Nerwica natręctw

Nerwica natręctw to inaczej zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne. Nerwice należą do zaburzeń psychicznych, a dokładniej – lękowych. Chorego nawiedzają natrętne myśli (obsesje), a jego zachowania należą do przymusowych (kompulsje). Osobom dotkniętym nerwicą natręctw nieustannie towarzyszą myśli dotyczące zrobienia czegoś, wykonania określonej czynności. Zdarza się, że chorzy po kilkanaście razy wykonują tę samą czynność. Nieustannie towarzyszy im przy tym uczucie niepokoju.

 

Spis treści:
  1. 1. Przyczyny i objawy nerwicy natręctw
  2. 2. 

Leczenie nerwicy natręctw

1. Przyczyny i objawy nerwicy natręctw


Przyczyny nerwicy natręctw należy upatrywać w fiksacji edypalnej lub masochistycznej. Podstawą zaburzeń jest lęk. To on zmusza osoby chore do powtarzania pewnych czynności, które po pewnym czasie zamieniają się w przymusowe. Współcześnie wskazuje się na powiązanie nerwicy natręctw z rozwojem cywilizacyjnym, któremu towarzyszy wzrost czynnika stresującego w życiu. Istotny wpływ na wystąpienie zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych ma także niska samoocena danej osoby.
 Najczęstsze objawy osób z nerwicą natręctw to:

  • słaba pamięć wzrokowa,
  • zaburzenia myślenia,

  • nawracające myśli,

  • wewnętrzny przymus wykonania czegoś.Obsesje prowadzą do tego, że chorego nawiedzają irracjonalne myśli. To właśnie one są źródłem lęku i cierpienia. Obsesje wywołują myśli związane z przemocą, religią,

seksualnością, zdrowiem. Chory zaczyna dbać obsesyjnie o czystość, symetrię, unika miejsc i sytuacji, w których mógłby zarazić się jakąś chorobą. Myśli związane z przemocą są prowokowane np. widokiem noża. Chory wyobraża sobie, jak krzywdzi tym nożem innego człowieka.Osoba cierpiąca na zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne często bierze kąpiel (szoruje swoje ciało aż do krwi), jest niezwykle pedantyczna, aż do przesady, często sprawdza, czy wykonała daną czynność (np. zamknięcie drzwi na klucz, wyłączenie żelazka). Osoby religijne mają nieopanowaną chęć wypowiedzenia bluźnierstwa lub słów bluźnierczych w miejscu świętym, np. kościele. Nerwice natręctw wywołują w wyobraźni chorego irracjonalne obrazy i idee. Chorzy często odczuwają manię prześladowczą.Objawy nerwicy natręctw wiążą się też z zachowaniami. Kompulsje to nazwa określająca rytuały. Nerwica natręctw powoduje, że chory nałogowo, wręcz rytualnie wykonuje dane czynności. Owe czynności mają zapobiec jakiemuś wydarzeniu. Nerwica natręctw charakteryzuje się tym, że osoba jej doświadczająca ma świadomość bezsensowności swoich zachowań, jednak jej lęk jest tak duży, że nie może tego zmienić.

2. 

Leczenie nerwicy natręctw

Leczenie nerwicy natręctw polega na podawaniu odpowiednich leków. Do najczęstszych zalicza się środki przeciwdepresyjne. Stosowana jest też psychoterapia (zwłaszcza behawioralno-poznawcza). Proces powrotu do zdrowia jest niezwykle długotrwały i wymaga od pacjenta ogromnego zaangażowania. Aby kuracja przyniosła oczekiwane efekty, należy zmienić tryb życia – unikać stresu i zwolnić tempo życia. Niektórym chorym pomaga przeprowadzenie się do innego miasta.

W leczeniu nerwicy natręctw ważne jest także wsparcie ze strony bliskich. Przyjaciele oraz rodzinna powinni wspierać chorego, podtrzymywać go na duchu, dowartościowywać i doceniać, tak by podnieść jego samoocenę. Istotne jest także organizowanie choremu czasu wolnego – zapraszanie go na spotkania, angażowanie w rozmaite projekty, zainteresowanie hobby, tak by pacjent miał jak najmniej czasu na myślenie i robienie schematycznych i powtarzalnych czynności. Przy tym wszystkim nie można krytykować i naśmiewać się z obsesyjnych zachowań osoby dotkniętej nerwicą natręctw, bowiem to tylko pogłębia jej stany lękowe.

Bibliografia

  • Krzyżowski J. Natręctwa, obsesje, kompulsje, Medyk, Warszawa 2003, ISBN 83-87340-04-9
  • Kokoszka A. Zaburzenia nerwicowe. Postępowanie w praktyce ogólnolekarskiej, Medycyna Praktyczna, Kraków 2004, ISBN 83-7430-004-3
  • Sidorowicz S. (red.), Psychiatria kliniczna, Urban & Partner, Wrocław 2004, ISBN 83-89581-95-7

Źródła zewnętrzne

Porozmawiaj o tym na Forum Zdrowie »
Lubię to!
1

Natrętne myśli

Pytania do specjalistów

Czy to nerwica natręctw?

