omamy i urojenia

Zaburzenia snu

Omamy nocne

lub zaburzenia psychicznego. Urojenia pojawiają się zwykle podczas snu. Omamy nocne to rodzaj zaburzenia, które jest znane jako parasomnia. Jakie są przyczyny (...) i objawy tego problemu ze snem? Co to są omamy nocne? Urojenia to percepcje różnego typu doświadczeń bez zewnętrznego...

Zdrowie psychiczne

Urojenia

Urojenia należą do tzw. objawów pozytywnych albo wytwórczych, ponieważ wskazują na znaczne odchylenie od normalnych procesów poznawczych (...) , w przeciwieństwie do objawów negatywnych, które wyrażają brak lub redukcję normalnych reakcji u chorego (np. spowolnienie ruchowe, obniżenie nastroju). Urojenia

Schizofrenia – przyczyny, przebieg, leczenie

Schizofrenia paranoidalna - objawy, urojenia a schizofrenia

. W przebiegu schizofrenii paranoidalnej dominują omamy i urojenia. Schizofrenia paranoidalna została ujęta jako odrębna jednostka nozologiczna (...) usystematyzowane urojenia plus nasilone omamy słuchowe. Urojenia to przekonania nieprawdziwe, uporczywe i żywione...

Zdrowie psychiczne

Omamy i halucynacje

Omamy są określane inaczej jako halucynacje. Należą do objawów psychotycznych pozytywnych (wytwórczych), tzn. stanowią wyraźne odchylenie (...) spostrzeżeń, spostrzeżenia takie występują. Ponadto, osoba chora ma głębokie poczucie realności własnych spostrzeżeń. Omamy występują najczęściej

Urojenia

Depresja: urojenia (WIDEO)

urojenia winy i kary. Opierają się na przekonaniu nihilistycznym, o marności życia ludzkiego i kruchości egzystencji. Urojeniom depresyjnym towarzyszy hipochondria. Jak objawiają się urojenia w depresji?

Omamy i halucynacje

Halucynoza

Grzyby halucynogenne to ogólne pojęcie rezerwowane na określenie zaburzeń psychicznych zdominowanych przez halucynacje (omamy). Patologiczne stany (...) to stan psychiczny zdominowany przez nieustanne omamy, inni definiują halucynozę jako uporczywe halucynacje, a jeszcze inna grupa twierdzi, że halucynoza

Schizofrenia – przyczyny, przebieg, leczenie

Zespół urojeniowy

w swoim świecie). Urojenia i omamy są słabo uchwytne w obrazie klinicznym. Pod względem treści urojeń wyróżnia się następujące zespoły urojeniowe (...) Urojenie wielkościowe, urojenia ksobne, urojenia owładnięcia, urojenia prześladowcze - te wszystkie rodzaje urojeń...

Zdrowie psychiczne

Schizofrenia - przyczyny, przebieg, leczenie

postrzegania lub wyrażania rzeczywistości. Najczęściej ludzie kojarzą schizofrenię jako omamy słuchowe, urojenia, dziwaczność zachowań, zaburzenia (...) i odbiera bodźce ze świata zewnętrznego. Powoduje to, że u osoby chorej na schizofrenię występują omamy słuchowe, wzrokowe. Są to tzw. objawy wytwórcze

Psychoza afektywna

Zaburzenia psychotyczne

psychotycznych Zaburzenia psychotyczne najbardziej kojarzą się ze schizofrenią i sztandarowymi objawami, jak omamy i urojenia. Psychozy jednak to coś więcej niż zaburzenia schizofreniczne. Pojęcie „psychozy" wywodzi się z języka greckiego (gr. psyche - dusza, osis - szaleństwo). Po raz pierwszy terminu tego użył w...

Skutki alkoholizmu

Psychoza alkoholowa

, niepokój, bezsenność, zaburzenia świadomości, zaburzenia orientacji w przestrzeni i czasie. Pojawiają się iluzje, urojenia i omamy. Pacjent relacjonuje (...) , że dostrzega małe, ruchliwe zwierzątka, dziwne stworki i twarze. Czasami pojawia się zespół oblężenia - urojenia prześladowcze, irracjonalne

Omamy i halucynacje

Halucynacje alkoholowe

psychotyczne, np. omamy, urojenia i iluzje. Pojawiają się zaburzenia świadomości, zaburzenia myślenia i pamięci, różnego rodzaju konfabulacje (...) świadomości, omamy i urojenia, napady drgawkowe, podniecenie psychoruchowe, nierzadko agresja. Pacjent traci orientację w czasie i...

