Pokaż kategorie abcZdrowie.pl
Pokaż kategorie

Rwa kulszowa

Rwa kulszowa jest jednym z najczęściej spotykanych zespołów bólowych dolnej części kręgosłupa. Charakteryzuje się promieniowaniem bólu do kończyny dolnej wzdłuż przebiegu nerwu kulszowego (stąd nazwa). Rwę kulszową nazywa się potocznie „korzonkami”. Objawy rwy kulszowej związane są z uciskiem na nerw kulszowy. Powiązana jest ona ze zwyrodnieniem kręgosłupa i dyskopatią. Konieczne jest odpowiednie rozpoznanie i wdrożenie postępowania leczniczego, aby zapobiec rozwojowi zmian kostnych oraz powikłań neurologicznych.


1. Patogeneza rwy kulszowej

Nerw kulszowy (n. ischiadicus) jest największym nerwem ludzkiego ciała i zaopatruje całą stopę, podudzie i grupę tylną mięśni uda. Stanowi grube na 0,5 cm pasmo, szerokości ok. 1,5 cm, które odchodzi od wszystkich nerwów tworzących splot krzyżowy, czyli nerwów rdzeniowych wychodzących przez otwory międzykręgowe z kręgosłupa na poziomach od L4 do S2-3.

Pomimo że objawy rwy kulszowej związane są z nerwem kulszowym, u zdecydowanej większości chorych przyczyną jest uszkodzenie korzenia nerwowego na poziomie L5-S1, najczęściej spowodowane przez procesy zwyrodnieniowe kręgosłupa i krążków międzykręgowych, tj. wypadnięcie krążka międzykręgowego, uciskając na korzeń nerwowy, tzw. dyskopatia (pot. „wypadnięcie dysku”), ucisk przez tworzące się osteofity (narośla kostne). Innymi przyczynami są: miejscowy stan zapalny, czasem choroby zakaźne, cukrzyca czy też nowotwory. Krążki międzykręgowe osłabiają wstrząsy działające na części kostne kręgosłupa. Z wiekiem dochodzi do zwyrodnienia krążków międzykręgowych, wskutek stopniowego zmniejszania uwodnienia jądra miażdżystego. Wypadnięcie krążka wywołuje nadmierne naprężenia na powierzchniach stawowych, tzn. na górnych i dolnych wyrostkach stawowych trzonów kręgów, co powoduje ich zwyrodnienie i przerost.Do nagłego wypadnięcia krążka międzykręgowego dochodzi w wyniku pojedynczego lub kilku powtarzających się urazów. Skutkują one rozerwaniem warstwy zewnętrznej krążka i wydostaniem oraz przemieszczeniem się warstw znajdujących się wewnątrz (jądra miażdżystego), a więc de facto przepukliną. Przepuklinapostępuje zwykle w kierunku tylno-bocznym i uciska przebiegające tam korzenie nerwów rdzeniowych. Dodatkowo postępujący proces przerostu zwyrodniałych powierzchni stawowych jest przyczyną dalszych dolegliwości bólowych zlokalizowanych na plecach oraz kończynie dolnej pacjenta i nasila ucisk na korzenie nerwowe.

2. Objawy rwy kulszowej

Podstawowym objawem rwy kulszowej jest jednostronny, ostry ból kończyny dolnej i okolicy lędźwiowej, o charakterze promieniowania do pośladka, tylno-bocznej powierzchni uda i dystalnej części kończyny. Czasem mogą występować zaburzenia czucia, na obszarze unerwianym przez uciśnięty korzeń nerwowy, w postaci mrowienia, swędzenia, drętwienia lub wbijania szpilek w skórę, nazywane parestezjami. Ból może się nasilać przy ruchach, kaszlu, kichaniu lub przy próbie Valsalvy, a zmniejsza się zazwyczaj po odpoczynku. Próba Valsalvy polega na wykonaniu forsownego wydechu przy zamkniętej głośni. Powoduje to znaczny wzrost ciśnienia w jamie brzusznej i klatce piersiowej. Przy ucisku powodującym poważne uszkodzenie korzenia ból kończyny może zaniknąć, pojawiają się natomiast objawy neurologiczne zależne od uciśniętego korzenia. Charakterystyczne objawy przy ucisku na poziomie:

