Ostra białaczka szpikowa - nawroty

Rodzaje i leczenie białaczki

Białaczka to rodzaj choroby układu krwionośnego, która polega na zmianie ilości leukocytów we krwi, szpiku kostnym oraz narządach wewnętrznych,...

Ostra białaczka szpikowa (AML acute myelogenus leukemia) to nowotwór złośliwy wywodzący się z układu białych krwinek. W szpiku krwi, a następnie w poszczególnych narządach pojawiają się nieprawidłowe komórki blastyczne, czyli komórki nowotworowe, ulegające nieprawidłowym i niekontrolowanym podziałom. Przebieg choroby jest ciężki, a brak właściwego leczenia doprowadza do zgonu w przeciągu kilku tygodni. Przyczyny ostrej białaczki są zróżnicowane i nie do końca rozpoznane przez medycynę.

0.1. Leczenie nawrotu ostrej białaczki szpikowej


W zależności od zastosowanego leczenia ryzyko nawrotu ostrej białaczki szpikowej jest różne, najmniejsze ryzyko wznowy choroby występuje po wykonaniu przeszczepu szpiku (alogenicznym – gdy dawca i biorca to dwie różne osoby, lub autogenicznym – gdy dawca i biorca to jedna osoba). Szanse, że choroba nie powróci wynoszą 45-60%. Lepsze rokowania co do braku wznowy ma przeszczep od innego dawcy, jednak związany on jest z większą ilością powikłań, w tym wystąpieniu choroby przeszczep przeciw gospodarzowi (GvHD). W przypadku zastosowania jedynie chemioterapii szanse te maleją do 10-15%. Wystąpienie nawrotu choroby niestety pogarsza rokowanie i skraca długość życia. Najgorsze rokowanie ma wznowa, która pojawiła się w krótkim czasie (poniże 6 miesięcy), a typ białaczki należy do pośredniej lub wysokiej grupy ryzyka genetycznego (czyli zawiera niekorzystne zmiany w genach w wyniku wystąpienia na przykład mutacji). Rokowanie pogarsza również wiek chorego - im starszy tym rokowanie jest gorsze.

0.2. Ostra białaczka szpikowa - wznowy choroby

Jeżeli nawroty choroby występują po 6 miesiącach w leczeniu stosuje się ten sam zestaw leków jak przy uzyskaniu remisji za pierwszym razem. Natomiast jeżeli do wznowy dojdzie szybciej, wprowadza się leczenie białaczki tak zwanego drugiego rzutu, czyli takie jak leczenia białaczek opornych. Po uzyskaniu remisji wskazana jest przeszczepianie szpiku.

0.3. Ostra białaczka szpikowa - rokowanie

Rokowanie w ostrej białaczce szpikowej zależy od:

  • wieku pacjenta (z wiekiem rokowanie jest gorsze),
  • od typu cytogenetycznego i molekularnego białaczki,
  • od reakcji na leczenie indukujące i obecności zmian pozaszpikowych.

Największą szansę na wyleczenie białaczki mają osoby młode. Nawroty ostrej białączki szpikowej najczęściej występują w pierwszym roku leczenia i z czasem maleje. Przeszczepianie szpiku doprowadza do wyleczenia powyżej 60%pacjentów, stosowanie jedynie chemioterapii skutkuje u 10-15 %chorych, jednak jej intensyfikacja pozwala podnieść ten wskaźnik do 40%.

Nawrót ostrej białaczki szpikowej występuje, gdy dzięki leczeniu uda się uzyskać remisję. Po zastosowanym leczeniu chory jest monitorowany w kierunku ponownego pojawienia się choroby (przy użyciu swoistych markerów białaczkowych).

Polecane wideo:

Bibliografia

  • Chybicka A., Sawicz-Birkowska K. Onkologia i hematologia dziecięca, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, ISBN 978-83-200-3334-2
  • Stęplewska-Mazur K. Patologia układu krwiotwórczego, Śląska Akademia Medyczna, Katowice 2000, ISBN 83-87114-23-5
  • Urasiński I. Hematologia kliniczna, Pomorska Akademia Medyczna, Szczecin 1996, ISBN 83-86342-21-8
  • Waterbury L. Hematologia, Urban & Partner, Wrocław 1998, ISBN 83-85842-68-3

Ostra białaczka szpikowa

Komentarze
zapytaj lekarza

za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Ostra białaczka szpikowa
najnowsze pytania

DYSKUSJE NA FORUM

Artykuły Ostra białaczka szpikowa
Ostra białaczka szpikowa

Ostra białaczka szpikowa - leczenie

Ze względu na szybki postęp choroby decyzję o leczeniu zazwyczaj podejmuje się natychmiast. Chorzy muszą być leczeni w specjalistycznych oddziałach hematologicznych. Lekarz planuje terapię na podstawie tzw. czynników prognostycznych, czyli zestawu...

