Gastroenterologia

Wskazania do biopsji ssącej jelita cienkiego

nie przekracza odźwiernika. Przeszkody te można ominąć, gdy kapsułkę Crosby`ego wprowadzi się przy pomocy fiberoskopu. Konturek S. Gastroenterologia (...) i hepatologia kliniczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, ISBN...

Fundoplikacja

. Leczenie operacyjne przełyku przynosi zazwyczaj oczekiwany rezultat. Konturek S. Gastroenterologia i hepatologia kliniczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL (...) , Warszawa 2006, ISBN 83-200-3188-5, Socha J. Gastroenterologia...

Pacjent jest dla mnie ważny

Z prof. Elżbietą Czkwianianc kierownikiem Kliniki Gastroenterologii, Alergologii i Pediatrii w Instytucie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Łodzi (...) profilaktyki prozdrowotnej w życiu pacjentów. Skąd zainteresowanie akurat gastroenterologią...

Przełyk Barretta - przyczyny, objawy, diagnoza, leczenie

się w nowotwór przełyku, śmiertelność wynosi ponad 85%. Większość chorych umiera w ciągu jednego roku. Konturek S. Gastroenterologia i hepatologia kliniczna (...) , Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, ISBN 83-200-3188-5, Socha...

Polipy przewodu pokarmowego

Praktyczna, Kraków 2011, ISBN 978-83-7430-289-0, Konturek S. Gastroenterologia i hepatologia kliniczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, ISBN 83 (...) -200-3188-5, Socha J. Gastroenterologia praktyczna, Wydawnictwo...

Endoskopowe zniszczenie / wycięcie zmiany w przełyku

połączoną także z możliwością bezpośredniego leczenia. Monika Miedzwiecka Konturek S. Gastroenterologia i hepatologia kliniczna, Wydawnictwo Lekarskie (...) PZWL, Warszawa 2006, ISBN 83-200-3188-5, Socha J. Gastroenterologia...

Uchyłki przewodu pokarmowego

, gdy dojdzie do krwotoku, perforacji, niedrożności czy nawracających zapaleń. Konturek S. Gastroenterologia i hepatologia kliniczna, Wydawnictwo Lekarskie (...) PZWL, Warszawa 2006, ISBN 83-200-3188-5, Socha J. Gastroenterologia...

Enterostomia

. Gastroenterologia i hepatologia kliniczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, ISBN 83-200-3188-5, Socha J. Gastroenterologia praktyczna, Wydawnictwo

Biopsja jelita grubego

wewnętrzne, Medycyna Praktyczna, Kraków 2011, ISBN 978-83-7430-289-0, Konturek S. Gastroenterologia i hepatologia kliniczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL (...) , Warszawa 2006, ISBN 83-200-3188-5, Socha J. Gastroenterologia...

Przezskórna endoskopowa gastrostomia

są dużo większe. Konturek S. Gastroenterologia i hepatologia kliniczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, ISBN 83-200-3188-5, Socha J (...) . Gastroenterologia praktyczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa...

Temat Miesiąca - Pokonaj biegunkę

serca, wysoką gorączką, spadkiem ciśnienia krwi, niewydolnością nerek a nawet śpiączką. Europejskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii

Salmonellowe zatrucia pokarmowe

. Konturek S. Gastroenterologia i hepatologia kliniczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, ISBN 83-200-3188-5, Boroń-Kaczmarska A. Choroby zakaźne (...) w zarysie, Pomorska Akademia Medyczna, Szczecin 2004, ISBN 83-89318-35-0,...

Krwawienie z przewodu pokarmowego

.). Szczeklik A. (red.), Choroby wewnętrzne, Medycyna Praktyczna, Kraków 2011, ISBN 978-83-7430-289-0, Konturek S. Gastroenterologia i hepatologia kliniczna (...) , Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, ISBN 83-200-3188-5, Socha...

Biopsja trzustki

do diagnostyki raka trzustki. Konturek S. Gastroenterologia i hepatologia kliniczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, ISBN 83-200-3188-5, Socha (...) J. Gastroenterologia praktyczna, Wydawnictwo Lekarskie...

Biopsja ssąca jelita cienkiego

Medycznych, Wydawnictwo Medyczne MAKmed, Gdańsk 1996, Konturek S. Gastroenterologia i hepatologia kliniczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006 (...) , ISBN 83-200-3188-5, Socha J. Gastroenterologia praktyczna,...

