Ziarniniak grzybiasty

Ziarniniak grzybiasty został odkryty w 1806 roku przez francuskiego dermatologa Jeana-Louisa Aliberta. Opisał on poważne zaburzenia, w których duże guzy przypominające grzyby martwicze, atakują skórę pacjenta. Ziarniniak grzybiasty jest najczęstszym typem chłoniaka skórnego T-komórkowego. Jeżeli zauważyłeś u siebie niepokojące zmiany skórne, jak najprędzej skonsultuj się z lekarzem. Zleci on szereg testów i badania krwi, które będą miały na celu scharakteryzowanie rodzaju zmian.

1. Objawy ziarniniaka grzybiastego

Ziarniniak grzybiasty jest najczęstszym typem chłoniaka skórnego T-komórkowego. Nazwa ta pochodzi od rodzaju białych krwinek zwanych limfocytami T bądź komórkami T. W ziarniniaku grzybiastym nowotworowe limfocyty T gromadzą się w skórze chorego. Komórkom tym towarzyszą podrażnienia skóry, widoczne wzrosty lub zmiany na skórze różnego koloru i tekstury. Ziarniniak grzybiasty zazwyczaj rozwija się i postępuje powoli. Często rozpoczyna się niewyjaśnioną wysypką.
Jst to nowotwór skóry charakteryzujący się naciekami, rumieniami oraz guzami nowotworowymi limfocytów T. Ma on tendencję rozprzestrzeniania się do węzłów chłonnych, dlatego tak ważne jest szybkie rozpoznanie.
W przebiegu choroby możemy wyróżnić trzy etapy:

  • okres wstępny – pojawiają się zmiany łuszczycopodobne, wypryskopodobne, rumieniowe, rumieniowo-złuszczające, polimorficzne, którym towarzyszy silny świąd. Może utrzymywać się przez wiele lat.
  • okres naciekowy – zmianom rumieniowym towarzyszą zmiany naciekowe, które szerzą się obwodowo.
  • okres guzowaty – zmianom rumieniowo-naciekowym towarzyszą wykwity guzowate, które rozpadając się, tworzą owrzodzenia. W tym okresie dochodzi do zajęcia przewodu pokarmowego, płuc, wątroby, śledziony.

Zespół Sezary'ego (SS) jest wariantem ziarniniaka grzybiastego występującego u około 5 proc. wszystkich przypadków ziarniniaka grzybicy. Pacjent z zespołem Sezary'ego ma powiększone węzły chłonne oraz łuszczące się zmiany skórne.

2. Diagnostyka i leczenie ziarniniaka grzybiastego

Historia objawów, wyniki badań krwi i biopsja skóry są zwykle kluczem do rozpoznania tego nowotworu. Badania krwi mają na celu zbadać stan zdrowia narządów wewnętrznych i obecność komórek nowotworowych we krwi. Kontrolna biopsja skóry wykonywana jest w celu wyłonienia typowych zmian mikroskopowych widocznych w tej chorobie. W początkowej fazie ziarniniak grzybiasty może być bardzo trudny do zdiagnozowania. Objawy podobne są do innych chorób skóry i dlatego niezbędne jest pobranie licznych wycinków w celu dokonania trafnej diagnozy. Specjalne badania DNA oraz próbki skóry mogą pomóc w zdiagnozowaniu raka nieco wcześniej.

