" ważył 167 kg w roku 2007. Od tamtego czasu Goodman, który jest już po sześćdziesiątce, rzucił alkohol, pozbył się cukrów z diety i ruszył

Pozycje seksualne w czasie ciąży

Seks oralny - malowidło ścienne

Seks oralny - malowidło ścienne

Nie istnieją przeciwwskazania co do odbywania stosunków płciowych w czasie ciąży, jednak alternatywą może być seks oralny.

Oziębłość płciowa

Seks po narodzinach dziecka

Seks po narodzinach dziecka

W seksie po urodzeniu dziecka oprócz dobrego stanu zdrowia ważne jest także samopoczucie. Niestety, z tym bywa różnie. Młode mamy są stale zmęczone (...) i niewyspane, nawet jeśli partner aktywnie uczestniczy w opiece nad dzieckiem....

Fantazje i marzenia seksualne

Seks w dziwnych miejscach (WIDEO)

Seks w dziwnych miejscach (WIDEO) Odtwórz wideo

Po pewnym czasie seks w sypialni, na łóżku staje się nudny, nie dostarcza żadnych doznań erotycznych. Wiele par szuka nowych, ciekawych miejsc (...) do odbycia stosunku seksualnego. Początkowo może to być np.: blat w kuchni, stół, pralka...

Jak osiągnąć rozkosz?

8 powodów, dla których warto uprawiać seks

8 powodów, dla których warto uprawiać seks

Czy seks jest zdrowy? Rozmaite badania kliniczne oraz dane statystyczne sugerują, że ludzie regularnie uprawiający seks są zdrowsi i szczęśliwsi (...) . Rzeczywiście regularne uprawianie seksu niesie...