  • L4 - zanik i osłabienie mięśnia czworogłowego uda, zaburzenia czucia po stronie wewnętrznej łydki, osłabiony odruch kolanowy,
  • L5 - zanik i osłabienie mięśni zginaczy grzbietowych stopy, prostownika długiego palców i prostownika długiego palucha, zanik mięśni prostowników palców krótkich, zaburzenia czucia po stronie bocznej łydki i na grzbiecie stopy,
  • S1 - zanik i osłabienie zginaczy podeszwowych stopy, zaburzenia czucia po stronie bocznej stopy i na jej podeszwie, osłabiony odruch skokowy.
  • Często stwierdza się obecność objawu Lasègue’a, który sprawdza się u leżącego na plecach chorego i który polega na pojawieniu się charakterystycznego bólu wzdłuż tylnej powierzchni uda przy podnoszeniu wyprostowanej w stawie kolanowym kończyny dolnej po stronie wypadniętego krążka międzykręgowego. Dodatkowo zgięcie grzbietowe stopy uniesionej do góry nasila ten ból. Podniesienie kończyny po „zdrowej” stronie może wywołać ból w drugiej kończynie. W związku ze zwiększonym napięciem mięśni przykręgosłupowych ograniczona jest ruchomość kręgosłupa, często stwierdza się też odruchowe boczne skrzywienie kręgosłupa (skolioza czynnościowa).

W badaniu przedmiotowym możliwe jest określenie poziomu ucisku na korzenie nerwowe. Dla poziomu L5 typowy jest ból środkowej części stopy i palucha, zaburzenia czucia, zwłaszcza przyśrodkowej i grzbietowej powierzchni stopy, oraz osłabienie mięśni: prostownika długiego palucha, zginaczy grzbietowych kostki i mięśni łydki. Ucisk korzenia S1 może prowadzić natomiast do bólu i zaburzeń czucia (parestezji) w obrębie bocznej części stopy, osłabienia odruchu skokowego, osłabienia mięśni łydki oraz rzadziej zginaczy podeszwowych kostki. W przypadkach o łagodnym i umiarkowanym przebiegu objawy neurologiczne (poza promieniującym bólem) są słabo wyrażone, co zresztą jest czynnikiem dobrze rokującym.

3. Postępowanie i leczenie w rwie kulszowej

W przypadku wystąpienia rwy kulszowej, każdy chory powinien być zbadany przez lekarza. Ważne jest odpowiednie postawienie rozpoznania (na podstawie powyżej opisywanych objawów i prób). U większości osób z rwą kulszową poprawa następuje w ciągu sześciu tygodni po zastosowaniu prostych, zachowawczych metod leczenia. Podstawowym zaleceniem jest ograniczenie aktywności fizycznej (zwłaszcza wywołującej ból), unikanie podnoszenia ciężkich przedmiotów oraz zginania tułowia. Przedmioty z podłogi powinno się podnosić, zginając nogi w stawach kolanowych i utrzymując proste plecy. Zalecany jest materac ortopedyczny lub podkładanie twardej deski pod materac oraz krótkie okresy odpoczynku w łóżku. Skuteczne mogą okazać się również ćwiczenia rozciągające, lecz ból nawraca przy ich zaprzestaniu. Wypoczynek podczas pierwszego i drugiego dnia po tym, jak pojawi się charakterystyczny, opisany powyżej ból jest bardzo korzystny. Jednakże po wstępnym okresie odpoczynku w łóżku, zalecane jest zadbanie o wzmocnienie odpowiednich mięśni poprzez ćwiczenia, co może przyspieszyć procesy leczenia i zapobiec nawrotom choroby. Przede wszystkim ulgę w bólu dolnej części pleców (odcinka lędźwiowego i krzyżowego kręgosłupa), pośladków i nóg dają ćwiczenia rozciągające. Zawsze należy pamiętać, aby rozpoczynać wszystkie ćwiczenia powoli i stopniowo wykonywać coraz więcej powtórzeń, rozkładając to sobie na przestrzeni kilku dni lub tygodni. Kontynuowanie treningu nawet po ustąpieniu objawów pomoże zapobiec nawrotom bólu, pod warunkiem, że objawy rwy kulszowej nie są spowodowane przez deformację lub strukturalny defekt, taki jak np. zwężenie kanału kręgowego rdzenia.