Psychoza afektywna

Leki przeciwpsychotyczne

Leki przeciwpsychotyczne to inaczej neuroleptyki. Jak sama nazwa wskazuje, leki antypsychotyczne leczą objawy psychozy - urojenia, omamy, wycofanie społeczne i pobudzenie. Pierwszy raz określenia „leki przeciwpsychotyczne" użyli francuscy lekarze - Jean Delay i Pierre Deniker. Jakie rodzaje neuroleptyków można wyróżnić?...

Otępienie starcze - choroba Alzheimera
, leczenie

Otępienie z ciałami Lewy'ego

i urojenia można redukować za pomocą leków przeciwpsychotycznych nowej generacji. Pomocne jest także leczenie wspomagające, do którego zalicza się rehabilitację oraz opiekę psychologiczną. Parkinsonizm i fluktuacje poznawcze Diagnozę otępienia z ciałami Lewy'ego stawia się przy stwierdzeniu otępienia oraz przynajmniej dwóch z...

Łysienie a czynniki zewnętrzne

Trichotillomania - wyrywanie włosów

jest rozpoznawane jako trichotillomania, gdy nie towarzyszą temu żadne urojenia lub omamy. Choroba jest jedną z przyczyn łysienia. Objawy trichotillomanii

Klasyfikacja narkotyków

Halucynogeny

przykre przeżycia z napadami lęku, omamy i urojenia, pobudzenie ruchowe. W wyniku „złych podróży" dochodzi czasem do samookaleczeń, samobójstw, zabójstw (...) syntetycznie. Halucynogeny prowadzą do zmian w świadomości, zniekształcają percepcję, generują omamy i zacierają granicę między „Ja" a światem...

Objawy nerwicy - podział, zaburzenia lękowe, diagnostyka

Zaburzenia świadomości

, iluzje oraz urojenia. U chorego z zawężoną świadomością obserwuje się niepokój ruchowy, stany lękowe, destabilizacje zachowania. Mogą wystąpić omamy (...) amentywny, głęboki stan zaburzenia świadomości, czasami stan przedterminalny. Na tle zaburzonej świadomości występują bezładne omamy i urojenia

Schizofrenia – przyczyny, przebieg, leczenie

Schizofrenia rezydualna

się omamy i urojenia, ale zazwyczaj mają charakter minimalny i występują niezwykle rzadko. Potencjał upośledzający schizofrenii rezydualnej tkwi (...) schizofrenicznych. Objawy schizofrenii rezydualnej Schizofrenia rezydualna odznacza się brakiem zasadniczych objawów, takich jak urojenia, halucynacje

Klasyfikacja narkotyków

LSD

psychopatologiczne pojawiające się po przyjęciu LSD, to: iluzje i omamy, zwłaszcza wzrokowe, zaburzenia percepcji - czasu, barw, dźwięków (...) religijne, urojenia o treści fantastycznej, czasami lęk. Skutki zażycia LSD Dietylamid kwasu lizergowego oddziałuje na receptory serotoniny

Objawy depresji

Objawy depresyjne

. U chorych na zaburzenia depresyjne mogą pojawić się urojenia, omamy słuchowe i wzrokowe; osłabienie tempa procesów myślowych i ruchowych

Newsy - psychologia

Terapia oparta na rozmowie wzmaga leczenie psychozy

W leczeniu wielu zaburzeń psychicznych, w tym depresji, lęków i zaburzeń stresu pourazowego bardzo pomocna okazała się tak zwana poznawcza terapia behawioralna. Po raz pierwszy badacze wykazali, jaki rodzaj takiej terapii powoduje korzystne, długoterminowe korzyści w mózgu wśród pacjenów z psychozą. Główny autor badania dr Liam Mason z King College...

Schizofrenia – przyczyny, przebieg, leczenie

Długodziałające leki przeciwpsychotyczne (LAI) - nowoczesna i skuteczna alternatywa dla tradycyjnej terapii schizofrenii

Podstawą leczenia schizofrenii jest długotrwałe (czasem do końca życia) przyjmowanie leków przeciwpsychotycznych. Jest to kluczowa i jednocześnie najskuteczniejsza metoda terapeutyczna, eliminująca objawy psychotyczne (urojenia, omamy) jak i zapobiegająca nawrotom choroby. Leki klasyczne i atypowe Leki przeciwpsychotyczne...

Zdrowie psychiczne

Psychoza afektywna

schizofrenii, w obrazie której daje się zaobserwować nawroty objawów psychotycznych (omamy, iluzje, urojenia, zaburzenia logicznego myślenia itp (...) schizoafektywnych mogą występować nagłe zmiany nastroju i napędu od depresji do manii. Przez pojęcie objawów wytwórczych rozumie się omamy oraz urojenia....

