Metody wychowania dzieci

Rodzice bardzo często zastanawiają się, jak wychować dziecko na przyzwoitego człowieka. Co robić? Czego unikać? Ignorować przejawy agresji czy stawiać do kąta? Mimo wielu książek, programów telewizyjnych i stosu przeczytanych podręczników pedagogicznych rodzice czują się często bezradni wobec nieprawidłowych zachowań własnego dziecka. Nie umieją sobie poradzić i spychają obowiązek wychowawczy, np. na szkołę. Jakie wyróżnia się metody wychowania dzieci? Jaki styl wychowawczy wybrać? Jaka postawa rodzicielska jest najlepsza? Lepiej stosować kary czy nagrody?

#dziejesienazywo: Psychoterapia par - razem czy osobno?

Style wychowawcze

W fachowej terminologii pedagogicznej styl wychowawczy oznacza wypadkową sposobów i metod oddziaływania na dziecko wszystkich członków rodziny, w tym przede wszystkim rodziców. Na stosowane style wychowawcze mają wpływ poglądy opiekunów, ich własne doświadczenia wychowawcze z dzieciństwa wyniesione z rodzin macierzystych, obserwacje sposobów rozwiązywania różnych problemów wychowawczych oraz wiedza teoretyczna, np. zaczerpnięta z literatury pedagogicznej.

Można wyróżnić cztery główne style wychowawcze:

 • autorytarny – oparty na autorytecie rodziców, w którym przeważają bezpośrednie metody wychowania – kary i nagrody. Jest to wychowanie konsekwentne. Dominuje rodzic (wychowawca), dziecko musi się podporządkować;
 • demokratyczny – polega na współudziale dziecka w życiu rodziny. Dziecko wykazuje inicjatywę działania, dobrowolnie przyjmuje obowiązki i zadania. Rodzice uczestniczą w życiu pociechy. Stosują raczej pośrednie techniki wychowania, jak argumentacja, rozmowa, perswazja czy naśladownictwo;
 • niekonsekwentny – okazjonalny, gdzie rodzice nie mają sprecyzowanych zasad postępowania wobec dziecka. Ich wpływ zależy od chwilowego nastroju czy samopoczucia – raz surowo karzą szkraba, innym razem są pobłażliwi dla jego wybryków;
 • liberalny – duży akcent jest położony na samowychowanie dziecka. Rodzice zostawiają dużą swobodę, by nie hamować aktywności i spontanicznego rozwoju malucha. Interweniują tylko w skrajnych sytuacjach i spełniają każdą zachciankę dziecka. Nie ma praktycznie żadnych restrykcji wychowawczych.

Kryteria doboru metod wychowania

ADHD - zagadka małego łobuza

W ostatnich czasach zauważono u niektórych dzieci w wieku szkolnym – nadruchliwość, w porównaniu z dziećmi, które mają ten sam poziom rozwoju. Dodatkowo,...

Realia społeczno-kulturowe zmieniają się bardzo szybko, dlatego też zmianie muszą ulec tradycyjne metody wychowania, które nie przystają do aktualnej rzeczywistości. Żadne z dzieci XXI wieku nie będzie stało na grochu za karę.

O doborze metod wychowania decyduje wiele czynników, np.:

 • poziom dojrzałości (wiek) wychowanka – inne sposoby wychowawcze stosuje się wobec przedszkolaka, a inne wobec nastolatka,
 • indywidualne doświadczenia i właściwości dziecka – każdy człowiek ma inny temperament, cechy osobowości czy chociażby poziom uległości wobec autorytetu,
 • relacje rodzica z dzieckiem,
 • rodzic i jego własna filozofia wychowania,
 • czynniki sytuacyjne – kontekst społeczny, reakcje ze strony najbliższego otoczenia,
 • cele wychowania – metoda wychowania wynika z faktu, czy chce się czegoś nowego nauczyć, zredukować jakąś niekorzystną postawę dziecka, czy całkowicie ją wyeliminować z repertuaru reakcji wychowanka.

Metody oddziaływań wychowawczych

Istnieje kilka ważnych zjawisk psychologicznych, które odgrywają istotną rolę w transmisji wpływów wychowawczych, co prezentuje tabela niżej.

SYGNAŁY WYCHOWAWCZE PROCESY I ZJAWISKA psychologiczne
wzorzec czynności wzór osobowy przykład naśladownictwo identyfikacja modelowanie
zadania wymagania uczenie się powtarzanie ćwiczenie wzmacnianie przez kary i nagrody
społeczna sytuacja wychowawcza interakcja społeczna role społeczne
wartości normy zasady postępowania interioryzacja internalizacja

Metody oddziaływań wychowawczych to określone sposoby postępowania rodzica (wychowawcy), zmierzające do wywołania u dzieci (wychowanków) takiej aktywności własnej, która jest w stanie doprowadzić do zamierzonych zmian w ich zachowaniu lub/i osobowości. Rodzice są zatem nauczycielami dzieci i to oni kształtują ich postawy. Można wyróżnić cztery główne typy metod wychowania:

 • metody oparte na uczeniu się przez obserwację i naśladownictwo – modelowanie (świecenie przykładem osobistym),
 • metody oparte na uczeniu się przez warunkowanie – wyrażanie aprobaty lub dezaprobaty, kary i nagrody, organizowanie doświadczeń wychowanka, wywoływanie antycypacji następstw zachowań społeczno-moralnych (odwołanie się do zainteresowań, potrzeb i wiedzy dziecka),
 • metody oparte na uczeniu się językowym – wysuwanie sugestii, perswazja, instruowanie,
 • metody zadaniowe – ćwiczenie, przydzielanie zadań, funkcji i ról społecznych.

