Mobilizacja strzemiączka

Strzemiączko jest jedną z trzech kosteczek słuchowych. Przekazuje ono drgania z błony bębenkowej do ucha środkowego. Liczy sobie mniej niż 3 mm i tym samym należy do najmniejszych kości ciała. Otochirurgia dzieli strzemiączko na dwie części - suprastrukturę, w której skład wchodzi główka oraz przednia i tylna odnoga oraz infrastrukturę, w której skład wchodzi płytka strzemiączka.

Czym jest mobilizacja strzemiączka?

Chirurgia strzemiączka wymaga zastosowania dokładnej techniki mikrochirurgicznej, która jest monitorowana przez audiometr. Zabieg stosowany jest przede wszystkim w leczeniu otosklerozy. Otoskleroza jest dziedziczna i podejrzewa się, że jest wywoływana przez wirusa odry.

Zobacz film: "Jak długo trwa ból pooperacyjny?"

Zaburzenia wzrostu kości tłumią drgania kości strzemiączka, powodując utratę słuchu. Operacja (mobilizacja strzemiączka) wymaga złamania tkanki, która unieruchamia strzemiączko. Wykonywana jest w celu przywrócenia słuchu, zwłaszcza u pacjentów z otosklerozą. Większość otologów zaprzestała wykonywania mobilizacji strzemiączka wiele lat temu, ze względu na dużą ilość powikłań tego zabiegu. Nadal jednak można wykonywać mobilizację strzemiączka planowo (po dokładnym jej omówieniu i zgodzie pacjenta).

Kiedy wykonywana jest mobilizacja strzemiączka?

Mobilizacja strzemiączka wykonywana jest zazwyczaj w przypadku tympanosklerozy. Istnieje wiele metod leczenia chirurgicznego tego schorzenia, jednak w przypadku nasilonego upośledzenia przewodzeniowego słuchu należy podjąć starania przywrócenia słuchu. Niekiedy istnieje konieczność rekonstrukcji ucha środkowego.

Co to jest tympanoskleroza?

Tympanoskleroza dotyczy schorzenia w obrębie ucha środkowego. W wyniku różnych procesów w błonie bębenkowej odkładają się sole wapnia. Doprowadza to do przewodzeniowego upośledzenia słuchu w wyniku zmniejszonej ruchomości błony bębenkowej oraz w wyniku unieruchomienia kosteczek słuchowych. Niekiedy tympanoskleroza może doprowadzić do perforacji błony bębenkowej.

Istnieje wiele przyczyn powstawania tympanosklerozy. Wśród nich wyróżniamy urazy błony bębenkowej oraz przewlekłe procesy zapalne toczące się w obrębie ucha środkowego. Ponadto istnieje teoria mówiąca o przyczynie immunologicznej. W wyniku reakcji immunologicznej, wobec wysięku w przestrzeniach ucha środkowego odkładają się złogi soli wapnia w strukturach ucha środkowego, czyli w błonie bębenkowej. Tympanoskleroza jest uwidaczniana w badaniu wziernikowym ucha, jako mleczne przebarwienie zlokalizowane w centrum błony bębenkowej.

Niedosłuch przewodzeniowy związany z tympanosklerozą

Istnieją dwa rodzaje niedosłuchów związanych z lokalizacją przeszkody dla odbioru dźwięków. Niedosłuch przewodzeniowy dotyczy zaburzeń i patologii w części ucha, która przewodzi dźwięk. Zatem dotyczy przewodu słuchowego zewnętrznego, tej części, która jest widoczna „gołym okiem” oraz ucha środkowego. Natomiast niedosłuch związany z patologią odbioru dźwięku nazywa się niedosłuchem odbiorczym. W postępowaniu leczniczym pierwszym etapem diagnostyki jest określenie rodzaju niedosłuchu. Ułatwia to podjęcie działań terapeutycznych i wybrania najlepszej metody leczenia.

Redakcja abcZdrowie.pl, 10 miesięcy temu

Bibliografia

  • Janczewski G., Kosiek K., Latkowski B., Olszewski J. Algorytmy diagnostyki i postępowania w otorynolaryngologii, Termedia, Poznań 2010, ISBN 978-83-62138-41-8
  • Durko M., Godycki-Ćwirko M., Kosiek K., Latkowski B. Choroby uszu, nosa, jamy ustnej, gardła i krtani, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, ISBN 978-83-200-3705-0
  • Latkowski B. Otorynolaryngologia - kompendium, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007, ISBN 978-83-200-3628-2

Źródła zewnętrzne

Zabiegi

Komentarze
zapytaj lekarza

za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Mobilizacja strzemiączka
najnowsze pytania

grupy wsparcia i fora dyskusyjne

Pomocni lekarze

Artykuły Mobilizacja strzemiączka
Otoskleroza - diagnostyka, leczenie, zabieg stapedotomii

Strzemiączko - budowa

Strzemiączko - budowa

Na ilustracji zaznaczono: 1. kowadełko, 2. odnogę soczewkową, 3. głowę strzemiączka, 4. odnogę donosową, 5. odnogę doogonową, 6. podstawę (...) strzemiączka, 7. mięsień strzemiączkowy, 8. piramidę, 9. okienko...

Zabiegi

Tympanoplastyka

bębenkowej, uzupełnienie ubytków w obrębie łańcucha kosteczek słuchowych, nakrycie błoną bębenkową strzemiączka, przykrycie strzemiączka płatem skórnym, wycięcie okienka w kanale półkolistym i nakrycie go płatem skórnym.

Stres

Masz zszargane nerwy? Stres może zabić

Masz zszargane nerwy? Stres może zabić

. Nazwał to zjawisko niewydolnością syndromu ogólnej akceptacji. Selye był zdania, że stres to mobilizacja energii do pokonywania różnorodnych przeszkód

Laryngologia

Otoskleroza - diagnostyka, leczenie, zabieg stapedotomii

kosteczki słuchowej - strzemiączka, co upośledza słuch. Otoskleroza ucha pojawia się najczęściej u kobiet w średnim wieku, przechodzących zmiany (...) słuchowej (strzemiączka) i zastępuje ją niewielką protezą. Dzięki...

Zabiegi

Fenestracja ucha wewnętrznego

. Ucho środkowe jest zbudowane z błony bębenkowej, trąbki Eustachiusza oraz trzech kosteczek słuchowych: młoteczka, kowadełka i strzemiączka, a

Zabiegi

Stapedotomia

kosteczki słuchowej (strzemiączka) i zastąpieniu jej niewielką protezą, wykonywaną najczęściej z tworzywa sztucznych (teflon) lub metali szlachetnych

Rozstanie

Samotność po rozwodzie

nas bierność i beznadziejność. Wszystko jawi się 
w gorszych i cięższych perspektywach. Praca nad sobą, wytyczenie nowych celów i szybka mobilizacja

Przywództwo

Lider w grupie

; promowanie współpracy; unikanie dyrektywności, presji i przymusu; łagodzenie sporów; mobilizacja zespołu; unikanie intryg; angażowanie grupy w proces (...) kreatywności i mobilizacja grupy | | WSPÓŁDZIAŁANIE...