Parapsychologia

Obok psychologii naukowej wyrosło wiele pseudopsychologii, m.in. parapsychologia, a wśród osób amatorsko zajmujących się procesami psychicznymi dominuje niestety tzw. „psychologia podwórkowa”. Tajemnicze zjawiska i psychika człowieka od dawna fascynowały ludzkość. Pragnąc wytłumaczyć dziwne fenomeny i niezrozumiałe stany, odwoływano się do magii albo sił nadprzyrodzonych. Na czym polega parapsychologia? Czy można ją uznać za subdyscyplinę psychologii? Co to jest psychokineza, lewitacja, teleportacja czy jasnowidztwo? Jakie jeszcze zjawiska paranormalne można wyróżnić?

Zobacz film: "Rozpoznaj stan zdrowia psychicznego on-line"

Co to jest parapsychologia?

Psycholog to zawód zaufania publicznego, który wymaga przestrzegania zasad etyki zawodowej i deontologii. Deontologia to nauka o powinnościach i obowiązkach oraz dział etyki zajmujący się postępowaniem moralnym. Wyróżnia się także deontologię psychologiczną, która stanowi swoisty kodeks postępowania moralnego psychologów w stosunku np. do pacjentów, badań naukowych, diagnozowania, prowadzenia eksperymentów itp. Wszystkim psychologom znany jest bardzo dobrze efekt ruskiej zimy opisany przez prof. Dariusza Dolińskiego. Polega on na tym, że kiedy w nowym towarzystwie psycholog przyzna się do swojego zawodu, zwykle zapada cisza i zablokowanie swobodnego dialogu. Kozetka Zygmunta Freuda na stałe wpisała się w obraz psychologa. Zgodnie ze stereotypem, psycholog potrafi czytać w myślach, przewidywać zachowania i demaskować najskrytsze tajemnice człowieka. Stawia to ludzi postronnych w niezbyt komfortowej sytuacji i dlatego wolą unikać obecności psychologa.

Pytając ludzi, z czym kojarzy im się zawód psychologa, zazwyczaj mówią, że to „lekarz duszy”, jasnowidz, hipnotyzer, manipulator, psychoanalityk, psychiatra, cudotwórca, dziwak, permanentny diagnosta, wróżka albo osoba zajmująca się problemami życiowymi innych. Ludzie mylnie upatrują w psychologu nadprzyrodzonych mocy i intuicji, która umożliwia szafowanie złotymi receptami na trudności w życiu. Psychologowie muszą odmitologizowywać pewne kwestie i obalać ciągle istniejący w społeczeństwie stereotyp psychologa. Psycholog to taki sam człowiek jak inni, mający podobne rozterki życiowe i poszukujący takich samych odpowiedzi na odwieczne pytania. Oczywiście posiada większy zasób wiedzy o działaniu mechanizmów psychicznych, ale nie jest wróżką. Psycholog opiera się na wiedzy naukowej i badaniach empirycznych, a nie na domysłach i swojej wyobraźni.

Niestety, pewne stereotypy i przekonania oraz wiedza „podwórkowa” na temat tego, czym jest psychologia, wpływają na generowanie mylnych wyobrażeń co do zawodu psychologa i sprzyjają rozwojowi różnych pseudopsychologii. Psychologia człowieka jest szeroką dziedziną o wielu specjalnościach, ale zasadniczo to nauka o zachowaniach i procesach psychicznych. Wszystko, co lokuje się obok psychologii, można określić jako parapsychologię. Etymologicznie parapsychologia pochodzi z języka greckiego (gr. para – obok, psyche – dusza, logos – słowo, myśl, rozumowanie), a termin ten wprowadził w 1889 roku niemiecki psycholog i filozof Max Dessoir. Parapsychologia zajmuje się badaniem rzekomych zjawisk psychicznych, wywołanych przez inteligentne siły lub nieznane moce utajone w umyśle ludzkim. Przedmiotem jej zainteresowania jest psychika i zjawiska z nią związane, dlatego często mylnie utożsamia się ją z psychologią naukową.

Czym zajmuje się parapsychologia?

