Przejdź na WP

Białaczka - objawy, rodzaje, leczenie

Białaczka jest nowotworem krwi. Choroba ta została opisana po raz pierwszy w 1845 roku. Historycznie nazwa „białaczka” pochodzi od białawego zabarwienia krwi chorego na ostrą postać. Choroba powoduje zmiany leukocytów, czyli białych krwinek we krwi, zarówno w aspekcie jakościowym (leukocyty przestają spełniać swe zadania), jak i ilościowym (namnażają się w zbyt szybkim tempie). W szpiku kostnym zdrowej osoby powstają czerwone krwinki, białe krwinki i płytki krwi. U osoby chorej na białaczkę we krwi namnażają się patologicznie zmienione niedojrzałe komórki, zwane blastami, które blokują wzrost zdrowych krwinek. W pewnym momencie szpik kostny jest przepełniony, a blasty dostają się do obiegu krwi i różnych narządów. Generalnie białaczki dzieli się na ostre, o gwałtownym przebiegu, które nieleczone prowadzą do zgonu w stosunkowo szybkim czasie – są to ostra białaczka szpikowa oraz ostra białaczka limfoblastyczna – oraz białaczki przewlekłe, które rozwijają się wolniej i nawet przy braku leczenia chory może przeżyć kilka lat, zanim dojdzie do dalszego rozwoju choroby, czyli przełomu blastycznego, prowadzącego do zgonu. W ramach każdej białaczki wyróżnia się również podtypy, wpływające na sposób leczenia oraz szanse przeżycia. Rokowanie oraz sposób leczenia zależą w każdym przypadku nie tylko od rodzaju i podtypu białaczki, ale również od ogólnego stanu zdrowia i wieku pacjenta.

Zobacz film: "Białaczka"

spis treści

1. Białaczka - rodzaje prawidłowych krwinek

W szpiku kostnym znajdują się komórki krwiotwórcze mające zdolność odnawiania się i tworzenia komórek potomnych, które będą odpowiadały za budowę i funkcjonowanie krwi. Z takiej komórki krwiotwórczej, inaczej macierzystej, powstaje wiele rodzajów komórek, które następnie przekształcają się we wszystkie rodzaje wymienionych wyżej krwinek. Proces ten nazywamy różnicowaniem. Kiedy takie zróżnicowane komórki dojrzeją, są zdolne do pełnienia swoich funkcji. W pierwszym etapie powstawania krwi komórka macierzysta daje początek dwóm rodzinom komórkowym: szpikowej i limfoidalnej. Z linii szpikowej powstają następnie erytrocyty, płytki krwi, granulocyty, monocyty; z linii limfoidalnej natomiast limfocyty.

Wszystkie krwinki w warunkach prawidłowych pełnią odmienne funkcje w organizmie. Są to:

 • erytrocyty (krwinki czerwone) – przenoszące tlen do tkanek,
 • leukocyty (krwinki białe), w tym: granulocyty, limfocyty, monocyty – pełnią funkcje immunologiczne,
 • płytki krwi: zapobiegają nadmiernym krwawieniom.

PYTANIA I ODPOWIEDZI LEKARZY NA TEN TEMAT

Zobacz odpowiedzi na pytania osób, które miały do czynienia z tym problemem:

Wszystkie odpowiedzi lekarzy

2. Białaczka u dzieci

Zabieg przeszczepienia szpiku
Zabieg przeszczepienia szpiku

W czasie zabiegu choremu zostanie zaaplikowany preparat komórki regenerujący układ krwionośny.

zobacz galerię

Białaczka nie zawsze jest szybko diagnozowana, ze względu na niezbyt charakterystyczne objawy. Ma to wpływ na skuteczność jej leczenia. Nowotwór krwi dotyka jedno na 15-25 tysięcy dzieci rocznie, najczęściej w wieku od trzeciego miesiąca do piątego roku życia. Leczenie białaczki przynosi pożądane rezultaty u ponad dwóch trzecich małych pacjentów. Dobrą wiadomością jest fakt, że dzięki zdobyczom medycyny walka z tą chorobą staje się coraz bardziej efektywna. Jakie są objawy oraz przyczyny białaczki i jak wygląda leczenie nowotworu krwi u dzieci?

