Rak płuc - przyczyny, objawy, diagnostyka, rodzaje, leczenie

Rak płuc to nowotwór złośliwy płuc. W Polsce rak płuc stanowi najczęstszą przyczynę śmierci wśród mężczyzn spośród chorób nowotworowych. Rak płuc odpowiada aż za jedną trzecią zgonów spowodowanych rakiem u mężczyzn i około jedną dziesiątą u kobiet. Dzieje się tak ze względu na dość powszechne palenie tytoniu oraz późne rozpoznawanie raka płuc. Niestety aż około 90 proc. wszystkich nowotworów płuc ma charakter złośliwy. Za główną przyczynę raka płuc uważa się długotrwałe palenie papierosów. Objawy raka płuc są bardzo różne, ale głównie opierają się na zaburzeniu funkcjonowania układu oddechowego. Oddech spłyca się, pojawia się duszność oraz nawracający kaszel i krwioplucie. W zaawansowanej postaci raka płuc zwykle występuje duże wyniszczenie organizmu.

Polecane wideo:

Rak płuc - przyczyny

Szacuje się, że około 80-90 proc. przypadków zachorowania na raka płuc jest spowodowanych paleniem tytoniu. Rakotwórcze jest zarówno palenie czynne, jak i bierne wdychanie substancji zawartych w dymie papierosowym. Na raka płuc szczególnie narażone są osoby mieszkające z palaczami tytoniu, a przez to regularnie wdychające dym. Prawdopodobnie głównie z tego powodu rak płuc występuje zdecydowanie częściej u mężczyzn niż u kobiet. Rak płuc to choroba wieku dojrzałego, związana z wieloletnim narażeniem na sprzyjające warunki. Średni wiek zachorowania na raka płuc wynosi około 60 lat.

Palenie papierosów wielokrotnie zwiększa ryzyko rozwoju raka płuc. Wypalanie do dziesięciu sztuk dziennie powoduje pięciokrotny wzrost prawdopodobieństwa zachorowania na raka płuc, natomiast w przypadku palenia trzydziestu pięciu papierosów dziennie choroba staje się czterdziestokrotnie bardziej prawdopodobna. Poza tym, mieszkanie z palącym partnerem podwyższa ryzyko wystąpienia raka płuc u kobiet o około 30 proc. Palenie cygar lub fajek przyczynia się do dwu- lub czterokrotnego zwiększenia ryzyka zachorowania na raka.

By zapobiec pojawieniu się raka płuc, należy rzucić palenie. Po piętnastu latach niepalenia ryzyko, że dojdzie do rozwoju raka płuc u byłych palaczy tytoniu zrównuje się z zachorowalnością u osób, które nigdy nie paliły.

Inne czynniki uprawdopodobniające zachorowanie na nowotwór płuca, to czynniki zawodowe (narażenie na oddziaływanie szkodliwych substancji i związków chemicznych powstających przy produkcji koksu, gazyfikacji węgla, przetwarzaniu substancji zawierających ołów, beryl, chrom, nikiel, azbest, benzydynę, eter, smołę pogazową czy węglowodory aromatyczne), czynniki środowiskowe (spaliny samochodowe, smog, zanieczyszczenia powietrza) oraz inne substancje toksyczne wdychane do płuc. O ile nie mają one istotnego znaczenia w ogólnym obrazie zachorowań na raka płuc w populacji, to jednak narażenie na nie będzie istotnie zwiększać jednostkowe ryzyko zachorowania na raka płuc. Pewne znaczenie mają też predyspozycje genetyczne.

Rak płuc rozwija się poprzez niekontrolowany podział komórki macierzystej o zdolności do wielokierunkowego różnicowania. Komórka ta pochodzi z nabłonka oskrzeli, tworzącego wyściółkę tych narządów. Pod wpływem działania substancji rakotwórczych komórki ulegają mutacji i zaczynają rozwijać się w nowotwór, tworząc pierwotny guz w płucu.

Rak płuc - objawy

Rak płuca jest jednym z nowotworów charakteryzujących się najwyższą śmiertelnością. Spowodowane jest to w dużej mierze początkowo bezobjawowym rozwojem raka płuc. W momencie, gdy dochodzi do wystąpienia wyraźnych, niepokojących objawów zewnętrznych, rak płuc jest już zwykle na tyle rozwinięty, że nie ma szansy na jego skuteczne wyleczenie.

