Toksyczne związki

Toksyczny związek niszczy pozytywne uczucia, które były jego podstawą. Partnerzy zaczynają być wobec siebie podejrzliwi i nieufni. Chorobliwa zazdrość, kłamstwo, manipulacja uczuciami i uzależnienie to wrogowie miłości. Paradoksalnie, niełatwo wyrwać się z toksycznego związku. Jeżeli osoba prześladowana kocha swojego prześladowcę, ciągle ma nadzieję, że ich związek ma jeszcze szansę. Tymczasem z takiego układu warto zrezygnować. Wykańcza on obojga partnerów, czasami rozstanie jest jedynym wyjściem. Uzależnienie emocjonalne od partnera, współuzależnienie, zespół Otella czy związek z psychopatą to tylko niektóre przykłady patologii relacji na linii partner-partner.

Polecane wideo:

1. Dlaczego tkwimy w toksycznych związkach?

Czytaj także:

Brak komunikacji w związku

Lekceważenie potrzeb drugiej osoby, brak komunikacji i wzajemne oskarżenia niszczą związek. W toksycznym związku cierpią obie strony, częstym problemem...

Gdy dwoje ludzi zakochuje się w sobie, decydują się na utworzenie związku. Początkowo jest pięknie, uczucie się rozwija, a para nie może żyć bez siebie. Czasami jednak związek rozwija się w złym kierunku i zaczyna być toksyczny. Psychologia takiego związku jest prosta. Jedna osoba tak mocno pragnie być z drugą, że ucieka się do manipulacji i kłamstwa. A ponieważ nie jest pewna uczuć partnera, staje się chorobliwie zazdrosna.

Ponieważ jesteśmy uzależnieni od bycia z kimś, panicznie boimy się samotności i nawet w ten sposób chcemy być w związku. To zaspokaja naszą potrzebę bycia kochanym. Tymczasem warto zakończyć toksyczny związek. Im wcześniej, tym lepiej. Jeżeli sami nie umiemy podjąć decyzji, może pomóc terapia psychologiczna. Toksyczny związek ma destrukcyjny wpływ na partnerów.

2. Zazdrość i nieszczerość w związku

Zazdrość nie zawsze jest negatywnym uczuciem. Każda pani lubi, gdy jej partner jest odrobinę o nią zazdrosny. To podtrzymuje temperaturę związku i czyni go pikantniejszym. Problemy zaczynają się, gdy zazdrość przybiera formę patologiczną i zmienia związek w toksyczny. Nagle kończy się zaufanie, a na jej miejsce wchodzą zaborczość, podejrzenia i wyrzuty. Relacje między partnerami zaczynają być przepełnione chorobliwą zazdrością.

Toksyczny związek funkcjonuje napędzany podejrzliwością. Partner lub partnerka (nie tylko mężczyźni bywają zazdrośni) po kryjomu kontrolują komórkę drugiej osoby, czytają jej SMS-y, sprawdzają połączenia. Posuwają się też do naruszania prywatności i włamują się na konta e-mailowe. Osoby chorobliwie zazdrosne żądają cały czas dowodów miłości, nie przepadają za znajomymi partnera i chcą go zatrzymać cały czas przy sobie.

Jeszcze nasze babcie mówiły, że kłamstwo ma krótkie nogi. Tej starej mądrości powinni bać się kłamcy. Podstawą związku jest zaufanie. Jedna osoba przyjmuje, że słowa drugiej są prawdą. Jeżeli partner lub partnerka kłamią, muszą liczyć się z tym, że prędzej czy później prawda wyjdzie na jaw. Kłamstwo w związku, dotyczące rzeczy błahej lub poważnej, pociąga za sobą konsekwencje. Partnerzy przestają sobie ufać, zaczynają sprawdzać prawdomówność, zaczynają kontrolować drugą osobę.

3. Manipulacja w związku

Podstawową formą manipulacji w związku jest szantaż emocjonalny. Gdy jeden z partnerów zastanawia się, jak zakończyć toksyczny związek, drugi ucieka się do argumentów, takich jak:

 • nie umiem żyć bez ciebie;
 • zrobię sobie krzywdę, jeśli mnie zostawisz;
 • pożałujesz, jeżeli ode mnie odejdziesz.