Dzieci najczęściej zapadają na ostrą białaczkę limfoblastyczną. Rzadziej spotykana jest przewlekła białaczka limfatyczna, ostra białaczka szpikowa oraz przewlekła białaczka szpikowa. Przyczyny powstawania nowotworów krwi u dzieci nie są do końca znane.

Wystąpienie poniższych symptomów nie musi oznaczać choroby. Pierwsze objawy białaczki są zwykle różne u małych pacjentów. Jeśli jednak zauważysz u swojego dziecka następujące problemy, nie zwlekaj z wizytą u lekarza:

 • bladość, ospałość i silne osłabienie,
 • gorączka bez wyraźnej przyczyny,
 • częste krwawienia z nosa,
 • utykanie, brak chęci do chodzenia i wstawania z powodu bólu mięśni i stawów,
 • długotrwała infekcja, po której utrzymuje się stan zapalny mimo przyjmowania antybiotyków,
 • siniaki i ciemnoczerwone wybroczyny bez przyczyny w postaci upadku,
 • krwawienie dziąseł podczas mycia zębów,
 • powiększone węzły chłonne.

Objawy zwykle pojawiają się nagle, w okresie około dwóch tygodni.

3. Białaczka - leczenie

Rodzaje i leczenie białaczki
Rodzaje i leczenie białaczki

Białaczka to rodzaj choroby układu krwionośnego, która polega na zmianie ilości leukocytów we krwi, szpiku...

zobacz galerię

Walkę z chorobą poprzedza diagnoza nowotworu krwi. Jak ona wygląda? Rodzice zgłaszają się do lekarza po zaobserwowaniu niepokojących symptomów.

Lekarz bada dziecko i sprawdza, czy nie doszło do powiększenia narządów wewnętrznych w jamie brzusznej. Następnie zleca badanie krwi. Jeśli wykaże ono obecność komórek nowotworowych, dziecko trafia do specjalistycznego ośrodka. Tam określa się rodzaj nowotworu i rozpoczyna się leczenie białaczki. Konieczne jest ustalenie, jak zaawansowana jest choroba. W tym celu w znieczuleniu ogólnym przeprowadza się punkcję lędźwiową. Ponadto wykonuje się USG jamy brzusznej i prześwietlenie klatki piersiowej. Przed podjęciem właściwego leczenia często robi się transfuzję krwi, a także podaje antybiotyki. Walka z nowotworem krwi zależy od rodzaju białaczki.

Kolejne etapy leczenia wyglądają zwykle w następujący sposób:

 • Wprowadzenie cewnika centralnego do dużej żyły, przez który pobiera się krew i podaje leki.
 • Dziecko przechodzi chemioterapię, by zwalczyć komórki nowotworowe.
 • Mały pacjent zostaje przez kilka tygodni lub miesięcy w szpitalu. Jeśli dziecko jest w remisji, oznacza to, że ustąpiły wszelkie oznaki choroby. Remisję zwykle utrwala się poprzez dalsze leczenie w szpitalu lub w domu.
 • Ze względu na fakt, że leki stosowane w leczeniu białaczki uszkadzają szpik kostny, choremu podaje się masę płytkową lub erytrocytarną. Ponadto, w celu uniknięcia infekcji, pacjent przyjmuje leki przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze.
 • Leczenie podtrzymujące trwa około dwóch lat. W tym czasie dziecko może wrócić do normalnego życia, ale należy chronić je przez chorobami, zwłaszcza przed ospą wietrzną.
 • Po 30 miesiącach przeprowadza się badania kontrolne. Jeśli wyniki są odpowiednie, dziecko przestaje przyjmować leki. O całkowitym wyzdrowieniu mówi się wtedy, gdy po kolejnych pięciu latach pacjent czuje się dobrze.
 • Niekiedy konieczny jest przeszczep szpiku, najlepiej od rodzeństwa. Aby zabieg przyniósł pożądane rezultaty, choroba musi być w fazie remisji.
Białaczka nie zawsze jest szybko diagnozowana
Białaczka nie zawsze jest szybko diagnozowana (123rf.com)