Parapsychologia poświęca szczególną uwagę zjawiskom paranormalnym, które wymykają się opisom oficjalnej nauki, gdyż nie daje się zastosować wobec nich żadnych reguł metodologicznych, by dokonać empirycznej weryfikacji badanych zjawisk. Według obecnej nauki, zjawiska paranormalne nie mogą istnieć, bo brakuje rzetelnych dowodów badawczych. Synonimami parapsychologii są takie określenia, jak: metapsychologia czy psychotronika – interdyscyplinarna pseudonauka, która zajmuje się badaniem sił działających na odległość, biograwitacją, rzekomymi polami energetycznymi i dąży do poznania fizykalnych przyczyn takich zjawisk, jak: telepatia, psychokineza czy zjawiska mediumiczne (komunikacja z duchami i siłami nadprzyrodzonymi). Parapsychologia jest bardzo popularna wśród okultystów, zakładających obecność nieznanych, tajemnych sił, które istnieją w człowieku i przyrodzie.

Zjawiska paranormalne

Parapsychologia bierze swoje źródło z rytuałów i praktyk magicznych. Ludzie od wieków pragnęli zapanować nad siłami natury albo nawiązać kontakt z innym wymiarem rzeczywistości, dlatego w oparciu o nauki magiczne wytworzyły się ezoteryczne systemy rozwoju czy metody samodoskonalenia duchowego. Z magii wyodrębniły się także inne nauki oraz paranauki, np. alchemia, astrologia, radiestezja czy parapsychologia. Zjawiska paranormalne, inaczej określane jako zjawiska parapsychiczne, nadprzyrodzone albo nadnaturalne, to zjawiska czy zdolności, których istnienia nie udało się potwierdzić za pomocą żadnego eksperymentu naukowego i które są sprzeczne z panującymi teoriami naukowymi.

Z kolei zwolennicy parapsychologii podkreślają, że zjawisk parapsychicznych nie da się badać, bo są niepowtarzalne, występują spontanicznie, w sposób nieregularny, trudny do przewidzenia, wymykając się metodologii badawczej i naukowym uzasadnieniom. Do najbardziej popularnych zjawisk paranormalnych zalicza się:

 • jasnowidztwo – zdolność umożliwiająca postrzeganie osób, zjawisk i przedmiotów w czasie i przestrzeni bez udziału percepcji zmysłowej. Wyróżnia się jasnowidzenie przeszłości (retrokognicja), jasnowidzenie zdarzeń przyszłych (prekognicja) i psychometrie – możliwość odszukiwania zaginionych osób na podstawie jakiegoś przedmiotu, który należał do zaginionego;
 • teleportacja – proces przenoszenia obiektów z jednego miejsca w inne, bez zachowania ciągłości istnienia obiektu w przestrzeni;
 • telepatia – zdolność umysłu do wysyłania i wybiórczego przechwytywania swoistych fal mózgowych na duże odległości; bezpośrednie połączenie między dwoma umysłami;
 • pirokineza – rzekoma umiejętność wzniecania ognia siłą woli;
 • lewitacja – umiejętność unoszenia przedmiotów lub osób;
 • dermooptyka – inaczej widzenie skórne, zdolność rozpoznawania barw i kształtów za pośrednictwem skóry;
 • poltergeist – zespół zjawisk polegających na generowaniu różnego rodzaju dźwięków (trzaski, gwizdy, szurania), najczęściej niewiadomego pochodzenia, bez możliwości wskazania źródła dźwięku oraz innych efektów, np. samoczynne przesuwanie się lub pojawianie przedmiotów, spadanie, podnoszenie się itp.;
 • ektoplazma – gęsta bioenergia, substancja o specjalnych właściwościach, wydzielana prawdopodobnie z ciała medium w trakcie transu;
 • psychokineza – inaczej anomalna perturbacja, umiejętność oddziaływania na przedmioty bez fizycznego kontaktu z nimi, a w węższym znaczeniu – zdolność poruszania przedmiotów siłą umysłu;
 • witakineza – umiejętność samoleczenia i sterowania własnym zdrowiem oraz szybkością starzenia się;
 • chronokineza – kontrola nad przepływem czasu, zatrzymywanie go;
 • audiokineza – umiejętność manipulowania falami dźwięku;
 • inokineza – umiejętność kontrolowania przestrzeni, zakrzywiania jej i tworzenia obiektów;
 • postrzeganie pozazmysłowe (ang. extrasensory perceptron, ESP) – umiejętność zdobywania informacji inaczej niż za pomocą znanych zmysłów (wzroku, słuchu, węchu, smaku, dotyku, propriocepcji), np. widzenie tzw. aury;
 • projekcja astralna – inaczej eksterioryzacja albo doświadczenie poza ciałem (ang. out of body experience, OOBE), wrażenie postrzegania świata spoza własnego ciała fizycznego.

