Skuteczność nastrzyknięć ciał jamistych

Zyskującą coraz większą popularność metodą leczenia impotencji jest nastrzykiwanie ciał jamistych prącia środkami farmakologicznymi. Badania wykazują znaczną skuteczność tego sposobu uzyskiwania wzwodu, która oscyluje wokół 70%. Statystyki wykazują też, że metoda ta jest preferowana przez młodszych mężczyzn, których zaburzenia wzwodu mają raczej charakter epizodyczny. Pierwszy raz metodę zastosowano w latach 80-tych, używając do nastrzyknięcia papaweryny. Nastrzykiwanie ciał jamistych prącia ma charakter zabiegu inwazyjnego i wymaga również pewnej wprawy u stosującego, który wykonuje go samodzielnie. Zasadą działania metody jest wazodylatacja, czyli rozszerzenie światła naczyń krwionośnych, wskutek rozukrczu mięśni gładkich.

Ryzyko kontaktów seksualnych

Działanie środków w terapii iniekcyjnej w leczeniu impotencji

Obecnie za najskuteczniejszy środek do wypełniania ciał jamistych uchodzi lek alprostadil, tj. prostaglandyna E1. Działanie leku polega na rozluźnieniu błony mięśniowej gładkiej i rozszerzeniu tętnic. Środek aktualnie uważany jest za najskuteczniejszy i dający stosunkowo niewiele powikłań.

Erekcja - zdjęcia

Powszechnie stosowanym określeniem na zaburzenia erekcji jest pojęcie impotencja. Jednak często odchodzi się od niego ze względu na negatywne skojarzenia,...

Mimo tego, skutkami ubocznymi terapii alprostadilem może być bolesność, zwłaszcza w miejscach wstrzykiwania środka, uszkodzenia wątroby oraz guzki i zwłóknienia. Te ostatnie mogą w rezultacie powodować deformację (skrzywienia) prącia. Dawkowanie tego leku odbywać się może nie tylko w drodze iniekcji, ale i poprzez podanie do cewki moczowej. Ten sposób niekiedy jednak wywołuje silny ból penisa u stosującego. Alprostadil jest alternatywą dla stosunkowo dużego ryzyka wystąpienia przetrwałego wzwodu prącia, czyli priapizmu. Używanie tego leku kilkakrotnie zmniejsza prawdopodobieństwo jego wystąpienia w stosunku do innych środków stosowanych w nastrzyknięciach.

Popularnym lekiem do nastrzykiwania jest papaweryna. Był to również środek, który otworzył drogę do metody nastrzykiwania ciał jamistych. Skuteczność papaweryny jest porównywalna z alprostadilem. Obecnie często jej podawanie łączone jest z udziałem fentolaminy. Stosowanie papaweryny jest jednak obciążone stosunkowo dużym prawdopodobieństwem wystąpienia skutków ubocznych. Do najpoważniejszych powikłań zalicza się priapizm, czyli przetrwały wzwód prącia, trwający dłużej niż 4 godziny po iniekcji.

Leczenie nastrzykowe często polega na łączeniu środków dla uzyskania najlepszych efektów. Takimi „mieszankami” są wspomniana wcześniej papaweryna z fentolaminą oraz kompilacja papaweryny z fentolaminą i prostaglandyną (alprostadilem). Stosowanie jednak jakichkolwiek łączeń środków, jak również ustalanie dawkowania i kwalifikacja do stosowania metody musi być bezwzględnie skonsultowane ze specjalistą urologiem.

Działania niepożądane terapii nastrzyknięć ciał jamistych

Pacjenci decydujący się na leczenie nastrzyknięciami ciał jamistych muszą pamiętać o ryzyku wystąpienia szeregu skutków ubocznych. Ich występowanie jest, oczywiście, stosunkowo sporadyczne i kształtuje się na poziomie 0,5-15 %, zależnie od przyjmowanego środka. Wśród nich najczęstszym skutkiem niepożądanym jest priapizm. Inną dolegliwością może być zwłóknienie ciał jamistych, w następstwie czego może dojść do odkształcenia prącia, a w skrajnych wypadkach do konieczności jego implantacji. Skutek ten dotyczy jednak przypadków ustawicznego, długotrwałego stosowania iniekcji.

Pacjenci mogą też uskarżać się na dolegliwości bólowe mnogiego pochodzenia. Mogą być powodowane zarówno ubocznie występującym priapizmem, jak i niewłaściwym wykonaniem nastrzyknięcia. Bolesność mogą odczuwać mężczyźni wprowadzający aprostadil do cewki moczowej. Powikłaniem jest również niekiedy występujące niedociśnienie tętnicze (hipotonia). Sporadycznie odnotowuje się również przypadki uszkodzenia wątroby.

