Leczenie chłoniaków nieziarniczych

Chłoniaki nieziarnicze (NHL non Hodgkin’s lmphoma) to liczna grupa chorób nowotworowych różniąca się między sobą pod względem budowy oraz przebiegu klinicznego, a także leczenia.
Leczenie choroby jest uzależnione od typu histologicznego chłoniaka, jego zaawansowania i od występowania czynników rokowniczych. W tym celu dzieli się chłoniaki na trzy grupy powolne – w których przeżycie bez leczenia wynosi kilka do kilkunastu lat.

Spis treści:
 1. 1. Chłoniak nieziarnisty - rodzaje
 2. 2. Leczenie chłoniaków nieziarnistych
 3. 3. Chemioterapia
 4. 4. Przeszczep szpiku
 5. 5. Chłoniak a białaczka
 6. 6. Leczenie agresywnego chłoniaka

1. Chłoniak nieziarnisty - rodzaje

 • Agresywne - w których przeżycie bez leczenia wynosi kilka do kilkunastu miesięcy;
 • Bardzo agresywne - w których przeżycie bez leczenia wynosi kilka do kilkunastu tygodni;
 • Chłoniaki nieziarniste o przewlekłym przebiegu (indolentne) –  występują głównie u ludzi starszych, najczęściej od początku występuje powiększenie węzłów chłonnych, zajęcie szpiku, wątroby i śledziony;
 • Obecnie nie ma metody która doprowadzałaby do wyleczenia choroby (z nielicznymi wyjątkami na przykład chłoniaka wywodzącego się z żołądka z powodu infekcji bakterią Helicobacter pylori – po eradykacji, czyli zniszczeniu - możliwe jest wyleczenie).

Większość chłoniaków o powolnym przebiegu diagnozowana jest w III i IV stopniu zaawansowania.

2. Leczenie chłoniaków nieziarnistych

Rodzaje i leczenie białaczki Odtwórz wideo
Rodzaje i leczenie białaczki Białaczka to rodzaj choroby układu krwionośnego, która...


Leczenia nie należy rozpoczynać od razu. Rozpoczynane jest dopiero wówczas gdy dochodzi do progresji (czyli postępu) objawów –na przykład pojawienia się objawów ogólnych (gorączka, narastające osłabienie, utrata masy ciała, poty nocne), znacznego powiększenia węzłów chłonnych, wątroby czy śledziony, nacieczenia szpiku, które powoduje powstanie znacznej anemii lub małopłytkowości. Leczenia wymaga również chłoniak, który lokalizuje się w ośrodkowym układzie nerwowym, w przewodzie pokarmowym lub w migdałkach.

3. Chemioterapia

Leczeniem pierwszego wyboru jest chemioterapia w białaczce. W zależności od dalszego planowanego leczenia wykorzystuje się różne schematy terapii. Zastosowanie mają leki alkilujące, do których należy chlorambucyl oraz cyklofosfamid, oraz analogi puryn – fludarabina lub kladrybina. Cykle stosowane są w określonych schematach oraz w określonych przedziałach czasowych. Zwykle jest to 6-8 cykli w odstępach trzy tygodniowych. W niektórych przypadkach do leczenia włącza się glikokortykosteroidy. Uzyskanie remisji udaje się u ponad połowy chorych, jednak często jest ona krótka i po kilku miesiącach dochodzi do wznowy choroby. W celu wydłużenia czasu remisji u chorych stosuje się immunoterapię, czyli stosowanie przeciwciał – w przypadku chłoniaka wywodzącego się z linii komórek B stosuje się przeciwciało o nazwie rytuksymab.

4. Przeszczep szpiku

U niektórych chorych, szczególnie młodych z określonymi typami chłoniaka, zastosowanie ma przeszczep szpiku - zarówno autotranspalnatacja (dawca jest zarówno biorcą), jak i alotranspalntacja (dawca oddaje szpik biorcy, czyli cierpiącemu na chłoniaka). W niektórych typach chłoniaka, dochodzi do znacznego powiększenia śledziony - w leczeniu wówczas stosuje się splenektomię – czyli operacyjne usunięcie śledziony.

