Fundacja DKMS Polska

Partner WP abcZdrowie

Fundacja DKMS Polska

Misją Fundacji jest znalezienie Dawcy dla każdego Pacjenta na świecie potrzebującego przeszczepienia szpiku lub komórek macierzystych. Fundacja DKMS działa w Polsce od 2008 roku jako niezależna organizacja non-profit. Posiada również status Organizacji Pożytku Publicznego. W ciągu 8 lat w Polsce udało się zarejestrować już 1 125 066 potencjalnych Dawców.

Więcej o Fundacji DKMS Polska

Zasady bezpieczeństwa chemioterapii

Chemioterapia, czyli leczenie cytostatyczne, to sposób leczenia chorób nowotworowych, polegający na stosowaniu szczególnych grup leków w walce z chorobą. Dzięki tej metodzie zniszczeniu mogą ulegać komórki nowotworowe zlokalizowane w całym organizmie. Stosowane leki działają głównie na komórki, które ulegają szybkim podziałom – takimi komórkami są właśnie komórki nowotworowe. W znacznie mniejszym stopniu zniszczeniu ulegają prawidłowe tkanki.

Idealny lek

Rodzaje i leczenie białaczki

Białaczka to rodzaj choroby układu krwionośnego, która polega na zmianie ilości leukocytów we krwi, szpiku kostnym oraz narządach wewnętrznych, np. śledzionie...

Idealny lek cytostatyczny to taki, który niszczy komórki nowotworowe, nie doprowadzając przy tym do uszkodzenia prawidłowych komórek chorego. W zdrowym organizmie wszystkie komórki dzielą się i mnożą w kontrolowany sposób. Wszelkie błędy są naprawiane. Niestety w chorobie nowotworowej proces dzielenia wymyka się spod kontroli, a komórki dzielą się w sposób nieprawidłowy, często z bardzo dużą szybkością. W efekcie w przypadku białaczek powstaje bardzo duża ilość krwinek, które jednak są nieprawidłowe i nie mogą pełnić swojej funkcji.

Jak pozbyć się uczucia ciężkich nóg?

Cytostatyki, czyli leki przeciwnowotworowe, poprzez różne sposoby działania upośledzają podziały nieprawidłowych komórek. Często stosuje się kilka leków o różnym mechanizmie działania w jednym czasie, powodując lepszy efekt terapii. Niestety leki te wpływają również na podział zdrowych komórek organizmu. Komórki zdrowe na szczęście zwykle dość szybko się regenerują, dlatego zwykle uszkodzenia zdrowych komórek nie są trwałe, a niektóre skutki uboczne po zakończeniu chemioterapii znikają.

Rola chemioterapii

Chemioterapia powinna być zastosowana wówczas, gdy korzyści jakie może przynieść leczenie, są większe niż objawy niepożądane, które może wywołać leczenie cytostatykami. Korzyścią z leczenia jest wyleczenie, przedłużenie życia, zmniejszenie objawów choroby nowotworowej, lub poprawa jakości życia.

Aby chemioterapia była skuteczna a jednocześnie przynosiła jak najmniej powikłań i była bezpieczna, należy ustalając wskazania do leczenia uwzględnić kilka czynników:

 • Postawić dokładne rozpoznanie choroby i określić typ nowotworu pod względem ewentualnej odpowiedzi na stosowaną chemioterapię;
 • Nowotwory potencjalnie wyleczalne po zastosowaniu chemioterapii jako jedynego leczenia (na przykład ziarnica złośliwa, niektóre chłoniaki nieziarnicze, ostra białaczka limfoblastyczna, ostra białaczka szpikowa);
 • Nowotwory potencjalnie wyleczalne po zastosowaniu chemioterapii jako uzupełnienie innej terapii (np. po leczeniu operacyjnym);
 • Nowotwory nie wyleczalne po stosowaniu chemioterapii, jednak leczenie cytostatykami poprawia jakość życia i go wydłuża (przewlekła białaczka limfocytowa, szpiczak mnogi);
 • Nowotwory, na które stosowane leczenie nie ma wpływu (chłoniaki ośrodkowego układu nerwowego w przebiegu AIDS);
 • Określić ogólny stan chorego na nowotwór, jakie występują inne choroby, jak funkcjonują najważniejsze narządy organizmu.

Bezpieczeństwo oraz skuteczność chemioterapii warunkuje również przestrzeganie pewnych zasad przed leczeniem, w jego trakcie, a także po jego zakończeniu. Przed leczeniem po ustaleniu wskazań i potencjalnych korzyści terapii, określa się możliwości profilaktyki i leczenia ewentualnych efektów niepożądanych.

