Trwa ładowanie...
Artykuł zweryfikowany przez eksperta: Lek. Tomasz Makos

Ablacja - wskazania, przygotowanie, przebieg, zalecenia

Avatar placeholder
30.03.2021 17:21
Ablacja to zabieg, który wykonywany jest w leczeniu nieprawidłowego rytmu serca
Ablacja to zabieg, który wykonywany jest w leczeniu nieprawidłowego rytmu serca (Zdjęcie autorstwa: jasleen_kaur / CC BY-SA 2.0)

Ablacja serca wykorzystywana jest w leczeniu nieprawidłowego rytmu serca - arytmii. Typ arytmii i obecność innych chorób serca decyduje o tym, jaki rodzaj ablacji serca będzie przeprowadzony – ablacja chirurgiczna czy niechirurgiczna. Niechirurgiczna ablacja serca przeprowadzana jest w specjalnym gabinecie elektrofizjologicznym. W trakcie ablacji serca tego rodzaju cewnik doprowadzany jest do wybranego rejonu serca. Specjalne urządzenie emituje energię do fragmentu mięśnia serca, który powoduje jego nieprawidłowy rytm. Ta dawka energii „zaburza” ścieżkę nieprawidłowego rytmu.

spis treści

1. Ablacja serca

Ablacja serca chirurgiczna wykorzystywana jest w leczeniu migotania przedsionków. Chirurgiczna ablacja serca może być przeprowadzana w połączeniu z innymi zabiegami, takimi jak operacja wszczepienia bajpasów, wymiana zastawki serca. Ablacja serca może być wykonywana z wykorzystaniem:

  • procedury Maze – podczas tradycyjnej operacji na otwartym sercu chirurg wykonuje małe nacięcia w samym sercu, które przerywają przewodzenie zaburzonych impulsów, co pozwala na normalne ich przewodzenie do węzła przedsionkowo-komorowego;
  • minimalnie inwazyjnej chirurgicznej ablacji serca – w odróżnieniu od tradycyjnych operacji serca nie wykonuje się dużego nacięcia klatki piersiowej, a serce nie jest zatrzymane. Technika ta wykorzystuje się mniejsze nacięcia i endoskop (mały, oświetlony instrument, który zawiera aparat fotograficzny);
  • zmodyfikowanej procedury Maze – chirurg używa specjalnego cewnika do dostarczania energii, która tworzy kontrolowane zmiany w sercu i blizny. Ta blizna blokuje nieprawidłowe impulsy elektryczne i sprzyja normalnemu przewodzeniu impulsów przez odpowiednie ścieżki. Ablacja serca zalecana jest przy migotaniu przedsionków lub ich trzepotaniu, dodatkowej drodze przewodzenia w sercu, tachykardi komorowej, nawrotowym częstoskurczu węzłowym. Ablacja serca pozwala także kontrolować uderzenia serca u osób z ostrą arytmią i obniża ryzyko powstawania skrzepów krwi i udarów.
Zobacz film: "Powikłania po ablacji"

Ablacja serca z wykorzystaniem procedury Maze wymaga cięcia wzdłuż mostka. Cięcie w czasie ablacji serca może być tradycyjne (około 6 do 8 cm długości) lub małoinwazyjne (około 3 do 5 cm długości). Serce zostaje zatrzymane w trakcie tej procedury. Sztuczne płuco-serce zapewnia organizmowi tlen w trakcie całej operacji. Zmodyfikowana procedura Maze zakłada użycie jednego z czterech różnych źródeł energii w celu stworzenia linii bloku przewodzenia.

Sonda energii służy do tworzenia linii zmiany. Jak w klasycznej procedurze Maze, zmiany te blokują linię przewodzenia, co przerywa przewodzenie nieprawidłowych impulsów oraz przywraca normalny rytm zatokowy. Procedura ta jest stosowana przede wszystkim u pacjentów z migotaniem przedsionków i innymi wskazaniami do leczenia operacyjnego.

Obecnie stosuje się również laserową ablację serca. Lasorowa ablacja serca służy nie tylko do leczenia zaburzeń rytmu serca, ale i jest bardzo skutecznym sposobem radzenia sobie z żylakami kończyn dolnych.

2. Ablacja serca - przygotowanie

Ablacja serca wymaga odpowiedniego przygotowania. Kiedy pacjent przygotowuje się do ablacji serca, powinien m.in. zapytać lekarza, które leki odstawić i kiedy to zrobić. Jeśli pacjent jest cukrzykiem, dobrze jest uzgodnić, jak przyjmować leki przeciwcukrzycowe. W noc przed zabiegiem ablacji serca pacjent nie powinien nic pić ani jeść. Jeśli musi przyjąć leki, winien popić je niewielką ilością wody. Ponieważ do zabiegu ablacji pacjent otrzyma strój szpitalny, ważne, aby przyszedł swobodnie ubrany, a wszelką biżuterię i cenne przedmioty zostawił w domu.