Objawy białaczki nie powinny zostać zlekceważone, ponieważ nowotwór krwi to poważna choroba wymagająca podjęcia leczenia w możliwie krótkim czasie. Skuteczność leczenia białaczki jest coraz większa, dlatego nie warto zwlekać z jego rozpoczęciem.

4. Białaczka - ostre pastacie u dorosłych

Najczęstszą postacią ostrej białaczki u dorosłych jest ostra białaczka szpikowa (AML). Zapadalność na tę chorobę wynosi 1 na 100 000 w wieku 30 lat oraz 1 na 10 000 w wieku powyżej 65 lat. Przyczyny powstawania ostrej białaczki szpikowej u dorosłych nie są do końca poznane. Przyjmuje się, że sprzyjają jej narażenie na działanie promieniowania jonizującego, częsty kontakt z benzenem oraz innymi produktami rafinacji ropy naftowej oraz wcześniejsza chemioterapia w przebiegu leczenia innych nowotworów. Istnieją także inne prawdopodobne czynniki ryzyka, takie jak: narażenie na różne czynniki środowiskowe, wrodzone defekty genetyczne czy inne choroby układu krwiotwórczego. Drugą co do częstości wśród dorosłych ostrą białaczką jest ostra białaczka limfoblastyczna (ALL - acute lymphoblastic leukemia), stanowiąca około 10-20% zachorowań na ostre białaczki u dorosłych oraz będąca najczęstszą postacią u dzieci. Jest to choroba nowotworowa wywodząca się z wczesnych stadiów powstawania białych krwinek. Przyczyny ostrej białaczki limfoblastycznej nie są jeszcze znane. Szczyt zachorowań na tę chorobę przypada na 3-7 rok życia. U dorosłych dotyka głównie osoby młode, przed ukończeniem 30. roku życia. Objawy często na początku są niecharakterystyczne - występuje osłabienie, gorączka, bóle kostno-stawowe.

Zobacz także:

Objawami ostrych białaczek są:

 • Objawy podobne do grypy – gorączka, osłabienie, ból kości, objawy zapalenia dróg oddechowych.
 • Objawy tzw. skazy krwotocznej – krwawienia z błon śluzowych, głównie dziąseł, nosa, przewodu pokarmowego czy dróg rodnych oraz plamica na skórze i błonach śluzowych.
 • Objawy związane z osłabieniem odporności – częste przeziębienia, uaktywnienie opryszczki, złe samopoczucie, brak apetytu, zakażenia bakteryjne i grzybicze, wystąpienie nadżerek i bolesnych aft na błonach śluzowych etc.
 • Ponadto białaczka powoduje szereg innych objawów, z których nie wszystkie występują u wszystkich chorych i nie są typowe dla białaczek. Stanowią jednak cenną wskazówkę dla lekarza stawiającego diagnozę.
 • Przy ostrej białaczce limfoblastycznej występuje powiększenie śledziony i/lub węzłów chłonnych u 75% chorych, co pozwala na wstępne zróżnicowanie względem ostrej białaczki szpikowej.
 • U niektórych chorych na białaczkę limfoblastyczną dochodzi także do upośledzenia przepływu krwi w najmniejszych naczyniach w wyniku zatkania naczyń przez komórki nowotworowe (leukostaza), najczęściej występuje gdy liczba białych krwinek jest znacznie przekroczona. Objawiać się może pod postacią zaburzeń widzenia czy świadomości.