Postrzeganie parapsychologii

Parapsychologię określa się jako naukę, pseudonaukę, paranaukę albo protonaukę, a jej ocena zależy od światopoglądu oceniających. Sceptycy parapsychologii podkreślają nierzetelność badań i enigmatyczność wyjaśnień oraz zwracają uwagę na celowe oszukiwanie ludzi dla osiągnięcia korzyści finansowych, natomiast zwolennicy twierdzą, że zjawiska paranormalne wymykają się naukowym teoriom, bo są unikalne i niepowtarzalne. Trudno o jednoznaczną ocenę parapsychologii i chociaż zjawiska paranormalne rzeczywiście nie dają się uzasadnić żadną ze znanych koncepcji naukowych, to niektóre z fenomenów parapsychicznych czy nadnaturalnych mogą mieć racjonalne wytłumaczenie.

Zjawiska OOBE próbuje się uzasadniać zmianami neurologicznymi i wahaniami w poziomie neurotransmiterów, a zagadkę „Trójkąta Bermudzkiego” tłumaczy się np. sporadycznymi erupcjami metanu z podwodnych złóż w tych rejonach. Powstały z wody i pęcherzyków metanu płyn, ma gęstość znacznie niższą niż woda, przez co znajdujące się w nim statki tracą wyporność i toną. Zjawiska paranormalne, magia i siły nadprzyrodzone cieszą się dużą popularnością w różnego rodzaju literaturze fantasy czy filmach science fiction, jednocześnie podtrzymując fałszywe przekonania na temat przedmiotu badań psychologów. Ciekawostkę stanowi fakt, że Fundacja Edukacyjna Jamesa Randiego ufundowała nagrodę w wysokości jednego miliona dolarów temu, kto w wiarygodnym eksperymencie naukowym udowodni istnienie dowolnego zjawiska paranormalnego. Jak dotąd nikt tej nagrody nie odebrał.

Stanowisko wobec zjawisk paranormalnych

By wypracować samodzielne stanowisko wobec zjawisk paranormalnych i parapsychologii, należy włączyć myślenie krytyczne, które opiera się na sześciu podstawowych pytaniach.

 • Jakie jest źródło informacji (wiarygodne, eksperckie, obiektywne, bezstronne)?
 • Czy twierdzenie ma charakter umiarkowany, czy kategoryczny?
 • Jakie są dowody?
 • Czy wnioski mogą być zniekształcone przez tendencyjność w myśleniu (inklinacje, efekt potwierdzania, tendencyjność emocjonalna)?
 • Czy rozumowanie jest wolne od typowych błędów logicznych?
 • Czy zagadnienie wymaga ujęcia z wielu perspektyw jednocześnie?

Takie programy, jak: „Archiwum X” („The X files”), „Nierozwiązane tajemnice” („Unsolved mysteries”) czy „Fantastyka naukowa w badaniach” („Sci Fi investigates”) wykorzystują ludzką fascynację tym, co paranormalne – zwłaszcza twierdzeniami o tajemniczej mocy oddziaływania umysłu i sił nadnaturalnych na osobowość. Na podobnej zasadzie działają horoskopy - chociaż astrologia już dawno została zdemaskowana - albo rzekoma siła przekazów podprogowych. Wszystkie te przypadki można zaliczyć do wspólnego działu pseudopsychologii, która nie ma żadnego uzasadnienia naukowego i podszywa się jedynie pod prawdy naukowe.

Komentarze (6)
~Anna79
~Anna79 7 miesięcy temu

Najnowsze odkrycia w parapsychologii Zjawiska paranormalne istnieją – sugerują najnowsze odkrycia. Najnowsze odkrycia w zjawiskach paranormalnych. W ostatnich kilkunastu miesiącach doniesiono o kilku interesujących odkryciach sugerujących, że zdolności parapsychiczne to nie mrzonki, a ludzie mogą odbierać przekazy telepatyczne i czerpać informacje drogą pozazmysłową. Równie ciekawe były ustalenia na temat intuicji oraz tego, co widują ludzie na łożu śmierci… Zjawiska paranormalne istnieją – sugerują najnowsze odkrycia! Prace badawcze odkrywają o zjawiskach parapsychologicznych! W 2014 r. prof. Etzel Cardeña (psycholog z Uniwersytetu w Lund) na łamach pisma "Frontiers in Human Neuroscience" wystosował zaskakujący apel, prosząc środowisko akademickie o większe zaangażowanie w badania nad zjawiskami, które stanowią przedmiot zainteresowania parapsychologii. Doszedł on do wniosku, że istnieje wystarczająca liczba dowodów, by uznać je za realne (choć rzadkie) fenomeny naturalne. Pod listem Cardeñy podpisało się 95 naukowców (głównie profesorów) z całego świata, choć w mediach sprawa ta przeszła bez echa. Zjawiska paranormalne i zdolności parapsychiczne to bowiem nadal temat tabu dla społeczności naukowej i mediów głównego nurtu. Większość ludzi nie ma pojęcia, że od dekad prowadzi się na tym polu projekty badawcze, osiągając niekiedy interesujące rezultaty, o czym świadczą odkrycia, o jakich poinformowano w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Czy zmuszą one sceptyków do zmiany poglądów? Źródło: http://psychotronicznyswiat.blogspot.com/2017/03/najnowsze-odkrycia-w-parapsychologii.html#more