Schizofrenia – przyczyny, przebieg, leczenie

Rodzaje schizofrenii

Schizofrenia, wbrew potocznemu rozumieniu tego zaburzenia psychicznego, nie ogranicza się jedynie do występowania omamów i urojeń. Zaburzenia schizofreniczne nie stanowią także jednorodnej choroby. W Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 różne rodzaje schizofrenii można znaleźć pod kodem F20. Tradycyjnie wyróżnia się cztery...

Zdrowie psychiczne

Depresja i mania

, czyli takie, które są efektem wyładowań w płacie skroniowym mózgu; mogą występować jako omamy węchowe, smakowe, urojenia wzrokowe czy słuchowe; częste (...) frustracji i gniewu, które przeradzają się w urojenia prześladowcze. Uczucie euforii występuje u 71% chorych, drażliwość u 80%, obniżony nastrój...

Leczenie depresji - farmakoterapia, psychoterapia, wsparcie bliskich

Hospitalizacja w depresji

w domu, w wykonywaniu podstawowych czynności, dbaniu o higienę, odżywianiu się, przyjmowaniu leków, z objawami psychotycznymi (urojenia, omamy

Schizofrenia – przyczyny, przebieg, leczenie

Schizofrenia hebefreniczna

Schizofrenię hebefreniczną określa się inaczej jako schizofrenię zdezorganizowaną. Ten typ zaburzeń schizofrenicznych został ujęty w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 pod kodem F20.1. Schizofrenik zdezorganizowany przejawia absurdalne i niespójne zachowania, rozkojarzoną mowę, spłycone lub nieadekwatne reakcje emocjonalne....

Zaburzenia osobowości

Objawy paranoi

Paranoja to ciężkie zaburzenie psychiczne. Ludzie, których dotknęła, nie potrafią normalnie żyć. Pojawiające się u nich urojenia uniemożliwiają funkcjonowanie w społeczeństwie. Chorym wydaje się, że ktoś ich śledzi, że ukochana osoba ich zdradza, że kocha się w nich ktoś, kogo znają. Czasem są przekonani o własnej wielkości i wyższości...

Otępienie starcze - choroba Alzheimera
, leczenie

Demencja (prezentacja edukacyjna)

, takie jak pobudzenie, urojenia i omamy. Chociaż utrata pamięci jest częstym objawem demencji, sam ten fakt nie oznacza, że osoba jest chora. Lekarze (...) codziennych czynności. Mogą mieć problemu z określaniem miejsc i dat, a także zdarza się, że popadają w urojenia (np. że ktoś ich okrada

Parapsychologia

Zawieszony między snem a jawą - hipnagogia

Hipnagogia, to zjawisko fizjologiczne, pojawiające się w momencie zasypiania. Nasz umysł zawiesza się pomiędzy snem a jawą, pojawiają się realistyczne wrażenia wzrokowe, słuchowe lub kinestetyczne, które powodują, że nie potrafimy odróżnić, czy to, co właśnie przeżywamy, jest prawdą, czy urojeniem. Różnica między omamami a hipnagogią Omamy,...

Klasyfikacja narkotyków

Uzależnienie od benzodiazepin

spadki ciśnienia krwi; zaburzenia świadomości; majaczenie, zaburzenia psychotyczne; depersonalizacja, derealizacja, urojenia, omamy, iluzje

Klasyfikacja narkotyków

Wąchanie kleju

Wąchanie kleju (ang. glue sniffing) w języku narkomanów bywa określane jako tzw. „kiranie". Inhalowanie lotnych rozpuszczalników niesie ze sobą poważne konsekwencje zdrowotne i nieodwracalne uszkodzenia mózgu. Środki wziewne stosują najczęściej dzieci i młodzież oraz dorośli z najuboższych warstw społecznych, gdyż kleje, np. butapren, są legalne, łatwo...

Schizofrenia – przyczyny, przebieg, leczenie

Objawy schizofrenii - symptomy, mity, życie z chorobą

); urojenia - polegają na fałszywych przekonaniach i sądach. Mogą się przejawiać w różnych formach, np. chory wierzy, że jest reinkarnacją sławnej osoby (...) są błędne; omamy - najczęściej mamy do czynienia z omamami głosowymi (słyszenie nieistniejących głosów i dźwięków). Występują one u dwóch na trzech

Parapsychologia

Rozdwojenie jaźni

osoby jest poważnie utrudnione. Sztandarowe objawy schizofrenii to: omamy słuchowe, doświadczenia owładnięcia, urojenia, zaburzenia myślenia, zmiany

Uzależnienie od środków odurzających

Skutki zażywania narkotyków

mgr Dorota Nowacka Czy urojenia po substancjach psychoaktywnych miną same? - odpowiada mgr Dorota Nowacka Czy każdy narkotyk postarza organizm (...) narkotyku i wywołuje urojenia, stany lękowe, senność, przygnębienie, a nawet myśli samobójcze. Skutki uzależnienia od opioidów (heroina, kodeina

