Osteotomia – charakterystyka, wskazania, przeciwwskazania, rehabilitacja

Osteotomia jest innowacyjnym zabiegiem, który wykonywany jest w chirurgii urazowej i przy urazach. Dzięki osteotomii chorzy będą mogli uniknąć zakładania endoprotez i szybko wrócić do zdrowia i aktywności fizycznej. Osteotomia najczęściej wykorzystywana jest przy zwyrodnieniach stawu kolanowego.

Osteotomia – charakterystyka

Zabieg po raz pierwszy w Polsce został wykonany w Centrum Medycyny Sportowej i od tej pory Polska jest jednym z czterech krajów na świecie, gdzie zostają wykonywane zabiegi osteotomii. Zabieg wykonywany jest najczęściej przy zwyrodnieniach stawu kolanowego. Aby doszło do osteotomii, najpierw trzeba wykonać artroskopię, która polega na dokładnej ocenie stawu kolanowego bez konieczności wykonywania rozległej operacji. Podczas zabiegu osteotomii lekarza przez cały czas monitoruje przebieg przez monitor rentgenowski. Dzięki dobrze wykonanej osteotomii chory może całkowicie uniknąć założenie endoprotezy i pozwala na szybki powrót do zdrowia. Dzięki osteotomii można uzyskać znaczną poprawę kształtu kości, poprawę mechaniki stawu, skrócenie lub wydłużenie kości, a nawet korekcję osi kończyny. W tym celu wykorzystuje się biopłytkę, czyli implant, który jest całkowicie kompatybilny z tkanką kostną.

Osteotomia – wskazania do zabiegu

Na zabieg osteotomii nie każdy się zakwalifikuje. Do głównych wskazań do przeprowadzenia osteotomii zaliczają się: dolegliwości bólowe w stawie Rzepkowo-udowym, szpotawe ustawienie kończyn dolnych, zmiany zwyrodnieniowe w obrębie stawu kolanowego, osoba aktywna fizycznie między 30. a 50. rokiem życia, niezniszczona chrząstka w przyśrodkowym przedziale stawu kolanowego. Nie każdy z pacjentów będzie spełniać dane kryteria.

Osteotomia – przeciwwskazania do zabiegu

Do najważniejszych przeciwwskazań do wykonania osteotomii zalicza się: wiek pacjenta, (powyżej 60. roku życia), zbyt rozległe zmiany zwyrodnieniowe w obrębie stawu kolanowego, przykurcze zgięciowe stawu kolanowego, zbyt duży stopień uszkodzenia chrząstki stawowej, współistniejące choroby reumatoidalne, cukrzyca, osteoporoza oraz ciąża, nikotynizm oraz nadwaga.

Osteotomia – rehabilitacja po zabiegu

Najlepsze efekty rehabilitacji zauważymy, jeśli zaczniemy ćwiczyć już na drugi dzień po zabiegu. Musi powrócić pełny zakres ruchu, możliwość całkowitego obciążania oraz kontrola mięśniowo-nerwowa. Czasami podczas obciążania, które na początku powinno wynosić od 6 do 8 tygodni, mogą występować obrzęki, które usuwa się poprzez wykonanie drenażu limfatycznego. Rehabilitacja jest bardzo istotna i podczas tworzenia programu rehabilitacyjnego szczególną uwagę trzeba zwrócić na: likwidację bólu, zmniejszenie obrzęku, wytworzenie właściwej masy mięśniowej, przywrócenie czucia głębokiego oraz powierzchniowego, zwiększenie elastyczności tkanek.

Komentarze

Zabiegi

Zabieg to czynność medyczna, której celem jest profilaktyka i diagnostyka chorób, a przede wszystkim ich skuteczne leczenie. Zakres terminu jest bardzo szeroki, ponieważ obejmuje działania o niezwykle zróżnicowanym charakterze i stopniu trudności. Zabiegi medyczne dotyczą różnych dziedzin medycyny, np. chirurgii, ginekologii, alergologii czy pulmonologii. Można zatem mówić o zabiegach chirurgicznych, ginekologicznych itd. Tamponada nosa czy usunięcie migdałków to różne rodzaje zabiegów medycznych.


Zabiegiem może być dezynfekcja otarcia naskórka czy prosta iniekcja, ale jest nim także transplantacja serca czy wszczepienie implantu. Dlatego też można je przeprowadzać nie tylko w sterylnej sali operacyjnej (w warunkach aseptycznych), ale także w gabinecie zabiegowym, a nawet w domu pacjenta. Zabiegi wykonują nie tylko lekarze wszystkich specjalności, ale także osoby nie będące nimi, a należące do personelu medycznego. Każdy zabieg jest naruszeniem nietykalności osobistej pacjenta, dlatego wymaga jego zgody lub zgody jego najbliższej rodziny. Tylko w wyjątkowych przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia lekarze mogą podjąć decyzję o przeprowadzeniu danego zabiegu bez woli chorego.

Szczególnym rodzajem zabiegu jest operacja, czyli akcja chirurgiczna na narządach lub tkankach pacjenta, którego celem jest uzyskanie poprawy stanu zdrowia pacjenta lub diagnostyka danej choroby. Przeprowadzają go lekarze zwani chirurgami, a ich rodzaje wzięły swe nazwy od specjalności lekarskich i wewnątrzchirurgicznych. Stąd też mamy operacje ginekologiczne, okulistyczne czy ortopedyczne.

Zabiegi

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

Ł

M

N

O

P

R

S

Ś

T

U

W

Z

Pomocni lekarze

Artykuły Osteotomia - wskazania, przeciwwskazania, opis, rehabilitacja
Rezonans magnetyczny - charakterystyka, przebieg, wskazania

Rezonans magnetyczny - zdjęcie

Rezonans magnetyczny - zdjęcie

Rezonans magnetyczny obrazuje przekrój narządów wewnętrznych we wszystkich płaszczyznach.

Implant zęba - cechy, wskazania, przeciwwskazania, cena

Implanty - zdjęcia

Implanty - zdjęcia

Na zdjęciu dysk, dzięki któremu z odlewu powstaną implanty zębów.

Piaskowanie zębów - charakterystyka, częstotliwość wykonywania, wskazania

Narzędzia do skalowania zębów

Narzędzia do skalowania zębów

Skalowanie polega na regularnym czyszczeniu widocznych powierzchni zębów.

Krioterapia - charakterystyka, przeciwwskazania, terapia bólu

Zestaw do krioterapii

Zestaw do krioterapii

Urządzenie wykorzystujące dwutlenek węgla.

Sigmoidoskopia - wskazania, przeciwwskazania, przebieg

Sigmoidoskopia - zdjęcie

Sigmoidoskopia - zdjęcie

Rodzinna polipowatość widoczna dzięki badaniu endoskopowemu.

Badania moczu - wskazania, charakterystyka, wyniki, posiew moczu

Przeprowadzenie badania moczu

Przeprowadzenie badania moczu

Przeprowadzane badania moczu mogą pomóc w zdiagnozowaniu wielu chorób, między innymi nerek i wątroby oraz dróg moczowych.