Manipulacja powoduje, że partner staje się uległy. Pozwala decydować o swoim życiu, zarówno o sprawach fundamentalnych, jak i błahych. Pamiętajmy, że każda forma manipulacji w związku to rodzaj przemocy psychicznej. Warto zastanowić się, czy rzeczywiście partner kocha, skoro zaczyna krzywdzić w imię źle pojętej miłości.

4. Czynniki wpływające na związki uczuciowe

Niektóre osoby przeżywają tak silnie uczucia (np. wstyd, lęk, ból i gniew), że prawie nigdy nie opuszcza ich niepokój, że „coś z nimi jest nie tak”. Uważają często, że powinny uszczęśliwiać ludzi wokół siebie, a kiedy okazuje się, że nie jest to możliwe, czują się mniej wartościowe. Tacy ludzie przesadnie angażują się w codzienne wydarzenia, troskę o innych, spełnianie życzeń innych, aby w konsekwencji „zasłużyć” na miłość. Osoby takie mają większy potencjał do wchodzenia w toksyczne związki, przez co stają się ofiarami szeroko rozumianego nadużycia. Osoby tkwiące w toksycznych związkach dźwigają bagaż problemów określanych jako uzależnienie od drugiej osoby. Toksyczna miłość to wielki ból.

Na budowanie związku i nasze zachowania w związkach miłosnych wpływa wiele czynników, z których najważniejsze, to:

 • zdeterminowane genetycznie skłonności charakterologiczne,
 • poziom równowagi biochemicznej wpływający na nastrój i temperament,
 • relacje z rodzeństwem,
 • relacje z rówieśnikami z okresu dzieciństwa,
 • młodzieńcze doświadczenia miłosne.

Każdy z tych czynników może mieć wpływ na kształtowanie naszych związków uczuciowych. Badania wykazały, że uwarunkowania genetyczne mogą silnie wpływać na nasze podstawowe rysy osobowości. Brak równowagi biochemicznej w naszym ciele może powodować przygnębienie lub nadmierną zmienność nastrojów. Rezultatem wadliwych relacji z rodzeństwem lub rówieśnikami bywa agresywność, skłonność do zazdrości lub zamykania się w sobie. Zaś nieudane młodzieńcze romanse mogą nas zranić akurat w czasie, kiedy nasze wyobrażenie o sobie jest podatne na ciosy. To z kolei może wpływać na nasz sposób myślenia o sobie, nasze poczucie własnej wartości, brak akceptacji siebie.

Jednakże dla większości z nas to zachowanie rodziców jest pierwszą lekcją na drodze, która prowadzi do przyszłych związków miłosnych. Od rodziców uczymy się, jak mężczyźni i kobiety powinni odnosić się do siebie. Sposób, w jaki nasi rodzice traktują się wzajemnie, jest dla nas wzorem. Sami zazwyczaj podobnie traktujemy naszych partnerów oraz takiego traktowania oczekujemy od nich. Sposób, w jaki nasi rodzice traktują nas, stanowi podstawę dla naszego rozumienia miłości.

5. Czynniki ryzyka toksycznego związku

Istnieje wiele czynników, które mogą nas predysponować do zbudowania toksycznego związku. Pośród nich można wskazać następujące:

 • poczucie bycia niekochanym, odrzuconym (jako doświadczenie w relacjach rodzinnych),
 • doświadczanie agresji i przemocy w środowisku rodzinnym,
 • przekonanie o konieczności zasługiwania na miłość,
 • niska samoocena, brak wiary w siebie,
 • obsesyjna kontrola partnera bądź bycie ofiarą takiej kontroli,
 • trudności z wytyczaniem właściwych granic w relacjach z partnerem,
 • trudności z doświadczaniem i wyrażaniem swoich uczuć, emocji, myśli, oczekiwań, marzeń, pragnień itp.,
 • trudności z zaspokajaniem swoich potrzeb bądź rezygnacja z nich na rzecz partnera,
 • trudności z doświadczaniem i wyrażaniem swojej rzeczywistości w sposób umiarkowany (tzn. bez nadmiaru emocji, ale też bez nadmiernej bladości emocji),
 • mylenie zazdrości z miłością bądź przekonanie, że zazdrość jest wyznacznikiem miłości,
 • szantaż emocjonalny,
 • doświadczanie przemocy (psychicznej, fizycznej) ze strony partnera.