Przeciwwskazania do stosowania nastrzykiwań w leczeniu zaburzeń erekcji

Przeciwwskazaniem do rozpoczęcia leczenia zaburzeń erekcji nastrzyknięciami jest niedokrwistość sierpowatokrwinkowa, białaczka, szpiczak mnogi, a także poważne deformacje prącia. Nie jest wskazana również dla osób z zaburzeniami na tle psychicznym. Nastrzykiwanie ciał jamistych, mimo pewnego odium niepożądanych efektów, uważane jest za jedną z najskuteczniejszych metod uzyskiwania wzwodu, pozwalającą na uzyskanie erekcji w ciągu od 5 do 20 minut. Nie wymaga stosowania aparatury do wywoływania wzwodu. Ponadto, badania dowodzą, że stosowanie metody przez okres nie dłuższy niż 3 lata może zdynamizować ukrwienie członka, pozwalając na występowanie erekcji spontanicznych, a więc osiąganych bez udziału farmakoterapii czy urządzeń wspomagających występowanie wzwodu.

Lekarz Anna Syrkiewicz, ponad rok temu

Bibliografia

  • Lew-Starowicz Z. Leczenie zaburzeń seksualnych, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1997, ISBN 83-200-2107-3
  • Lew-Starowicz Z., Skrzypulec V., Podstawy seksuologii, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010, ISBN 978-83-200-3618-3
  • Rajtar - Cynke G. (red.), Farmakologia. Podręcznik dla studentów i absolwentów wydziałów pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu Akademii Medycznych, Czelej, Lublin 2007, ISBN 978-83-60608-77-7
  • Janiec W., Kompendium farmakologii, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, ISBN 978-83-200-3944-3

Leczenie miejscowe nieinwazyjne impotencji

Komentarze
zapytaj lekarza

za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Leczenie miejscowe nieinwazyjne impotencji
najnowsze pytania

DYSKUSJE NA FORUM

Roksa

~Barto2 • ostatni post wczoraj

1

Pomocni lekarze

Artykuły Leczenie miejscowe nieinwazyjne impotencji
Leczenie miejscowe nieinwazyjne impotencji

Aparaty próżniowe na erekcję

i Żywności i pojawił się w masowej sprzedaży. Aparat szybko został uznany za skuteczny sposób walki z impotencją, przeznaczony dla większości mężczyzn (...) zdrowia, cukrzyków oraz mężczyzn, których impotencja została...

Leczenie miejscowe nieinwazyjne impotencji

Nastrzyknięcia ciał jamistych

jest konieczne wyłącznie z zalecenia lekarza urologa. Mężczyźni, którzy zdecydują się na taki sposób walki z impotencją muszą liczyć się też z koniecznością (...) , MedPharm, Wrocław 2010, ISBN 978-83-60466-81-0, Babayan R.K., Oates...

Leczenie miejscowe nieinwazyjne impotencji

Działanie aparatów próżniowych

impotencji. Lew-Starowicz Z. Leczenie zaburzeń seksualnych, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1997, ISBN 83-200-2107-3, Frąckiewicz A., Kałużny K., Aparat

Zaburzenia erekcji

Leczenie impotencji

mięśni gładkich naczyń oraz beleczek ciał jamistych, powodując tym samym zwiększony napływ krwi do ciał jamistych. Są to leki doustne, używane tuż (...) jest elastyczny pierścień zaciskający,...

Ból podczas stosunku - przyczyny i leczenie

Priapizm (WIDEO)

Priapizm (WIDEO) Odtwórz wideo

, gdyż może wywołać nieodwracalne uszkodzenia prącia w obrębie mechanizmu ciał jamistych. A takie uszkodzenie może z kolei doprowadzić do trudności w osiąganiu

Zaburzenia erekcji

Leczenie miejscowe nieinwazyjne impotencji

farmaceutycznych do ciał jamistych. Skuteczność metod nieinwazyjnych jest stosunkowo wysoka i wynosi, zależnie od rodzaju, od 70 do 90%. Aparaty próżniowe (...) nieinwazyjnych jest technika MUSE....

Leczenie operacyjne prostaty

Impotencja po operacji prostaty

, biorąc pod uwagę niską skuteczność, że są obecnie rzadko stosowane. Iniekcje leków do ciał jamistych są terapią II rzutu u osób, które pomimo (...) te powodują rozkurcz komórek mięśni gładkich naczyń...

Leczenie operacyjne impotencji

Skuteczność operacji w impotencji

z powodu Choroby Peyroniego (stwardnienie ciał jamistych objawiające się w postaci bolesnego skrzywienia członka) sukces w postaci wyprostowania (...) metodami np. iniekcjami leków rozszerzających naczynia do ciał...