Rokowanie w ziarnicy złośliwej

Ziarnica złośliwa nazywana również chłoniakiem Hodgkina to choroba nowotworowa obejmującą układ chłonny. Charakterystyczną cechą chłoniaków jest nadmierna proliferacja, czyli gwałtowny, bujny rozrost komórek układu limfatycznego. Przebieg może być rozmaity, od postaci charakteryzujących się mniejszą złośliwością, do postaci bardzo złośliwych, o piorunującym przebiegu. Obowiązująca klasyfikacja jest jednym z czynników rokowniczych, a oparta jest na ocenie charakterystycznych komórek pojawiających się w ziarnicy tak zwanych komórek Reed-Sternberga.

Zobacz film: "Choroby serca najczęstszą przyczyną zgonów Polaków"

Brana jest pod uwagę ich liczba i rozmieszczenie. Pobrany wycinek badany jest pod mikroskopem Im więcej w węźle chłonnym limfocytów i mniej komórek Reed-Sternberga, tym rokowanie jest lepsze.

Ziarnica złośliwa - odmiany

Ziarnica złośliwa - zdjęcia

Ziarnica złośliwa, nazywana też chłoniakiem Hodgkina, zajmuje węzły chłonne i pozostałą tkankę limfatyczną. Na zdjęciu widoczny preparat histologiczny...

Najczęstszą postacią jest odmiana guzkowo-stwardniejącą. Dotyczy ponad 80% osób chorych na ziarnicę złośliwą. Głownie dotyczy młodych kobiet. W badaniu histopatologicznym występują dość liczne, niekorzystne komórki Reed-Sternberga, w związku z czym odpowiedź na stosowane leczenie a zatem także rokowanie może być różne.

Odmiana bogatolimfocytowa charakterystyczna dla młodych mężczyzn, jest postacią która najlepiej rokuje, a komórki Reed-Sternberga spotykane są sporadycznie. Dotyka około 8% ogólnej populacji. Z postacią mieszanokomórkową nie wiążą się dużo gorsze rokowania, chociaż często dochodzi do zajęcia tkanki limfatycznej zlokalizowanej poza węzłami chłonnymi.

Najgorsze rokowanie związane jest z postacią ubogolimfocytową. W badaniu histopatologicznym występuje znaczna liczba komórek Reed-Sternberga, które stopniowo wypierają pozostałe typy komórek. Ten typ odmiany występuje bardzo rzadko (ok. 2% chorych na ziarnicę).

Dieta vs rak – poznaj produkty, które są sprzymierzeńcami w walce z nowotworem

Czy wiesz, że istnieją produkty, które w naturalny sposób chronią przed nowotworami? Większość z nich jest łatwo dostępna w ciągu całego roku. Dowiedz...

Ziarnica a węzły chłonne

Ziarnica zajmuje przede wszystkim węzły chłonne. W kolejnym etapie dochodzi do zajęcia narządów pozawęzłowych – śledziony, wątroby, przewodu pokarmowego, układu oddechowego, ośrodkowego układu nerwowego oraz skóry.

W zależności od lokalizacji i zajęcia poszczególnych narządów organizmu stworzono klasyfikację zaawansowania (Ann Arbor) choroby:

 • Stopień I- zajęcie jednej grupy węzłów chłonnych lub jednego narządu pozalimfatycznego - ziarnica węzłów chłonnych,
 • Stopień II – zajęcie minimum 2 grup chłoniaków węzłów chłonnych po tej samej stronie przepony lub jednoogniskowe zajęcie jednego narządu pozalimfatycznego i ≥2 grup węzłów chłonnych po tej samej stronie przepony;
 • Stopień III- zajęcie węzłów chłonnych po obu stronach przepony czemu towarzyszyć może jednoogniskowe zajęcie narządu pozalimfatycznego lub zajęcie śledziony, lub zajęcie jednego ogniska pozalimfatycznego i śledziony;
 • Stopień IV – rozsiane zajęcie narządów pozawęzłowych (np. szpik kostny, płuca, wątroba), niezależnie od stanu węzłów chłonnych;

Skala ta pozwala wyciągnąć pewne rokownicze wnioski wobec nowotworu krwi- stopień I jest najmniej niebezpieczny, natomiast stopień IV ma najgorsze rokowanie. Zajęcie szpiku kostnego lub wątroby zawsze związane jest ze stopniem IV ziarnicy złośliwej.

Do niekorzystne czynników rokowniczych w stadium I i II należą:

Do niekorzystne czynników rokowniczych w stadium III i IV należą:

Ziarnica - rokowania

 • Jeżeli występują u chorego powyższe czynniki rokowanie jest gorsze – gdy czynników nie jest więcej niż trzy rokowanie jest korzystne: po pierwszym leczeniu odsetek osób które przeżyją pięć lat bez ponownego wystąpienia choroby wynosi 60-80%;
 • Jeżeli u pacjenta są obecne więcej niż trzy czynniki obciążające odsetek osób które bez wznowy przeżyją 5 lat spada do 40-50%.

