Kiedy stosuje się chemioterapię w raku piersi?

Chemioterapia jest to leczenie systemowe mające na celu zniszczenie niewykrywalnych w standardowych badaniach ognisk nowotworowych. Wczesne zastosowanie leczenia może zabezpieczyć przed powstaniem przerzutów raka do innych narządów, które mogą się wytworzyć już na początku istnienia i rozwoju raka piersi. Wybór metody leczenia zależy od wielu czynników m.in. od wieku chorej, stopnia zaawansowania nowotworu oraz stopnia jego złośliwości.

Chemioterapia w raku piersi

U większości pacjentek podstawą leczenia raka piersi jest chirurgiczne usunięcie guza oraz radioterapia. Chemioterapia oraz hormonoterapia jest leczeniem uzupełniającym. Jednak jak pokazują badania zastosowanie chemioterapii powoduje wydłużenie życia chorych kobiet, a względne ryzyko zgonu jest niższe o około 20% w porównaniu do kobiet, które nie otrzymywały systemowego leczenia uzupełniającego.

Chemioterapię należy wdrożyć jak najszybciej po radykalnym leczeniu chirurgicznym, najlepiej w pierwszych tygodniach po operacji. Najczęściej stosowanym schematem leczenia jest tzw. CMF, który składa się z trzech leków: metotreksatu, 5-fluorouracylu i cyklofosfamidu. Aby leczenie było skuteczne podaje się 6 cykli leczenia w odstępach 3-4 tygodniowych. Odstępy te zapobiegają trwałemu uszkodzeniu szpiku kostnego. Możliwy jest też schemat AC, wykorzystujący dwa leki: doksorubicynę i cyklofosfamid. Ten schemat wymaga podania jedynie 4 cykli. Często podczas rozpoczętego leczenia lekarz zmuszony zostaje do zmiany schematu leczenia lub do zmiany pojedynczych leków.

Zobacz film: "Podstawowe badania, jakie powinna wykonać każda kobieta"

Chemioterapia jest leczeniem toksycznym z zastosowaniem silnych leków, dlatego też występować po niej mogą różne reakcje niepożądane. Najczęściej są to nudności i wymioty. Często dochodzi także do supresji szpiku kostnego, wypadania włosów i zapalenia błony śluzowej przewodu pokarmowego.

Chemioterapia zalecana jest przede wszystkim u pacjentek z inwazyjnym rakiem piersi. Leczenie to przeprowadzane jest gdy u pacjentki stwierdza się przerzuty do regionalnych węzłów chłonnych, przerzutów tych nie stwierdza się ale wymiar guza pierwotnego przekraczała 2 cm lub gdy istnieją niekorzystne czynniki rokowania w raku piersi.

Całkowita remisja w chemioterapii

Bezpośrednia odpowiedź organizmu na leczenie systemowe może być różna. W wyniku działania leków dojść może do wystąpienia całkowitej remisji. Jest to sytuacja najbardziej pożądana i polega na ustąpieniu wszystkich ognisk nowotworu. O sytuacji całkowitej remisji możemy mówić gdy potwierdzimy ustąpienie ognisk w dwóch kolejnych badaniach przeprowadzonych w odstępie miesiąca. Osiągnięcie częściowej remisji polega na zmniejszeniu sumy największych wymiarów ognisk raka o przynajmniej 30%. Stabilizacja choroby to brak zmian w wielkości ognisk nowotworu w porównaniu do stanu przed leczeniem raka piersi. Progresja choroby to najbardziej niekorzystny dla pacjentki stan po przeprowadzonym leczeniu systemowym. O progresji mówimy wtedy, gdy dochodzi do pojawienia się nowych ognisk nowotworowych lub do powiększenia się wymiarów tych już istniejących o przynajmniej 20%.

Przerzuty w raku piersi

W większości przypadków kobiety chorujące na raka piersi umierają z powodu przerzutów odległych do innych organów takich jak wątroba czy płuca. Dzięki istnieniu leczenia chemioterapią minimalizujemy lub niekiedy nie dopuszczamy do wystąpienia tych przerzutów dając szanse pacjentkom na dłuższe i bardziej komfortowe życie lub całkowite wyleczenie. Podawanie tzw. „chemii” można rozpocząć na różnym etapie leczenia chirurgicznego, tj. operacji raka piersi.

Podawana przed operacją usunięcia guza piersi zwana jest leczeniem przedoperacyjnym. Stosuje się ją w przypadku, gdy nie można przeprowadzić radykalnego wycięcia guza ze względu na jego duże rozmiary, ale nie doszło jeszcze do wytworzenia się przerzutów odległych. Gdy operacja jest możliwa ale tempo wzrostu guza jest szybkie podawanie leków cytostatycznych pomaga spowolnić rozwój choroby.

