Trwa ładowanie...

Lekarz medycyny pracy - obowiązki, przebieg wizyty i zlecane badania

 Paula Jakubasik
05.06.2023 16:35
Lekarz medycyny pracy orzeka o zdolności pacjenta do podjęcia lub kontynuowania pracy.
Lekarz medycyny pracy orzeka o zdolności pacjenta do podjęcia lub kontynuowania pracy. (Adobe Stock)

Lekarz medycyny pracy stwierdza, czy pracownik może wykonywać pracę na konkretnym stanowisku. Wydaje orzeczenia również uczniom lub studentom, w celu potwierdzenia ich zdolności do podjęcia konkretnej pracy zawodowej. Decyzję podejmuje na podstawie wyników badań dobranych indywidualnie w zależności od zajmowanego przez pacjenta stanowiska. Jakie obowiązki ma lekarz medycyny pracy?

spis treści

1. Rodzaje badań medycyny pracy

Badania medycyny pracy są konieczne ze względu na zapis w Kodeksie pracy, zgodnie z którym pracownik musi posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie. Pracodawca kieruje na następujące badania medycyny pracy:

 • badania wstępne - są wykonywane przed podjęciem pracy w nowym miejscu lub zmianą stanowiska,
 • badania okresowe - są powtarzane co kilka lat w celu przedłużenia ważności orzeczenia,
 • badania kontrolne - przeprowadza się je, gdy pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni.
 • badania do celów sanitarno-epidemiologicznych - badania w celu wykluczenia chorób uniemożliwiających kontakt z żywnością.

2. Obowiązki lekarza medycyny pracy

Zobacz film: "Choroby serca najczęstszą przyczyną zgonów Polaków"

Lekarz medycyny pracy to osoba z ukończonymi studiami na kierunku medycznym oraz 5-letnią podstawową specjalnością lekarską. W zakresie jego obowiązków znajduje się:

 • określanie zagrożeń w miejscu pracy i na danym stanowisku,
 • wymienienie szkodliwych czynników związanych z pracą,
 • orzekanie o zdolności bądź niezdolności do pracy,
 • informowanie o bezpieczeństwie w miejscu pracy,
 • informowanie o warunkach pracy, które nie będą miały negatywnego wpływu na pracownika,
 • diagnostyka i leczenie chorób zawodowych,
 • profilaktyka zdrowotna osób aktywnych zawodowo,
 • udział w procesach sądowych dotyczących bezpieczeństwa w miejscu pracy,
 • organizacja akcji promocyjnych na temat zdrowia i bezpieczeństwa w pracy,
 • sporządzenie spisu wyposażenia do danego miejsca pracy.

3. Przebieg wizyty u lekarza medycyny pracy

Zazwyczaj wizyta u lekarza medycyny pracy rozpoczyna się od wywiadu medycznego na temat obecnego stanu zdrowia, przebytych operacji, schorzeń występujących w rodzinie, zażywanych leków i posiadanych nałogów.

Specjalista musi zgromadzić informacje również na temat warunków pracy i szkodliwych czynników, na które narażony jest pracownik. Następnie wykonuje podstawowe badania, takie jak osłuchanie klatki piersiowej i zmierzenie ciśnienia tętniczego krwi.

Następnie kieruje pacjenta na dalszą diagnostyką, której rezultaty pomogą mu w podjęciu decyzji i określeniu, czy pacjent jest zdolny do podjęcia lub kontynuowania pracy na danym stanowisku.

4. Jakie badania może zlecić lekarz medycyny pracy?

Badanie, na które może zostać skierowany pacjent przez lekarza medycyny pracy to:

Z uzyskanymi wynikami należy ponownie udać się do lekarza medycyny pracy, który na ich podstawie wyda zaświadczenie pozwalające na podjęcie lub kontynuowanie pracy.

5. Jak dostać się do lekarza medycyny pracy?

Skierowanie do lekarza medycyny pracy wystawia pracodawca. Zwykle pracownik kierowany jest do konkretnej placówki medycznej, z którą zakład ma podpisaną umowę. Dzięki temu możliwe jest bezpłatne wykonanie wszystkich zleconych przez lekarza badań.

Zdarza się również, że pracownik musi zapłacić za przeprowadzoną diagnostykę, ale poniesione koszty są niezwłocznie zwracane przez pracodawcę. Badania medycyny pracy są wykonywane tuż przed rozpoczęciem pracy, a następnie ponawiane nie częściej niż co rok i nie rzadziej niż co 5 lat. Ich częstotliwość jest zależna od obejmowanego stanowiska i charakteru pracy.

Do poradni medycyny pracy kierowani są również przyszli studenci kierunków medycznych, chemicznych, biologicznych i techniczno-inżynieryjnych, ze względu na to, że będą mieć kontakt z materiałem biologicznym, substancjami chemicznymi i różnymi maszynami.

Nie czekaj na wizytę u lekarza. Skorzystaj z konsultacji u specjalistów z całej Polski już dziś na abcZdrowie Znajdź lekarza.

Polecane dla Ciebie
Pomocni lekarze