6. Sprzeczność uczuć a toksyczność związku

Można wskazać na sprzeczne tendencje powszechnie doświadczane w związku. Należą do nich:

 • wahanie pomiędzy doświadczaniem namiętności a poczuciem przytłoczenia,
 • poczucie, że w jednej chwili kochamy swojego partnera, by w następnej wściekać się na niego,
 • poczucie, że intensywność troski naszego partnera pochlebia nam i jednocześnie powoduje poczucie inwazji w nasze sprawy,
 • ekscytacja nieprzewidywalnością naszego związku,
 • poczucie winy wskutek obrony naszych spraw w związku.

Funkcjonowanie w toksycznej relacji powoduje trudności w ocenie, które z naszych zachowań – aktywnych lub pasywnych – powodują obsesyjne zachowanie partnera. Jednakże do czasu uzyskania pełnej jasności co do naszej roli w związku wszelka jego zmiana na lepsze może okazać się trudna do osiągnięcia. Z czasem możemy doświadczać uczuć stłamszenia.

7. Jak uwolnić się od toksycznej miłości?

Wiele osób nie dostrzega niszczycielskiego charakteru swoich związków i przez lata pozostaje w relacji, która unieszczęśliwia. Zerwanie takiego związku nie jest łatwe. Często partner odmawia zgody na odejście, a z drugiej strony – brakuje nam odwagi na podjęcie takiego kroku.

 • Pierwszy krok to dostrzeżenie symptomów destrukcyjnego funkcjonowania naszego związku. Kiedy zaczniemy rozpoznawać te symptomy i próbować zmieniać nasze wieloletnie zachowania, może obudzić się w nas opór i ogarną nas irracjonalne emocje. Jest to jednak nieuniknione. Trudno jest bowiem zmienić nawyki z dnia na dzień. Warto jednak nad tym pracować. Konieczna wydaje się także zmiana sposobu myślenia o sobie, szczególnie jeśli te myśli oscylowały wokół przekonania, że jest się kimś złym, bezwartościowym, niezasługującym na miłość, niegodnym partnera itp. Taki sposób myślenia o sobie może powodować przekonanie, że nie zasługujemy na kogoś lepszego, że nikt nas nie chce, że powinniśmy być wdzięczni partnerowi, że jest z nami. Nic bardziej błędnego! Zmiana sposobu myślenia o sobie może skutkować przekonaniem, że możemy wybierać i wydobywać swoje zachowanie spod kontroli systemu błędnych przekonań.
 • Drugi krok to praca nad zachowaniem – należy rozpocząć od określenia własnych frustracji, ograniczeń i oczekiwań.
 • Trzeci krok to przekształcanie impulsów w wybory – samo myślenie o tym, co zamierzamy zrobić, przekształca impuls w świadomy wybór.
 • Czwarty krok to „wyszukiwanie kotwicy emocjonalnej” – jeśli mamy bliskiego przyjaciela lub krewnego, z którym czujemy się na tyle bezpiecznie, by powierzyć mu szczegóły swojej sytuacji, to warto zwrócić się do niego po pomoc. Poczucie wsparcia dodaje siły i woli do działania. Możemy mieć opory przed proszeniem przyjaciela o tak głębokie zaangażowanie w nasze sprawy. Może to się wydawać zbyt dużym obciążeniem. Jednak zaskakująco wielu przyjaciół i krewnych chętnie się godzi.
 • Piąty krok to wychodzenie z izolacji – toksyczny związek jest stanem samotności i wyizolowania. Warto pomyśleć jednak o sobie. Powrócić być może do dawnych pasji, zainteresowań, przyjemności, które zostały zaniedbane w czasie trwania destrukcyjnego związku. Jest szansa, że to spowoduje, że poczujemy się lepiej. Warto spróbować przywołać wspomnienia i uczucia, które sprawiały nam przyjemność, zanim związek opanował nasze życie.
 • Szósty krok to zmiana kierunku – warto pomyśleć o zmianie trybu życia, wzbogacając go, np.o większą aktywność fizyczną. Kiedy podejmujemy wysiłek fizyczny, nasz mózg produkuje substancje chemiczne zwane endorfinami. Stanowią one część naturalnego systemu ochrony przed bólem i podobnie jak wiele farmaceutycznych środków przeciwbólowych w rezultacie podnoszą nas na duchu. W przeciwieństwie jednak do tabletek endorfiny nie mają efektów ubocznych, a po ustaniu ich działania nie doznajemy obniżonego nastroju.