Jeżeli dojdzie do nacieczenia narządów przez komórki białaczkowe pojawiają się objawy związane z daną lokalizacją. Objawy związane z zajęciem narządów to między innymi - pogorszenia ostrości wzroku czy objawy zapalenia ucha w przypadku nacieczenia narządów zmysłów. Jeżeli zajęty jest układ kostno-stawowy pojawiać się mogą bóle stawów. Nacieki w skórze przybierają postać guzków i wykwitów. W przypadku zajęcia płuc może pojawić się duszność, a nawet niewydolność oddechowa. W zajęciu układu krążenia mogą wystąpić zaburzenia rytmu serca, objawy niewydolności mięśnia sercowego. Krwiomocz może wskazywać na zajęcie układu moczowego. W białaczce limfoblastycznej często dochodzi do zajęcia ośrodkowego układu nerwowego, najczęściej pod postacią zajęcia opon mózgowo-rdzeniowych. Objawy kliniczne zajęcia opon mózgowo-rdzeniowych mogą wystąpić w każdym okresie choroby podstawowej, a czasami poprzedzają inne objawy białaczki. Mogą świadczyć również o nawrocie choroby.

W przebiegu ostrej białaczki bardzo ważne jest szybkie jej rozpoznanie i podjęcie natychmiastowego leczenia. Ostra białaczka nieleczona prowadzi zwykle do śmierci w przeciągu kilku tygodni. Różnicowanie rodzaju białaczki zwykle nie jest możliwe jedynie na podstawie zewnętrznych objawów. Są one podobne nie tylko dla dwóch rodzajów ostrych białaczek, ale również dla innych chorób, jak mononukleoza zakaźna, oraz dla tzw. przełomu blastycznego w przebiegu przewlekłej białaczki szpikowej. Diagnoza stawiana jest na podstawie badań laboratoryjnych – morfologii, badań cytogenetycznych, immunofenotypowych i molekularnych. Dzięki temu można nie tylko potwierdzić diagnozę ostrej białaczki, ale rozpoznać jej rodzaj, a także podtyp, co pozwala ocenić rokowanie oraz podjąć leczenie dające największe szanse na wyleczenie przy najniższym ryzyku powikłań. U chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną w morfologii krwi obwodowej najczęściej występuje znaczna ilości białych ciałek krwi, które szybko narastają. Zwykle dodatkowo występuje zmniejszona liczba krwinek czerwonych oraz płytek krwi. W rozmazie widoczne są limfoblasty, czyli niedojrzałe formy białych krwinek. Podobnie w materiale pobranym ze szpiku kostnego. Pobranie szpiku stanowi podstawę do wstępnego rozpoznania ostrej białaczki limfoblastycznej. Szpik pobiera się z okolicy mostka lub biodra. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym – po podaniu znieczulenia lekarz specjalną igłą wkłuwa się w kość, gdzie znajduje się szpik kostny i pobiera się próbkę. Samo nakłucie szpiku zwykle jest bezbolesne, pacjent może jednak samo pobranie odczuwać jako delikatne ssanie lub rozpieranie. Po pobraniu lekarz dokonuje oceny szpiku pod mikroskopem, po wcześniejszym odpowiednim przygotowaniu materiału, co pozwala ocenić komórki. Oceniany jest rodzaju limfocytów, które uległy przemianie nowotworowej (ten typ białaczki może pochodzić z limfocytów B lub T), określana jest liczba i rozmiary komórek nowotworowych oraz wykonywane jest specjalistyczne badanie cytogenetyczne, które określa rodzaj zmian w zestawie genów komórek i ich mutacji. Rozpoznanie ostrej białaczki limfoblastycznej jest możliwe gdy występuje ≥ 20% limfoblastów we krwi lub szpiku. W celu oceny postępu choroby wykonuje się również badania obrazowe:

Ostra białaczka limfoblastyczna często zajmuje opony mózgowo-rdzeniowe, dlatego często wykonywana jest punkcja lędźwiowa, w celu pobierania płynu mózgowo-rdzeniowego.