Objawy raka płuc dzieli się na trzy grupy. Po pierwsze, wyróżnia się objawy związane z samym wzrostem guza. Po drugie, w zaawansowanej fazie rozwoju rak płuc może dawać objawy związane ze swoimi przerzutami w innych tkankach i narządach. Ostatnią grupą są tzw. objawy paranowotworowe, a związane z wydzielaniem przez komórki nowotworowe pewnych substancji, zaburzających ogólną równowagę organizmu.

Palenie papierosów vs. nasza wiedza

Palenie papierosów, szczególnie to nałogowe, w bardzo negatywny sposób działa na zdrowie osoby palącej i osób w jej otoczeniu. Wiedza dotycząca wpływu...

Najczęstszym objawem pierwotnego guza nowotworowego w płucach jest kaszel, który nie ma zdiagnozowanej przyczyny. Występuje on u większości chorych na raka płuc. U palaczy tytoniu, którzy cierpią na kaszel związany z samym paleniem, może on w przypadku wystąpienia nowotworu zmieniać charakter, co powinno być powodem do niepokoju.

Pierwszym objawem raka płuc często bywa nawracające zapalenie płuc. Jeśli zapalenie płuc powtarza się po wcześniejszym wyleczeniu, to zaleca się przeprowadzenie diagnostyki pod kątem nowotworu płuc, szczególnie u osób znajdujących się w grupach ryzyka. Guz może powodować również duszności na skutek zwężenia kanału oskrzeli. Chorzy mogą odczuwać ból w klatce piersiowej (jeśli nowotwór nacieka opłucną). Guz umiejscowiony w szczycie płuca może powodować również ból barku. Zdarza się także kaszlenie i plucie krwią, które zawsze jest niepokojącym objawem i powinno być skonsultowane z lekarzem.

Dość specyficzne objawy dają przerzuty raka płuc w obrębie klatki piersiowej. Jeśli dojdzie do przerzutów do serca i osierdzia, to może występować zaburzenie rytmu pracy serca. Jeśli dojdzie do przerzutów do opłucnej lub ściany klatki piersiowej, to miejsca te staną się bolesne. Przerzuty raka płuc do węzłów śródpiersiowych mogą powodować porażenie nerwu krtaniowego, co powoduje powstawanie chrypki.

Jeśli przerzuty raka płuc mają charakter zaawansowany w obrębie klatki piersiowej, to mogą powodować tzw. zespół żyły głównej górnej (SVCS, ang. superior vena cava syndrome). Jest to stan nagły, w którym dochodzi do zablokowania przepływu krwi w żyle głównej górnej, czyli w naczyniu, którym krew powraca do serca z górnej części ciała, głównie z głowy. Dochodzi do obrzęku i zaczerwienienia szyi i twarzy, żyły w tym rejonie ulegają widocznemu poszerzeniu. Chory kaszle, odczuwa silną duszność, nudności, zaburzenia postrzegania i świadomości, w końcu popada w śpiączkę. W wypadku wystąpienia tego zespołu jako powikłania nowotworu płuca wykonuje się chemioterapię lub radioterapię w celu zmniejszenia masy guza i uwolnienia żyły. Jeśli stan chorego na raka jest bardzo ciężki, zagrażający życiu, można spróbować ominąć miejsce uciskane w obrębie żyły lub wprowadzić do niej stent, który rozszerza światło żyły, co umożliwi przeżycie do chwili ewentualnego doprowadzenia do remisji guza.

Bardziej nieswoiste objawy raka płuc powodować będą przerzuty odległe, tzn. do oddalonych narządów i tkanek. W przebiegu raka płuc najczęściej zajmowane są mózg, wątroba i kości. Zajęcie mózgu dawać będzie szereg objawów neurologicznych, których obraz uzależniony jest od skali i dokładnej lokalizacji przerzutów, najczęstsze to ból głowy, napady drgawek, padaczka, zaburzenia osobowości. Przerzuty do wątroby powodować będą ból brzucha, nudności, osłabienie apetytu, chudnięcie oraz żółtaczkę. Przerzuty do kości mogą wywoływać przewlekłe bóle kości oraz tzw. złamania patologiczne, czyli złamania kości, do których dochodzi w sytuacjach, w których zdrowa, silna kość pęknąć nie powinna.

