omamy i urojenia

Omamy nocne

lub zaburzenia psychicznego. Urojenia pojawiają się zwykle podczas snu. Omamy nocne to rodzaj zaburzenia, które jest znane jako parasomnia. Jakie są przyczyny (...) i objawy tego problemu ze snem? Co to są omamy...

Schizofrenia paranoidalna - objawy, urojenia

. W przebiegu schizofrenii paranoidalnej dominują omamy i urojenia. Schizofrenia paranoidalna została ujęta jako odrębna jednostka nozologiczna (...) wyrażone. Schizofrenia paranoidalna to w skrócie usystematyzowane...

Urojenia

Urojenia należą do tzw. objawów pozytywnych albo wytwórczych, ponieważ wskazują na znaczne odchylenie od normalnych procesów poznawczych (...) , w przeciwieństwie do objawów negatywnych, które wyrażają brak lub redukcję normalnych reakcji...

Jawa - a omamy, a hipnagogia, a omamy hipnagogiczne, a sny

w rzeczywistością to są tylko ich urojenia. Na podstawie badania PET stwierdzono, że omamy występują w okresach podwyższonej aktywności w rejonie (...) , że nie potrafimy odróżnić, czy to, co właśnie przeżywamy, jest...

Omamy i halucynacje

Omamy są określane inaczej jako halucynacje. Należą do objawów psychotycznych pozytywnych (wytwórczych), tzn. stanowią wyraźne odchylenie (...) spostrzeżeń, spostrzeżenia takie występują. Ponadto, osoba chora ma głębokie poczucie realności...

Depresja: urojenia (WIDEO)

urojenia winy i kary. Opierają się na przekonaniu nihilistycznym, o marności życia ludzkiego i kruchości egzystencji. Urojeniom depresyjnym towarzyszy hipochondria. Jak objawiają się urojenia w depresji?

Halucynoza

Grzyby halucynogenne to ogólne pojęcie rezerwowane na określenie zaburzeń psychicznych zdominowanych przez halucynacje (omamy). Patologiczne stany (...) to stan psychiczny zdominowany przez nieustanne omamy, inni definiują...

Zespół urojeniowy

w swoim świecie). Urojenia i omamy są słabo uchwytne w obrazie klinicznym. Pod względem treści urojeń wyróżnia się następujące zespoły urojeniowe (...) Urojenie wielkościowe, urojenia ksobne, urojenia...

Zaburzenia psychotyczne

psychotycznych Zaburzenia psychotyczne najbardziej kojarzą się ze schizofrenią i sztandarowymi objawami, jak omamy i urojenia. Psychozy jednak to coś więcej niż zaburzenia schizofreniczne. Pojęcie „psychozy" wywodzi...

Schizofrenia - przyczyny, przebieg, leczenie

postrzegania lub wyrażania rzeczywistości. Najczęściej ludzie kojarzą schizofrenię jako omamy słuchowe, urojenia, dziwaczność zachowań, zaburzenia (...) i odbiera bodźce ze świata zewnętrznego. Powoduje to, że u osoby...

Psychoza alkoholowa

, niepokój, bezsenność, zaburzenia świadomości, zaburzenia orientacji w przestrzeni i czasie. Pojawiają się iluzje, urojenia i omamy. Pacjent relacjonuje (...) , że dostrzega małe, ruchliwe zwierzątka, dziwne stworki...

Halucynacje alkoholowe

psychotyczne, np. omamy, urojenia i iluzje. Pojawiają się zaburzenia świadomości, zaburzenia myślenia i pamięci, różnego rodzaju konfabulacje (...) świadomości, omamy i urojenia, napady...

Leki przeciwpsychotyczne

Leki przeciwpsychotyczne to inaczej neuroleptyki. Jak sama nazwa wskazuje, leki antypsychotyczne leczą objawy psychozy - urojenia, omamy, wycofanie społeczne i pobudzenie. Pierwszy raz określenia „leki przeciwpsychotyczne"...