3. Ablacja serca - przebieg zabiegu

Ablacja serca niechirurgiczna jest przeprowadzany w specjalnym pomieszczeniu – gabinecie elektrofizjologicznym. Przed ablacją serca pacjent kładzie się na łóżku, pielęgniarka wykonuje wkłucie dożylne, którym podawane są środki pomagające odprężyć się pacjentowi, pozwalające pozostać mu nieświadomym tego, co się będzie działo. Gdy pacjent jest senny, jego pachwina zostaje ogolona i zdezynfekowana. Lekarz znieczula miejsce wkłucia. Początkowo pacjent odczuwa pieczenie. Następnie do żyły bądź tętnicy zostają wprowadzone cewniki i doprowadzane są do serca.

Lekarz ocenia stan serca, a następnie przeprowadza samą ablację serca. Wysyła impulsy elektryczne, by zwiększyć bicie serca. Pacjent może odczuwać zwiększoną prędkość uderzeń serca. Jeśli pojawi się arytmia serca w trakcie zabiegu ablacji serca, pielęgniarka zapyta o samopoczucie pacjenta, a lekarz przesunie cewniki, by sprawdzić, która część serca wywołała arytmię. Jeśli znajdzie to miejsce, wysyła dawkę energii. Pacjent może poczuć pieczenie w klatce, ale ważne jest, aby nie ruszał się, nie oddychał zbyt głęboko.

Podczas ablacji żył płucnych lekarz dostarcza energię przez cewnik do przestrzeni przedsionków, łączy się z żyłą płucną (ujście), tworząc okrągłe blizny. Blizna następnie zablokowuje wszelkie impulsy z żył płucnych, co zapobiega występowaniu migotania przedsionków. Proces ten jest powtarzany dla wszystkich czterech żył płucnych. W niektórych przypadkach ablacja może być także wykonywana w innych częściach serca, takich jak w miejscu żyły podobojczykowej i zatoki wieńcowej. Płyn krąży przez cewnik w celu kontroli intensywności temperatury. Po ablacji serca sprawdza się, czy nieprawidłowy rytm serca został usunięty.

PYTANIA I ODPOWIEDZI LEKARZY NA TEN TEMAT

Zobacz odpowiedzi na pytania osób, które miały do czynienia z tym problemem:

Wszystkie odpowiedzi lekarzy

4. Powikłania po ablacji

Ablacja serca niesie ze sobą pewne ryzyko. Aby zminimalizować ryzyko powikłań po ablacji niechirurgicznej, pacjent pozostaje w łóżku co najmniej sześć godzin. Pacjent po ablacji serca może być także skierowany do szpitala, gdzie na specjalnych monitorach personel medyczny obserwuje tętno i rytm serca pacjenta. W większości przypadków pacjent może wrócić do domu następnego dnia po zabiegu ablacji serca, a w niektórych przypadkach – tego samego dnia. Wyniki zostaną przekazane później, a lekarz ustali, kiedy można wrócić do pracy i jak często odwiedzać lekarza.

Czasami pacjenci odczuwają mocne bicie serca przez kilka tygodni po zabiegu ablacji serca. Jest to normalne. Ważne, żeby informować o tym lekarza. Czasem przez pewien okres po ablacji serca zalecane jest przyjmowanie leków. Po zabiegu chirurgicznej ablacji serca pacjent jest przenoszony na oddział intensywnej opieki medycznej na około dwa dni. Gdy stan się ustabilizuje, pacjent kierowany jest na zwykły oddział. Monitoruje się rytm serca, ciśnienie krwi, wysycenie krwi tlenem.

Większość pacjentów przebywa w szpitalu od 5 do 7 dni. Jeśli zabieg ablacji był mniejszy i mniej skomplikowany – 2-3 dni. Powrót do całkowitej sprawności po ablacji zajmuje 6-8 tygodni. Pacjent po ablacji serca otrzymuje specjalne informacje i wskazówki, dotyczące jego powrotu do pracy, aktywności, zdrowia. W trakcie trzech miesięcy po zabiegu ablacji serca pacjenci mogą odczuwać migotanie przedsionków. Powodowane jest to przez opuchnięcie tkanek i leczenie farmakologiczne. Leki zalecane po chirurgicznej ablacji serca to antykoagulanty, leki przeciwarytmiczne, diuretyki.

Zobacz także:

Ryzyko powikłań po ablacji serca jest bardzo niewielkie. Według statystyk po ablacji serca powikłania zdarzają się jedynie w 1 proc. przypadków, co sprawia, że sama ablacja serca jest uznawana za bardzo bezpieczną. Najczęściej powikłania po ablacji serca dotyczą miejsca wkłucia, np. powstanie krwiaka.

Chirurgiczna ablacja serca wykonywana jest z użyciem znieczulenia ogólnego lub miejscowego. W małoinwazyjnych przypadkach chirurg wykonujący ablację serca ogląda zewnętrzną powierzchnię serca przy użyciu endoskopu, specjalnego instrumentu, wykorzystywanego do lokalizacji obszarów wymagających zabieg ablacji serca i blokowania przewodzenia. W odróżnieniu od tradycyjnych operacji serca, nie każda ablacja serca wymaga dużego nacięcia klatki piersiowej i nie zawsze podczas ablacji serce jest zatrzymywane.

Potrzebujesz konsultacji z lekarzem, e-zwolnienia lub e-recepty? Wejdź na abcZdrowie Znajdź Lekarza i umów wizytę stacjonarną u specjalistów z całej Polski lub teleporadę od ręki.

Polecane dla Ciebie
Pomocni lekarze