Leczenie ostrych białaczek dzieli się na trzy fazy. W pierwszej, tzw. fazie indukcji, która trwa 4-6 tygodni podaje się najwyższe dawki leków, a celem jest usunięcie masy guza. Indukcja remisji w ostrej białaczce limfoblastycznej polega na stosowaniu odpowiednio dobranej chemioterapii (winkrsytyna, antracyklina, prednizolon, L-asparginaza). Następnym etapem jest konsolidacja remisji, która ma na celu usunięcie choroby. W drugiej fazie, tzw. fazie konsolidacji, trwającej zwykle 3-6 miesięcy podaje się mniejsze dawki leków, a jej celem jest zlikwidowanie resztek choroby. Leczenie ostrej białaczki limfoblastycznej na tym etapie polega na stosowaniu cytostatyków (Ara-C, metotreksat). Stosowane jest dodatkowo leczenie, które ma na celu zabezpieczenie ośrodkowego układu nerwowego przez zajęciem przez chorobę (stosuje się metotreksat podawany dokanałowo oraz radioterapię). Trzecia faza to leczenie pokonsolidacyjne, czyli zapobieganie nawrotom białaczek, przez dłuższy okres po zakończeniu drugiej fazy. Użycie konkretnych leków ustalane jest indywidualnie na podstawie rodzaju i podtypu białaczki, stanu zdrowia chorego, reakcji na dotychczas stosowane leki, etc. Celem leczenia jest zredukowanie liczby aktywnych komórek nowotworowych na tyle, by poradził sobie z nimi układ odpornościowy pacjenta, przy jednoczesnym jego nienadwyrężeniu i niewyniszczeniu ogólnym organizmu. Chemioterapia stosowana w leczeniu ostrych postaci białaczki prowadzi zwykle do uszkodzenia szpiku kostnego, co wymusza jego przeszczep. W trzecim etapie leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej bardzo ważne jest leczenie wspomagające, polegające na zapobieganiu i leczeniu zakażeń, opanowywaniu skazy krwotocznej oraz anemii, leczeniu zaburzeń metabolicznych. Istotne jest również wsparcie psychologiczne.

Leczenie ostrych białaczek wiąże się z wysokim ryzykiem wystąpienia powikłań. Najczęstszym z nich jest tzw. zespół rozpadu guza związany z niszczeniem komórek białaczkowych w przebiegu intensywnej chemioterapii. Nagły spadek liczby leukocytów i płytek we krwi, które zwykle następuje minimum w dwa tygodnie po rozpoczęciu leczenia, może prowadzić do gwałtownych zakażeń oraz krwotoków związanych ze skazą krwotoczną. Zakażenia i krwotoki stanowią zwykle bezpośrednią przyczynę zgonów w przebiegu leczenia ostrych białaczek.

Rokowanie zależy od postaci białaczki, stanu zdrowia i wieku pacjenta. W przypadku ALL u dzieci całkowite wyleczenie występuje w 80% przypadków, u dorosłych w 45-60% przypadków. Odsetek osób, które uzyskują remisję wynosi >70%, a w przypadku intensywnej polichemioterapii > 90%. Rokowanie jest gorsze u osób starszych oraz zależy od podtypu ostrej białaczki limfoblastycznej. Niekorzystne rokowanie ma białaczka z obecnością chromosomu Philadelphia, wiek powyżej 35 roku życia, wysoka wyjściowa liczba białych ciałek krwi.