Trichotillomania - wyrywanie włosów

jest rozpoznawane jako trichotillomania, gdy nie towarzyszą temu żadne urojenia lub omamy. Choroba jest jedną z przyczyn łysienia. Objawy trichotillomanii

Otępienie z ciałami Lewy'ego

i urojenia można redukować za pomocą leków przeciwpsychotycznych nowej generacji. Pomocne jest także leczenie wspomagające, do którego zalicza się rehabilitację oraz opiekę psychologiczną. Parkinsonizm i fluktuacje poznawcze Diagnozę...

Zaburzenia świadomości

, iluzje oraz urojenia. U chorego z zawężoną świadomością obserwuje się niepokój ruchowy, stany lękowe, destabilizacje zachowania. Mogą wystąpić omamy (...) amentywny, głęboki stan zaburzenia świadomości, czasami stan...

Halucynogeny

przykre przeżycia z napadami lęku, omamy i urojenia, pobudzenie ruchowe. W wyniku „złych podróży" dochodzi czasem do samookaleczeń, samobójstw, zabójstw (...) syntetycznie. Halucynogeny prowadzą do zmian w świadomości,...

Schizofrenia - rzecz o rozszczepieniu umysłu

Choruje na nią 1% populacji na całym świecie, w Polsce ok 200 tysięcy osób. Schizofrenia - bo o niej mowa, towarzyszy nam ponoć od początków ludzkości. Kojarzona z kwintesencją obłędu, uważana jest za jedną z bardziej kontrowersyjnych chorób psychicznych....

Schizofrenia rezydualna

się omamy i urojenia, ale zazwyczaj mają charakter minimalny i występują niezwykle rzadko. Potencjał upośledzający schizofrenii rezydualnej tkwi (...) schizofrenicznych. Objawy schizofrenii rezydualnej Schizofrenia...

LSD

psychopatologiczne pojawiające się po przyjęciu LSD, to: iluzje i omamy, zwłaszcza wzrokowe, zaburzenia percepcji - czasu, barw, dźwięków (...) religijne, urojenia o treści fantastycznej, czasami lęk. Skutki zażycia...

Objawy depresyjne

. U chorych na zaburzenia depresyjne mogą pojawić się urojenia, omamy słuchowe i wzrokowe; osłabienie tempa procesów myślowych i ruchowych

Psychoza afektywna

schizofrenii, w obrazie której daje się zaobserwować nawroty objawów psychotycznych (omamy, iluzje, urojenia, zaburzenia logicznego myślenia itp (...) schizoafektywnych mogą występować nagłe zmiany nastroju i napędu...

Rodzaje schizofrenii

. Częste są takie objawy, jak omamy czy urojenia. Nie ulega wątpliwości, że schizofrenia jest przyczyną poważnych zmian w psychicznym i społecznym (...) nie potrafią potem wytłumaczyć swojego zachowania. Zespół paranoidalny...

Depresja i mania

, czyli takie, które są efektem wyładowań w płacie skroniowym mózgu; mogą występować jako omamy węchowe, smakowe, urojenia wzrokowe czy słuchowe; częste (...) frustracji i gniewu, które przeradzają się w urojenia...

Hospitalizacja w depresji

w domu, w wykonywaniu podstawowych czynności, dbaniu o higienę, odżywianiu się, przyjmowaniu leków, z objawami psychotycznymi (urojenia, omamy

Schizofrenia hebefreniczna

, rozkojarzoną mowę, spłycone lub nieadekwatne reakcje emocjonalne. W obrazie klinicznym mogą wystąpić objawy pozytywne - omamy i urojenia

Demencja (prezentacja edukacyjna)

, takie jak pobudzenie, urojenia i omamy. Chociaż utrata pamięci jest częstym objawem demencji, sam ten fakt nie oznacza, że osoba jest chora. Lekarze (...) codziennych czynności. Mogą mieć problemu z określaniem miejsc...

Paranoja - charakterystyka, przyczyny, leczenie

Paranoja to ciężkie zaburzenie psychiczne. Ludzie, których dotknęła, nie potrafią normalnie żyć. Pojawiające się u nich urojenia uniemożliwiają (...) objawia się zespół paranoiczny? Czy na to zaburzenie osobowości składa się tylko podejrzliwość...