W razie nagłego, przeszywającego bólu podczas wystąpienia ataku rwy kulszowej, należy zachować spokój, poszukać w miarę możliwości odpowiedniej, indywidualnej dla każdego pozycji, ułożenia ciała. Jeżeli w pozycji leżącej ból nie ustępuje, można spróbować zmienić ją na stojącą. Ważne, by znaleźć taką pozycję, w której jest możliwe odciążenie uciskanego korzenia nerwowego. Można także próbować stosować chłodzące okłady z lodu, które przyniosą chwilową ulgę i niesteroidowe leki przeciwbólowe oraz przeciwzapalne, jednak prawdopodobieństwo ustąpienia dolegliwości jest niewielkie przy nieprzerwanym bólu, dlatego też należy jak najszybciej udać się do lekarza.

Spośród dostępnych leków stosuje się doustne leki przeciwbólowe i zmniejszające napięcie mięśni poprzecznie prążkowanych, mające na celu złagodzenie dolegliwości. Są to: baklofen, stosowany w stanach skurczowych mięśni szkieletowych, oraz tetrazepam, mający zastosowanie w leczeniu objawowym przykurczów mięśniowych w przebiegu rwy. Daje on efekty rozkurczowe, a co za tym idzie, przeciwbólowe. Dobre skutki przynosi terapia fizykalna i manualna. Lekarz prowadzący powinien poinformować o możliwości podjęcia odpowiedniej fizykoterapii, zwłaszcza w przypadkach, gdy ból występuje ponad cztery tygodnie – w takiej sytuacji nieodzowne są ćwiczenia wzmacniające mięśnie stabilizujące kręgosłup.

W większości opisywanych powyżej przypadków, chorzy są prowadzeni jedynie na podstawie obrazu klinicznego i nie jest konieczne wykonywanie badań obrazowych. W przypadku braku poprawy po sześciu tygodniach wystąpienia postępujących zaburzeń czucia lub osłabienia siły mięśniowej, konieczne zazwyczaj staje się operacyjne odbarczenie korzeni nerwowych, poprzedzone wykonaniem badań obrazowych. Najlepszym i najdokładniejszym badaniem jest rezonans magnetyczny, ukazujący dokładnie zależności anatomiczne między korzeniami nerwowymi i otaczającymi tkankami. Nie ma podstaw do wykonywania zwykłego badania rentgenowskiego kręgosłupa lędźwiowego w przypadku klinicznie jawnej łagodnej lub umiarkowanej rwy kulszowej, gdyż nie wnosi to nic do postępowania terapeutycznego.

