Pokaż kategorie abcZdrowie.pl
Pokaż kategorie

Ostra białaczka szpikowa - nawroty

Rodzaje i leczenie białaczki

Białaczka to rodzaj choroby układu krwionośnego, która polega na zmianie ilości leukocytów we krwi, szpiku kostnym oraz narządach wewnętrznych,...

Ostra białaczka szpikowa (AML acute myelogenus leukemia) to nowotwór złośliwy wywodzący się z układu białych krwinek. W szpiku krwi, a następnie w poszczególnych narządach pojawiają się nieprawidłowe komórki blastyczne, czyli komórki nowotworowe, ulegające nieprawidłowym i niekontrolowanym podziałom. Przebieg choroby jest ciężki, a brak właściwego leczenia doprowadza do zgonu w przeciągu kilku tygodni. Przyczyny ostrej białaczki są zróżnicowane i nie do końca rozpoznane przez medycynę.

0.1. Leczenie nawrotu ostrej białaczki szpikowej


W zależności od zastosowanego leczenia ryzyko nawrotu ostrej białaczki szpikowej jest różne, najmniejsze ryzyko wznowy choroby występuje po wykonaniu przeszczepu szpiku (alogenicznym – gdy dawca i biorca to dwie różne osoby, lub autogenicznym – gdy dawca i biorca to jedna osoba). Szanse, że choroba nie powróci wynoszą 45-60%. Lepsze rokowania co do braku wznowy ma przeszczep od innego dawcy, jednak związany on jest z większą ilością powikłań, w tym wystąpieniu choroby przeszczep przeciw gospodarzowi (GvHD). W przypadku zastosowania jedynie chemioterapii szanse te maleją do 10-15%. Wystąpienie nawrotu choroby niestety pogarsza rokowanie i skraca długość życia. Najgorsze rokowanie ma wznowa, która pojawiła się w krótkim czasie (poniże 6 miesięcy), a typ białaczki należy do pośredniej lub wysokiej grupy ryzyka genetycznego (czyli zawiera niekorzystne zmiany w genach w wyniku wystąpienia na przykład mutacji). Rokowanie pogarsza również wiek chorego - im starszy tym rokowanie jest gorsze.

0.2. Ostra białaczka szpikowa - wznowy choroby

Jeżeli nawroty choroby występują po 6 miesiącach w leczeniu stosuje się ten sam zestaw leków jak przy uzyskaniu remisji za pierwszym razem. Natomiast jeżeli do wznowy dojdzie szybciej, wprowadza się leczenie białaczki tak zwanego drugiego rzutu, czyli takie jak leczenia białaczek opornych. Po uzyskaniu remisji wskazana jest przeszczepianie szpiku.

0.3. Ostra białaczka szpikowa - rokowanie

Rokowanie w ostrej białaczce szpikowej zależy od:

  • wieku pacjenta (z wiekiem rokowanie jest gorsze),
  • od typu cytogenetycznego i molekularnego białaczki,
  • od reakcji na leczenie indukujące i obecności zmian pozaszpikowych.

Największą szansę na wyleczenie białaczki mają osoby młode. Nawroty ostrej białączki szpikowej najczęściej występują w pierwszym roku leczenia i z czasem maleje. Przeszczepianie szpiku doprowadza do wyleczenia powyżej 60%pacjentów, stosowanie jedynie chemioterapii skutkuje u 10-15 %chorych, jednak jej intensyfikacja pozwala podnieść ten wskaźnik do 40%.

Nawrót ostrej białaczki szpikowej występuje, gdy dzięki leczeniu uda się uzyskać remisję. Po zastosowanym leczeniu chory jest monitorowany w kierunku ponownego pojawienia się choroby (przy użyciu swoistych markerów białaczkowych).

Bibliografia

  • Chybicka A., Sawicz-Birkowska K. Onkologia i hematologia dziecięca, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, ISBN 978-83-200-3334-2
  • Stęplewska-Mazur K. Patologia układu krwiotwórczego, Śląska Akademia Medyczna, Katowice 2000, ISBN 83-87114-23-5
  • Urasiński I. Hematologia kliniczna, Pomorska Akademia Medyczna, Szczecin 1996, ISBN 83-86342-21-8
  • Waterbury L. Hematologia, Urban & Partner, Wrocław 1998, ISBN 83-85842-68-3
Komentarze
zapytaj lekarza

za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Ostra białaczka szpikowa - najnowsze pytania

DYSKUSJE NA FORUM

Miesiączka

kopijekole • ostatni post 4 godziny temu

4

bóle..

sylka31 • ostatni post 4 godziny temu

33
Artykuły Ostra białaczka szpikowa
Ostra białaczka szpikowa

Ostra białaczka szpikowa - leczenie

Ze względu na szybki postęp choroby decyzję o leczeniu zazwyczaj podejmuje się natychmiast. Chorzy muszą być leczeni w specjalistycznych oddziałach hematologicznych. Lekarz planuje terapię na podstawie tzw. czynników prognostycznych, czyli zestawu...

