Trwa ładowanie...
Artykuł zweryfikowany przez eksperta: Mgr Kamila Drozd

Problemy w pracy

Avatar placeholder
05.09.2013 14:17
Problemy w pracy
Problemy w pracy

Problemy w pracy zdarzają się każdemu. Konflikty powstają z różnych powodów. Mimo formalnych sposobów postępowania pracowników, nie zawsze interpretacja zasad i wytycznych jest jednoznaczna. Z biegiem czasu mogą pojawiać się kolejne konflikty w firmie, odradzać się „stare waśnie”. Rozwiązywanie problemów wymaga zarówno wspierania się pracowników, jak i uzdrowienia atmosfery poprzez ustalenie własnej roli w sytuacji problemu oraz w miarę potrzeby przyjęcie roli mediatora. Jak rozwiązać konflikty w pracy? Co może generować problemy zawodowe?

spis treści

1. Problemy na gruncie zawodowym

Konflikty są immanentną częścią życia każdej organizacji, w tym także zawodowej. Jeśli pojawiają się problemy w pracy, to należy zastanowić się, jak poradzić sobie z taką sytuacją. Nie ulega wątpliwości, że najgorszym scenariuszem jest udawanie, że konflikt w miejscu pracy nie istnieje. Wszelkie nieścisłości i niedopowiedzenia w firmie często są związane z sytuacją interpersonalną, ale duża część to efekt nierównego podziału dóbr - tych ekonomicznych, jak i związanych z kwestiami formalnymi. Konflikt w pracy może wystąpić w relacji pracownik-kierownik czy wewnątrz firmy. W zależności od genezy problemu powinny być inne sposoby jego rozwiązania i zarządzania. Jakie można wyróżnić przyczyny problemów w pracy? Wśród najbardziej popularnych trudności w rozwoju kariery zawodowej wymienia się m.in.:

 • mobbing,
 • agresję ze strony współpracowników,
 • dyskryminację,
 • molestowanie seksualne,
 • dehumanizację pracownika – „odczłowieczenie”, traktowanie jako maszyny czy robota, np. w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych, w których zatrudnieni są ludzie do pracy „przy taśmie”,
 • stres zawodowy,
 • przeciążenie obowiązkami,
 • presję czasu,
 • niesprawiedliwe traktowanie przez przełożonego,
 • złe relacje z szefem,
 • zakłóconą komunikację między pracownikami,
 • nadmierny nadzór,
 • sztywne procedury pracy,
 • brak okazji do współdecydowania,
 • niedostateczną higienę pracy,
 • trudność w identyfikacji z rolą zawodową,
 • brak stabilności pracy,
 • tłamszenie ambicji,
 • wymuszanie przejścia na wcześniejszą emeryturę,
 • nieprecyzyjny zakres obowiązków zawodowych,
 • zagrożenie redukcją,
 • brak zabezpieczenia socjalnego,
 • intrygi w pracy.
Zobacz film: "Kiedy należy zgłosić się do psychiatry?"

Oczywiście, powyższa lista problemów w pracy jest katalogiem otwartym i nie wyczerpuje wszystkich możliwości. Niemniej jednak powyższe problemy zawodowe mogą składać się na jeden ogólny syndrom, który daje się zamknąć w określeniu „stres zawodowy”.

2. Jak radzić sobie z konfliktami w firmie?

Warto pogodzić się z faktem, że zawsze znajdzie się osoba, której nie będzie coś pasowało (ze względu na osobowość i charakter), a z którą będzie się zmuszonym pracować. Można ignorować wszelkie sygnały, które wysyła dana jednostka, lecz to nie jest najlepsze rozwiązanie konfliktu. Jeśli obrażony pracownik należy do mściwych osób, może ci zaszkodzić poprzez roznoszenie plotek w biurze lub złożyć skargę na twoje zachowanie. Ten fakt jest ogromną przeszkodą w rozwoju kariery. Warto zażegnać konflikt już na początku, zanim cała sytuacja wymknie się spod kontroli.

 • Ustal swoją pozycję w konflikcie firmy

Pierwszy krok ku rozwiązaniu konfliktu to ocena możliwości własnych lub potrzeba zwrócenia się do osób trzecich, niewłączonych bezpośrednio w sporną sytuację. Jeśli jesteś poza konfliktem w firmie, nabierz dystansu do sytuacji bądź podejmij rolę mediatora. Pamiętaj, że nie możesz opowiadać się po żadnej stronie sporu, gdyż twoim zadaniem jest stworzenie platformy porozumienia dla zwaśnionych stron konfliktu. W sytuacji zaangażowania w konflikt przez jedną ze stron, wycofaj się z tego układu i poproś kogoś innego o rozwiązanie konfliktu. Jeśli jesteś źródłem konfliktu, nie możesz pozostać neutralnym.

 • Nie oceniaj innych

Podstawową zasadą wszelkich działań managerskich jest ocena zachowań, a nie pracowników. Jeśli będziesz oceniać zachowania przez pryzmat konkretnego pracownika i jego osobowości, przyczynisz się do pogorszenia sytuacji konfliktowej w firmie.

 • Dyskusja jako forma rozwiązania konfliktu

Dyskusja powinna być prowadzona w jak najbardziej profesjonalny sposób, bez obecności osób trzecich. Najpierw przyznaj, że doszło do pewnego nieporozumienia i wyraź zdanie na temat zakończenia problemu w firmie. Spróbuj nawiązać kontakt z daną osobą, pokaż się ze swojej ludzkiej strony, ale jednocześnie zaznacz, że chcesz osiągnąć kompromis.

Problemy w pracy są stałym elementem życia zawodowego pracownika. Najważniejsze jest, aby zlokalizować źródło konfliktu, a nie koncentrować się na emocjonalnych reakcjach otoczenia.

Nie czekaj na wizytę u lekarza. Skorzystaj z konsultacji u specjalistów z całej Polski już dziś na abcZdrowie Znajdź lekarza.

Polecane dla Ciebie
Pomocni lekarze