Stosunkowo wysokie wskaźniki przeżywalności związane są z szybkim rozwojem farmakologii na tym polu w ostatnich latach. Jeszcze w latach sześćdziesiątych chorzy nie mieli szans na przeżycie. Dla AML szanse wyzdrowienia również zależą od wieku i stanu zdrowia pacjenta, rodzaju zmian molekularnych oraz postępu choroby i wahają się w granicach 10-80%. Największe szanse mają osoby młode, u których nie doszło jeszcze do zmian pozaszpikowych i które dobrze zareagowały na chemioterapię. U młodych osób intensywna chemioterapia prowadzi do nawet 40% wyleczeń, a połączona z przeszczepem szpiku nawet 60%. Natomiast u chorych powyżej 60 roku życia przeżycie 5-letnie osiąga się u około 10% chorych. Związane jest to ze zwykle gorzej rokującymi rodzajami zmian molekularnych i cytogenetycznych u tych osób oraz gorszym ogólnym stanem zdrowia. W każdym przypadku szczegółowe rokowanie ustala lekarz prowadzący na podstawie rodzaju zmian genetycznych, postępu choroby oraz ogólnego stanu zdrowia, wieku i płci pacjenta.

U pewnego odsetka pacjentów dochodzi do wznowienia ostrej białaczki limfoblastycznej i ponownego pojawienia się komórek blastycznych w szpiku kostnym, ośrodkowym układzie nerwowym, jądrach. Wznowy mogą pojawiać się wkrótce po leczeniu lub po dłuższym czasie. W przypadku wznowy w obrębie centralnego systemu nerwowego stosuje się agresywne leczenie dokanałowe oraz naświetlania.

5. Białaczka - przewlekłe postacie

Spośród białaczek przewlekłych wyróżnić można dwie ich grupy wchodzące w skład grup chorób określanych jako:

 • Zespoły mieloproliferacyjne;
 • Zespoły limfoproliferacyjne.

Najczęstszą postacią białaczki należącą do zespołu mieloproliferacyjnego jest przewlekła białaczka szpikowa (CML), która stanowi około 25% wszystkich zachorowań na białaczki u dorosłych (zachorowalność 1,5 na 100 000). CML występuje najczęściej wśród dorosłych osób w wieku 30-40 lat, rzadko u dzieci.

Przewlekłej białaczce szpikowej towarzyszy przyspieszony metabolizm, powodujący utratę masy ciała. Ponadto powstają zaburzenia przepływu krwi w naczyniach włosowatych mogące powodować takie objawy jak bóle głowy, zaburzenia świadomości, zaburzenia widzenia czy priapizm u mężczyzn (długotrwały, bolesny wzwód). W obrazie morfologicznym widoczna jest wysoka leukocytoza (nawet >500 000/ul, zwykle około 100 000/ul w momencie diagnozy) oraz blasty (komórki nowotworowe) w ilości około 10%. Choroba nieleczona przebiega w dwóch lub trzech fazach. Na początku, w tzw. fazie przewlekłej, następuje powolny wzrost liczby komórek blastycznych. U niektórych chorych wyróżnić można fazę akceleracji, gdzie następuje wyraźny wzrost ich liczby i zaostrzenie objawów. Ostatnią fazą jest tzw. faza przełamania blastycznego, przy której następuje gwałtowny wzrost liczby komórek blastycznych. Objawy są wtedy bardzo podobne do białaczki ostrej. Jeśli choroba zdiagnozowana zostanie na tym etapie, to zwykle jest oporna na leczenie i rokowania są bardzo złe.

Jedyną metodą dającą szansę całkowitego wyleczenia jest przeszczep szpiku kostnego, najlepiej od dawcy z rodziny chorego. Odsetek całkowitych wyleczeń chorych poddanych przeszczepowi szpiku wynosi ponad 60-80%. Leczenie farmakologiczne przynosi zróżnicowane rezultaty w zależności od użytego środka. Na tym polu cały czas dochodzi do intensywnego rozwoju nowych leków, dających coraz dłuższą i pewniejszą przeżywalność.