Metoda chirurgicznego leczenia jest uzależniona od przyczyny ucisku na korzeń nerwowy oraz liczby uciśniętych korzeni nerwowych. Wskazaniami do zabiegu są: silny, nieustępujący ból kończyny dolnej pomimo stosowania wyżej opisanego leczenia zachowawczego, nawracające napady dolegliwości bólowych kończyny dolnej, zwłaszcza powodujące ograniczenie codziennej aktywności życiowej oraz obecność objawów neurologicznych - ubytkowych, a więc zaników mięśniowych czy zaburzeń czucia. Technika zabiegu operacyjnego może być tradycyjna lub małoinwazyjna. W metodzie klasycznej za pomocą haków odciąga się korzenie nerwowe i worek opony twardej, uwidaczniając przemieszczone jądro miażdżyste krążka, a następnie usuwa się je za pomocą szczypców. Usunięte zostają również wszystkie narośla powierzchni stawowych, powodujące ucisk korzenia nerwu lub zwężenie kanału kręgowego. Inna metoda zakłada zastosowanie mikroskopu. Nazwana jest mikrodiscektomią. Do jej przeprowadzenia konieczny jest wysokospecjalistyczny mikroskop umożliwiający usunięcie krążka przez możliwie najmniejsze nacięcie skóry i mięśni, co może zminimalizować okres hospitalizacji i przyspieszyć rekonwalescencję. Opisane wyżej metody chirurgicznego leczenia dają u ponad 80% pacjentów dobre wyniki. U pozostałych 20% dolegliwości nawracają, co jest związane z postępującym przemieszczaniem się krążka na tym samym lub innym poziomie kręgosłupa. U mniej niż 1% chorych występują powikłania w postaci uszkodzenia korzeni rdzeniowych i zaburzeń neurologicznych. Każdy pacjent po operacji powinien przestrzegać kilku zaleceń, aby jego rekonwalescencja przebiegała pomyślnie. Najważniejsze to ograniczenie silnego wysiłku fizycznego. Należy unikać podnoszenia ciężkich przedmiotów, najlepiej już do końca życia. Brak współpracy pacjenta lub kontynuowanie ciężkiej pracy fizycznej mogą doprowadzić do rozwoju dalszych zmian.

4. Profilaktyka i rokowanie przy rwie kulszowej

W profilaktyce nawrotów ataków rwy kulszowej podstawową metodą są odpowiednie ćwiczenia wzmacniające plecy oraz posiłkowanie się w odpowiedni sposób niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (tzn. nie przewlekle, tylko w zaostrzeniach).

Odpowiednio leczona rwa kulszowa pozwala w krótkim czasie powrócić do wykonywanej pracy. Niestety, dolegliwości bólowe trwające ponad sześć miesięcy rokują poważnie. Chorzy tacy rzadko wracają do pracy zarobkowej, co skutkuje dużym obciążeniem dla budżetu państwa. Dlatego też tak bardzo ważnym problemem jest odpowiednie szkolenie kadry medycznej na temat prawidłowego leczenia i opieki nad pacjentami z chorobami kręgosłupa lędźwiowego.

5. Zapobieganie kolejnym atakom rwy kulszowej

Niestety pierwszy atak rwy kulszowej zwykle jest sporą niespodzianką dla pacjenta. Każdy chory zgłaszający się do lekarza zostanie poddany badaniom służącym znalezieniu przyczyny dolegliwości oraz będzie u niego zastosowana odpowiednia terapia i rehabilitacji. Pozwala to na posiadanie w przyszłości sporych szans, ażeby schorzenie, jakim jest rwa kulszowa nie nawiedziło pacjenta ponownie. Jednak czasem to nie jest takie proste. Osoby, u których stwierdzi się skłonność do nawrotów rwy kulszowej lub osoby, które za wszelką cenę nie chcą znowu przechodzić tej nieprzyjemnej choroby powinny postawić na profilaktykę. Innymi słowy mówiąc, osoby narażone powinny minimalizować nawrót poprzez czynności, które powinny zapobiec prawdopodobieństwu nawrotu. Natomiast profilaktycznie można stosować gimnastykę, której głównym celem jest wzmacnianie mięśni grzbietu przykręgosłupowych i mięśni brzucha. Oprócz gimnastyki bardzo dobry wpływ na kondycję ogólną, mięśnie grzbietu oraz kręgosłup ma zazwyczaj pływanie, które równocześnie wzmacnia wszystkie mięśnie ciała. Aby zapobiec pojawieniu się rwy, lekarz specjalista rehabilitacji może i zwykle zleca ćwiczenia mające na celu korekcję postawy, a także bardzo przydatne w codziennym życiu wskazówki, jak nauczenie się prawidłowego podnoszenia ciężkich przedmiotów, gdyż nieprawidłowe wykonywanie tej czynności może bardzo szybko wprowadzić ucisk kręgów na nerwy, a to może być czynnikiem spustowym wystąpienia objawów do ataku rwy kulszowej. Warto również pomyśleć o zorganizowaniu sobie odpowiedniego i komfortowego miejsca do pracy, co jest bardzo istotne zwłaszcza dla pacjentów wykonujących pracę biurową i większość dnia spędzających za biurkiem. Nie wolno zapominać o prawidłowej postawie oraz pozycji siedzącej. Z pewnością nie powinno się zakładać nogi na nogę, jak również nie można zapominać o prostej postawie oraz rozciąganiu mięśni i grzbietu, na przykład po dwóch godzinach pracy. Sklepy medyczne oraz specjalistyczne posiadają szeroki asortyment akcesoriów oraz przyrządów mogących się przydać w codziennym życiu osoby narażonej na wystąpienie objawów rwy kulszowej. W sklepach medycznych dostępne są specjalne fotele, które pomagają w utrzymaniu prawidłowej postawy. Drobne dolegliwości można złagodzić dostępnymi środkami farmakologicznymi, dlatego też warto mieć w domowej apteczce maść przeciwzapalną i rozgrzewającą.