Terapia wielolekowa

Zwykle stosuje się terapię wielolekową, co zapobiega powstawaniu oporności nowotworu na leczenie. Najczęściej terapia złożona jest z dwóch lub trzech leków. Dany lek może być włączony do schematu wielolekowego, gdy jest wykazane jego działanie na dany rodzaj nowotworu, powinien posiadać inny mechanizm działania w stosunku do schorzenia od pozostałych stosowanych leków, leki te nie powinny też wzajemnie na siebie oddziaływać oraz ich działania niepożądane powinny być odmienne, aby nie doszło do skumulowania objawów niekorzystnych w stosunku do jednej tkanki czy narządu. Konieczne jest przyjmowanie dawek ściśle określonych w dokładnie określonym przedziale czasowym.

Stałą obserwację chorego z oceną skuteczności leczenia i monitorowania objawów niepożądanych. W trakcie stosowania chemioterapii wskazane jest stosowanie antykoncepcji, ponieważ cytostatyki mogą doprowadzić do uszkodzenia płodu.

Ważne jest również przestrzeganie zasad związanych z przeprowadzaniem niektórych chemioterapii, na przykład w przypadku zastosowania centralnego cewnika (cewnik założony do dużego naczynia na dłuższy czas stosowania chemioterapii podawanej dożylnie) konieczne jest regularne stosowanie leków zapobiegających powstawaniu zakrzepu, oraz odpowiednia pielęgnacja w celu zapobiegania zakażeniom. Posiadanie cewnika na szczęście nie wymaga wielu ograniczeń w życiu codziennym. Chory może się kąpać, brać prysznic.

Po leczeniu chemioterapii konieczne są regularne wizyty kontrolne, na których ocenia się efekty leczenia oraz wykrywa powikłania stosowanej chemioterapii.

Lekarz Joanna Gładczak, około miesiąca temu

Bibliografia

 • Orzechowska-Juzwenko K. Zarys chemioterapii nowotworów narządowych i układowych, Volumed, Wrocław 2000, ISBN 83-87804-15-0
 • Madej G. Chemioterapia onkologiczna dorosłych i dzieci, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999, ISBN 83-200-2194-4
 • Buczko W. (red.), Mutschler Farmakologia i toksykologia, MedPharm, Wrocław 2010, ISBN 978-83-60466-81-0
 • Brużewicz S., Wronkowski Z., Chemioterapia i radioterapia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007, ISBN 978-83-200-3273-4

Chemioterapia w białaczce

Komentarze
zapytaj lekarza

za darmo

 • Odpowiedź w 24 godziny
 • Bez żadnych opłat
 • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Chemioterapia w białaczce
najnowsze pytania

DYSKUSJE NA FORUM

Pomocni lekarze

Artykuły Chemioterapia w białaczce
Chemioterapia w białaczce

Rodzaje chemioterapii w białaczce

Rodzaje chemioterapii w białaczce

chemioterapii Białaczka jest zbiorczą nazwą dla grupy chorób nowotworowych układu krwiotwórczego. Rodzaj chemioterapii dobierany jest indywidualnie (...) , szeroko stosowana w hematologii i onkologii; winkrystyna...

Chemioterapia w białaczce

Skutki uboczne chemioterapii

w wyniku stosowania chemioterapii dojść może do uszkodzenia układu rozrodczego, oraz rozwinięcia się nowotworów wtórnych ( na przykład ostrej białaczki (...) Chemioterapia, czyli leczenie cytostatyczne,...

Chemioterapia w białaczce

Cele chemioterapii w leczeniu białaczki

ulegają prawidłowe tkanki. Chemia w białaczce W zależności od typu nowotworu i stadium jego rozwoju, dzięki chemioterapii osiągnąć można: wyleczenie (...) z nich ma różne cele do osiągnięcia. Białacza...

Jak ćwiczyć?

Ćwiczenia na kanapie

Ćwiczenia na kanapie

. Codziennie możesz robić coś innego - nie zapominaj przy tym o zachowaniu zasad bezpieczeństwa.

Chemioterapia

Leki stosowane w chemioterapii

Leki stosowane w chemioterapii

Sześć różnych leków stosowanych w chemioterapii, od lewej: DTIC-Dome, Cytoxan, Oncovin, Blenoxane, Adriamycin, VePesid.

Emocje

Piramida potrzeb

Piramida potrzeb

Każda jednostka pragnie zaspokojenia szeregu potrzeb. U podstawy piramidy znajdują się potrzeby fizjologiczne, kolejne to m.in. potrzeba bezpieczeństwa i przynależności.

Przeszczep komórek macierzystych izolowanych z krwi obwodowej

Autotransplantacja (WIDEO)

Autotransplantacja (WIDEO) Odtwórz wideo

szpiczaka mnogiego. Do czego jest potrzebna autotransplantacja w przypadku pacjentów z tych nowotworem złośliwym układu krwiotwórczego? Chemioterapia (...) . Nie można więc przekraczać pewnego natężenia chemioterapii....

Zasady pielęgnacji włosów

Naturalne sposoby na siwe włosy

Naturalne sposoby na siwe włosy

sięgniesz po sztuczną farbę, zwróć uwagę na to, co medycyna ma do powiedzenia na temat jej bezpieczeństwa. Zawiera ona często substancje chemiczne