Pokaż kategorie abcZdrowie.pl
Pokaż kategorie

Zespół depresyjny

Zaburzenia depresyjne są najczęściej diagnozowanym i spotykanym problemem psychicznym. Depresja to nie tylko patologiczny smutek czy przygnębienie, to stan całego organizmu. Wyróżnia się depresje endogenne, depresje psychogenne, depresje poporodowe, depresje reaktywne, depresje w reakcji żałoby, depresje łagodne i głębokie. Depresja występuje na całym świcie, we wszystkich kulturach. W ostatnim czasie coraz częściej mówi się o zaburzeniach depresyjnych jako o pladze XXI wieku. Co to jest zespół depresyjny?

1. Objawy zaburzeń depresyjnych

Chyba każdy człowiek potrafiłby wymienić kilka charakterystycznych cech zaburzeń depresyjnych. Wśród katalogu objawów depresji na pewno znalazłyby się następujące:

 • brak wiary we własne możliwości,
 • zaniżona samoocena,
 • nieuzasadnione poczucie winy,
 • obniżenie nastroju,
 • niezdolność do odczuwania radości,
 • poczucie bezwartościowości,
 • poczucie bycia ciężarem dla innych osób,
 • koncentracja na porażkach i samych negatywnych aspektach własnego życia,
 • pesymizm i utrata nadziei,
 • myśli samobójcze,
 • trudności w podejmowaniu decyzji,
 • zaburzenia pamięci i koncentracji uwagi,
 • zaniedbywanie codziennych obowiązków,
 • poczucie zmęczenia i utrata energii do życia,
 • spowolnienie ruchowe,
 • uboga mimika, monotonny głos, przygarbiona sylwetka,
 • problemy ze snem,
 • spadek libido,
 • zaburzenia łaknienia. 

Powyższe, klasyczne objawy depresji rzadko kiedy występują w praktyce klinicznej. Najczęściej lekarze psychiatrzy mają do czynienia ze zmodyfikowanymi obrazami chorobowymi albo z nietypową symptomatyką depresji (tzw. depresje maskowane). Na sposób manifestowania się depresji wpływa wiele czynników, np.: wiek pacjenta, płeć, osobowość, środowisko, warunki życia. W ten sposób powstaje wiele różnych, odmiennych nie tyle w treści, co w formie, zespołów depresyjnych.

2. Na czym polega zespół depresyjny?

Czym depresja różni się od zespołu depresyjnego? Zespół depresyjny to nic innego jak zespół objawów charakterystycznych dla depresji. Niektórzy termin „zespół depresyjny” stosują zamiennie z określeniem „depresja prosta”. Zespół depresyjny nie ogranicza się jednak do zaburzeń nastroju (afektywnych), do depresji jednobiegunowej albo choroby afektywnej dwubiegunowej, ale występuje także w psychozach inwolucyjnych, psychozach przedstarczych i starczych, psychozach reaktywnych, a czasem w schizofrenii. Niektóre źródła podają, że na zespół depresyjny składa się triada syndromologiczna:

 • patologiczne obniżenie nastroju,
 • obniżenie napędu psychoruchowego (w skrajnych przypadkach zahamowanie ruchowe),
 • spowolniony tok myślenia i inne procesy intelektualne.

Literatura psychiatryczna i psychologiczna podaje też rozszerzoną wersję katalogu objawów wchodzących w skład zespołu depresyjnego. Oprócz symptomów wymienionych powyżej dorzuca się czasami lęk, zaburzenia rytmów okołodobowych i objawy somatyczne, np. spadek apetytu, napięciowe bóle głowy, zawroty głowy, bóle brzucha, zaparcia lub biegunki.

