Naukowcu potrafią usunąć z mózgu pamięć o strachu

Wiele osób cierpi na zaburzenia lękowe - takie jak fobie i zespół stresu pourazowego. Chociaż istnieją różna metody leczenia, takie jak leki, psychoterapia i terapia alternatywna,  ich wskaźniki sukcesu są różne. Międzynarodowy zespół neurologów być może znalazł sposób na "usunięcie" tych problemów z mózgu.

Obraz fobii w mózgu

Chociaż niektóre fobie rozwijają się w dzieciństwie, większość z nich pojawiają się niespodziewanie i bez wyraźnej przyczyny w okresie dojrzewania lub wczesnej dorosłości.

Fobie specyficzne obejmują te skupione wokół zwierząt i owadów, bakterii, wysokości, otwartych przestrzeni, zamkniętych pomieszczeń, procedur medycznych lub pływania.

Chociaż większości osób udaje się wykonywać swoje codzienne czynności, pomimo swoich fobii, dla innych te obawy mogą być wyniszczające. Pacjenci rozumieją, że ich  strach jest irracjonalny, ale to nie sprawia, że mniej się boją.

Zespół stresu pourazowego (post-traumatic stress disorder, PTSD) wpływa na 7,7 mln dorosłych. Doświadczanie seksualne, przeżyte w dzieciństwie lub w wieku dorosłym, jest najprawdopodobniej głównym czynnikiem powstawania PTSD.

Zwykle zalecaną formą leczenia fobii jest terapia ekspozycyjna. W jej trakcie pacjenci są stopniowo stykani z przedmiotem strachu. Jednakże, tego typu terapie są bardzo nieprzyjemne, a w konsekwencji pacjenci często ich unikają.

Międzynarodowy zespół naukowców próbował znaleźć bardziej skuteczny sposób, aby zmniejszyć lęk.

Badanie reprezentacji strachu w mózgu

Za pomocą kombinacji sztucznej inteligencji i technologii skanowania mózgu, zespół składający się z naukowców z Wielkiej Brytanii, Japonii i Stanach Zjednoczonych być może odkryli sposób, jak usunąć konkretne wspomnienia strachu.

Zespół był prowadzony przez dr Ai Kozumi, z Międzynarodowego Instytutu Zaawansowanych Badań Telekomunikacyjnych w Kioto oraz Centrum Informacji i Sieci Neuronowych w Osace. Wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie „Nature Human Behaviour”.

Zespół wykorzystał nową technikę zwaną "dekodowaniem odpowiedzi neuronowej", by czytać i zidentyfikować wspomnienia strachu. Technika ta wykorzystuje skanowanie mózgu do monitorowania jego aktywności i pozwala zidentyfikować złożone wzorce aktywności, które wskazują na pamięć o strachu.

Naukowcy przebadali wspomnienia strachu u zdrowych 17 osób. Byli oni  rażeni prądem elektrycznym za każdym razem, kiedy widzieli pewien obraz na ekranie komputera.

5 częstych objawów zaburzeń lękowych

Każdy człowiek przeżywa chwile niepokoju. Może to być spowodowane nową pracą, ślubem czy wizytą u dentysty. Kiedy stresująca sytuacja mija, uczucie niepokoju...

Dr Ben Seymour, z Wydziału Inżynierii na Uniwersytecie w Cambridge w Wielkiej Brytanii, jeden z członków z zespołu, wyjaśnia, jak sztuczna inteligencja przy użyciu metody rozpoznawania obrazu umożliwia naukowcom rozpoznanie treść informacji neurologicznej, przechwyconej przez skanery mózgu.

"Sposób, w jaki informacje są reprezentowane w mózgu jest bardzo skomplikowany, ale stosowanie sztucznej inteligencji pozwala nam zidentyfikować treść tych informacji. Kiedy pojawia się łagodna pamięć strachu, jesteśmy w stanie rozwinąć szybki i dokładny sposób czytania go za pomocą algorytmów AI. Wyzwaniem było znalezienie sposobu, aby zmniejszyć lub usunąć pamięć strachu, bez świadomego przywołania go. "

Nadrzędny strach

Naukowcy próbowali zastąpić pamięć strachu, dając uczestnikom badania nagrodę.