Podsumowując, należy pamiętać, iż wszystkie opisane metody mogą zapobiec wystąpieniu ataku rwy kulszowej, nie dają jednak 100% gwarancji. Nie oznacza to jednak, że można zaniedbać opisane wyżej schematy zachowań oraz ćwiczeń. Tylko szeroko pojęta profilaktyka oraz odpowiednio dobrane leczenie pozwalają zachować komfort życia i sprawność fizyczną.

Bibliografia

  • Prusiński A. Neurologia praktyczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005, ISBN 83-200-3125-7
  • Lehmann-Horn F., Ludolph A. NEUROLOGIA - diagnostyka i leczenie, Urban & Partner, Wrocław 2004, ISBN 83-89581-50-7
  • Prusiński A. (red.), Neurologia w praktyce klinicznej - zasady diagnostyki i postępowania, Czelej, Lublin 2006, ISBN 83-89309-71-8

Źródła zewnętrzne

Redakcja abcZdrowie.pl,
Komentarze (19)
~Lucyna
~Lucyna

Rwa kulszowa jest jednym z najgorszych bólów jakie miałam w życiu, staram się teraz ubierać jak należy, aby nie przyczynić się do jej powstania. Polecam ciepły pas na biodra i talię, u mnie póki co rwa nie powróciła.

Odpowiedz
~Sabin
~Sabin

Musze się w taki zaopatrzyć, to dobry pomysł na chłodniejsze dni. Jaki masz bawełna, angora czy wełna?

Odpowiedz
~kris
~kris

@~Lucyna: Przecież rwa kulszowa nie ma nic wspólnego z chłodem. To konsekwencja zmian w kręgosłupie - głównie dyskopatii i innych zmian zwyrodnieniowych...

Odpowiedz
~Shi
~Shi

@~Lucyna: Jeśli twój ból miał związek z ciepłem lub zimnem to na pewno nie była rwa, tylko przeziębione korzonki. Ja na rwę cierpię od 17 lat i nie ma to nic wspólnego z temperaturą. To najczęściej wynik zwyrodnienia kręgosłupa.

Odpowiedz
~LadyTigra
~LadyTigra

@~kris: Rwa kulszowa powstaje na skutek stanu zapalnego nerwu kulszowego, na który wpływ może mieć również wyziębienie okolicy lędźwiowej, tzw. złapanie wilka. Dyskopatia to jedno, rwa kulszowa to drugie.

Odpowiedz
~G60
~G60

Mój problem zaczął się od przepukliny kręgosłupa która wywołała rwę ... Ból nie do opisania od lewego pośladka do stopy wraz z drętwieniem stopy i zanikaniem czucia ... Pierwszy atak miałem w styczniu wtedy to właśnie wykryto u mnie przepuklinę z którą chciałem sobie poradzić rehabilitacjami ale 2 tygodnie temu kolejny atak jeszcze mocniejszy , nie dało się chodzić , leżeć , wypróżniać jedyny lek który przynosił ulgę to morfina !!! aktualnie jestem po operacji przepukliny metodą endoskopową , ból z dnia na dzień minimalnie ustępuje ... Szczerze mówiąc myślałem że od razu będzie lepiej no ale cóż ... Muszę jeszcze po cierpieć ... Podsumowując nie życzę nikomu tego co przeszłem przez ostatnie dni ... Niesamowity ból i cierpienie nie do opisania !!!