Bez względu na etiologię choroby zespół depresyjny bardzo wyraźnie zaznacza się w wyglądzie zewnętrznym pacjenta. Chory ma smutny wyraz twarzy, jest przygnębiony i przygarbiony, jakby przytłoczony życiem. Przyjmuje niezgrabne pozycje ciała, przestaje dbać o swój wizerunek, ubrania, makijaż. W przypadku głębokiej depresji bardzo często pojawiają się urojenia o charakterze pesymistycznym czy nihilistycznym albo myśli i tendencje samobójcze. Osoba przejawiająca cechy zespołu depresyjnego może być pełna niepokoju i lęku. Kontakt słowny z chorym jest bardzo utrudniony – pacjent nie mówi nic albo mówi powoli, flegmatycznie, bez składu, szeptem. Zespół depresyjny to nie tylko smutek, pesymizm, utrata radości życia, satysfakcji i zdolności do odczuwania przyjemności. To także utrata zdolności do odczuwania czegokolwiek – totalne zobojętnienie uczuciowe. Człowiek staje się nieczuły zarówno na smutek, jak i szczęście, co określa się utratą „czucia czuć”. Człowiek nie jest zdolny do życia, do przeżywania jakichkolwiek stanów emocjonalnych, wegetuje jak roślina. Zespół depresyjny to jakby rdzeń zaburzeń depresyjnych – osiowe objawy depresji, unaoczniające patologię życia psychicznego osoby chorej i ujemny ton uczuciowy wszelkich przeżyć będących jej udziałem.                 

Nieważne, czy depresję spowodowała zaburzona biochemia mózgu, śmierć bliskiej osoby, inna choroba, np. nowotwór, wyobcowanie społeczne, kryzys małżeński czy długotrwałe konflikty na gruncie zawodowym albo nawet brakuje uchwytnej przyczyny obniżonego samopoczucia. Najważniejsze jest jednak to, by zrozumieć, że depresja czy zespół depresyjny to poważna choroba duszy, która zatruwa życie i niszczy to, co najbardziej pierwotne w człowieku – instynkt samozachowawczy. Człowiekowi po prostu stopniowo przestaje chcieć się żyć. Ważne więc, by nie ignorować objawów, mogących świadczyć o zaburzeniach depresyjnych, bo szybkie podjęcie leczenia, np. w postaci psychoterapii, socjoterapii czy farmakoterapii, może dać naprawdę dobre efekty. Zwykłemu człowiekowi może być trudno uchwycić mglistą granicę między „zwyczajnym” przygnębieniem a depresją w stopniu chorobowym. Z tego też względu trzeba skonsultować się ze specjalistą, który będzie w stanie postawić diagnozę różnicową.

Bibliografia

 • Hammen C., DEPRESJA – modele kliniczne i techniki terapeutyczne, GWP, Gdańsk 2004, ISBN 83-89574-37-3.
 • Kramer P., Czym jest depresja?, REBIS, Poznań 2007, ISBN 978-83-7301-775-7.
 • Wolpert L., Depresja – złośliwy smutek. Jak rozpoznawać i leczyć, „Muza”, Warszawa 2001, ISBN 83-7200-798-5.
Komentarze
zapytaj lekarza

za darmo

 • Odpowiedź w 24 godziny
 • Bez żadnych opłat
 • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Depresja - najnowsze pytania

Dyskusje na forum

Artykuły Depresja
Depresja

Zaburzenia depresyjne

(...) u różnych osób mogą przybierać różne formy. W zależności od przypadku depresja może objawiać się bardziej ... depresyjnych Depresja może mieć kilka rodzajów uzależnionych od czasu trwania objawów, momentu pojawienia się ich w życiu ... óżniamy poniższe rodzaje depresji: depresja psychogenna – to zaburzenie depresyjne wywołane traumatycznym wydarzeniem, śmiercią bliskiej osoby, silnym stresem lub długotrwałymi objawami nerwicowymi; depresja endogenna – depresja wywołana...

Depresja

Depresja a samobójstwo

Samobójstwo jest najpoważniejszym powikłaniem depresji. Jednak z badań wynika, że większość osób z depresją ... . Około 65% przypadków samobójstw wiąże się z chorobą psychiczną, przede wszystkim z depresją. Z danych wynika ... i depresją, czynnikami zwiększającymi ryzyko popełnienia samobójstwa (często towarzyszącymi depresji) są: pr ... dla człowieka z depresją są również problemy ze snem. Szczególnie niebezpieczne bywa przedwczesne budzenie się...

Depresja

Kobiety walczą z depresją

Depresja w ujęciu naukowym jest zaburzeniem nastroju, które objawia się ogólnym spadkiem aktywności ... w mózgu rolę neuroprzekaźników. Depresja może być chorobą przewlekłą (dystymia) lub też występować w określonych warunkach (np. depresja sezonowa – związana z okresowym niskim natężeniem światła słonecznego w cyklu rocznym w danym regionie geograficznym) i sytuacjach życiowych (np. depresja poporodowa). Kobiety a depresja Biorąc pod uwagę dostępne statystyki, depresja...