Najszerszy jest zbiór możliwych objawów paranowotworowych, związanych z wydzielaniem przez komórki nowotworowe substancji, które zaburzają funkcjonowanie innych tkanek, organów czy całego systemu endokrynologicznego w organizmie. Do najczęstszych objawów raka płuc związanych z zaburzeniem gospodarki hormonalnej należą hiperkalcemia czy zespół Cushinga. Może dochodzić do zaburzenia prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego i mięśni, w postaci neuropatii obwodowych, encefalopatii, zapalenia wielomięśniowego, zespołu miastenicznego Lamberta i Eatona i innych. Zaburzeniu ulegać może również prawidłowe funkcjonowanie skóry, co objawiać się będzie rogowaceniem brunatnym, zapaleniami skóry czy charakterystycznym toczniem rumieniowatym układowym.

Spośród wszystkich objawów paranowotworowych, chyba najbardziej charakterystycznym w przebiegu raka płuc są tzw. palce pałeczkowate. Dochodzi do pogrubienia paliczków dystalnych (czyli ostatnich kości palców) oraz przemieszczenia i zniekształcenia paznokci, które robią się owalne i wypukłe (jak szklana osłona zegarka na rękę – stąd mówi się o paznokciach zegarkowych). Objaw ten związany jest z gorszym funkcjonowaniem układu oddechowego skutkującym przewlekłym niedotlenieniem końcówek palców.

Rak płuc - diagnostyka i rodzaje

Rozpoznanie pierwotnego raka płuc jest bardzo trudne. Większość objawów raka płuc jest dość nieswoista i wymaga różnicowania z wieloma innymi możliwymi schorzeniami. Często potrzebna jest dłuższa obserwacja szpitalna oraz przeprowadzenie całej serii badań. Dobra diagnostyka raka płuc jest niezwykle istotna, ponieważ jedynie wczesna diagnoza raka płuc i wczesne podjęcie właściwego leczenia dają szansę na wyleczenie. Niestety, w większości przypadków rak płuc jest wykrywany w zaawansowanym stopniu rozwoju, co redukuje szanse przeżycia.

Mało znane przyczyny raka płuc

Rak płuc to jeden z nowotworów, które źle rokują. Rozwija się powoli i długo nie daje objawów. Do najczęstszych symptomów należą: kaszel, duszności, odkrztuszanie...

Pierwotne nowotwory płuc wymagają diagnostyki różnicowej głównie z gruźlicą, guzami łagodnymi oraz ogniskami nowotworowymi wtórnymi, tj. przerzutami pochodzącymi od nowotworów złośliwych z innych narządów. Kluczowe jest nie tylko ustalenie rodzaju nowotworu, ale również jego stopnia zaawansowania oraz faktu wystąpienia ewentualnych przerzutów, zarówno lokalnych, w obrębie klatki piersiowej, jak i odległych. Pozwala to w racjonalny sposób dobierać najodpowiedniejszą terapię do indywidualnej sytuacji każdego chorego.

Pierwszym badaniem wykonywanym rutynowo w przypadku podejrzenia raka płuc jest badanie RTG klatki piersiowej. Pozwala ono wstępnie zobrazować położenie i zasięg występowania guza nowotworowego w płucach. Co ważne, nawet prawidłowy obraz płuc w badaniu RTG nie wyklucza rozwijania się raka we wczesnym stadium.

Bardziej dokładnym narzędziem diagnostycznym w wykrywaniu, ocenie stopnia zaawansowania oraz faktu i lokalizacji wystąpienia ewentualnych przerzutów jest tomografia komputerowa. Wynik tomografii również nie jest jednak do końca pewny. Trudno jest bowiem zdiagnozować niewielkie naciekanie w obrębie klatki piersiowej, podobnie ocena wystąpienia przerzutów do węzłów chłonnych dokonywana jest na podstawie kryterium ich wielkości, co jest dość zwodnicze. Węzły mogą być zarówno stosunkowo małe w obecności przerzutów, jak i powiększone na skutek innej przyczyny niż przerzuty nowotworu.