Uzależnienie od benzodiazepin

spadki ciśnienia krwi; zaburzenia świadomości; majaczenie, zaburzenia psychotyczne; depersonalizacja, derealizacja, urojenia, omamy, iluzje

Objawy schizofrenii - symptomy, mity, życie z chorobą

); urojenia - polegają na fałszywych przekonaniach i sądach. Mogą się przejawiać w różnych formach, np. chory wierzy, że jest reinkarnacją sławnej osoby (...) są błędne; omamy - najczęściej mamy do czynienia z omamami...

Rozdwojenie jaźni

osoby jest poważnie utrudnione. Sztandarowe objawy schizofrenii to: omamy słuchowe, doświadczenia owładnięcia, urojenia, zaburzenia myślenia, zmiany

Wąchanie kleju

; euforia, oszołomienie, odprężenie; myśli wielkościowe; omamy (...) i urojenia;...

Skutki zażywania narkotyków

mgr Dorota Nowacka Czy urojenia po substancjach psychoaktywnych miną same? - odpowiada mgr Dorota Nowacka Czy każdy narkotyk postarza organizm (...) narkotyku i wywołuje urojenia, stany lękowe, senność, przygnębienie,...

Leki psychotropowe

, takie jak: urojenia i omamy oraz nadmierne pobudzenie. Leczone są nimi zaburzenia psychiczne. Są stosowane także objawowo, np. w stanach zaburzeń świadomości

Diagnozowanie depresji

(mówimy wtedy o zwykłej żałobie). Należy upewnić się, że w ciągu dwóch tygodni trwania objawów nie występowały ani omamy, ani urojenia. Dystymia a

Morfina

ciśnienia tętniczego, zwężenie źrenic i słabą reakcję na światło, niezborne ruchy, bełkotliwą mowę, otępienie i zmiany osobowości, objawy psychotyczne (omamy (...) , urojenia). Długotrwałe przyjmowanie morfiny powoduje...

Objawy depresji

absurdalne, tzw. urojenia nihilistyczne - chorzy twierdzą, że nie żyją lub jakaś część ich ciała obumarła) oraz omamy (halucynacje, mogą być: wzrokowe (...) się, że chorzy z zaburzeniami depresyjnymi miewają urojenia...

Zespół Capgrasa

, np. członkowie rodziny, przyjaciele, sąsiedzi, zostały zamienione na obcych ludzi, identycznych w wyglądzie. Urojenia o takim charakterze mogą występować (...) . Jak może objawiać się zespół Capgrasa, oprócz urojenia...

Zdrowie psychiczne

są procesy myślenia, charakterystyczna jest niewłaściwa interpretacja faktów i zdarzeń, co rodzi zazwyczaj urojenia odnośnie sądów (najczęściej (...) są to urojenia prześladowcze) oraz halucynacje. Podstawą leczenia...

Rodzaje depresji

powyższe oraz urojenia grzeszności, winy i kary, hipochondryczne, omamy słuchowe, zahamowanie ruchowe aż do osłupienia). W uproszczeniu można powiedzieć

Zespół Cotarda - charakterystyka, przyczyny, objawy

albo że jego ciało się rozpada. Ponadto pojawiają się poczucie winy, silny lęk i urojenia kary. Jak dokładnie objawia się zespół Cotarda i jakim zaburzeniom (...) psychicznych, jak anoreksja czy bulimia. Zespół Cotarda - przyczyny Nie...

Depresja a samobójstwo

. Współwystępowanie w obrazie chorobowym tzw. objawów wytwórczych (urojenia, omamy) wymaga natychmiastowej interwencji, zwłaszcza, że mogą one doprowadzić

Zespół Fregoliego

człowiekiem, który zmienia swój wygląd zewnętrzny. Urojenia mogą wynikać nie tylko z zaburzeń natury psychicznej, ale również towarzyszyć chorobom (...) irracjonalnego przekonania, że wszyscy ludzie to tak naprawdę jedna osoba, u chorego...

Zaburzenia myślenia

. Do najbardziej znanych zaburzeń myśli należą m.in.: urojenia, myśli natrętne, neologizmy, sałata słowna, myślenie magiczne lub symboliczne. Najczęściej (...) zdrowych (np. artystów, uczonych), najczęściej jednak diagnozuje się je u...