Ostra białaczka szpikowa

Objawy ostrej białaczki szpikowej

Ostra białaczka szpikowa (OBS) jest szybko rosnącym nowotworem krwi i szpiku kostnego. W szpiku kostnym wytwarzane są w dużych ilościach nieprawidłowe komórki zwane blastami. W prawidłowych warunkach w szpiku kostnym znajduje się niewielka ilość blastów, z których w procesie dojrzewania powstają białe krwinki chroniące organizm przed infekcjami. U chorego na białaczkę ... . Ostra białaczka szpikowa jest najczęstszym typem białaczki występującym w dorosłym wieku. Średni wiek zachorowania wynosi 65...

Ostra białaczka szpikowa

Czynniki ryzyka ostrej białaczki szpikowej

Ostra białaczka szpikowa (AML acute myelogenus leukemia) to nowotwór złośliwy wywodzący się z układu białych krwinek. Choroba najczęściej występuje u osób dorosłych, a ryzyko zachorowania wzrasta wraz z wiekiem. Ostra białaczka szpikowa jest najczęstszą ostrą białaczką występującą u dorosłych, a średni wiek w chwili rozpoznania wynosi 50 lat. Według statystyk rocznie w wieku ... hemoglobinurię, Szpiczak mnogii. Ostra białaczka szpikowa Aby doszło do rozwoju białaczki konieczna jest zmiana w genach...

Ostra białaczka szpikowa

Ostra białaczka szpikowa u dzieci

Ostra białaczka szpikowa u dzieci występuje rzadziej niż białaczka limfoblastyczna, ale z równą częstotliwością ... . Początek choroby jest nagły i zaczyna się jako zespół niespecyficznych objawów. Ostra białaczka szpikowa może być sygnalizowana ... , zaatakowanie bądź nie, przez komórki białaczkowe centralnego układu nerwowego, obecność innych chorób, np. cukrzycy. Ostra białaczka szpikowa u dzieciwystępuje rzadziej niż ostra białaczka limfoblasyczna. Na szczęście osoby, które przeszły...

Ostra białaczka szpikowa

Białaczka mieloblastyczna

(...) mieloblastyczna z cechami dojrzewania. Ostra białaczka szpikowa w większości przypadków pojawia się u osób dorosłych (80%),...

Białaczka

Białaczka szpikowa

Możliwości leczenia w przewlekłej białaczce szpikowej (PBS) obejmują szereg leków, schematów chemioterapii, a także innych form leczenia. O wyborze odpowiedniej terapii lekarz decyduje na podstawie wieku pacjenta, ogólnego stanu zdrowia i innych czynników....

Białaczka

Przewlekła białaczka szpikowa

Przewlekła białaczka szpikowa jest rodzajem nowotworu, należącym do czterech głównych typów białaczki. Chorują na nią zarówno dzieci, jak i dorośli, chociaż większość pacjentów stanowią osoby dorosłe. Przewlekła białaczka szpikowa rozpoczyna się od nieprawidłowego...

Białaczka

Ostra białaczka limfoblastyczna

Białaczka albo leukemia to nowotwór układu krwiotwórczego, który charakteryzuje się ilościowymi i jakościowymi zmianami leukocytów (krwinek białych) w szpiku, krwi, śledzionie oraz węzłach chłonnych. Ostra białaczka limfoblastyczna (ang. Acute Lymphoblastic...

Onkologia

Białaczka

Białaczka jest nowotworem krwi. Choroba ta została opisana po raz pierwszy w 1845 roku. Historycznie nazwa „białaczka" pochodzi od białawego zabarwienia krwi chorego na ostrą postać. Choroba powoduje zmiany leukocytów, czyli białych krwinek we krwi, zarówno...

Choroby zakaźne i pasożytnicze

Czerwonka ostra

Czerwonka ostra to zakaźna biegunka wywołana przez bakterie Shigella lub ameby Entamoeba histolytica. Mikroorganizmy te powodują stan zapalny błony śluzowej żołądka i jelit. Prowadzi to do pojawienia się biegunkizawierającej śluz lub krew. Obecnie,...