Najlepsze wyniki daje diagnostyka przy użyciu technologii PET – pozytonowej tomografii emisyjnej. Pacjent otrzymuje dożylnie pewną dawkę płynu fizjologicznego, najczęściej glukozy, zawierającą napromieniowane cząsteczki o krótkim okresie rozpadu – radioznaczniki PET. Obrazowanie metabolizmu glukozy umożliwia z dużą dokładnością ocenę miejsc objętych obecnością komórek rakowych. Pozwala to jednoznacznie stwierdzić, czy i w jakim zakresie występują u pacjenta przerzuty, co stanowi klucz do zaproponowania odpowiedniej terapii. Ponadto, dokładna znajomość lokalizacji komórek nowotworowych jest nieocenioną pomocą przy radioterapii, która może być skierowana precyzyjnie w komórki rakowe.

Rezonans magnetyczny nie jest standardowo wykorzystywany w diagnostyce raka płuc, jako że jego dokładność w badaniu tego nowotworu nie jest wyższa od tomografii komputerowej.

Leczenie raka płuc należy rozpocząć od wykonania diagnostyki histologicznej, gdyż to dokładne rozpoznanie typu nowotworu decyduje o dalszym sposobie leczenia. Najprostszą metodą pobrania komórek z płuc, jednocześnie skuteczną w wykrywaniu niektórych typów nowotworów, jest pobranie plwociny. W ten sposób możliwe jest zdiagnozowanie przede wszystkim guzów zlokalizowanych w okolicy oskrzeli. W przypadku zlokalizowania guza w obwodowej części płuc właściwsza jest biopsja przezskórna, gdzie lekarz wbija się cienką igłą w celu pobrania komórek nowotworu bezpośrednio z płuc. Innym sposobem uzyskania wycinków guza płuc jest przeprowadzenie bronchoskopii, czyli badania dróg oddechowych przy użyciu endoskopu – aparatu wyposażonego w bardzo małą kamerę wideo oraz dodatkowe elementy pozwalające na pobranie wycinków tkanek z dróg oddechowych. Taka biopsja wykonywana jest, gdy guz lokalizuje się wewnątrzoskrzelowo, zbyt daleko od ściany klatki piersiowej, by można było nakłuć go od zewnątrz.

Objawy raka płuc, które zwykle bagatelizujemy

Co roku ok. 21 tys. Polaków zapada na raka płuc. Najczęściej choroba dotyka nałogowych (a także biernych) palaczy, ale przyczyny nowotworu mogą być różne. Ryzyko...

Najczęstszym rodzajem nowotworu złośliwego płuc jest rak płaskonabłonkowy (ang. squamous cell carcinoma), odpowiedzialny za 40 proc. wszystkich przypadków nowotworów pierwotnych płuc. Jego występowanie jest bardzo silnie skorelowane z narażeniem na wdychanie dymu tytoniowego. Lokalizuje się w nabłonku oskrzeli. W pierwszej kolejności dochodzi do dysplazji komórek wyściełających oskrzela, a następnie rozwoju raka śródnabłonkowego. Nowotwór rozwija się wolno. Ponieważ jest zlokalizowany w oskrzelach, może powodować duszności, zamykając ich światło. Ponadto jego komórki złuszczają się, przez co mogą być obecne w plwocinie i wykryte jej cytologicznym badaniem.

Drugą najczęstszą postacią raka płuc jest gruczolakorak (ang. adenocarcinoma), który stanowi 30 proc. wszystkich nowotworów pierwotnych płuc. Rak ten jest nisko skorelowany z narażeniem na palenie dymu tytoniowego i stosunkowo często występuje u kobiet. Stanowi on większy odsetek wszystkich zachorowań w tych krajach, gdzie palenie tytoniu jest mało popularne. Sam gruczolakorak przyjmuje kilka postaci, które mogą drastycznie różnić się swoim przebiegiem klinicznym.

Rak wielkokomórkowy (ang. large cell carcinoma) jest najrzadszym typem raka płuc, stanowi około 10 proc. wszystkich przypadków. Zlokalizowany może być w każdej części płuc, ale najczęściej występuje w oskrzelach średnich i dużych.

Najbardziej zjadliwą formą raka płuc jest rak drobnokomórkowy. (ang. small cell lung carcinoma). Charakteryzuje się bardzo szybkim wzrostem I stosunkowo szybkim wytwarzaniem przerzutów do odległych narządów. Najczęściej przerzutami zajęte są wątroba, kości oraz mózg. U większości chorych stwierdza się w momencie rozpoznania odległe przerzuty, co praktycznie wyłącza szansę wyzdrowienia i leczenie ma charakter przedłużania życia. Podobnie jak w przypadku raka płaskonabłonkowego, jest to postać silnie skorelowana z paleniem czy narażeniem na wdychanie dymu tytoniowego.

