Ostra białaczka szpikowa - nawroty

Rodzaje i leczenie białaczki

Białaczka to rodzaj choroby układu krwionośnego, która polega na zmianie ilości leukocytów we krwi, szpiku kostnym oraz narządach wewnętrznych, np. śledzionie...

Ostra białaczka szpikowa (AML acute myelogenus leukemia) to nowotwór złośliwy wywodzący się z układu białych krwinek. W szpiku krwi, a następnie w poszczególnych narządach pojawiają się nieprawidłowe komórki blastyczne, czyli komórki nowotworowe, ulegające nieprawidłowym i niekontrolowanym podziałom. Przebieg choroby jest ciężki, a brak właściwego leczenia doprowadza do zgonu w przeciągu kilku tygodni. Przyczyny ostrej białaczki są zróżnicowane i nie do końca rozpoznane przez medycynę.

Polecane wideo:

Leczenie nawrotu ostrej białaczki szpikowej

W zależności od zastosowanego leczenia ryzyko nawrotu ostrej białaczki szpikowej jest różne, najmniejsze ryzyko wznowy choroby występuje po wykonaniu przeszczepu szpiku (alogenicznym – gdy dawca i biorca to dwie różne osoby, lub autogenicznym – gdy dawca i biorca to jedna osoba). Szanse, że choroba nie powróci wynoszą 45-60%. Lepsze rokowania co do braku wznowy ma przeszczep od innego dawcy, jednak związany on jest z większą ilością powikłań, w tym wystąpieniu choroby przeszczep przeciw gospodarzowi (GvHD). W przypadku zastosowania jedynie chemioterapii szanse te maleją do 10-15%. Wystąpienie nawrotu choroby niestety pogarsza rokowanie i skraca długość życia. Najgorsze rokowanie ma wznowa, która pojawiła się w krótkim czasie (poniże 6 miesięcy), a typ białaczki należy do pośredniej lub wysokiej grupy ryzyka genetycznego (czyli zawiera niekorzystne zmiany w genach w wyniku wystąpienia na przykład mutacji). Rokowanie pogarsza również wiek chorego - im starszy tym rokowanie jest gorsze.

Ostra białaczka szpikowa - wznowy choroby

Jeżeli nawroty choroby występują po 6 miesiącach w leczeniu stosuje się ten sam zestaw leków jak przy uzyskaniu remisji za pierwszym razem. Natomiast jeżeli do wznowy dojdzie szybciej, wprowadza się leczenie białaczki tak zwanego drugiego rzutu, czyli takie jak leczenia białaczek opornych. Po uzyskaniu remisji wskazana jest przeszczepianie szpiku.

Ostra białaczka szpikowa - rokowanie

Rokowanie w ostrej białaczce szpikowej zależy od:

  • wieku pacjenta (z wiekiem rokowanie jest gorsze),
  • od typu cytogenetycznego i molekularnego białaczki,
  • od reakcji na leczenie indukujące i obecności zmian pozaszpikowych.

Największą szansę na wyleczenie białaczki mają osoby młode. Nawroty ostrej białączki szpikowej najczęściej występują w pierwszym roku leczenia i z czasem maleje. Przeszczepianie szpiku doprowadza do wyleczenia powyżej 60%pacjentów, stosowanie jedynie chemioterapii skutkuje u 10-15 %chorych, jednak jej intensyfikacja pozwala podnieść ten wskaźnik do 40%.

Nawrót ostrej białaczki szpikowej występuje, gdy dzięki leczeniu uda się uzyskać remisję. Po zastosowanym leczeniu chory jest monitorowany w kierunku ponownego pojawienia się choroby (przy użyciu swoistych markerów białaczkowych).

Bibliografia

  • Chybicka A., Sawicz-Birkowska K. Onkologia i hematologia dziecięca, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, ISBN 978-83-200-3334-2
  • Stęplewska-Mazur K. Patologia układu krwiotwórczego, Śląska Akademia Medyczna, Katowice 2000, ISBN 83-87114-23-5
  • Urasiński I. Hematologia kliniczna, Pomorska Akademia Medyczna, Szczecin 1996, ISBN 83-86342-21-8
  • Waterbury L. Hematologia, Urban & Partner, Wrocław 1998, ISBN 83-85842-68-3

Ostra białaczka szpikowa

Komentarze
zapytaj lekarza

za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Ostra białaczka szpikowa - przyczyny, objawy, leczenie, rokowanie
najnowsze pytania

DYSKUSJE NA FORUM

Udar mózgu

~Małgorz • ostatni post 20 godzin temu

1

Pomocni lekarze

Artykuły Ostra białaczka szpikowa - przyczyny, objawy, leczenie, rokowanie
Białaczka - objawy, rodzaje, leczenie

Rodzaje i leczenie białaczki

Rodzaje i leczenie białaczki Odtwórz wideo

, np. śledzionie i węzłach chłonnych. Można wymienić kilka rodzajów białaczki, m.in.: białaczkę szpikową przewlekłą, białaczkę szpikową ostrą, białaczkę...

Białaczka - objawy, rodzaje, leczenie

Białaczka - prezentacja edukacyjna

Białaczka - prezentacja edukacyjna

komórkowej wzrost jest zaburzony oraz ze względu na tempo przebiegu. Występuje: ostra białaczka limfoblastyczna, przewlekła białaczka limfoblastyczna, ostra (...) białaczka...

Białaczka szpikowa

Białaczka monocytowa

(czyli komórek nowotworowych), które zaburzają pracę organizmu. Ostra białaczka monocytowa (oznaczana symbolem M5) to rodzaj białaczki szpikowej (AML (...) . Białaczka...

Białaczka - objawy, rodzaje, leczenie

Rodzaje białaczki

podziału dzielimy je na granulocyty, monocyty i limfocyty. Według podstawowego podziału wyróżnia się białaczki ostre: szpikową i limfoblastyczną (...) się na ostre i przewlekłe. Białaczki...

Ostra białaczka szpikowa - przyczyny, objawy, leczenie, rokowanie

Komórki macierzyste

Komórki macierzyste Odtwórz wideo

Komórki macierzyste nazywane są również komórkami pnia, mają zdolność do nieograniczonej liczby podziałów i namnażania się. Cechuje je nieśmiertelność oraz odnawialność. Komórki macierzyste mogą rozróżniać się od innych i przekształcać się w każdy rodzaj...

Ostra białaczka szpikowa - przyczyny, objawy, leczenie, rokowanie

Ostra białaczka szpikowa u dzieci

Ostra białaczka szpikowa u dzieci występuje rzadziej niż białaczka limfoblastyczna, ale z równą częstotliwością jak przewlekła białaczka szpikowa (...)...

Ostra białaczka szpikowa - przyczyny, objawy, leczenie, rokowanie

Czynniki ryzyka ostrej białaczki szpikowej

Ostra białaczka szpikowa (AML acute myelogenus leukemia) to nowotwór złośliwy wywodzący się z układu białych krwinek. Choroba najczęściej występuje (...) u osób dorosłych, a ryzyko zachorowania wzrasta...

Białaczka szpikowa

Rozpoznanie białaczki szpikowej

białaczki: ostrą białaczka szpikowa, która wyniszcza organizm i przewlekłą. Jakie są objawy białaczki? Ostra białaczka szpikowa:...