Mimo późno występujących objawów choroby w stadium I i II rokowaniejest dobre (zależne jest to jednak także od czynników rokowniczych – między innymi masy guza, zajęcia narządów pozalimfatycznych, wyników badań dodatkowych). W stadium III i IV odsetek 5 letnich przeżyć bez kolejnej wznowy sięga nawet 80%. Powrót do zdrowia obserwowany jest u 95% pacjentów znajdujących się w stadium I choroby i u około 50% pacjentów w stadium IV. Należy pamiętać, że zawsze istnieje jednak ryzyko nawrotu ziarnicy złośliwej.

Lekarz Joanna Gładczak, ponad rok temu

Bibliografia

 • Waterbury L. Hematologia, Urban & Partner, Wrocław 1998, ISBN 83-85842-68-3
 • Sułek K., Wąsak-Szulkowska E. Hematologia w praktyce, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007, ISBN 978-83-200-3418-9
 • Szczeklik A. (red.), Choroby wewnętrzne, Medycyna Praktyczna, Kraków 2011, ISBN 978-83-7430-289-0
 • Kokot F. (red.), Choroby wewnętrzne, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, ISBN 83-200-3368-3

Ziarnica złośliwa

Komentarze (4)
~Fela
~Fela ponad rok temu

witam,
moja koleżanka ma chłoniaka.jest po cyklu chemii,ale guz jest większy niż był.w wyniku Pet ma -nawrot choroby. ma mieć pszeszczepiany szpik.
proszę coś napisac w tym temacie,bardzo martwie sie o nia.

Odpowiedz
zapytaj lekarza

za darmo

 • Odpowiedź w 24 godziny
 • Bez żadnych opłat
 • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Ziarnica złośliwa (choroba Hodgkina) - przyczyny, objawy, rozpoznanie, leczenie
najnowsze pytania

DYSKUSJE NA FORUM

Pomocni lekarze

Artykuły Ziarnica złośliwa (choroba Hodgkina) - przyczyny, objawy, rozpoznanie, leczenie
Ziarnica złośliwa (choroba Hodgkina) - przyczyny, objawy, rozpoznanie, leczenie

Ziarnica złośliwa w ciąży

to szczególnie ziarnicy złośliwej, czyli chłoniaka Hodgkina. Diagnostyka ziarnicy złośliwej w ciąży Diagnostyka i leczenie chorych na nowotwory (...) nowotworów). Do leków najbardziej...

Ziarnica złośliwa (choroba Hodgkina) - przyczyny, objawy, rozpoznanie, leczenie

Leczenie w ziarnicy złośliwej

W leczeniu ziarnicy złośliwej stosuje się przede wszystkim radioterapię oraz chemioterapię. W cięższych przypadkach zastosowanie ma skojarzony (...) leczenia ziarnicy złośliwej do...

Alergie skórne

Co to jest świąd? (WIDEO)

Co to jest świąd? (WIDEO) Odtwórz wideo

może być również wynikiem chorób niezwiązanych bezpośrednio ze skórą, np. wątroby, nerek, być przejawem rozwoju cukrzycy, chłoniaków czy ziarnicy złośliwej. Więcej na ten temat powie - prof. Jacek Szepietowski, dermatolog.

Ziarnica złośliwa (choroba Hodgkina) - przyczyny, objawy, rozpoznanie, leczenie

Ziarnica - charakterystyka, badania, diagnostyka, klasyfikacja

zaawansowania. Typy histologiczne ziarnicy złośliwej: odmiana bogatolimfocytow, postać guzkowo-stwardniejąca - najczęściej spotykana, dotyczy ponad 80 (...) Do zestawu badań wykonywanych w procesie diagnostycznym...

Rak żołądka - powstawanie, przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie, profilaktyka

Rokowanie w raku żołądka (WIDEO)

Rokowanie w raku żołądka (WIDEO) Odtwórz wideo

Jeśli chodzi o określenie rokowań w przebiegu nowotworów złośliwych, podaje się procent 5-letnich przeżyć chorych, którzy pokonali raka. Wskaźnik (...) żołądka: wczesny, miejscowo zaawansowany, naciekający okoliczne narządy oraz dający...

Chłoniak - przyczyny, rodzaje, diagnostyka, leczenie

Rozpoznawanie chłoniaków nieziarniczych

Rozpoznawanie chłoniaków nieziarniczych

liczba białych krwinek, spada liczba krwinek czerwonych oraz płytek krwi. Powyższe objawy ziarnicy złośliwej powinny być zawsze skonsultowane (...) , z której chłoniak się wywodzi. Ma to decydujące znaczenie co do stosowanego...

Amyloidoza

Złogi amyloidu

Złogi amyloidu

, poza tym jest objawowe. Rokowanie zależy od postaci choroby, średnie przeżycie waha się w granicach 1-15 lat.