Drugą grupą białaczek przewlekłych są białaczki limfatyczne. Należą do tzw. klonalnych chorób limfoproliferacyjnych (pochodzących od limfocytów). Przewlekłe białaczki limfatyczne dotykają głównie osób starszych, po sześćdziesiątym roku życia i stanowią zwykle najłagodniejszą formę białaczki, dającą stosunkowo dobre rokowania przy podjęciu leczenia – większość pacjentów przeżywa kilkanaście lat od rozpoznania, co przy zwykle późnym wieku zachorowania stanowi stosunkowo dobry wynik. W łagodnych postaciach często odstępuje się od leczenia chemioterapią na rzecz obserwacji, gdyż oczekiwana korzyść z leczenia może być mniejsza niż jego efekty uboczne. Wyróżnia się tu cztery typy białaczek – najczęstszą białaczkę B-komórkową, białaczkę prolimfocytową, białaczkę włochatokomórkową oraz białaczkę z dużych ziarnistych limfocytów.

Najczęstszą jest przewlekła białaczka limfocytowa B-komórkowa (B-CLL). Nieznany jest sposób powstawania tej białaczki, w przeciwieństwie jednak do większości pozostałych znaczenie ma raczej czynnik genetyczny, a nie środowiskowy. I tak co dziesiąty chory na przewlekłą białaczkę B-komórkową posiada w rodzinie chorego na tę chorobę. Co więcej, w kolejnych pokoleniach choroba występuje szybciej, we wcześniejszym wieku i ma bardziej gwałtowny przebieg. Białaczka ta nie daje tak wyraźnych objawów zewnętrznych jak inne białaczki. Połowa chorych w momencie rozpoznania na podstawie badań krwi (limfocytoza) nie posiada żadnych niepokojących objawów klinicznych. Najczęstszym objawem zewnętrznym jest powiększenie węzłów chłonnych oraz śledziony, a czasem również innych narządów limfatycznych (migdałki wchodzące w skład tzw. pierścienia Waldeyera). Czasem występują istotne zaburzenia metabolizmu, jak utrata masy ciała, okresowo podwyższona temperatura ciała, znaczne osłabienie czy nadmierna potliwość. W obrazie morfologicznym występuje limfocytoza z charakterystycznymi dla przewlekłych białaczek limfatycznych jądrami uszkodzonych limfocytów, tzw. cieniami Gumprechta. W bardziej zaawansowanych postaciach może występować również niedokrwistość i małopłytkowość, gdzie klon białaczkowy wypiera czerwone krwinki i płytki krwi lub w mechanizmie autoimmunologicznym nawet we wcześniejszych fazach choroby. Diagnozę stawia się na podstawie obrazu klinicznego, morfologii oraz badań cytogenetycznych i molekularnych.

Przewlekła białaczka limfocytowa B-komórkowa charakteryzuje się zróżnicowanym przebiegiem. W przebiegu nieleczonej, 10-20 lat przeżywa nawet jedna trzecia chorych. Częściej przebiega jednak bardziej agresywnie, prowadząc do zgonu w przeciągu kilku lat. U niektórych chorych może nastąpić transformacja w agresywnego, trudnego w leczeniu chłoniaka – tzw. zespół Richtera.

Leczenie dobiera się indywidualnie, w zależności od stopnia zaawansowania choroby. Jeśli jedynym objawem jest limfocytoza, nie podejmuje się zwykle leczenia, jako że jego powikłania mogą być groźniejsze niż sama choroba, która w takim wypadku rokuje ponad dziesięć lat oczekiwanego dalszego trwania życia. U chorych z bardziej zaawansowaną postacią choroby stosuje się chemioterapię. Pomimo stosunkowo łagodnego przebiegu choroby trudno jest jednak uzyskać jej całkowitą remisję. Około połowa chorych po podjętym leczeniu przeżywa 10 lat. Najczęstszą przyczyną zgonów są powikłania leczenia w postaci zakażeń (zapalenia płuc, sepsa) oraz krwotoków i ogólnego wyniszczenia organizmu.