Odpowiedz
~Alesia
~Alesia

to moj trzeci atak rwy, pierwszy tak powazny. Trwa juz 4 miesiace , pojawilo sie przekrzywienie ciala na prawa strone, wygladam tragicznie, ludzie zwracaja uwage. Z chodzeniem mam straszne problemy. Ile to jeszcze potrwa? Juz nie mam sily;( Nie moge brac silnych lekow bo karmie synka(6mies.) Czy jeszcze bedzie kiedys normalnie? Zalamka ;(((

Odpowiedz
~Alesia
~Alesia

czas mija a jest niewielka poprawa :( mieszkam w niemczech i jstem po serii rehabilitacji i dwoch zastrzykach w nerw:( kazdy po 100 euro . Nadal jestem przekrzywiona na prawa strona plus nie biore lekow przeciwbolowych, i rano jest calkiem niezle, wygladam prawie jak normalny czlowiek. Ile to jeszcze portrwa nie wiem, ile wytrzyma moja psychika? rowniez nie wiem. Najbardziej mi szkoda mojego dziecka i meza:((( nie daje im 100 proc siebie.

Odpowiedz
~obolała
~obolała

@~Alesia: Kochana koniecznie zrób sobie rezonans magnetyczny odcinka lędżwiowego,a na razie noś pas na lędzwie zwłaszcza kiedy się schylasz oraz kiedy nosisz dziecko!Nie zbakatelizuj TO WAZNE

Odpowiedz
~Alesia
~Alesia

@~obolała: mialam rezonans magnetyczny i podobno nie trzeba nic operowac. W pas rowniez sie zaopatrzylam:)Raz jest lepiej raz gorzej. Zdarza sie ze rano wstaje wyprostowana i trwa to nawet 10 min. niestety wciaz biore leki przeciwbolowe, dalej chodze na rehabilitacje i cwicze w domu. Na szczescie siostrzczka przyjechala do pomocy. Ja zastanawiam sie nad kolejnym zastrzykiem niestety -100 € :( pozdrawiam serdecznie!!!

Odpowiedz
zapytaj lekarza

za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Rwa kulszowa - najnowsze pytania

grupy wsparcia i fora dyskusyjne

Artykuły Rwa kulszowa
Rwa kulszowa

Sposób na rwę kulszową

Nagły ruch, potknięcie czy zerwanie się z miejsca może spowodować ostry ból w plecach. Prawdopodobnie złapała Cię rwa kulszowa. Atak jest bolesny i ciężko sobie z nim poradzić. Ale istnieją sposoby na ból rwy kulszowej. Które są najskuteczniejsze? Co to jest rwa kulszowa? Rwa kulszowa jest to objaw związany z uciskiem na nerwy rdzeniowe w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, które tworzą nerw kulszowy lub spowodowany uciskiem na nerw kulszowy w jego przebiegu. Kiedy w odcinku lędźwiowym kręgosłupa czujemy...

Rwa kulszowa

Leczenie rwy kulszowej

(...) sposobami. Spróbuj położyć się na czymś twardym lub schłodzić obolałe miejsce. Przyczyny rwy kulszowej Rwa kulszowa to ucisk korzenia nerwu kulszowego w miejscu, gdzie opuszcza on kanał kręgosłupa. Przyczyny mogą być różne. Rwa kulszowa jest to objaw ... ? Kiedy dopadnie cię rwa kulszowa, spróbuj znaleźć pozycję, która odciąży uciskany korzonek. Aby wygrać z bólem, możesz: położyć...

Ortopedia i reumatologia

Rwa barkowa

Rwa barkowa jest zespołem objawów spowodowanych zwyrodnieniem odcinka szyjnego kręgosłupa. Jest to schorzenie charakterystyczne dla osób w starszym wieku, po częstych urazach odcinka szyjnego. Podobnie jak rwa kulszowa, jest to korzeniowy zespół bólowy...