Ostra białaczka szpikowa

Objawy ostrej białaczki szpikowej

Ostra białaczka szpikowa (OBS) jest szybko rosnącym nowotworem krwi i szpiku kostnego. W szpiku kostnym wytwarzane są w dużych ilościach nieprawidłowe komórki zwane blastami. W prawidłowych warunkach w szpiku kostnym znajduje się niewielka ilość blastów, z których w procesie dojrzewania powstają białe krwinki chroniące organizm przed infekcjami. U chorego na białaczkę ... . Ostra białaczka szpikowa jest najczęstszym typem białaczki występującym w dorosłym wieku. Średni wiek zachorowania wynosi 65...

Ostra białaczka szpikowa

Czynniki ryzyka ostrej białaczki szpikowej

Ostra białaczka szpikowa (AML acute myelogenus leukemia) to nowotwór złośliwy wywodzący się z układu białych krwinek. Choroba najczęściej występuje u osób dorosłych, a ryzyko zachorowania wzrasta wraz z wiekiem. Ostra białaczka szpikowa ... samoistną, Zespół mielodysplastyczny, Niedokrwistość plastyczną, Nocną napadową hemoglobinurię, Szpiczak mnogii. Ostra białaczka szpikowa Aby doszło do rozwoju białaczki konieczna jest zmiana w genach (na przykład mutacja). Wykazano, że do powstania...

Ostra białaczka szpikowa

Ostra białaczka szpikowa u dzieci

Ostra białaczka szpikowa u dzieci występuje rzadziej niż białaczka limfoblastyczna, ale z równą częstotliwością jak przewlekła białaczka szpikowa. Przyczyny tego schorzenia nie są do końca jasne i nie można stwierdzić, kto jest obarczony ryzykiem ... jako zespół niespecyficznych objawów. Ostra białaczka szpikowa może być sygnalizowana przez następujące symptomy: bóle kostno ... centralnego układu nerwowego, obecność innych chorób, np. cukrzycy. Ostra białaczka szpikowa u dzieciwystępuje rzadziej niż...

Ostra białaczka szpikowa

Białaczka mieloblastyczna

(...) mieloblastyczna z cechami dojrzewania. Ostra białaczka szpikowa w większości przypadków pojawia się u osób dorosłych (80%),...

Białaczka

Ostra białaczka szpikowa

Ostra białaczka szpikowa (ang. Acute Myelogenous Leukemia, AML lub Acute Non-Lymphoblastic Leukemia, ANLL) wynika z anomalii genetycznych, które powodują rozrost nowotworowy prekursorów komórek krwi. Zostaje zaburzony proces namnażania i dojrzewania komórek,...

Białaczka

Białaczka szpikowa

Możliwości leczenia w przewlekłej białaczce szpikowej (PBS) obejmują szereg leków, schematów chemioterapii, a także innych form leczenia. O wyborze odpowiedniej terapii lekarz decyduje na podstawie wieku pacjenta, ogólnego stanu zdrowia i innych czynników....

Onkologia

Białaczka

Białaczka jest nowotworem krwi. Choroba ta została opisana po raz pierwszy w 1845 roku. Historycznie nazwa „białaczka" pochodzi od białawego zabarwienia krwi chorego na ostrą postać. Choroba powoduje zmiany leukocytów, czyli białych krwinek we krwi,...

Pokrzywka

Pokrzywka ostra

Pokrzywka ostra jest diagnozowana wówczas, gdy swędząca wysypka pojawia się nagle. Najczęściej zmiana skórna utrzymuje się 24-48 godzin, choć może trwać nawet do 6 tygodni. Jeśli d

Łysienie plackowate

Nawroty łysienia plackowatego

Łysienie plackowate (alopecia areata) jest chorobą skóry, która często prowadzi do wypadania włosów. Pojawia się nagle i może się utrzymywać nawet do roku. Przypadłość ta dotyk