Leczenie depresji - farmakoterapia, psychoterapia, wsparcie bliskich

Leki psychotropowe

, takie jak: urojenia i omamy oraz nadmierne pobudzenie. Leczone są nimi zaburzenia psychiczne. Są stosowane także objawowo, np. w stanach zaburzeń świadomości

Klasyfikacja narkotyków

Morfina

ciśnienia tętniczego, zwężenie źrenic i słabą reakcję na światło, niezborne ruchy, bełkotliwą mowę, otępienie i zmiany osobowości, objawy psychotyczne (omamy (...) , urojenia). Długotrwałe przyjmowanie morfiny powoduje impotencję, ubytek masy ciała, bezsenność, problemy z wydalaniem stolca (kamienie kałowe

Klasyfikacja narkotyków

Kokaina - działanie, skutki zażywania

się zwykle do 10 dni. U osób uzależnionych, ale też po jednorazowej dawce kokainy mogą pojawić się zaburzenia psychotyczne - urojenia o różnej treści (...) , głównie prześladowcze, omamy, iluzje, doznania cenestetyczne (np. swędzenie skóry), napadowy lęk, majaczenie, dezorientacja w czasie i przestrzeni, agresja

Depresja - objawy, leczenie

Diagnozowanie depresji

(mówimy wtedy o zwykłej żałobie). Należy upewnić się, że w ciągu dwóch tygodni trwania objawów nie występowały ani omamy, ani urojenia. Dystymia a

Urojenia

Zespół Capgrasa

, np. członkowie rodziny, przyjaciele, sąsiedzi, zostały zamienione na obcych ludzi, identycznych w wyglądzie. Urojenia o takim charakterze mogą występować (...) . Jak może objawiać się zespół Capgrasa, oprócz urojenia opanowania świata przez sobowtóry? Chory może utrzymywać, że partner albo małżonek został

Psychologia

Zdrowie psychiczne

są procesy myślenia, charakterystyczna jest niewłaściwa interpretacja faktów i zdarzeń, co rodzi zazwyczaj urojenia odnośnie sądów (najczęściej (...) są to urojenia prześladowcze) oraz halucynacje. Podstawą leczenia jest farmakoterapia z użyciem środków przeciwpsychotycznych.

Depresja - objawy, leczenie

Objawy depresji

absurdalne, tzw. urojenia nihilistyczne - chorzy twierdzą, że nie żyją lub jakaś część ich ciała obumarła) oraz omamy (halucynacje, mogą być: wzrokowe (...) się, że chorzy z zaburzeniami depresyjnymi miewają urojenia (nieprawidłowe konstrukcje myślowe, uważane przez chorego za prawdziwe; najczęściej...

Depresja - objawy, leczenie

Rodzaje depresji

powyższe oraz urojenia grzeszności, winy i kary, hipochondryczne, omamy słuchowe, zahamowanie ruchowe aż do osłupienia). W uproszczeniu można powiedzieć

Urojenia

Zespół Cotarda - charakterystyka, przyczyny, objawy

albo że jego ciało się rozpada. Ponadto pojawiają się poczucie winy, silny lęk i urojenia kary. Jak dokładnie objawia się zespół Cotarda i jakim zaburzeniom (...) psychicznych, jak anoreksja czy bulimia. Zespół Cotarda - przyczyny Nie ma zgodności co do przyczyn tej choroby. Uznaje się, że urojenia nihilistyczne

Urojenia

Zespół Fregoliego

człowiekiem, który zmienia swój wygląd zewnętrzny. Urojenia mogą wynikać nie tylko z zaburzeń natury psychicznej, ale również towarzyszyć chorobom (...) irracjonalnego przekonania, że wszyscy ludzie to tak naprawdę jedna osoba, u chorego pojawiają się też urojenia prześladowcze. Nazwa choroby wywodzi

Depresja - objawy, leczenie

Depresja a samobójstwo

. Współwystępowanie w obrazie chorobowym tzw. objawów wytwórczych (urojenia, omamy) wymaga natychmiastowej interwencji, zwłaszcza, że mogą one doprowadzić

Urojenia

Zaburzenia myślenia

. Do najbardziej znanych zaburzeń myśli należą m.in.: urojenia, myśli natrętne, neologizmy, sałata słowna, myślenie magiczne lub symboliczne. Najczęściej (...) zdrowych (np. artystów, uczonych), najczęściej jednak diagnozuje się je u pacjentów z zaburzeniami osobowości, np. u psychotyków; urojenia - sądy