Warto też skorzystać z pomocy specjalisty, jeśli trudno jest nam podjąć samodzielne działanie. Rozmowa z psychologiem pomoże nam spojrzeć na problem i siebie samych z innej perspektywy. Czasami pomocą służą także grupy wsparcia.

Beata Kłoczko, psycholog Izabela Gieryszewska, ponad rok temu

Bibliografia

 • Augustynek A., Wstęp do psychologii, Difin, Warszawa 2009, ISBN 978-83-7251-992-4.
 • Forward S., Toksyczne namiętności, Wydawnictwo Jacek Santorski & CO, Warszawa 2006, ISBN 978-83-6020-783-3.
 • Myers D., Psychologia, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2003, ISBN 83-7150-695-3.
 • Wojciszke B., Psychologia miłości, GWP, Gdańsk 2009, ISBN 978-83-7489-254-4.

Relacje z partnerem

Komentarze (82)
~Beata
~Beata

Tak żyje w takim związku lecz mam dzieci i mieszkam u niego i nie mam własnego mieszkania bo zrezygnowałam z wynajmu i zamieszkalismy u niego nie mam juz siły gnębi mnie psychicznie wyzywa a potem mowi ze kocha i ze go rozgniewalam i ze to przez ze mnie sa dni mile lecz wiecej tych w gniewie i duzo kłótni o pieniądze bo on zarabia a ja je tracę i na co tyle odchodzilam juz od niego 2 razy lecz wracałam z zapewnieniem ze sie zmieni lecz ja tez mam sie zmienić nie być rozrzutna i pokazywać jak go kocham lecz nie zawsze potrafię tego okazać po tych krzywdzacych słowach które słyszę i co tu zrobic no co ?

Odpowiedz
~ktos
~ktos

@~anonim: Nawet co jakiś czas przewidziany oddech aby pacjent się nie udusił po czym hop łeb pod wodę. ...skąd ja to znam. Naprawdę zrobiłeś dobrze. Ja jestem przed podjęciem tego kroku ! Czytam i coraz bliżej tego jestem. Pozdrawiam

Odpowiedz
~gosiax
~gosiax

Mam dopiero 21 lat, a przez 3 lata byłam w toksycznym związku. Na początku było cudownie, ale później się zaczęło. Manipulacja, ciągłe kłótnie i mówienie mi że nie mam racji... potrafiliśmy przez kilka dni kłócić się o to samo, bo ona tylko czekał aż przyznam mu rację. I co robiłam? przyznawałam mu rację, przepraszałam. Pózniej byłam zła na siebie, że nie potrafię mu się przeciwstawić i mieć własnego zdania. Ale on mną manipulował. Obrażał moich przyjaciół, mówil ze ich nie potrzebuję. A ja odsunęłam się od nich na własne życzenie. Ile razy chciałam się z nim rozstać. Ale on przysięgał, błagał na kolanach że się zmieni, ze jestem tą jedyną. Nie wyobrażałam sobie zycia bez niego.Kochałam go i nadal coś do niego czuję ale co z tego? miłość to nie wszystko. Nie wyobrazałam sobie zeby w przyszłosci moje dzieci miały takiego ojca i patrzyły na kłótnie swoich rodziców. Przez ostatnie 1,5 roku związku mieszkaliśmy razem. Po kolejnej kłótni nie wytrzymałam. On wyszedł do pracy a ja go spakowałam i zamknęłam się w mieszkaniu. Jak wrócił, dobijał się do drzwi, krzyczał ze mnie kocha itp... nie otworzyłam mu bo wiedziałam ze jak go zobaczę to znowu do siebie wrócimy. Wywaliłam wszystkie zdjęcia, prezenty, pamiątki.. WSZYSTKO. Usunęłam nr telefonu, zablokowałam na facebooku. Nic mi o nim nie przypominało. I nawet nie spotykam go na ulicy. Minęły 2 miesiące, a ja czuję że oddycham. Ze jestem sobą, mogę robić co chcę, odzyskałam przyjaciół, imprezuję i zaczęłam zauważać ze wokół mnie są normalne związki! a także duzo przystojnych facetów :)czasami o nim myślę, bo to jednak 3 lata razem, ale to rozstanie to była najlepsza decyzja w moim zyciu. Dziewczyny, jesli zgadzają wam się chociaż 2 sytuacje z mojego komentarza to nie zastanawiajcie się. Nie będzie lepiej. Będzie zaje..biście dopiero jak zerwiecie! :)