5. Chłoniak a białaczka

Jeżeli chłoniak lokalizuje się w skórze w terapii zastosowanie ma miejscowe napromienianie światłem ultrafioletowym – UVB. W bardziej zaawansowanych przypadkach naświetlanie UVA z terapią doustną. Niestety może dojść do transformacji postaci powolnej do agresywnej.

Agresywne postacie chłoniaka to bardzo liczna grupa nowotworów, które bez stosowanego leczenia prowadzą do zgonu w przeciągu kilku miesięcy. Charakteryzują się dużą chemiowrażliwością – to znaczy że stosowanie chemioterapii bardzo często doprowadza do remisji. Odkąd wiadomo, że całkowite wyleczenie jest możliwe, stosuje się coraz bardziej agresywne metody terapii.

W przypadku agresywnych postaci chłoniaka im wcześniej zastosowane leczenie chłoniaka nieziarnistego tym lepsze efekty. W przypadku, gdy czynniki, które niekorzystnie wpływają na rokowanie są nieobecne stosowana jest tylko chemioterapia. Stosuje się przeciwciało monoklonalne - rytuksymab, w połączeniu ze standardową chemioterapią (cyklofosfamid, doksarubicyna, winkrystyna, prednizon).

Jeżeli czynniki ryzyka są obecne stosuje się wysokodawkową chemioterapię z autologicznym przeszczepieniem szpiku. W III i IV stopniu zaawansowania czasami ma zastosowanie radioterapia miejscowa, czyli naświetlanie guza.

6. Leczenie agresywnego chłoniaka

Bardzo agresywne chłoniaki ze względu na bardzo szybki przebieg wymagają leczenia włączonego jak najszybciej. Stosuje się także leczenie zapobiegające zajęciu ośrodkowego układu nerwowego.
Leczenie podobnie jak w ostrych białaczkach składa się z określonych faz- indukującej i konsolidującej. Stosuje się chemioterapię, oraz w niektórych przypadkach radioterapię. Zastosowanie ma również autologiczny i alogeniczny przeszczep szpiku.

W wyniku zastosowanego leczenia białaczki uzyskać można różne wyniki:

 • remisja całkowita – całkowite ustąpienie zmian klinicznych, zmniejszenie powiększonych węzłów chłonnych, ustąpienie zmian w szpiku i śledzionie;
 • remisja całkowita niepotwierdzona – gdy nastąpiło zmniejszenie węzłów, ale bez osiągnięcia wymiarów docelowych, lub gdy ocena szpiku jest wątpliwa;
 • remisja częściowa – gdy węzły, śledziona, wątroba  zmniejszyły się jednak nie wystarczająco,
 • choroba stabilna – gdy choroba nie postępuje;
 • progresja choroby – gdy pojawiają się nowe zmiany;
 • nawrót choroby – gdy choroba po uzyskaniu remisji pojawia się ponownie.

W chłoniakach nieziarnistych o przewlekłym przebiegu uzyskanie remisji udaje się u ponad połowy chorych, jednak często jest ona krótka i po kilku miesiącach dochodzi do wznowy choroby.
W chłoniakach agresywnych w I i II stopniu zaawansowania całkowitą remisję udaje się uzyskać  u ponad 95% chorych, a długoletnie przeżycie u ponad 80%. W stadium III i IV rokowanie jest gorsze. W chłoniakach bardzo agresywnych rokowanie zależy od typu chłoniaka, czynników rokowniczych i etapu w którym chłoniak został wykryty, odsetek chorych z remisją sięga nawet 80%.

Bibliografia

 • Madej G. Chemioterapia onkologiczna dorosłych i dzieci, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999, ISBN 83-200-2194-4
 • Maj S. Farmakoterapia chorób krwi i układu krwiotwórczego, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000, ISBN 83-200-2449-8
 • Sułek K. (red.), Hematologia, Urban & Partner, Wrocław 2000, ISBN 83-87944-70-X
 • Dmoszyńska A. Leczenie rozrostowych chorób hematologicznych, Folium, Lublin 2002, ISBN 83-86239-61-1

Źródła zewnętrzne

Porozmawiaj o tym na Forum Zdrowie »
Lubię to!
0
Komentarze
Wyloguj

Porady ekspertów

pokaż 5 następnych

Artykuły Chłoniaki

Chłoniaki Ziarniniak grzybiasty

Ziarniniak grzybiasty został odkryty w 1806 roku przez francuskiego dermatologa Aliberta. Opisał on poważne zaburzenia, w których duże guzy, przypominające grzyby martwicze, atakują skórę pacjenta. Ziarniniak grzybiasty jest najczęstszym...

