W walce z systemem – krytyczna sytuacja chorych na zaawansowaną postać raka piersi

27 maja br. w Warszawie odbyła się konferencja prasowa zatytułowana „Kobiety z zaawansowanym rakiem piersi. Czas to pieniądze, których nie ma” poświęcona, jak sam tytuł wskazuje, zagadnieniom związanym z sytuacją kobiet cierpiących na nowotwór piersi. Podczas spotkania przeprowadzono dyskusję na temat krytycznej sytuacji, w jakiej znajdują się polskie pacjentki, u których choroba osiągnęła zaawansowane stadium.

Niekorzystne rozwiązania systemowe

Jednym z głównych problemów polskich pacjentów onkologicznych jest brak dostępu do innowacyjnych form leczenia raka, z których mogą korzystać chorzy za granicą. Okazuje się, mogą oni zażywać jedynie 2 na 30 leków stosowanych w terapii raka w innych krajach europejskich. Niemal połowa z tych preparatów nie jest refundowana, natomiast dostępność reszty jest ograniczona.

Zobacz film: "Czy rak piersi jest wyleczalny?"

Ogromnym problemem są także kwestie finansowe – mimo obietnic Ministerstwo Zdrowia nie zwiększyło środków, które mogłyby pokryć koszty nowoczesnych metod leczenia. Rozmowy na ten temat prowadzone są od długiego czsu, jednak ostateczna decyzja dotycząca ewentualnej refundacji w dalszym ciągu nie została podjęta, chociaż czas ma w tym przypadku znaczenie decydujące. Warto zaznaczyć, że z terapii celowanej mogą korzystać mieszkańcy m.in. Czech, Węgier czy Słowenii, a więc państw o zbliżonej do Polski sytuacji ekonomicznej.

Diagnostyka zamiast leczenia

Sytuacja kobiet chorych na raka piersi niestety uległa pogorszeniu po wprowadzeniu pakietu onkologicznego, który kładzie nacisk przede wszystkim na wczesne wykrywanie i przyspieszenie procesu leczenia niezaawansowanych zmian nowotworowych, z czym wiąże się nakład większej ilości środków na ten cel. Zdaniem samych pacjentek doszło do sytuacji, w której chore kobiety poddawane są niesprawiedliwej kategoryzacji na te, na których leczenie warto łożyć, gdyż istnieje szansa na ich powrót do zdrowia, oraz na te, które takiej szansy już nie mają.

Dodatkowym problemem jest zniesienie możliwości skorzystania z tzw. chemioterapii niestandardowej, która do 1 stycznia 2015 roku mogła być stosowana w leczeniu zaawansowanego raka piersi. Mimo że Najwyższa Izba Kontroli zwracała uwagę na konieczność wprowadzenia alternatywnego rozwiązania, nie została zaproponowana żadna procedura zastępcza.

Nie istnieje możliwość wyleczenia zaawansowanej postaci raka piersi, jednak pacjentki mają prawo  do podejmowania działań służących wydłużeniu życia i poprawie jego jakości. W tym celu konieczne jest zwiększenie dostępu do nowoczesnych form diagnostyki i terapii. Na rzecz uświadomienia skali problemu działa Kampania „Tu i teraz” – panaeuropejska inicjatywa, której celem jest wsparcie chorych oraz poprawa jakości roztaczanej nad nimi opieki. Jej polskimi partnerami są: Polskie Amazonki Ruch Społeczny, Fundacja Alivia oraz Fundacja Stowarzyszeń Amazonki.

Komentarze
zapytaj lekarza

za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Rak piersi - charakterystyka, przyczyny, profilaktyka
najnowsze pytania

DYSKUSJE NA FORUM

Pomocni lekarze

Artykuły Rak piersi - charakterystyka, przyczyny, profilaktyka
Leczenie raka piersi

Skuteczność terapii celowanych (WIDEO)

Skuteczność terapii celowanych (WIDEO) Odtwórz wideo

stosowany w leczeniu raka piersi (herceptyna) u chorych z nadekspresją receptora HER2 jest nieskuteczny. U takich pacjentów, u których herceptyna nie przynosi (...) doustnej terapii celowanej u osób...

Leczenie raka piersi

Terapia celowana w raku piersi (WIDEO)

Terapia celowana w raku piersi (WIDEO) Odtwórz wideo

, podejmuje się doustną terapię celowaną. O doustnej terapii celowanej u osób chorych na raka piersi wypowiada się dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld, onkolog. (...) Doustna terapia celowana jest...

Leczenie raka piersi

Wyleczalność raka piersi (WIDEO)

Wyleczalność raka piersi (WIDEO) Odtwórz wideo

Wyleczalność raka piersi jest mocno związana z momentem wykrycia choroby, z jej zaawansowaniem w chwili rozpoczęcia leczenia. Wcześnie wykryty rak (...) choroby, konieczne są regularne badania piersi,...

Profilaktyka raka piersi

Skuteczna profilaktyka raka piersi (WIDEO)

Skuteczna profilaktyka raka piersi (WIDEO) Odtwórz wideo

piersi o wielkości 1-2 cm także są w większości przypadków podatne na leczenie. Większe zaawansowanie raka to coraz mniejsze szanse na całkowite (...) całkowitych wyleczeń i znacznie przedłużył życie...

Diagnostyka raka piersi

Receptor HER2 (WIDEO)

Receptor HER2 (WIDEO) Odtwórz wideo

tego receptora jest zbyt dużo, więcej niż w typowej komórce nowotworowej. Taka sytuacja dotyczy 25-35 proc. kobiet chorujących na raka piersi. Nadekspresja (...) . Znajduje się na powierzchni każdej...