Około połowa osób dotkniętych powikłaniami ziarniniaka grzybiastego przeżywa, ale choroba może stać się bardziej uciążliwa. Kiedy nowotwór rozprzestrzenia się na inne części ciała, takie jak tkanki narządów, może powodować poważne upośledzenie zdolności organizmu do zwalczania infekcji. Co gorsze, jest to wyższy poziom rozwoju chłoniaka. Ziarniniak grzybiasty ma tendencję do nawrotów, jeśli pacjent nie podejmie odpowiednich środków w celu kontrolowania problemu.
Leczenie ziarniniaka grzybiastego zależne jest od zdiagnozowanego etapu choroby. W okresie wstępnym i naciekowym stosuje się naświetlanie promieniowaniem UVA i UVB. Wykorzystywana jest także terapia PUVA (UVA z podanymi psoalerenami) lub REP-UVA (UVA z retinoidami). Czasami pacjent naświetlany jest także promieniowaniem X w małych dawkach lub szybkimi elektronami. Z leków podawany jest interferon alfa.
W okresie guzowatym niezbędne jest podawanie cytostatyków łącznie z kortykosteroidami. Leczenie nie wpływa niestety na szybkość rozwoju choroby, zmniejsza jedynie objawy. 

Amelia Śledzik, Marta Bednarska,

Polecane wideo:

Bibliografia

  • Kaszuba A. (red.), Dermatologia - diagnostyka różnicowa, Urban & Partner, Wrocław 2009, ISBN 978-83-7609-039-9
  • Kaszuba A. (red.), Leczenie chorób skóry, Urban & Partner, Wrocław 2009, ISBN 978-83-7609-027-6
  • Błaszczyk-Kostanecka M., Wolska H. Dermatologia w praktyce, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009, ISBN 978-83-200-3715-9

Źródła zewnętrzne

Chłoniaki

Komentarze (4)
~pablo
~pablo

wp od 2 miesięcy straszy rakiem i nic więcej od poznania raka sa lekarze nie internet może wp zajmie się kolejkami do specjalistów a nie pisaniem i straszeniem ludzi a tak a propos to są inne ciężkie choroby bardziej zabójcze i nie uleczalne np ziarniniak Wengera toczeń WZW typu c cukrzyca choroba burgera itd

Odpowiedz
zapytaj lekarza

za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Chłoniaki
najnowsze pytania

DYSKUSJE NA FORUM

Artykuły Chłoniaki
Chłoniaki

Akcja "Zapytaj bliskich o zdrowie!"

(...) !". Jej organizatorem było Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg", a partnerem - firma farmaceutyczna Roche. Akcja miała ... . Chłoniaki w statystykach Dane epidemiologiczne Krajowego Rejestru Nowotworów wskazują na wzrost ryzyka zachorowania na chłoniaka u osób starszych. Osoby po 55. roku życia stanowią około 65% chorych na chłoniaki. Mianem chłoniaków określa się nowotwory układu ... . Ich przyczyny pozostają nieznane. Chłoniaki mają niespecyficzne objawy, ale wczesne ich wykrycie pozwala na zwiększenie szans...

Chłoniaki

Ziarniak grzybiasty

Termin ziarniak grzybiasty został wprowadzony w 1806 roku przez francuskiego dermatologa Aliberta. Opisał on poważne zaburzenia, w których duże guzy, przypominające grzyby martwicze, atakują skórę pacjenta. Ziarniniak grzybiasty jest najczęstszym typem...

Chłoniaki

Chłoniak nieziarniczy

Chłoniaki nieziarnicze (NHL - non Hodgkin's lymphoma) to nowotwory złośliwe, które wywodzą się z limfocytów i są zlokalizowane w tkance chłonnej. Te choroby nowotworowe dotykają najczęściej ludzi w starszym wieku, zwłaszcza mężczyzn. Chłoniaki dzieli się na chłoniaki typu B - o mniejszej złośliwości oraz chłoniaki typu T - o większej złośliwości. Przykładem chłoniaka ... . Według nich występują: chłoniaki limfocytowe, chłoniaki plazmocytowe, a także chłoniaki centrocytowe. Istotny jest także...

Chłoniaki

Nowy lek na chłoniaka

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków zezwoliła na wypuszczenie na rynek leku, który zwalcza dwa rodzaje chłoniaka - ziarnicę złośliwą oraz rzadką chorobę znaną jako a anaplastyczny chłoniak olbrzymiokomórkowy. Czym są chłoniaki? Chłoniaki to nowotwory układu limfatycznego - sieci węzłów chłonnych połączonych przez naczynia przewodzące limfę. Objawy chłoniaka obejmują, m ... na chłoniaki wzrasta o około 4-5% rocznie. W Polsce co roku diagnozuje się ok. 6000 przypadków zachorowań na chłoniaka...