Rak płuc - leczenie

Sposób leczenia zależy przede wszystkim od rodzaju nowotworu, jego stopnia zaawansowania oraz ogólnego stanu zdrowia chorego. Leczenie raka drobnokomórkowego przebiega całkowicie odmiennie od terapii pozostałych typów raka płuc (wielkokomórkowego, płaskonabłonkowego i gruczolakoraka), które w skrócie nazywamy zbiorczo rakiem niedrobnokomórkowym.

Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuc we wczesnych jego stadiach rozwoju sprowadza się do zabiegu chirurgicznego. Dokonuje się wycięcia płata płuc lub całego płuca, w zależności od umiejscowienia i stopnia proliferacji guza. Wycina się również okoliczne węzły chłonne lub wykonuje ich biopsję, w celu określenia prawdopodobieństwa wystąpienia przerzutów do innych tkanek. Leczenie operacyjne tegp typu raka płuc daje najwyższe szanse przeżycia. Nawrót raka płuc występuje u mniej więcej połowy chorych, a śmiertelność okołooperacyjna waha się w granicach kilku procent poddanych zabiegowi. Niestety, niewielu chorych kwalifikuje się do niego w chwili rozpoznania raka płuc, ze względu na zwykle późny moment diagnozy i duże jego rozprzestrzenienie. Jeśli stopień zaawansowania choroby nowotworowej jest niski, to pacjent wciąż może nie kwalifikować się do zabiegu usunięcia płata płuc, jeśli jego ogólny stan zdrowia jest zły, w szczególności jeśli schorowane są układ sercowo-naczyniowy i oddechowy. W tych przypadkach chory ma bowiem nieduże szanse na przetrwanie obciążenia dla organizmu, jakim jest duża operacja i znieczulenie ogólne.

Po wykonaniu zabiegu chirurgicznego stosuje się nieraz skojarzoną radioterapię bądź chemioterapię. Pozwala to zmniejszyć szansę na wystąpienie odległych przerzutów po zabiegu, co przekłada się na wydłużenie średniego czasu przeżycia pacjentów.

Metody leczenia raka

Ocenia się, że 20% zachorowań na nowotwory stanowi rak piersi. Choroba ta najczęściej prowadzi do poważnych konsekwencji, a w efekcie śmierci, dlatego...

U chorych, którzy ze względu na stopień zaawansowania choroby nie kwalifikują się do zabiegu chirurgicznego, stosuje się standardowo radioterapię. Skojarzenie radioterapii z chemioterapią wydłuża czas przeżycia, ale powoduje większą toksyczność w początkowym okresie leczenia, przez co nie jest zalecane u pacjentów w złym ogólnym stanie zdrowia. Niestety terapia raka płuc u pacjentów niekwalifikujących się do zabiegu operacyjnego ma charakter paliatywny, wydłużający życie i jego jakość. Odsetek pacjentów cierpiących na niedrobnokomórkowego raka płuc, którzy nie kwalifikują się do operacji, a którzy przeżyli 5 lat od chwili rozpoczęcia leczenia, wynosi zaledwie ok. 3 proc. Dla porównania, odsetek pięcioletnich przeżyć u pacjentów poddanych zabiegowi operacyjnemu wynosi nawet 35 proc.

Nieco inaczej wygląda leczenie raka drobnokomórkowego płuc. Jest on formą raka bardziej agresywną, ale jednocześnie stosunkowo dobrze reagującą na chemioterapię. Z tego powodu nie stosuje się leczenia operacyjnego, a jedynie chemioterapię. Pod wpływem leków uzyskuje się znaczący odsetek remisji choroby, a u części chorych nawet całkowite zniknięcie zmian nowotworowych – całkowitą remisję.

Jeśli rak płuc występuje w formie ograniczonej, czyli nie dał jeszcze widocznych przerzutów do innych tkanek, w celu zwiększenia skuteczności leczenia stosuje się ponadto radioterapię, napromieniowując miejsce wystąpienia pierwotnego guza oraz okolicznych węzłów chłonnych. Jeśli postęp leczenia jest bardzo dobry i dojdzie do całkowitego zaniku pierwotnego guza, można dodatkowo zastosować radioterapię mózgu, która istotnie zmniejsza szansę na wystąpienie przerzutu do centralnego układu nerwowego.