Leczenie okołooperacyjne raka piersi

Leczenie okołooperacyjne polega na podawaniu leków w bardzo krótkim czasie po usunięciu guza piersi pierwotnego - w pierwszej dobie po operacji. Poprzez to działanie osiągamy efekt zniszczenia komórek rakowych, które przedostały się do krwioobiegu podczas zabiegu i hamujemy ich rozprzestrzenianie w organizmie. Skuteczność takiego postępowania nie jest jeszcze w pełni udowodniona. Leczenie pooperacyjne stosuje się u kobiet z niekorzystnymi czynnikami rokowniczymi. Kryterium kwalifikacji danej pacjentki do tego typu leczenia jest wynik badania histopatologicznego guza.

Leczenie raka piersi paliatywne stosuje się u kobiet posiadających zaawansowanego raka piersi, u których stwierdzono obecność przerzutów odległych. W takim stadium zaawansowania choroby nie stosuje się chirurgiczne leczenie raka z powodu zbyt rozległego i rozsianego nowotworu. Poprzez chemioterapię uzyskujemy wydłużenie życia pacjentek ale leczenie to nie prowadzi do pełnego wyleczenia choroby nowotworowej.

Lekarz Ewa Golonka, ponad rok temu

Bibliografia

  • Markowska J. Ginekologia onkologiczna, Urban & Partner, Wrocław 2006, ISBN 83-60290-12-1
  • Brużewicz S., Wronkowski Z., Chemioterapia i radioterapia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007, ISBN 978-83-200-3273-4
  • Pawlicki M. Rak piersi - nowe nadzieje i możliwości leczenia, Alfa Medica Press, Bielsko-Biała 2011, ISBN 978-83-7522-067-4
  • Pieńkowski T. Rak Piersi. Leczenie ogólnoustrojowe., Medipage, Warszawa 2011, ISBN 978-83-62875-03-0

Chemioterapia w leczeniu raka piersi

Komentarze (1)
zapytaj lekarza

za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Chemioterapia w leczeniu raka piersi
najnowsze pytania

DYSKUSJE NA FORUM

Hiv

~Koko19 • ostatni post 19 minut temu

2

Pomocni lekarze

Artykuły Chemioterapia w leczeniu raka piersi
Chemioterapia w leczeniu raka piersi

Chemioterapia przy raku piersi a ciąża

powstanie przerzutów. Leczenie uzupełniające chemioterapią raka piersi należy rozpocząć w ciągu kilku tygodni po chirurgicznym wycięciu guza (...) on około 3% przypadków raka piersi....

Chemioterapia w leczeniu raka piersi

Rodzaje chemioterapii raka piersi

jest następowy jego przeszczep. Jest to terapia bardzo ryzykowna i jeszcze na etapie badań klinicznych. Leczenie farmakologiczne raka piersi Często w leczeniu raka chemioterapią...

Chemioterapia w leczeniu raka piersi

Chemioterapia po raku piersi

i wytworzenie lepszych warunków do jego operacyjnego usunięcia. Chemioterapia do leczenia raka piersi z przerzutami - jeżeli doszło (...) się eksperymentalnie w wybranych ośrodkach. Leki w chemioterapii Przegląd...

Leczenie raka piersi

Wyleczalność raka piersi (WIDEO)

Wyleczalność raka piersi (WIDEO) Odtwórz wideo

Wyleczalność raka piersi jest mocno związana z momentem wykrycia choroby, z jej zaawansowaniem w chwili rozpoczęcia leczenia. Wcześnie wykryty rak (...) piersi może być całkowicie wyleczony, a to dzięki...

Czynniki ryzyka raka piersi

Rak piersi - czynniki ryzyka (WIDEO)

Rak piersi - czynniki ryzyka (WIDEO) Odtwórz wideo

Czynniki ryzyka w każdym schorzeniu, jak np. w raku piersi, dzieli się na modyfikowalne i niemodyfikowalnie. Do tych drugich zaliczamy wszystkie (...) jest zależna od rodzaju schorzenia, np. w raku...

Rak piersi - charakterystyka, przyczyny, profilaktyka

Węzeł wartowniczy (WIDEO)

Węzeł wartowniczy (WIDEO) Odtwórz wideo

W raku piersi, tak jak i ogólnie w chirurgii onkologicznej jest zasada doszczętności, tzn. guz pierwotny usuwa się tak by dojść do granicy zdrowych (...) zawsze zebrać jak największą ilość informacji o stopniu zaawansowania...