Chłoniaki

Objawy chłoniaków

Chłoniaki nieziarnicze (NHL - non Hodgkin’s lmphoma) to grupa chorób nowotworowych, wywodząca się z różnych stadiów powstawania limfocytów T, B i NK. Stanowią liczną grupę, różniącą się między sobą pod względem budowy oraz przebiegu klinicznego. Główną przyczyną zgłaszania się do lekarza jest powiększenie węzłów chłonnych. Zwykle wzrost następuje powoli, występuje tendencja do łączenia się w pakiety (powiększenie węzłów znajdujących się w bliskim sąsiedztwie). Ich średnica przekracza dwa centymetry.

Chłoniaki

Leczenie chłoniaków nieziarniczych

Chłoniaki nieziarnicze (NHL non Hodgkin's lmphoma) to liczna grupa chorób nowotworowych różniąca się między sobą ... , jego zaawansowania i od występowania czynników rokowniczych. W tym celu dzieli się chłoniaki na trzy grupy powolne - w których przeżycie ... tygodni; Chłoniaki nieziarniste o przewlekłym przebiegu (indolentne) - występują głównie u ludzi starszych, najczęściej ... . Leczenie agresywnego chłoniaka Bardzo agresywne chłoniaki ze względu na bardzo szybki przebieg wymagają leczenia...

Chłoniaki

Rozpoznawanie chłoniaków nieziarniczych

Rozpoznawanie chłoniaków nieziarniczych

Chłoniaki nieziarnicze (NHL non Hodgkin's lmphoma) to grupa chorób nowotworowych wywodząca się z różnych stadiów powstawania ... histopatologiczne chłoniaka określane na podstawie pochodzenia z poszczególnej grupy komórek to chłoniaki: wywodzące się z komórek B - bardzo liczna grupa; chłoniaki te stanowią znaczną część chłoniaków nieziarniczych; wywodzące się z komórek T; wychodzące z komórek NK - najrzadziej występujące chłoniaki. Badanie chłoniaków Po ustaleniu rozpoznania konieczne jest...

Chłoniaki

Chłoniak Burkitta

Białaczka - prezentacja edukacyjna to rodzaj chłoniaka nieziarniczego, który rozwija się z nowotworowo zmienionych komórek układu odpornościowego (limfocytów B), występującym głównie u dzieci i młodych ludzi. Jest to jeden z najszybciej rosnących...

Chłoniaki

Chłoniaki bardzo agresywne

Chłoniaki to duża grupa nowotworów o zróżnicowanym przebiegu. Nowotwory te wywodzą się z różnych stadiów powstawania limfocytów. Stanowią liczną grupę różniącą się między sobą pod względem budowy oraz przebiegu klinicznego. Zdecydowana większość ... chłoniaki na trzy grupy : powolne - w których przeżycie bez leczenia wynosi kilka do kilkunastu lat (przewlekła białaczka ... kilka do kilkunastu tygodni (chłoniak limfoblastyczny). Chłoniaki o bardzo agresywnym przebiegu występują najczęściej u dzieci i...

Chłoniaki

Białaczka a chłoniak

Zarówno białaczka jak i chłoniak są chorobami nowotworowymi, które dotyczą zmian w układzie białych krwinek. Różnią się jednak miejscem powstawania i specyfiką objawów, które jednak czasem bywają dość podobne. Co to są chłoniaki? Chłoniaki związane są z nadmiernym rozmnażaniem się białych krwinek obecnych w układzie chłonnym organizmu. Obejmują zmiany w limfocytach B , limfocytach T lub komórkach NK. Są klasyfikowane zależnie od tego, na jakim etapie tworzenia tych krwinek powstaną. Inny ich podział obejmuje...