"Zdaliśmy sobie sprawę, że nawet gdy ochotnicy po prostu odpoczywali, mogliśmy zobaczyć krótkie chwile, kiedy częstotliwość wahań aktywności mózgu miała częściowe cechy konkretnej pamięci strachu, mimo że wolontariusze nie byli świadomi tego" - mówi dr Seymour.

"Ponieważ mogliśmy szybko rozszyfrować te wzorce mózgowe, zdecydowaliśmy się dać uczestnikom nagrodę - małą ilość pieniędzy - za każdym razem, kiedy obserwowaliśmy te cechy pamięci" - kontynuuje.

Fobia – jakie są jej przyczyny?

Fobie pojawiają się bardzo często z powodu presji otoczenia lub obawy przed zmianą. Jedni przesadnie dbają o czystość w domu, inni obawiają się większych...

Procedurę powtarzano przez 3 dni.

Przez kilkakrotne podłączenie wzorców aktywności mózgu związanych z porażeniem prądem elektrycznym z pozytywną nagrodą, naukowcy dążyli do stopniowego przekształcenia mózgu tak, by  zmniejszyć pamięć strachu.

Zespół następnie testował, co się stanie, kiedy uczestnikom ponownie pokaże się zestaw zdjęć wcześniej związanych z porażeniem prądem i strachem.

"W efekcie, funkcje pamięci, które wcześniej były dostrojone do przewidywania bolesnego szoku, teraz ponownie zaprogramowano do przewidzenia czegoś pozytywnego w zamian. Co ciekawe, nie mogliśmy już zobaczyć typowej reakcji skóry na strach - pocenia się. Nie mogliśmy zidentyfikować zwiększonej aktywności w jądrze migdałowatym. Oznacza to, że będziemy w stanie zmniejszyć ilość pamięci strachu bez świadomego wywoływania  pamięci o nieprzyjemnych wydarzeniach”  - dr Kozumi wyjaśnia pozytywny wynik eksperymentu.

Chociaż wielkość do tego badania była ograniczona, naukowcy mają nadzieję, że dzięki wspólnym wysiłkom, neurolodzy będą stopniowo budować bazę przedstawień mózgu i pamięci strachu, które w końcu pozwolą im wymyślić skuteczną terapię fobii.

Kinga Ludwik, 11 miesięcy temu

Newsy

Komentarze

Pomocni lekarze

Artykuły Newsy
Newsy

Nowa terapia dla pacjentów z zaawansowanym rakiem płuc

Pembrolizumab może stać się nową opcją w leczeniu pierwszej linii u pacjentów z zaawansowanym rakiem płuc i wysoką ekspresją PD-L1, w zależności od wyników fazy III testów. Jest to wniosek badań, które zaprezentowane zostały na Kongresie ESMO w Kopenhadze...

Newsy

Badania wskazują, że użytkownicy Facebooka żyją dłużej

Kontakty społeczne z przyjaciółmi na pewno są dobre dla naszego zdrowia psychicznego, dobrego samopoczucia i ogólnego stanu organizmu. Nowe badania jednak sugerują, że nawet internetowe znajomości pozytywnie wpływają na zdrowie. Więzi społeczne pozytywnie...

Newsy

Czy wszystkie leki będzie można podawać przez skórę?

Naukowcy z Japonii prawdopodobnie wykonali milowy krok w sposobie dystrybucji leków w naszym organizmie. Odnaleźli drogę, jak przygotować skórę, aby była ****bardziej przepuszczalna dla leków. Skóra człowieka jest nieprzepuszczalną barierą dla środowiska,...

Newsy

Związek raka z chorobami serca

Nowe badania sugerują związek wieku w którym zdiagnozowano chorobę nowotworową z możliwym przewidzeniem wystąpienia chorób serca. Według autorów, osoby zdiagnozowane w młodszym wieku mogą być narażone na większe ryzyko zdarzeń sercowych w ciągu swojego...

Newsy

Beta blokery niewskazane u osób z demencją?

Beta blokery to grupa leków, która często stosowana jest u osób, u których wystąpił epizod zawału serca. Według najnowszych badań, nie powinne być one lekami pierwszego rzutu u osób, które cierpią na demencję. Eksperymenty wykazały, że przyjmowanie leków...