Nowy sposób walki z bakterią Helicobacter pylori w żołądku

Istnieje podejrzenie, że Helicobacter pylori jest związana z rozwojem raka żołądka. Teraz międzynarodowy zespół naukowców kierowany przez prof. Donald R. Rønning (z Uniwersytetu Toledo w USA) zastosował neutrony, aby odblokować sekret funkcjonowania ważnego enzymu w metabolizmie bakterii. Może to być wykorzystane jako punkt ataku dla nowych leków.

Zespół dokonał odpowiednich pomiarów źródeł neutronowych w Oak Ridge (w USA) oraz badań źródeł neutronów FRM II na Politechnice w Monachium (TUM).

Bakterie Helicobacter pylori ma w swoim żołądku jeden na dwóch ludzi na całym świecie. Wrzody żołądka i najczęstsze choroby przewlekłe są związane z tą bakterią.

Do chwili obecnej standardowa terapia stosowana do zwalczania tej bakterii w żołądku jest połączeniem dwóch antybiotyków i inhibitora pompy protonowej. Jednak to leczenie jest skuteczne tylko w 70 proc. przypadków, a rosnący poziom odporności postępuje. Od dłuższego czasu naukowcy poszukują zatem alternatywnych leków do zwalczania niebezpiecznej bakterii.

W przeciwieństwie do ludzi i do wielu pomocnych bakterii, H. pylori stosuje specjalne enzymy syntezy witaminy K2. W rezultacie enzym ten, nukleozydaza 5'-metylotioadenozyny (MTAN), daje bardzo duże obietnice dla opracowania leków, które działają zwłaszcza przeciwko H. pylori bez szkody dla pożytecznych bakterii, a nawet komórek ludzkich.

Enzym MTAN jest częścią ważnego kroku w syntezie witaminy K2. Wiązania wodorowe wiążą prekursora witaminy w celu odcięcia łańcucha bocznego. Jednak pozycja i położenie zmian atomów wodoru istotnych w tym procesie nie były wcześniej dokładnie znane.

Najczęściej stosowaną metodą wyznaczania struktury enzymów, była analiza struktury krystalicznej przy użyciu promieniowania rentgenowskiego, które jest tutaj mało przydatne, ponieważ promieniowanie rentgenowskie jest prawie niewidoczne dla atomów wodoru. Dlatego naukowcy oparli swoją strukturalną determinację na neutronach, które są szczególnie wrażliwe na atomy wodoru.

Naukowcy badali różne odmiany enzymu w dyfraktometrze BIODIFF, prowadzonym wspólnie przez TUM i Centrum Badań nad Neutronem Jülich (JCNS) w Heinz Maier-Leibnitz Zentrum w Garching, na północ od Monachium, oraz w Narodowym Laboratorium w Oak Ridge (USA). Wspólne pomiary pozwoliły im sporządzić szczegółowy obraz trybu działania enzymu.

"Teraz gdy wiemy dokładnie, jak wygląda proces reakcji i miejsce wiązania enzymu uczestniczącego, jest możliwe opracowanie cząsteczki, która blokuje dokładnie ten proces" - mówi Andreas Ostermann biolog z TUM, który sprawuje nadzór nad instrumentem w FRM II wraz z dr Tobias Schrader (JCNS).

Jak objawia się rak żołądka?

Każdego roku odnotowuje się w Polsce około 6 tys. nowych przypadków raka żołądka, jednak od kilku lat nowotwór ten występuje coraz rzadziej. Bardzo wysoką...

W Polsce zakażonych bakterią Helicobacter pylori jest 84 proc. osób dorosłych oraz 32 proc. dzieci do 18 roku życia. Statystycznie do rozwoju chorób związanych z tą bakterią dochodzi u 10-20 proc. zakażonych, a jedynie u 1 proc. rozwija się rak żołądka lub chłoniak typu MALT.

Wśród czynników ryzyka zakażenia bakterią należy wymienić mieszkanie w krajach rozwijających się, złe warunki ekonomiczne lub społeczne, duża liczba osób mieszkających w jednym domu oraz predyspozycje rasowe i genetyczne.

Marta Pawlak, 10 miesięcy temu

Newsy

Komentarze

Pomocni lekarze

Artykuły Newsy
Newsy

Miłość do koni mogła ją zabić!

Miłość do koni mogła ją zabić!

Sport to zdrowie? Każdy z nas ma pasję. I o ile czytanie książek, zbieranie znaczków czy monet nie wiąże się z większym niebezpieczeństwem, o tyle są hobby, które mogą zagrażać zdrowiu, a nawet życiu. Z pewnością należy do nich skakanie na bungee, motocross,...

Newsy

Badania wskazują, że użytkownicy Facebooka żyją dłużej

Kontakty społeczne z przyjaciółmi na pewno są dobre dla naszego zdrowia psychicznego, dobrego samopoczucia i ogólnego stanu organizmu. Nowe badania jednak sugerują, że nawet internetowe znajomości pozytywnie wpływają na zdrowie. Więzi społeczne pozytywnie...

Newsy

Ta ryba może być kluczem do walki z dziecięcą białaczką

Kluczem do wczesnego wykrywania dziecięcej białaczki mogą okazać się tysiące małych ryb, które wkrótce mogą pływać w laboratorium Wayne State University. Nowy projekt badawczy wykorzystuje ryby z gatunku danio pręgowany do identyfikacji genetycznych...

Newsy

Czy wszystkie leki będzie można podawać przez skórę?

Naukowcy z Japonii prawdopodobnie wykonali milowy krok w sposobie dystrybucji leków w naszym organizmie. Odnaleźli drogę, jak przygotować skórę, aby była ****bardziej przepuszczalna dla leków. Skóra człowieka jest nieprzepuszczalną barierą dla środowiska,...

Newsy

Beta blokery niewskazane u osób z demencją?

Beta blokery to grupa leków, która często stosowana jest u osób, u których wystąpił epizod zawału serca. Według najnowszych badań, nie powinne być one lekami pierwszego rzutu u osób, które cierpią na demencję. Eksperymenty wykazały, że przyjmowanie leków...