Odpowiedz
~Kurczaczek
~Kurczaczek

Toksyczny związek to jedna z najgorszych rzeczy jakie mogą się stać człowiekowi. Po tym człowiek nie jest już taki sam . Niestety również i ja doświadczyłam tego. Na karku rozwód który trwa drugi rok i ogromne problemy z "byłym mężem". Jedyny ogromny plus to wspaniałe dzieci. Żeby nie rodzina i wspaniali przyjaciele pewnie nie patrzylabym tak optymistycznie w przyszłość choć pewnie w pojedynkę bo nie wyobrażam sobie znów się zakochać. Tym którzy mają to za sobą życzę szczescia, innym którzy wahają się czy uciekać mówię : Zrób to dopóki masz jeszcze siłę i trwaj w niej . Zapewniam za rok będziesz swietowac zwycięstwo.

Odpowiedz
Ardżuna
Ardżuna

Problem toksycznych związków jest chyba zmorą naszych czasów. I nie ma chyba nic lepszego na świecie, niż uwolnić się od osoby, która odbiera nam całą radość życia, ba nawet i chęć do życia w ogóle. To było jak dobrowolne więzienie. Naprawdę, kiedy już jesteśmy przekonani, że to jest ta pułapka, trzeba zrobić wszystko, zebrać w sobie resztki enrgii, uciułać resztki pieniędzy i zrobić wszystko, by się uwolnić. W tym momecie nie patrzeć na miłość ("bo ja go/ją mimo wszystko kocham" - OK, jeśli to prawdziwa miłość, to przetrwa próbę czasu i rozstania. Ale najczęściej to jest to wszystko inne, co w artykule powyżej, tylko nie Miłość). Zwiewajcie gdzie pieprz rośnie. Ratujcie się, życie jest tylko jedno. I to dosć krótkie. A tu zeszło ile? pięć? dziesięć? dwadzieścia lat na tkwieniu w piekle za życia. Po co? Każdy człowiek ma dość siły, by udźwignąć się sam, by znaleźć pomoc: przyjaciół, specjalisty, kogokolwiek... Wiem, że jest milion przeszkód, ale jeśli jest choć cień szansy i możliwość, to chyba lepiej się uratować niż umierać po kawałku. Ja po prawie piętnastu latach przypomniałam sobie, jak się znowu oddycha - głębokim westchnieniem ulgi. I wpada wtedy tyle tlenu do płuc, że można się aż zachłysnać endorfinami. I może dlatego teraz tak plotę euforycznie. Ale... udało mi się. I z całego serca życzę tego każdemu, kto ma już dość toksycznej miłości

Odpowiedz
~Jaaaa
~Jaaaa

Jak dobrze poczytać że nie tylko ja jestem,a właściwie byłam w takim związku... Gdyby nie to że z tego związku jest córka,to śmiało mogłabym powiedzieć że zmarnowałam 3 lata swojego życia... Od początku wszyscy mi mówili że on się nie nadaje ani na partnera,ani na ojca... Ja oczywiście byłam głucha na to co ktoś widzi z boku... On był dla mnie "idealny".. Do czasu aż wreszcie zaczęły mi sie otwierać oczy i zaczełam analizować związek od samego początku... Zaszłam w ciąze była to moja wina,wszystko przeze mnie,po urodzeniu córki ciągłe wysłuchiwanie że nie potrafię się nią zająć,ponoszenie głosu nawet o to że chusteczki były nie domknięte..Itp,itd. Byłam w strasznie złej kondycji psychicznej bo raz że poporodowe hormony,a dwa że córka urodziła się nie całkiem zdrowa. No a pózniej juz poszło z gorki.. Ostanimi czasy tylko słyszałam że oszukuje,ze pewnie cos ukrywam,że poczekam aż Mała podrośnie i go zostawie,a jak go zostawie to on tego nie przezyje.. I tez było z tysiąc rozstań i powrotów.Z milion obietnic że się poprawi.Emocje opadały i od nowa było to samo.I te jego hustawki nastrojów gdzie pózniej sie juz zastanawiałam czy powiedziec to czy tamto bo się obawiałam jego reakcji... Aaa no i do tego nie pracuje bo mu się poprostu nie chce... To tak w skrócie,bo bym do rana mogła pisać ;) Dlatego powiedziałam juz DOSC bo szkoda życia żeby go sobie marnować.Żyjemy sobie teraz z córą spokojnie i bez nerwów :)

