Agresja

Agresja impulsywna

się eskalacją agresji w zachowaniu chłopca. Z przedszkola rodzice otrzymywali informacje, że „nie można sobie z Filipem poradzić". Był agresywny w stosunku (...) się relatywnie lepiej. Jednakże ostatnie wybuchy agresji...

Agresja dzieci autystycznych (WIDEO)

także agresję wobec otoczenia lub siebie samego i szereg innych negatywnych zachowań. Wpływa to więc na całe funkcjonowanie takiego dziecka. Warto (...) by zapewnić dziecku bezpieczeństwo i komfort należy wcześniej zgłębić wiedzę na...

Autyzm a agresja

gwałtownych zachowań dziecka Kluczowe w postępowaniu z dzieckiem przejawiającym agresję, czy to wobec innych, czy siebie, jest zrozumienie przyczyny (...) , jest agresja. Nie wszystkie jednak osoby autystyczne przejawiają...

Nerwica a agresja

można szybko wyprowadzić z równowagi, zdenerwować, a nawet doprowadzić do furii. Jaki jest związek nerwicy z agresją? Czy agresja indukuje nerwicę, a (...) może stanowi przejaw zaburzeń nerwicowych? Co to jest agresja? Agresja...

Agresja u małych dzieci

Agresja u małych dzieci to sprawdzian dla kompetencji wychowawczych rodziców. Maluchy często kopią, krzyczą, biją, uderzają głową o ścianę, tarzają (...) zapanować nad małym agresorem. Co robić, kiedy nasz brzdąc dostaje ataku furii?...

Forma zazdrości

Zespół Otella charakteryzuje się brakiem zaufania, agresją, chęcią kontrolowania i sprawowania nadzoru nad drugą osobą.

Męska depresja

Agresja i nagłe wybuchy są częstszym zachowaniem u mężczyzn, pojawiają się częściej niż smutek i tłumienie emocji wewnątrz. Wielu mężczyzn

Czy cudzoziemcy w Polsce czują się bezpiecznie? (WIDEO)

się jednak w naszym kraju przypadki skrajnego rasizmu. Agresja słowna i fizyczna na tle narodowościowym czy religijnym dotyczy w szczególności imigrantów z Bliskiego (...) Wschodu i krajów afrykańskich. Skąd taka postawa i jak radzić...

Siła testosteronu

Testosteron zazwyczaj kojarzy się nam z agresją, a tymczasem hormon ten jest odpowiedzialny za poczucie uczciwości i sprawiedliwości, sugeruje (...) nowe badanie. Jak twierdzi Michael Naef z University of London, testosteron nie powoduje...

Żona bije męża

patologicznych, ale obejmuje swym zasięgiem także wysoko sytuowane i wykształcone warstwy społeczne. Agresję coraz częściej przejawiają kobiety (...) się przez współmałżonka. Wyjątkiem jest liczba zabójstw, których częściej dokonują...

Co to jest coming out? (WIDEO)

jawność pozwala na rozwinięcie akceptacji wobec samego siebie. Ukrywanie swojej orientacji seksualnej początkowo może chronić przed agresją

Homofobia (WIDEO)

, co heteroseksualiści. Ludzie o odmiennej orientacji spotykają się więc z odrzuceniem czy agresją. Cieszy fakt, że społeczeństwo z biegiem lat bardziej otwiera

Kobieta mnie bije (WIDEO)

pomóc ofierze agresji i, jeśli to konieczne, przygotować ją do zgłoszenia przemocy na policji.

Miłosne zapasy czy przemoc

. Spośród różnych form przemocy, które są erotyczną grą, należy także wykluczyć nieświadome prowokowanie prawdziwej agresji, po to żeby stać (...) na to, by zabawa i niegroźne klapsy nie zamieniły się w okrucieństwo i metodę wyładowania...

Stres u dzieci

Agresja dzieci autystycznych może objawiać się w bardzo różny sposób. Jedne będą płakać, inne - krzyczeć, niektórzy - bić się, awanturować, chodzić (...) , frustracja, rozdrażnienie, niepokój, mniejsza koncentracja uwagi, płacz, izolacja,...

Przemoc w rodzinie wobec dzieci

rodzeństwo. Klaps czy inne formy agresji wobec maluchów wyrastają z tzw. „tradycyjnego wychowania" i bardzo często spotykają się z przyzwoleniem (...) przemocy domowej, będąc świadkami agresji między rodzicami. Przemoc...

Jak sobie radzić ze złością?

silnie zsocjalizowane ograniczają zazwyczaj swój atak do zachowań werbalnych. U innych reakcją na gniew może być agresja fizyczna, przemoc. Gniew (...) nie radzi sobie z bezpiecznym uwalnianiem gniewu. Nawet złość u dzieci nosi znamiona...

Życie dzielone z katem

liczbę przypadków przemocy wobec kobiet spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej. Agresja ma jednak wiele przerażających twarzy. - Nie wiem, co mam (...) , krwawe bójki - zaczną rozgrywać się na naszych podwórkach. Agresja...