Drugą najczęstszą chorobą z tej grupy przewlekłych białaczek limfoproliferacyjnych jest białaczka włochatokomórkowa (HCL). Jest to choroba nowotworowa dojrzałych limfocytów B, a rzadziej T. Jest to choroba stosunkowo rzadka, stanowi około 3% wszystkich białaczek u dorosłych. Czynniki ryzyka białaczki włochatokomórkowej to narażenie na promieniowanie oraz rozpuszczalniki organiczne. Uważa się, że również zakażenie wirusem Epsteina-Barra może przyczyniać się do zwiększenia ryzyka zachorowania. Objawy zewnętrzne są podobne jak przy pozostałych białaczkach przewlekłych. Najczęstszym z nich jest powiększenie śledziony, występujące u 90% chorych. Diagnozę stawia się na podstawie badań morfologicznych, cytogenetycznych oraz molekularnych. Rokowanie jest stosunkowo dobre. Jeśli choroba przebiega bezobjawowo, zaleca się zwykle dalszą obserwację. U chorych, gdzie podjęto leczenie, odsetek przeżyć pięcioletnich wynosi ponad 90%, a u 75% uzyskuje się całkowitą remisję choroby.

Białaczka prolimfocytowa (PLL) jest kolejną z tej grupy. Zapadają na nią zwykle osoby po 60 roku życia, najczęściej w siódmej-ósmej dekadzie życia. Zachorowalność roczna wynosi 0,3/100 000. Objawy zewnętrzne są podobne jak w HCL. W morfologii stwierdza się obraz dużej leukocytozy oraz niedokrwistości i małopłytkowości. Diagnozę dokonuje się analogicznie do poprzednich typów. Rokowanie jednak jest znacznie gorsze. Średni czas przeżycia od zdiagnozowania waha się w granicach 1-3 lat, w zależności od podtypu białaczki.

Najrzadszą z tej grupy jest białaczka z dużych ziarnistych limfocytów (LGL). W obrazie klinicznym występuje rzadziej powiększenie śledziony, a częściej nawracające zapalenia dróg oddechowych, zatok czy infekcje skóry. W obrazie morfologicznym stwierdza się niedokrwistość i małopłytkowość. Limfocytoza nie jest tak duża jak przy innych białaczkach z tej grupy (reumatoidalne zapalenie stawów. Duże trudności sprawia postawienie rokowania przy tej postaci białaczki. Może ona występować w wariancie łagodnym lub agresywnym i przechodzić z łagodnego w agresywny. W wariancie łagodnym może dojść do samoistnego wyleczenia chorego bez interwencji lekarskiej, natomiast w postaci agresywnej przeżywalność nie przekracza zwykle roku. Wskazaniem do leczenia są nawracające zakażenia bakteryjne oraz niedokrwistość wymagająca transfuzji.

6. Białaczka - leczenie wspomagające w terapii

Chemioterapia stanowi poważne obciążenie dla osłabionego białaczką organizmu. Większość zgonów po jej rozpoczęciu wiąże się z jej powikłaniami, związanymi z obniżoną odpornością. Leczenie białaczki obejmuje zapobieganie zakażeniom przez umieszczanie chorego w sterylnych warunkach (separatka, septyczny namiot, etc.) oraz podawanie środków bakterio- i grzybobójczych. Z drugiej strony, chorzy na białaczkę narażeni są na małopłytkowość prowadzącą do krwotoków, będących drugą pod względem częstości (po zakażeniach) przyczyną zgonów. W celu zapobiegania podaje się leki zwiększające krzepliwość krwi lub przetacza koncentrat płytek krwi. Podaje się również leki pomagające przywrócić prawidłową produkcję krwi. Szczególną uwagę zwraca się na właściwe odżywianie pacjenta. Chorych na białaczkę otacza się również szczególną opieką psychologiczną, mającą kluczowe znaczenie w tych trudnych chwilach.

Następny artykuł: Choroby wątroby

Polecane dla Ciebie

Pomocni lekarze

Szukaj innego lekarza

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Ważne tematy