Niestety, wystąpienie raka płuc w formie drobnokomórkowej wiąże się z bardzo złym rokowaniem. Jeśli rak drobnokomórkowy zdążył dać przerzuty, to leczenie ma charakter wyłącznie paliatywny, bez podjęcia leczenia chorzy przeżywają zwykle kilka tygodni od rozpoznania. Przy podjętym leczeniu odsetek pięcioletnich przeżyć jest praktycznie zerowy. Jeśli rak płuc występuje w formie ograniczonej do jednego płatu płuca, to odsetek pięcioletnich przeżyć nadal wynosi zaledwie 5 proc., pomimo podjęcia terapii.

Bibliografia

  • Szczeklik A. (red.), Choroby wewnętrzne, Medycyna Praktyczna, Kraków 2011, ISBN 978-83-7430-289-0
  • Antczak A. Wielka interna - pulmonologia, Medical Tribune Polska, Warszawa 2010, ISBN 978-83-60135-76-1
  • Deptała A. Onkologia w praktyce, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, ISBN 83-200-3225-3

Źródła zewnętrzne

Onkologia

Komentarze (24)
~Oliwia
~Oliwia 7 miesięcy temu

Mój tata zachorował na raka płuc około 2-3 lata temu , przez przypadek został on zdiagnozowany we wczesnych fazach rozwoju ( badania okresowe zlecone przez pracodawce ) , dzielnie walczylismy , udawalismy się do wielu świetnych specjalistów , nie patrzylismy na koszty ani na kilometry , najważniejsze było zdrowie - niestety 2 miesiące i jeden dzien temu tata odszedł , nie dal rady . Miał 42 lata i nigdy nie palił , nie mieszkał z osobami palacymi , w pracy nie był narażony na dym . Pisze to , żeby pokazać , ze nie tylko osoby palace są narażone , kontrolujcie regularnie swoje zdrowie ,organizm to nie są żarty .. pozdrawiam

Odpowiedz
~Bożena
~Bożena ponad rok temu

@~danuta: U mnie wykryto 02.11.2015 r. , 18 grudnia 2015 r. poddałam się operacji, wycięto płat środkowy, część płata dolnego i w związku z zaatakowanymi węzłami przeprowadzono limfadenektomię śródpiersiową. Obecnie jestem w trakcie chemioterapii a po niej jeszcze czeka mnie radioterapia. Mój guz miał wymiary 4,2 x 3,5 cm a więc podobny wymiarami do Twojego. To nie prawda , że jest już po Tobie , najważniejsze to uporządkować wszystko w swojej głowie a na operację iść z nastawieniem , że idzie się na wycięcie migdałków a nie operację nowotworu...należy dać sobie szansę i nie wolno mówić , że jest już po mnie. WALCZ BO WARTO...ja wierzę , że wygram i Ty też musisz mieć takie nastawienie , bo inaczej to szkoda czasu i starań lekarzy. Sukces zależy głównie od Ciebie i lekarzy. I nie czytaj na blogach ...jedna pani drugiej pani powiedziała...tylko jeżeli już szukasz informacji w internecie to raczej sięgaj po opracowania , informacje medyczne , których jest sporo. No i koniecznie jeśli jest to guz operacyjny to poddaj się operacji. Spotykam obecnie mnóstwo ludzi, których w przeszłości dotknęła ta sama choroba co mnie i Ciebie , są po operacjach, leczeniach radioterapią, chemioterapią , mają się dobrze , żyją po 15, 20 , 10 lat od chwili rozpoznania i wierzą , że przed nimi jeszcze następne piękne lata. Zawierz lekarzom i się nie poddawaj. Wierzę , że będzie wszystko dobrze.