Odpowiedz
~Holymed
~Holymed ponad rok temu

Jeśli chcesz zadbać o duszę, zacznij od ciała. Jeśli chcesz zapoznać się z informacjami na temat terapii z użyciem karboksyterapii, zajrzyj na nasz fanpage: Rozstępy są zmorą każdej kobiety. Nie jest łatwo się z nimi uporać. Tymbardziej, że zawsze wydaje nam się, że są ważniejsze rzeczy - dzieci, praca, dom... Czekamy, czekamy aż okazuje się, że rozstępy weszły w fazę teoretycznie do nieodwracalną - pociemniały i pozbycie się ich jest już teoretycznie niemożliwe. Są jednak dzisiaj dostępne nowoczesne metody, które mogą pomóc w skutecznej walce z rozstępami. Jeśli chcesz zapoznać się z informacjami na temat terapii z zastosowaniem karboksyterapii, wejdź na nasz fanpage: https://www.facebook.com/karboksyterapia.warszawa/ Zapraszamy!

Odpowiedz
~anielica
~anielica ponad rok temu

Człowiek zanim sie narodzi jest DUSZĄ..wchodzi w CIALO..umiera I staje sie DUSZA. To dlatego świat duchowy towarzyszy nam tu na ziemi. Stąd te nasze dary jak telepatia, jansowidzenie, sny prorocze ( np kiedy nasi zmarli nas odwiedzają we śnie to znak, ze cos chca nam przekazac p pomóc, ostrzec itp czasem prosza o modlitwe. Znow trzeba umiec to odroznic. Tu na forum pomoc panie mają sny koszmary I zmarli w nich moge stwierdzic ze owi zmarli sie nimi opiekuja I komunikuja sie z nimi poprzez sny. Jedna pani ktorej sni sie miesa to na chorobe smierc, ma sny prorocze. wtedy najlepiej powierzyc sie Aniołom MICHAł Rafael Gabriel. Oni zaopiekuja sie ta panią. Szkoda, ze nie mozna dodawac komentarzy do postów osob, ktore tu pisza o swojej przypadłości). Jesli wezwiemy anioły one dadzą nam wiele znaków które są niecodzienne. Np mamy mało cukierków będzie ich więcej, pomoga znalezc zgubione klucze, podadzą pomysł, osobe jako rozwiązanie naszych problemów. Ale na pewno uczynią to osobom z czystym sercem dobrym I sprawiedliwym. Pamiętajmy ze Anioły towarzyszyły ludziom od zawsze, a anwet opiekowały sie Maryja Jozefem I Jezusem. Po to są. nawet w Biblii pisze we fragmencie o kuszeniu Jezusa na pustyni. I odeszli od niego diabeły I przybyli do Jezusa aniolowie aby byc z nim I mu sluzyc. My tez mamy te anioly. aby nam sluzyly I pomagaly nam. Ochrona przed zlem koszmarami itp archaniol MICHAL. Ochrona na zdrowie I sytuacje zyiowe typu praca rodzina itp Arch. RAFAEl. ochrona dzieci matek dobrej relacji Arch GABRIEL. Ochrona przed zlymi informacjami masz to co powinnas wiedziec co dobre dla ciebie Arch Jofiel. Ochorna przed zawiscia I zazdroscia ludzka brakiem milosci I szacuku rowniez w zwiazku malzenstwie arch CHAMUEL oraz HANNIEL. To ze był Anioł...pozostanie znak w postaci piora..które bedzie I zniknie. W postaci brokaciku ktory raptem pojawi sie na ciele na przedmiocie I zniknie. Na waszych oczach. O tym tez mowił PIOTR NEWI. Ja to potwierdzam. Na problemy finansowe Arch FORTUNATA Arch RAFAEl. Osoba oddana Bogu wierząca to osoba mocna silna zdrowa bezpieczna BOGATA OBDARZONA PRACĄ RODZINĄ PRZYJACIOLMI DOMEM. Szczęściem. Po to masz Anioły, Archanioły i Anioła Stróźa. Radzieccy kosmonauci wiele lat temu nagrali jak 7 istot świetlistych ( a mamy 7 archaniołów jak podaje biblia. Sam Rafael mowi do Tobiasza: Ja jestem jednym z 7 duchów ktore stoja przed obliczem Boga), które otoczyły statek kosmiczny. Na zdjęciach widac wyraznie skrzydła, buzie istot anielskich. Jeden z nich przyjął nawet postac gołebia wielkości statku kosmicznego. To był Arch Gabriel ten sam który zwiastował Maryi ze bedzie matką Jezusa. Wydaje mi się ze jedna z kosmonautek bardzo wierzyła w anioły modlila sie powierzala sie im. I to dlatego one były z nią wszędzie nawet w kosmosie a inni mogli to zobaczyc. Mozna to obejrzec w necie i stare gazety o tym pisaly. Świat nauki i wiedzy jest bardzo ciekawy.