Chłoniaki Nowy lek na chłoniaka

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków zezwoliła na wypuszczenie na rynek leku, który zwalcza dwa rodzaje chłoniaka - ziarnicę złośliwą oraz rzadką chorobę znaną jako a anaplastyczny chłoniak olbrzymiokomórkowy. Czym są chłoniaki? Chłoniaki to nowotwory układu limfatycznego - sieci węzłów chłonnych połączonych przez naczynia przewodzące limfę. Objawy ... órę, kości i tkanki miękkie. Według danych WHO, liczba zachorowań na chłoniaki wzrasta o około 4-5% rocznie. W Polsce co...

Objawy chłoniaków
Chłoniaki Objawy chłoniaków

Chłoniaki nieziarnicze (NHL - non Hodgkin’s lmphoma) to grupa chorób nowotworowych, wywodząca się z różnych stadiów powstawania limfocytów T, B i NK. Stanowią liczną grupę, różniącą się między sobą pod względem budowy oraz przebiegu klinicznego. Główną przyczyną zgłaszania się do lekarza jest powiększenie węzłów chłonnych. Zwykle wzrost następuje powoli, występuje tendencja do łączenia się w pakiety (powiększenie węzłów znajdujących...

Chłoniaki Ziarniak grzybiasty

Termin ziarniak grzybiasty został wprowadzony w 1806 roku przez francuskiego dermatologa Aliberta. Opisał on poważne zaburzenia, w których duże guzy, przypominające grzyby martwicze, atakują skórę pacjenta. Ziarniniak grzybiasty jest...

Objawy chłoniaków
Chłoniaki Objawy chłoniaków

Chłoniaki nieziarnicze (NHL - non Hodgkin’s lmphoma) to grupa chorób nowotworowych,...

Leczenie zakrzepicyOdtwórz wideo
Krew i naczynia krwionośne Leczenie zakrzepicy

Zakrzepica żył głębokich to zaburzenie wywołujące powstawanie skrzepów we krwi. Przewlekłe...

Leczenie niepłodności
Niepłodność Leczenie niepłodności

Niepłodność to koszmar wielu małżeństw, których największym marzeniem jest posiadanie...

Grzybica Leczenie grzybicy

W dobie intensywnego rozwoju nauk medycznych, intensywnej antybiotykoterapii, stosowania leków...

Łysienie Leczenie łysienia

Łysienie dotyczy głównie mężczyzn, jednak nadmierne wypadanie włosów może dotyczyć również kobiet, szczególnie po ciąży. Łysienie zaczyna się średnio między 20. a 35. rokiem życia, ale może rozpocząć się później...

ADHD Leczenie ADHD

Czy ADHD jest uleczalne? Jak leczyć zespół nadpobudliwości? Czy farmakoterapia złagodzi objawy chorobowe? Jakie metody psychoterapii zastosować w trakcie leczenia ADHD?

Autyzm Leczenie autyzmu

Nie ma jednej standardowej metody leczenia autyzmu. Wśród najczęściej stosowanych terapii zaburzeń autystycznych wymienia się m.in. terapię behawioralną, Metodę Opcji, terapię Holdingu i terapię TEACCH.

pokaż 10 następnych
Zamknij Załóż konto
Zamknij Logowanie

Nie masz konta? Załóż teraz

Zapomniałem hasło Przypomnij hasło

Zamknij

Wypełnij swoje dane

Ryzyko schorzeń często zależne jest od płci, wieku i wykonywanego zawodu

Wiek determinuje zarówno ryzyko schorzeń, jak i rodzaj leczenia

Dzięki informacji o Twojej lokalizacji i ubezpieczeniu, będziemy mogli zaproponować Ci najlepszych specjalistów i kliniki zajmujące się Twoim problemem

-

Dane kontaktowe potrzebne są nam do powiadomienia Cię o odpowiedziach specjalistów

Akceptuję regulamin zadawania pytań.
Cofnij