Witam, od pewnego czasu mam problem (mam 16lat), prześladuje mnie dziwna mania, polega ona na przymusowym wykonywaniu różnych czynności, np. gdy trzymam w dłoni myszkę od komputera kliknę np. na jakiejś stronie to muszę kliknąć jeszcze 3/7 razy bo inaczej...

Czy to jest nerwica natręctw?

Witam uprzejmie. Nie dawno skończyłem 15 lat. Z nerwicą natręctw spotykam się chyba od urodzenia. Kiedy byłem małym dzieckiem objawiała się ona np. poprzez dążenie do symetrii. Tzn. kiedy dotknąłem coś lewym łokciem to musiałem i prawym, kiedy podrapałem...

pokaż 5 następnych
+ Załóż wątek

Dyskusje na forum

~Anonim Forum Psychologia 2 odpowiedzi Nerwica natręctw a miłość ~Anonim:

Szukam tu pomocy w odpowiedzi na moje pytanie. Rozstałem się właśnie z partnerem który miał nerwice natręctw. Zataił ten fakt jak się poznawaliśmy ale chcąc nie chcąc wyszło to. Zaakceptowałem to i przyjąłem z całym inwentarzem i całą jego choroba .

~J.O Forum Psychologia 3 odpowiedzi Hipnoza a nerwica natręctw ~J.O:

Witam! Czy ktoś korzystał z pomocy hipnozy w leczeniu nerwicy natręctw? I czy to mu pomogło?

pokaż 5 następnych

Artykuły Nerwica natręctw

Nerwica natręctw Obsesyjne mycie rąk

Obsesyjne mycie rak to rodzaj zaburzenia obsesyjno-kompulsywnego. Ludzie cierpiący na ten rodzaj zaburzeń często powtarzają działania pozornie bezcelowe i absurdalne, nawet dla nich samych i nawet wtedy, gdy wcale nie chcą ich wykonywać. Uważa się, że...

Nerwica natręctw Obsesyjne liczenie

Obsesyjne liczenie to rodzaj zaburzenia obsesyjno-kompulsywnego. Charakterystyczne dla tych zaburzeń są obsesje, czyli powracające myśli, wyobrażenia i impulsy, które zakłócają świadomość. Obsesje są dokuczliwe i bardzo trudno je odrzucić...

Nerwica natręctw Natręctwa seksualne

Natręctwa seksualne są częścią życia wszystkich dorosłych osób. Każdy człowiek ma czasami nieprzyjemne i nieakceptowane myśli. Większość z nas nie zwraca uwagi na takie myśli, kiedy się pojawiają, i szybko się ich pozbywa. Inaczej jest jednak u osób z zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi (nerwica natręctw). Najbardziej zwyczajnym określeniem tego typu zaburzeń ... 2010, ISBN 978-83-200-3618-3.(natręctwa ruchowe, nerwica natręctw u...

Nerwica natręctw Natrętne myśli

Natrętne myśli to powstające w świadomości pacjenta wyobrażenia, idee, impulsy do działania. Pojawiają się w świadomości u chorych na natręctwa. Są odbierane jako przykre i pacjent nie potrafi się im przeciwstawić. Natrętne myśli zwykle dotyczą czynności,...

Co to jest nerwica natręctw?
Nerwica i lęki Co to jest nerwica natręctw?

Nerwica natręctw (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne) odznacza się natrętnymi myślami i/lub rytualnymi czynnościami, które człowiek wykonuje z poczucia przymusu i potrzeby zabezpieczenia się przed bliżej nieokreślonym niebezpieczeństwem.

Neurologia Nerwica

Nerwica to szeroka grupa chorób, która obejmuje fobie, zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia somatoformiczne, zespół stresu pourazowego, neurastenię i wiele innych. Jak objawia się nerwica i jak ją rozpoznać od innych zaburzeń psychicznych?

Nerwica i lęki
Zdrowie psychiczne Nerwica i lęki

Nerwica i lęki bardzo ściśle wiążą się z koncepcją psychodynamiczną, ale są pojęciami zbyt pojemnymi znaczeniowo, dlatego nowe klasyfikacje diagnostyczne ICD-10 i DSM-IV zastępują pojęcie nerwicy zaburzeniami lękowymi. Zmiany klasyfikacyjne doprowadziły...

Nerwica Nerwica a impotencja

Między nerwicą a impotencją jest bardzo ścisły związek. Zaburzenia erekcji mogą być wynikiem nerwicy lub pojawić się na jej początku. Zaburzenie to jest o tyle trudne, że działa tu mechanizm zamkniętego koła: nerwica wywołuje impotencję, impotencja sprzyja...

Rodzaje nerwicy Nerwica depresyjna

Zaburzenia nerwicowe to dość powszechne zjawisko, ponieważ coraz więcej osób ma problemy natury psychicznej. Różne rodzaje nerwic zbierają żniwo, zwłaszcza wśród młodych osób. Przykładem zaburzenia nerwicowego jest nerwica...

pokaż 10 następnych