Ból kręgosłupa

Choroby kręgosłupa

Bólu pleców nie można lekceważyć. Może być sygnałem, że coś złego dzieje się z twoim kręgosłupem. Zwyrodnienia, dyskopatia, rwa kulszowa to tylko niektóre choroby, na jakie jesteś narażony, zwłaszcza jeśli prowadzisz siedzący tryb życia, podnosisz ... zgłosić się do lekarza. Rwa kulszowa Czujesz ostry, kłujący ból, który przesuwa się od pośladków aż do stóp? To może być rwa kulszowa. Jej przyczyną jest ucisk korzenia nerwu w miejscu, gdzie opuszcza kanał kręgosłupa. Ból jest zwielokrotniany przez...

Zwyrodnienie stawów kręgosłupa

Kiedy do ortopedy?

(...) wezwij lekarza. Rwa kulszowa Rwa kulszowa powstaje, tak jak inne schorzenia kręgosłupa, na skutek gwałtownego podźwignięcia dużego ciężaru z ziemi. Oprócz bólu kręgosłupa, możesz odczuwać mrowienie, kłucie lub drętwienie. Rwa kulszowa...

Ból kręgosłupa

Leczenie kręgosłupa lędźwiowego

Leczenie kręgosłupa lędźwiowego zalecane jest z roku na rok coraz większej liczbie ludzi. Choroby kręgosłupa są dolegliwością, która coraz częściej dotyka dorosłych, ale także (o zgrozo!) dzieci. Kręgosłup jest naszą podporą i trzeba o niego dbać. Ale czy...

Ból kręgosłupa

Rodzaje bólu kręgosłupa

(...) Dodatkowo może wystąpić strata czucia w nogach. Żeby wyleczyć dyskopatię kręgosłupa, potrzebna jest operacja. Rwa kulszowa Rwa kulszowa powoduje gwałtowny ból kręgosłupa, któremu towarzyszy mrowienie, drętwienie, kłucie. Ból pojawia się w części lędźwiowej kręgosłupa, następnie rozprzestrzenia się na pośladki, biodra, uda, łydki i dotyka stóp. Rwa kulszowa powstaje na skutek nagłego...

Ból kręgosłupa

Ból krzyża

Ból krzyża może pojawić się w różnym miejscu i różne są jego przyczyny. Bóle związane z kręgosłupem należą do jednych z najnieprzyjemniejszych dolegliwości, z jakimi boryka się człowiek. Mogą wystąpić w każdym odcinku kręgosłupa. Najbardziej nieprzyjemny ból pojawia się w okolicy lędźwiowej. Silny i przeszywający ból często promieniuje wzdłuż kończyny dolnej i jest związany z rwą kulszową ... , że uniemożliwia poruszanie się. Pojawia się sztywność stawów kręgosłupa. Rwa kulszowa może wystąpić podczas nagłego wysiłku,...

Ćwiczenia na kręgosłup

Ćwiczenia wzmacniające kręgosłup lędźwiowy

(...) bólowych w jego obrębie pochodzi właśnie z odcinka lędźwiowego. Zmagamy się z lumbago, czyli zespołem kręgosłupa lędźwiowego, rwą kulszową i korzonkami, ból promieniuje często na pośladki i nogi. Kręgosłup lędźwiowy wymaga wówczas nie tylko leczenia ... tych struktur. To z kolei powoduje bóle tej okolicy lub promieniowanie do pośladka, uda, łydki czy nawet stopy - jest to tzw. rwa kulszowa. Z wiekiem dochodzi do powstania zmian zwyrodnieniowych kręgów - osteofitów, przemieszczeń i zwężeń. Z powodu...

Homeopatia

Zastosowanie Aconitum (tojad)

(...) : rwa kulszowa, bóle korzonków, różnego rodzaju nerwobóle. Inne działanie Aconitum Ze względu na działanie chłodzące,...