Crossdressing (WIDEO)

się więc niejednokrotnie z brakiem zrozumienia, nietolerancją i agresją. Sytuacja jeszcze bardziej komplikuje się, jeśli dana osoba nie akceptuje

Grzyby: zatrucia neurotropowe (WIDEO)

nawet agresja, są wynikiem przenikania toksyn do krwi naczyń mózgowych. Zatrucia neurotropowe silnie zaburzają prawidłowe funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego.

Zadbaj o swoje zdrowie i odporność

zdrowe komórki. Odporność nie jest dana raz na zawsze, dlatego układ immunologiczny pełni bardzo ważną rolę, broni organizm przed agresją czynników

Awersja seksualna

, takich jak: oparcie psychiczne, bezpieczeństwo, bliskość emocjonalna. Zatem dystans emocjonalny, brak rozmowy o uczuciach, agresja słowna, brak

Osobowość dyssocjalna

i agresji). Do czynników biologicznych zalicza się też zmiany w EEG, niedojrzałość mózgu i dysfunkcje układu limbicznego, zawiadującego sferą emocjonalno (...) , chwiejność rodzicielska i brak konsekwencji w wychowaniu. Pożywką dla kształtowania...

Trudni współpracownicy

nawet agresją i tendencjami manipulatorskimi. W zależności od sposobu przejawiania się niskiej samooceny, trudni współpracownicy dzielą się na trzy grupy (...) poczucia bezpieczeństwa wyrażają poprzez wybuchy złości lub za pomocą pośrednio...

Rodzice dzieci z ADHD - pytania

się dziecku, a nie doprowadzić do wyczerpania. Jak radzić sobie z atakami złości oraz agresją? Ataki złości oraz agresji u dziecka z ADHD mogą mieć różne (...) uwagi. Jeżeli dziecku poprzez złość czy agresję...

Przemoc domowa

. Wielu dorosłych stosujących agresję w rodzinie pochodzi z domów, w których również byli ofiarami przemocy. Jak manifestuje się znęcanie (...) , zrozumieniu i poczuciu bezpieczeństwa. Jednak nie zawsze tak jest. W niektórych związkach...

Donosicielstwo w pracy

każdy pracownik czuje się zagrożony. Naturalną reakcją stają się agresja i oburzenie. Dzięki donoszeniu na innych, donosiciel czuje, że prezentuje (...) . Nie reaguj na oskarżenia ze strony donosiciela. Agresja i próby...

Przemoc psychiczna w rodzinie

dopuszczają się także kobiety, które dręczą własnych partnerów i dają upust frustracjom, wyżywając się na dzieciach. Kiedy agresję można uznać za przemoc (...) w rodzinie w większości przypadków wynika z agresji, terroru...

Stres szkolny

prac szkolnych, drażliwość, apatia, agresja, fantazjowanie itp. Bardzo często niepowodzenia w szkole nakładają się na trudności, jakie przeżywa (...) dydaktycznych, brak dyscypliny; negatywna postawa nauczyciela - krytyka, brak uzasadnienia...

Znęcanie się nad rodziną

domach" pojawia się przemoc psychiczna i agresja jako skutek frustracji czy obniżonej odporności na stresy i konieczności ciągłej rywalizacji na polu (...) dochodzą wyzwiska, groźby, bezustanna krytyka, drwiny, szturchanie i bicie....

Praca z dziećmi nadpobudliwymi

, które propagują agresję i przemoc. Objawy ADHD Jak zachowuje się dziecko z ADHD? Na zespół hiperkinetyczny składa się syndrom różnorodnych objawów (...) ekspresja uczuć; drażliwość; irytacja; płaczliwość; złość; agresja...

Badania na obecność narkotyków

, halucynacje, agresja. Osoba, u której ma zostać przeprowadzony test na narkotyki, musi zostać o tym wcześniej poinformowana i wyrazić swoją zgodę (...) agresji, apatia, wydawanie dużych ilości pieniędzy, nagłe wyjścia...

Hip-hop krumping

Hip-hop krumping jest dla hiphopowców tym, czym pogo dla punków i metalowców - możliwością wyrzucenia z siebie agresji i innych negatywnych emocji (...) może tak wyglądać dlatego, że dla hiphopowców jest rodzajem gwałtownego wyrzucania...

Schizofrenia katatoniczna

katatoniczne, akinezje;przymglenie świadomości | szybkie wykonywanie czynności; pobudzenie katatoniczne - bezcelowa aktywność ruchowa; agresja (...) i interwencji medycznej ze względu na odmowę przyjmowania pokarmów,...

Jakim typem kochanka jest twój partner?

. Może nawet reagować agresją. W związku jego postawa prowadzi do sytuacji, w której potrzeby kobiety nie są zaspokojone, a w skrajnych przypadkach mogą pojawić (...) sprawności seksualnej. Często reaguje lękiem na kontakt seksualny....

7 typowo męskich zachowań

rozładowywania agresji. Możliwość rywalizowania motywuje mężczyzn do działania, w przeciwieństwie do kobiet, facetom wystarczy jasno sprecyzowany cel, reszta