Depresja

Rodzaje depresji

Depresja duża, depresja lękowa, depresja poporodowa, depresja sezonowa, depresja maskowana – to tylko niekt ... ób dorosłych albo depresji dzieci i młodzieży. Depresja może pojawić się na skutek predyspozycji genetycznych, wahań w poziomie ... do osłupienia). W uproszczeniu można powiedzieć, że depresja ma tyle rodzajów, ile jest jej możliwych przyczyn. Aby ułatwić ... : depresja endogenna i reaktywna (psychogenna), depresja pierwotna lub wtórna, czyli występująca w przebiegu innych...

Depresja

Diagnozowanie depresji

(...) że w ciągu dwóch tygodni trwania objawów nie występowały ani omamy, ani urojenia. Dystymia a depresja Dystymia ... oraz na co dzień funkcjonują prawidłowo. Znany jest również, nieużywany w klasyfikacji europejskiej, termin „depresja atypowa” (depresja maskowana). Odnosi się on do zaburzeń o niecharakterystycznym obrazie i stosunkowo niewielkim nasileniu. Wśród objaw ... ów, jak i przez pracowników opieki medycznej. Jak odróżnić smutek od depresji? Depresja objawia się między innymi smutkiem. Często...

Depresja

Objawy depresji

(...) órych zaliczyć można cechy zespołu depresyjnego. Są to – afekt, poznanie, zachowanie, funkcjonowanie fizyczne. Depresja jest jednym ... ów, stanowiących podstawowe cechy tego stanu. Spis treści Objawy osiowe i wtórne depresji Depresja ze względu na swą złożoną ... ólnie u dotkniętych depresją dzieci). Co więcej, nie wszyscy ludzie, którzy są przygnębieni, odczuwają smutek czy depresję jako taką ... i szarości, bez żadnych kolorów. Według wielu badań nad dotkniętymi depresją, doświadczenie utraty zainteresowania sprawami,...

Depresja

Depresja a praca

(...) to jesteś dwukrotnie bardziej na nią narażony niż twoi dziadkowie. Po drugie, depresja znacznie częściej dotyczy nastolatk ... niż piętnaście lat. Prawie każdy z nas cierpiał na depresję, przynajmniej w jej łagodnej formie. Depresja różni się ... się w danym miejscu, z bezwładem wyobraźni lub niezdolnością do podjęcia dalszych kroków. Problemy w pracy a depresja ... ółpracownikami a depresja Ludzkie relacje mają duży wpływ na funkcjonowanie i samopoczucie jednostki. W pracy człowiek spędza dużą część...

Depresja

Depresja a szkoła

Zgodnie z obserwacjami klinicznymi ostatnich lat depresja dziecięca i depresja młodzieńcza stanowią coraz bardziej znaczącą część psychopatologii dziecięcej. Depresja u dzieci dotyka bezpośrednio uczuciowości i jej przejawów, ma związek ze sferą ... óre tej opieki nie ma. Depresja u dzieci jest wywoływana przede wszystkim przez czynniki zewnętrzne i ma inne podłoże niż depresja u os ... ównież chorują na depresję i w tym wieku choroba ta może być bardzo niebezpieczna. Wywołana zewnętrznymi czynnikami depresja u...

Depresja

Depresja u młodzieży

(...) badań prof. Marii Orwid wyróżniono cztery postacie depresji młodzieńczej: 1. depresja młodzieńcza czysta &ndash ... ; 2. depresja młodzieńcza z rezygnacją – do obrazu depresji czystej dołączają się: niewydolność w nauce, poczucie bezsensu życia, tendencje samobójcze; 3. depresja młodzieńcza z niepokojem – obok objawów depresji czystej ... ów etc.); 4. depresja młodzieńcza hipochondryczna – charakteryzuje się (oprócz objawów depresji...

lekarzy jest teraz online

Zapytaj lekarza
zapytaj lekarza

za darmo

 • Odpowiedź w 24 godziny
 • Bez żadnych opłat
 • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500