Odpowiedz
zapytaj lekarza

za darmo

 • Odpowiedź w 24 godziny
 • Bez żadnych opłat
 • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Toksyczne związki
najnowsze pytania

grupy wsparcia i fora dyskusyjne

Artykuły Toksyczne związki
Toksyczne związki

Seks z eks

Seks z eks

się w celu odbycia stosunku, a następnie powrót do życia singla. Taka relacja przypomina zatem wolny związek, pozbawiony poważniejszych zobowiązań

Toksyczne związki

Jak zakończyć związek?

Jak zakończyć związek?

Brak odwagi powoduje często, że osoby, które nie są szczęśliwe w obecnym związku zamiast rozstać się z klasą zaczynają zachowywać się w sposób nienaturalny i niezrozumiały dla drugiej połówki, przez co wyrządzają im krzywdę. Dzieje się tak dlatego, że...

Toksyczne związki

Związek z psychopatą

Związek z psychopatą

może zdarzyć się kłótnia, a nawet awantura. Co jednak zrobić, jeżeli to jest związek toksyczny? Jak poznać, czy tworzymy relację z psychopatą (...) , nadużywanie alkoholu, obniżony poziom odczuwania lęku, tendencja...

Toksyczne związki

Brak komunikacji w związku

Brak komunikacji w związku

Lekceważenie potrzeb drugiej osoby, brak komunikacji i wzajemne oskarżenia niszczą związek. W toksycznym związku cierpią obie strony, częstym problemem w tego typu relacji jest nieumiejętność rozstania.

Toksyczne związki

Zespół Otella

Zespół Otella

Zespół Otella to skrajny przykład toksycznego związku, polegający na uporczywych urojeniach związanych z niewiernością partnerki, nawet wtedy (...) wyniszczający związek dwojga ludzi. Zaprzeczanie niewierności tylko...

Toksyczne związki

Przemoc psychiczna w małżeństwie

Przemoc psychiczna w małżeństwie

. Zdarza się jednak, że także mężczyźni żyją w toksycznych związkach, w których rolę kata przyjmuje kobieta. Przemoc psychiczna niszczy całą rodzinę. Niejednokrotnie doprowadza ofiary do stanów depresyjnych, lękowych,...

Toksyczne związki

Uzależnienie od partnera

Uzależnienie od partnera

Każdy z nas, będąc w związku, w mniejszym lub większym stopniu czuje się zależny od tej drugiej, ukochanej osoby. Nie jest to jednak jeszcze w żadnym przypadku uzależnienie od partnera. Prawdziwe, chorobliwe uzależnienie od partnera oznacza utratę własnej...

Toksyczne związki

Przyzwyczajenie a namiętność

Przyzwyczajenie a namiętność

W życiu dwojga ludzi bardzo często dochodzi do sytuacji, kiedy to oboje partnerów jest znudzonych swoim życiem seksualnym. Na początku znajomości kochankowie pragną spędzać każdą wolną chwilę razem, a namiętność między nimi wybucha każdej nocy. Z biegiem...

Toksyczne związki

Jakie ryzyko dla zdrowia niosą toksyczne związki?

Jakie ryzyko dla zdrowia niosą toksyczne związki?

, że związek jest toksyczny. W rzeczywistości takie diametralne zmiany w charakterach partnerów są bardzo rzadkie. Kolejne kłótnie powodują rozstania, a kolejne (...) toksyczny związek?...

Sprawdź, czy grożą Ci te choroby