Odpowiedz
zapytaj lekarza

za darmo

 • Odpowiedź w 24 godziny
 • Bez żadnych opłat
 • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Parapsychologia
najnowsze pytania

grupy wsparcia i fora dyskusyjne

Pomocni lekarze

Artykuły Parapsychologia
Parapsychologia

Wróżbitka

Wróżbitka

Wróżbiarze i wróżbitki nie zgadzają się z krytyką specjalistów, którzy zarzucają brak naukowej interpretacji zjawiska przepowiadania przyszłości.

Parapsychologia

Twój znak zodiaku zdradza, jak mamą będziesz

Twój znak zodiaku zdradza, jak mamą będziesz

Horoskop dla przyszłej mamy Każda przyszła mama, albo już mama, zastanawia się, jak sprawdzi się w tej roli, czy podoła. Czy może przejmie cechy swojej matki czy wypracuje zupełnie nowy styl wychowania dzieci. Postanowienia i cechu charakteru to jedno....

Parapsychologia

Medytacja „wglądu w siebie"

Medytacja „wglądu w siebie"

Osoba, która stosuje medytację vipassana, jest bardziej wrażliwa na cierpienia, otoczona jest harmonią i spokojem.

Parapsychologia

Stan hipnozy

Stan hipnozy

Hipnoza pomaga leczyć uzależnionych, chorych na nerwicę i stany lękowe. Twierdzi się, że jest to także jeden z najlepszych sposobów na wyleczenie zaburzeń odżywiania.

Parapsychologia

Twój mózg potrafi podejmować decyzje podczas snu!

Twój mózg potrafi podejmować decyzje podczas snu!

Zapewne niejeden z nas przed poważnym egzaminem próbował wkładania podręcznika pod poduszkę w nadziei, że wiedza w jakiś magiczny sposób przeniknie do naszego umysłu. Metoda wydaje się oczywiście śmieszna, jednak okazuje się, że zastąpienie zwykłej książki...

Parapsychologia

Śmierć kliniczna

Mimo iż czasy współczesne często określa się mianem „cywilizacji śmierci", tak naprawdę przeciętny człowiek mało wie w dziedzinie wiedzy tanatologicznej, zajmującej się badaniem przyczyn śmierci, jej oznak i związanych z nią zjawisk. Człowiek pragnie...

Parapsychologia

Rozdwojenie jaźni

Rozdwojenie jaźni

Zaburzenia dysocjacyjne - zdjęcie zalicza się do zaburzeń dysocjacyjnych tożsamości (ang. Dissociative Identity Disorder, w skrócie DID). Inne nazwy dla tego zaburzenia to: osobowość mnoga, osobowość naprzemienna, osobowość wieloraka lub rozdwojenie osobowości....

Parapsychologia

Dar jasnowidzenia

kryminalną na zlecenie policji. Jasnowidzenie Według definicji parapsychologii, jasnowidzenie to zdolność postrzegania osób, zjawisk i przedmiotów

Parapsychologia

Zaburzenia dysocjacyjne tożsamości

Zaburzenia dysocjacyjne, inaczej określane jako konwersyjne, są umieszczone w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-10 pod kodem F44. Ich wspólną cechą jest częściowa lub całkowita utrata prawidłowej integracji między wspomnieniami przeszłości, poczuciem...