Wychowanie dziecka to bardzo trudne zadanie. Odpowiedzialność rodzicielska nie może sprowadzać się tylko do zaspokojenia materialnych potrzeb szkraba. Rodzice muszą dawać miłość, wsparcie, poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji i spokoju własnemu dziecku. To oni stwarzają maluchowi atmosferę odpowiednią do właściwego rozwoju i kształcenia osobowości. Poza tym uczenie norm i zasad społecznych ma być punktem wyjścia do samoregulacji i zdolności samowychowania na dalszych etapach rozwoju, bowiem człowiek uczy się przez całe swoje życie, co fachowo określane jest jako „socjalizacja permanentna”.

psycholog Kamila Krocz, ponad rok temu

Bibliografia

 • Konarzewski K., Podstawy teorii oddziaływań wychowawczych, PWN, Warszawa 1982, ISBN 83-01-03823-3.
 • Przetacznikowa M., Włodarski Z., Psychologia wychowawcza, t. 2, PWN, Warszawa 1986, ISBN 83-01-02475-5.

Relacje z dziećmi

Komentarze (3)
~Andrzej Żyła
~Andrzej Żyła ponad rok temu

Polecam serie książkę Małgorzaty Danuty Kłaczyńskiej "Ważne rozmowy Krysi o świecie": Tom.1 "Rozmowy o tolerancji" oraz Tom.2 "Rozmowy o konsumpcjonizmie". Książki te nie skupiają się na samym wychowaniu dzieci ale na przekazaniu wartości moralnych. To my rodzice jesteśmy wzorcami dla naszych dzieci, poprzez nasze codzienne decyjze i czyny, pokazujemy dziecku jak należy postępować. Autorka w swoich książkach omawia trudne społeczne tematy w zrozumiały dla dziecka sposób oraz rozwiewa wątpliwości np na temat pojęcia tolerancja, z którym nawet dorośli mają problemy. Ponadto ksiązka uczy dziecko myslenia o konswkwencjach swoich czynów. Uczy wrażliwośći wobec drugiej osoby. Książka nadaje się do czytania samemu lub jako pomoc dla rodzica czytając i omawiając ją swojemu dziecku.

Odpowiedz
zapytaj lekarza

za darmo

 • Odpowiedź w 24 godziny
 • Bez żadnych opłat
 • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Relacje z dziećmi
najnowsze pytania

Dyskusje na forum

Pomocy!

~Ola28283838289229 • ostatni post 5 godzin temu

3

Pomocni lekarze

Artykuły Relacje z dziećmi
Relacje z dziećmi

Młodsze rodzeństwo

Młodsze rodzeństwo

Wychowanie najmłodszych polega na zapewnieniu im poczucia bezpieczeństwa i na nauce odpowiedzialnego postępowania w stosunku do innych.

Relacje z dziećmi

Nadopiekuńczość

Nadopiekuńczość

Nadopiekuńczość może łatwo przerodzić się w rozpuszczenie dziecka. Nie można dać dziecku zupełnej swobody, w tej kwestii należy zachować umiar.

Relacje z dziećmi

Rodzeństwo

Rodzeństwo

Należy oswajać dziecko długo przed narodzeniem braciszka lub siostrzyczki do nowej sytuacji. Warto rozmawiać o tym, co będzie działo się po przyjściu na świat rodzeństwa.

Relacje z dziećmi

Najbardziej zaskakujące zmiany w życiu rodzica

Najbardziej zaskakujące zmiany w życiu rodzica

, masz wrażenie, że to nigdy się nie skończy, a zanim się obejrzysz, dziecko jest duże i samodzielne. I wtedy często zaczynasz tęsknić za wcześniejszą relacją. (...) Cały czas spędzasz z dzieckiem Gratulacje,...

Relacje z dziećmi

Rozsądne dziecko

Rozsądne dziecko

Dziecko musi słuchać drogowskazów i rad rodziców, pozostawienie go bez nadzoru nie przyczyni się do jego rozwoju. Najlepiej stosować w tym przypadku zasadę „złotego środka".

Relacje z dziećmi

Brutalna prawda o świętym Mikołaju. Jak przekazać ją dziecku?

Brutalna prawda o świętym Mikołaju. Jak przekazać ją dziecku?

, a postraszone rózgą zamiast prezentu natychmiast zamieniają się w najgrzeczniejsze dzieci na świecie. Przynajmniej na chwilę. Przychodzi jednak moment (...) , w którym wreszcie trzeba wyprowadzić je z tego słodkiego błędu. Jak powiedzieć...

Relacje z dziećmi

Słowa, które każde dziecko powinno usłyszeć

Słowa, które każde dziecko powinno usłyszeć

Każdego dnia bombardujemy swoje dzieci setkami zdań w myśl zasady: „Do dziecka trzeba DUŻO MÓWIĆ". Słowotok ma swoje uzasadnienie w pierwszych trzech (...) lub czterech latach życia malucha, gdy po oswojeniu się z dźwiękami...