Odpowiedz
~danuta
~danuta ponad rok temu

Ja juz nie masm szans....pozno wykryto i to przez przypadek 3,2 cm na 3 cm.... Dużo czytałam i mam tę świadomość, że jest juz po mnie.....Napiszcie, czy lepiej zostawic to losowi, skoro 90% ludzi umiera...., czy lepiej nie dac się kroic i pożyć choćby 6 m-cy dłużej, by uregulowac swoje sprawy ........???? Wiem, ze to trundne pytanie, moze jednak ktos odpowie...., proszę

Odpowiedz
~RAKOWIEC
~RAKOWIEC ponad rok temu

MAMJUZ TO A LEKARZE W POLSCE MAJA TO GDZES JAK MOWILEM CO MI DOLEGA SMIANO SIE ZEMNIE I ODSYLANO DO PSYHIATRY NAWET ZONA TAK MYSLA PO ICH ODPOWIEDZIACH ZA KASE DO JNIEJ I MIALA MNIE ZA PSYHOLA HM TAKIE ZYCIE NA ZIEMI TRUDNO NA KAZDEGO PRZYJDZIE CZAS ZEGNAM

Odpowiedz
~Malwinnka
~Malwinnka ponad rok temu

@~gosc: Przykro mi:( W dzień dziadka... Mój teść ma ten rodzaj raka płuc...Przeżył prawie rok od wykrycia pomimo wielu przerzutów, ale teraz źle się czuje... Śpi, chudnie, nie ma apetytu... Jak rozmawiać z takim człowiekiem? Jak mu pomóc, aby te ostatnie lata, miesiące, dni były "szczęśliwe", jeśli w ogóle można tak powiedzieć...

Odpowiedz
zapytaj lekarza

za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Rak płuc - przyczyny, objawy, diagnostyka, rodzaje, leczenie
najnowsze pytania

grupy wsparcia i fora dyskusyjne

Pomocni lekarze

Artykuły Rak płuc - przyczyny, objawy, diagnostyka, rodzaje, leczenie
Rak płuc - przyczyny, objawy, diagnostyka, rodzaje, leczenie

Rak płuc - zdjęcia

Rak płuc - zdjęcia

Na przekroju widać nowotwór płuca (biały fragment). Ciemniejsze miejsca świadczą o stosowaniu wyrobów tytoniowych.

Rak płuc - przyczyny, objawy, diagnostyka, rodzaje, leczenie

Poranne palenie

Poranne palenie

Znacznie bardziej narażone na wystąpienie nowotworów związanych ściśle z dymem tytoniowym są te osoby, które swojego „dymka" puszczają zaraz po przebudzeniu lub też w ciągu pierwszej godziny od podniesienia się z łóżka.

Afty - przyczyny, objawy, rodzaje, diagnostyka, leczenie

Afta - zdjęcia

Afta - zdjęcia

Afty jamy ustnej występują z nawrotami. Pojawiające się częściej niż raz w roku muszą być poddane badaniu lekarskiemu.

Chłoniak - przyczyny, rodzaje, diagnostyka, leczenie

Wnuczka z babcią

Wnuczka z babcią

Rozmawiajmy z naszymi bliskimi i nakłaniajmy do badań profilaktycznych.

Zapalenie płuc - rodzaje, przyczyny, objawy, leczenie

Zdjęcie rentgenowskie chorego na zapalenie płuc

Zdjęcie rentgenowskie chorego na zapalenie płuc

Zdjęcie A przedstawia obraz płuc zdrowego pacjenta. Zdjęcie B - nieprawidłowy obraz (ciemniejsze zmiany w prawym płucu związane są z obecnością płynu wysiękowego w jamie opłucnowej).

Rak płuc - przyczyny, objawy, diagnostyka, rodzaje, leczenie

Wczesne objawy raka płuc

Wczesne objawy raka płuc

się z lekarzem. Powracające infekcje, takie jak zapalenie oskrzeli i płuc Często zdarza się, że rak występuje u osób, które regularnie chorują na zapalenie (...) . Jeżeli rozpoznajesz u siebie takie objawy,...

Rak płuc - przyczyny, objawy, diagnostyka, rodzaje, leczenie

Objawy raka płuc, które zwykle bagatelizujemy

Objawy raka płuc, które zwykle bagatelizujemy

oraz u tych, które żyją w zanieczyszczonych miastach. Rak płuc jest najczęstszą przyczyną zgonów z powodu nowotworów zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn (...) Rak płuc...

Badania w astmie

Badanie spirometryczne

Badanie spirometryczne

Badanie spirometryczne pomocne jest w zdiagnozowaniu m.in. astmy, gruźlicy, rozedmy płuc.