Achalazja - przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie

Praktyczna, Kraków 2011, ISBN 978-83-7430-289-0, Konturek S. Gastroenterologia i hepatologia kliniczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006 (...) , ISBN 83-200-3188-5, Socha J. Gastroenterologia praktyczna, Wydawnictwo...

Alkoholowe choroby wątroby

, Kraków 2011, ISBN 978-83-7430-289-0, Konturek S. Gastroenterologia i hepatologia kliniczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, ISBN 83-200 (...) -3188-5, Socha J. Gastroenterologia praktyczna, Wydawnictwo Lekarskie...

Zespół Budd-Chiari'ego

-0, Konturek S. Gastroenterologia i hepatologia kliniczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, ISBN 83-200-3188-5, Fibak J. CHIRURGIA (...) . Podręcznik dla studentów medycyny., Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002, ISBN 83-200-2708-X,...

Zespół Mallory'ego-Weiss'a

przełyku podczas badania endoskopowego. Powikłania te są poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia chorego. Konturek S. Gastroenterologia i hepatologia (...) kliniczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, ISBN 83-200-3188-5,...

Nadciśnienie wrotne

.), Choroby wewnętrzne, Medycyna Praktyczna, Kraków 2011, ISBN 978-83-7430-289-0, Konturek S. Gastroenterologia i hepatologia kliniczna, Wydawnictwo (...) Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, ISBN 83-200-3188-5, Socha J. Gastroenterologia...

Endoskopowa biopsja przełyku

metody leczenia i dla określenia rokowania. Konturek S. Gastroenterologia i hepatologia kliniczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, ISBN 83 (...) -200-3188-5, Szczeklik A. (red.), Choroby wewnętrzne, Medycyna Praktyczna, Kraków...

Badanie przy użyciu sondy żołądkowej

, które pobudzają wydzielanie soku żołądkowego. Konturek S. Gastroenterologia i hepatologia kliniczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, ISBN 83-200-3188 (...) -5, Szczeklik A. (red.), Choroby wewnętrzne, Medycyna Praktyczna,...

Dyskineza dróg żółciowych

psychicznego. Noszczyk W., Chirurgia tom 1-2, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005, ISBN 83-200-3121-4, Konturek S. Gastroenterologia i hepatologia (...) PZWL, Warszawa 2002, ISBN 83-200-2708-X, Socha J. Gastroenterologia...

Nowotwory jelit

roślin (tzw. pestycydami). Konturek S. Gastroenterologia i hepatologia kliniczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, ISBN 83-200-3188-5, Socha (...) J. Gastroenterologia praktyczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL,...

Esofagoskopia

S. Gastroenterologia i hepatologia kliniczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, ISBN 83-200-3188-5, Socha J. Gastroenterologia praktyczna

Choroba Whipple'a

. Gastroenterologia i hepatologia kliniczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, ISBN 83-200-3188-5, Socha J. Gastroenterologia praktyczna, Wydawnictwo

Uchyłki jelita grubego - przyczyny, objawy, leczenie

, Warszawa 2006, ISBN 83-200-3368-3, Konturek S. Gastroenterologia i hepatologia kliniczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, ISBN 83-200-3188-5 (...) , Socha J. Gastroenterologia praktyczna, Wydawnictwo Lekarskie...

Gastrostomia

powikłań. Konturek S. Gastroenterologia i hepatologia kliniczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, ISBN 83-200-3188-5, Socha J (...) . Gastroenterologia praktyczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999,...

Toksyczna choroba wątroby

sztuczne. Konturek S. Gastroenterologia i hepatologia kliniczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, ISBN 83-200-3188-5, Socha J (...) . Gastroenterologia praktyczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999,...

Nudności i wymioty

, Kokot F. Diagnostyka różnicowa objawów chorobowych, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007, ISBN 978-83-200-3295-6, Socha J. Gastroenterologia praktyczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999, ISBN 83-200-2281-9

Fiberosigmoidoskopia

wewnętrzne, Medycyna Praktyczna, Kraków 2011, ISBN 978-83-7430-289-0, Socha J. Gastroenterologia praktyczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999, ISBN 83-200-2281-9

Najwybitniejsi polscy lekarze - laureaci „Listy Stu"

** Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie (...) **. Pełni funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie gastroenterologii. W...

Nietolerancja glutenu

w wybranych stanach chorobowych, Urban & Partner, Wrocław 2010, ISBN 978-83-7609-228-7, Socha J. Gastroenterologia praktyczna, Wydawnictwo Lekarskie (...) PZWL, Warszawa 1999, ISBN 83-200-2281-9, Konturek S. Gastroenterologia...

Ważne tematy